Meggyes és a Búbánatvölgy örömei

Meggyes és a Búbánatvölgy örömei

2009. 09. 17. 0:35

Engedély nélkül kezdték meg egy tó létesítését Meggyes Tamás búbánatvölgyi háza előtt. Az esztergomi polgármester szerint nem is kell engedély. A beruházást az önkormányzat finanszírozza. A polgármester szerint gáncsoskodik, aki mindebben kivetnivalót talál.

Takarítás közben épült egy sziget

Csónakázótó kialakítása érdekében mélyítik Esztergomban a búbánatvölgyi tó medrét. Ennek következtében megjelent a talajvíz, a helyiek féltik kútjaik tisztaságát, s nem értik, miért előzi meg a Pihenőpark építése az ivóvízellátást, csatornaépítést és útépítést, melyekre nincs közpénz.

Esztergom fideszes polgármestere lapunk megkeresésére válaszolva vitatta, hogy engedély nélküli építkezés folyna Fárikúti úti háza előtt. Meggyes Tamás szerint csak rekultiváció zajlik, s még nem az új csónakázótó medrének kialakításán munkálkodnak az egykori halivadék-nevelő tó kimélyítésével, területének megnövelésével. Benn van az építési engedély iránti kérelem, de a vízügyi felügyelet az elbírálás előtt hatástanulmány készítését kérte.

A tó megnagyobbítása az ő háza számára eredményezne "széles vásznú vízi panorámát" azzal, hogy a nyilvántartásban földterületként szereplő medret vízzel árasztatja el.

Nem tudni, hogy a vízügyi felügyelet leállítja a munkálatokat, vagy "csak" megbírságolja az önkormányzatot, amiért nem kért engedélyt a vízépítésre.

Az új meder létesítésének jogi alapja, hogy az évtizedeken át a horgászegyesület által működtetett négy tó vízi üzemeltetési jogát - peren kívüli egyezséggel, 30 millió forintért - ez év májusában megszerezte az önkormányzat. Igaz, a terület, ahol jelenleg bővítenek, földterületként szerepel a nyilvántartásban, mondja Meggyes.

A vízépítési munkálatokra a városnak nincs még meg az engedélye.

- Csodálkoznék, ha bírságot szabnának ki vagy leállítanák az építkezést, ami nem is az, hiszen csupán az egykori ivadéknevelő tó rehabilitációja folyik: mindössze az iszapot távolítják el a május óta kiszárított mederből, ami nem a várakozásaik szerint száradt ki augusztusra - mondja Meggyes Tamás.

A helyszínen iszapra nem leltünk a markológépek által ostromolt kemény talaj felett. A két, összevonásra szánt tó körül földmérő cölöpök jelzik a terület új határait és a kívánt mélyítési szinteket. Meggyes szerint valószínűleg csónakázótó lesz a Halastó és a május óta kiszárított parányi (a térképen nem található) halivadék-nevelő tó összevonásával.

A júliusi fakivágásokat "bozótirtásként" aposztrofálták az illetékesek a környezetüket féltő érdeklődőknek. Meggyes Tamás lapunknak azt mondta: értékes fákat nem vágtak ki, azoknak "szigetet" készíttettek.

Esztergom első embere nem tudja megmondani, hogy pontosan mennyibe kerül mindez - szerinte idén mintegy 50-100 millió forintot szánnak az új tóra.

Több mint százan írták alá eddig a helyi civil szervezet, a Búbánatvölgyért Alapítvány nyilatkozatát, amely szerint: elfogadhatatlan, hogy a fejlesztési elképzelések közül számukra legfontosabb víz- és csatorna bevezetését teljes egészében az ingatlantulajdonosokra akarják terhelni, miként arról az önkormányzat legújabb határozata rendelkezik.

Meggyes Tamás biztos benne, hogy az önkormányzat megszerzi a munkálatokhoz szükséges banki hitelt, amelynek havi törlesztőrészlete néhány ezer forint lesz csupán. Az pedig "nem fér bele", hogy válaszoljanak a levelekre, mert több száz ingatlantulajdonosról van szó, akik közül sokan nem járultak hozzá, hogy átadják telkük végének kis hányadát a nyomvonal építésére, amit így újra kell tervezni.

Meggyes Tamás 2003-ban 273 négyzetméteres telke kiszélesítéséhez az erdőhöz vezető, tűzoltók által használt utat vásárolta meg, s mivel a kivett közterület nem volt eladható, színlelt szerződést kötött egy másik ingatlanra az általa vezetett esztergomi Városházával - mindezt bíróság mondta ki, jogerősen.
(HVG, 2008. 10. 29.).

Magam beszéltem tulajdonossal, aki nem kíván üdülője előtt 12 méterre kiszélesített útmedret látni, mert a világ elől elbújni jár ki hétvégeken házikójába.

A helyi lakosok és üdülőtulajdonosok nem tudják, mi lesz a funkciója annak, ami épül. Az önkormányzat lapjában, a Hídlapban sem volt erről szó, miközben a jóval később megépítendő "Mesepark"-nak nagy terjedelmet szenteltek.

Volt ingatlantulajdonos, aki lapunktól értesült arról, hogy szerepel telke helyrajzi száma azon a hétszázas listán, amelyre az önkormányzat elővásárlási jogot jegyeztetett be. Egy tulajdonosnak azzal indokolta a földhivatal, hogy nem tértivevénnyel küldte ki az értesítőt, hogy nem futotta a díjra, olyan sok volt a levél.

A tervezett útlezárás - a véletlen műve lehet -, éppen a Fárikúti útról tiltaná ki az autósforgalmat, s terelné át a megépítésre váró, több kilométer hosszú Csenkei útra a fővárosból érkezőket. Fizetőparkolót, sorompót, s a 11-es út Fárikúti úti túloldalára, a Duna-partra jachtkikötőt terveznek.

A polgármester gazembereknek nevezi mindazokat, akik a pihenőpark kialakításáért támadják, s nem említik, hogy a városban vagy kétszáz közterületet újítottak fel. A pihenőpark fejlesztése egyébként is szerepelt a "Gyarapodás programjá"-ban, amelyről népszavazáson döntöttek.

- Én tudom, hogy gazemberek tucatjai dolgoznak azon, hogy félrevezettessék újságírókkal az országot. Azt hiszem, hogy valami csúnya háttérgépezet működik, ez így nem mehet tovább - mondja Meggyes Tamás, aki szerint éppen azért élhető nehezen ez az ország, mert a hatóságok az ésszerű, közjót szolgáló intézkedéseket leállítják.

Szerző: Ferenczi Krisztina

Forrás: nol.hu

 

Eredeti méret

2009. 09. 18. 15:28

Akkor legyen a mi Tompikánk Csók

2009. 09. 18. 15:25

Nekem ugyan nem Pucim...Nyelvöltés

Eredeti méret

2009. 09. 18. 15:19

Tulajdonképen nem értem ezt a felháborodást. Köztudott, hogy a völgy Duna felőli részén, a római kori országút mellett ma is áll egy víztározó töltése, ami gátként szolgált, ami az egész völgyet elzárta.

A mi Pucink csak az eredeti állapotot akarja helyreállítani... Kacsintás

Szemérmetes Erzsók ...  Ártatlan vagyok én, Mint az izé...

2009. 09. 18. 11:34

Min csodálkoztok?

Meggyes már többször hazudott és le is bukott hazugságaival!

Bírósági itéletek bizonyítják ezt!

Miért tenne most másképpen?

Aki egyszer már hazudott........

Törölt felhasználó

2009. 09. 18. 10:48

Már látom magam előtt a holnapi Hídlapot is, olyan címekkel, mint: 

- Rekultivációból politika

- Világosan a búbánatvölgyi tavakról

- A búbánati házam igaz története

Törölt felhasználó

2009. 09. 18. 6:46

Búbánatvölgyben engedély nélküli tevékenység folyik

Ismét tágan értelmezi Esztergom fideszes vezetése a jogszerűség határait. A közelmúltban több helyi botrány borzolta a kedélyeket, legújabban pedig Meggyes Tamás polgármester házának közelében alakítják át az egykori horgásztavat. De - szemben a városvezető állításával - nemcsak medertisztítás történik, hanem jelentős földmunkákat is végeznek Búbánatvölgyben, melyekre nincs érvényes engedély. Ezt a szakhatóság is megállapította a helyszínen, és bírságolásra, az engedély nélküli munka felfüggesztésére készül.

Tovább folyik a még nehezen meghatározható célú munka Esztergom-Búbánatvölgyben, a város fideszes polgármestere pedig több ponton is helyreigazítást akar kérni a Népszabadság cikke miatt, amely a közcélúnak mondott munkákat Meggyes Tamás személyes érdekeivel is összefüggésbe hozta. Mégsem ezek miatt vállalná akár a sajtópert is a városháza, hanem az írás azon elemei miatt, melyek engedély nélküli építkezést sejtettek. Takács István, az önkormányzat szóvivője lapunk kérdésére határozottan cáfolta, hogy engedély nélküli munkákat végeznének, szerinte laptársunk állításai valótlanok. Elmondta: csak az egykori, átfogó fejlesztésre váró halastó medrének tisztítása folyik, ami időnként nemcsak szükséges, hanem az önkormányzat számára kötelezettség is. A medertisztításra nem kell engedélyt kérni - mondta, hozzátéve, hogy a környéken fakivágás sem volt, csupán „bozótirtás". A cikkben a meder mélyítésére, illetve kiszélesítésére vonatkozó utalásokat nem is tudja értelmezni, ilyesmiről szó nincs - hangoztatta. Ez egybevág a polgármester nyilatkozatával, miszerint engedély nélküli tevékenység nincs a területen, csupán a tó rehabilitációja folyik: az iszapot távolítják el a mederből. „Csodálkoznék, ha bírságot szabnának ki, vagy leállítanák az építkezést, ami nem is az" - állította Meggyes a cikkben.

A jelek szerint meg fog lepődni, hiszen - mint megtudtuk - a szakhatóság megállapította, hogy engedély nélkül végeznek földmunkákat a területen, emiatt hamarosan felszólítják az önkormányzatot ennek felfüggesztésére. Sőt szabálysértési eljárást kezdeményeznek, illetve vízgazdálkodási bírságot is kiszabnak, utóbbinak összege az elvégzett munka költségének a 20 százalékáig terjedhet - mondta kérdésünkre Hajdú Klára, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgatóhelyettese.

A felügyelőséghez már augusztus folyamán bejelentés érkezett a területen működő Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóságától arról, hogy a Búbánatvölgyben engedély nélküli tevékenység folyik. A felügyelők helyszíni ellenőrzést tartottak, és tájékoztatást kértek az önkormányzattól. A látottak egybevágtak a hivatal közlésével, miszerint a terület hulladéktól való megtisztítása zajlik, ami nem számít engedélyköteles tevékenységnek. Miután később újabb bejelentések érkeztek, a vízvédelmi felügyelők szeptember 8-án ismét kimentek a helyszínre, akkor viszont azt tapasztalták, hogy a halastó környékén már engedélyköteles munkák is zajlanak, holott továbbra sem volt meg erre az engedély. Ezt a felügyelők megállapították a bejárásról készített feljegyzésben - tette hozzá az igazgatóhelyettes.

A feljegyzés szerint „megállapítható, hogy nem a terület karbantartása folyik, hanem a létesítési engedéllyel nem rendelkező tókialakítási munkák kezdődtek meg". Vagyis szó sincs mederkotrásról, előkészítő munkákról vagy tereprendezésről, hanem a tó kialakítása kezdődött meg. Az önkormányzatot a felügyelőség most az engedély nélküli munka felfüggesztése és a vízgazdálkodási bírság kiszabása mellett felszólítja a fennmaradási engedély benyújtására is. A napokban ismét helyszíni ellenőrzést tartanak. A környéken élők eközben amiatt háborognak: inkább a közműveket építené ki a város közpénzen, ahelyett, hogy még egy tavat kotor ki a meglévő kettő mellé. A Meggyes háza környékén telepítendő díszkandelábereket ráadásul hitelből készítik el - ennek mintegy négyszáz milliós lízingdíját az idei költségvetési rendeletben szereplő adatok szerint 2020-ig fizetik.

Népszava Online

 

2009. 09. 18. 0:46

Újabb sebet üt a város a természeten. A Duna, a Pala, a természet részévé vált Kerektó városában jelenleg vezetésünk szerint a legégetőbb szükség egy csónakázó tóra van! Érdekes ,hogy mi lesz, ha mondjuk nem kapja meg az építési engedélyt a Városháza? Ott maradnak az "értékesnek" ítélt fák ( kíváncsi lennék ki jelölte ki azokat) "szigetként" a letarolt termőföldű környezetben ? Vagy gyökerük bírja-e majd az elárasztást? Súlyos százmilliókat öl Esztergom abba, hogy a várostól 6 km-re senkinek nem hiányzó mesterséges  csónakázótavat építsen, díszutakkal, új útnyomvonallal, kandelláberekkel oda, ahol az emberek a természetes környezetet akarják élvezni. Arról szó sincs, hogy a fürdőtavat helyre kellett volna állítani! Történik mindez egy infrastruktura nélküli területen, ahol arra égető szükség lenne. A lakosok meg fizessék 100%-ban a közműköltségeket!  Máshol meg véderdők telepítésére kényszeríti a város, soha nem erdősödött területen a kárpótlásban területeket szerzetteket, elővásárlási jogot akaszt a város a nyakukba, hogy soha sem értékesíthessék területeiket . Persze egyesek telkei kivételt élveznek... Talán Kis -Dunánkat kéne már először rendbehozni (itt lehetne valóban csónakázni),a Prímás sziget bevédését megoldani, iszonyatosan elgazosodott területeit parkosítani, sportpályáinkat rendbehozni.  Be kéne már végre valamit fejezni Esztergomban. Nem csak mindent elkezdeni! 

Törölt felhasználó

2009. 09. 17. 21:10

Meggyes házára visszatérve egy pillanatra: talán a sekrestyés előterjesztésére módosították annó egy pár napra a beépítési százalékokat, ugye?

 

2009. 09. 17. 20:01

A kisajátításoknak számos esetben az átlagosnál is komolyabb következményei lesznek. Most már egyre több érintett kéri a bankoktól a kisajátításhoz való hozzájárulását ( a hitele miatt). Ebben az esetben új értékbecslés készül (ennek költségei vannak). Az eredmény könnyen az lehet, hogy a csökentett értékű ingatlan már nem nyújt elég fedezetet a banknak.

Ilyenkor két választás van:

 

Az ügyfél pótfedezetet nyúj be (azaz bevon egy másik ingatlant) vagy a hitel felmondásra kerül.

2009. 09. 17. 18:49

Kétesélyes, hogy Meggyes háza ott maradhat-e, ahol van. A másod fokú ítélet lehetséges, hogy már megszületett a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon? Ha valaki tud, segítsen!!!!!

Jogi csaták Esztergomban

HVG 2008. 10. 29.

A HVG birtokába került iratok szerint hosszas pereskedés után immár jogerősen kimondott tény, Meggyes annak idején színlelt adásvételi szerződést kötött az általa vezetett önkormányzattal, így a megállapodás semmis. Arról ugyanakkor még folyik a jogvita, hogy az eredeti állapot milyen módon hozható helyre, vagyis nem kizárt: házbontás lesz a procedúra vége. A történet 2003-ban kezdődött: a 2000 óta polgármester Meggyes ekkor kötött szerződést az önkormányzattal, hogy vásárlással bővítse apró, 273 négyzetméteres, de Esztergom Rózsadombján, a Búbánat-völgyben található telkét, amin építkezni tervezett. Csakhogy ez a megállapodás valamilyen okból nem arra az ingatlanra vonatkozik, amelyet végül a polgármester ténylegesen birtokba vett. Ráadásul a megszerzett telket nem is adhatta volna el a város, az ugyanis jogilag úgynevezett kivett közterület, s így nem értékesíthető.Erre hivatkozva mondta ki a semmisséget először 2006-ban a Komáromi Városi Bíróság (KVB), majd jogerősen a megyei ítélőszék, amely azonban az eredeti állapot helyreállítására vonatkozóan új eljárásra kötelezte a KVB-t, amely tavaly márciusban másodjára is elrendelte, hogy a földhivatal sztornózza a változásokat, az önkormányzat pedig fizesse vissza Meggyesnek a vételárat. Az ügy jelenleg másodfokon a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság döntésére vár.

(...)

Meglehet, a többfrontos jogi hadakozás áll annak hátterében, hogy az önkormányzat a napokban - Meggyes előterjesztésére - határozott arról: "kinyilvánítja szándékát, hogy jogi szakértők bevonásával az objektív és pártatlan ítélkezés, igazságszolgáltatás elősegítése érdekében kérje a Komárom-Eszterom Megyei Bíróság kizárását valamennyi, az önkormányzatot vagy a polgármestert mint az önkormányzat képviselőjét érintő bírósági eljárás tekintetében". Meggyes szerint a megyei bíráktól azért nem várható pártatlan ítélkezés, mert másképpen képzelik el egy, az Esztergomi Városi Bíróság szomszédságában található volt büntetés-végrehajtási ingatlan beépítését.

2009. 09. 17. 18:20

Egyet ne feledjünk.

 

Mindez nem jöhetne létre, ha nem lenne meg a biztos többsége.

Minden bizonnyal  ezt a tavat is   meg kellett szavazni 12 képviselőnek.

2009. 09. 17. 18:08

Az ATV híradó most mutatta a csónakázónak nevezett tó építését!

2009. 09. 17. 15:12

Még mindig nem tudom, hogy a háza ott legálisan áll, vagy más a helyzet?

Törölt felhasználó

2009. 09. 17. 14:18

Geotermikus Energiaközpont

A vízmű által felszínre hozott termálforrásra épülne ez? Mondjuk ez annyira nem hangzik rosszul.

Törölt felhasználó

2009. 09. 17. 14:16

Meggyes 50 és 100 milla körüli pénzt emleget a tóra.

De ne álljunk meg itt...

Tamásunknak a lakóhelye igencsak a szívügye.

Nem sajnál semmi összeget, hiszen a költségvetésben előirányoztak 370 millió forintnyi lízingelt összeget Búbánatvölgyi közvilágításra és díszkandeláberekre...

Na meg ezen felül egy pályázaton is indult városunk, amely Geotermikus Energiaközpont létesítéséről szól, ennek teljes költsége 838 millió forint.

 

2009. 09. 17. 14:04

MT házépitése szabályos? Nagy a hallgatás! Nem értem , hogy ilyen épületre, hogyan fizethetett a biztositó és Önkormányzatunk.

Mikor leszünk hivatalosak a házavatóra?

2009. 09. 17. 10:38

A baj csak az, hogy lassan  szinte minden napra jut egy ilyen hír. Felháborodunk, néhányan - tisztelet nekik - tovább is lépnek ( feljelentés, aláírásgyűjtés, demonstrációs szervezés, stb. ) de soha nem történik semmi komoly szankció, változás. Mindenki látja, hallja, csak akik tehetnének ellene, benne vannak a pakliban és inkább hallgatnak. Ennyire elkeserítőnek még sosem láttam a helyzetemet, helyzetünket.

2009. 09. 17. 9:33

Ez is csak egy újabb "ésszerű, közjót szolgáló intézkedés"... Kezdem úgy érezni, hogy nem azonosak a fogalmaink az ésszerűségről és a közjóról. Valaki valamit félredefiniál.

Eredeti méret

2009. 09. 17. 8:35

a Duna-partra jachtkikötőt terveznek

Miközben a Búbánatvölgy egykor méltán oly népszerű dunai szabadstrandja napjainkban így néz ki:

Valamikor itt volt a kövezett bejáró.

És ha nem jönnétek rá, ez a két kép meg az egykori füves napozóterületet ábrázolja:

 

2009. 09. 17. 8:12

- ha a törvény a szabály mindenkire vonatkozik, akkor ez engedély nélküli építkezés.
De lehet, hogy a cikk írója pontatlan. Elhallgatta a Gyeviek felköltöztek Esztergomba

 

Nol-on olvastam

"Viktor segits" ????!!!!

Ez nem demokrácia, ez diktatura.

És egyébbként cinkos aki néma