Önkormányzás vagy önkényes kormányzás?

Önkormányzás vagy önkényes kormányzás?

2009. 09. 06. 23:23

Újabb pofon a pedagógusoknak –  ezúttal jobbról. Az Élőlánc Magyarországért elnökségének nyilatkozata Esztergomról

Esztergom elöljárói előbb eltávolították az önkormányzatot bíráló gimnáziumi igazgatót, és visszavonták az esetről tudósító újságíró feleségének igazgatóhelyettesi megbízását, majd az új intézményvezető kinevezésénél semmibe vették a tantestület, az alkalmazottak, az iskolaszék, a szülők és a diákönkormányzat ismételt tiltakozását, végül egy szabálytalan fegyelmi eljárásban, koholt vádak alapján fosztottak meg állásától hét pedagógust, miközben képesítés nélkül tanárrá kinevezett bizalmi emberük már az évnyitón rendcsinálással fenyegetőzött. Megkezdődött a tanárok és a diákok menekülése, az intézmény lényegében működésképtelen.

Baljós jelek a pedagógus társadalom számára, amely a Fidesz kormányzásától a tanárok kiszolgáltatottságának mérséklését, sorozatos megaláztatásaik végét reméli.

Az Élőlánc Magyarországért elnöksége sürgős bizalomerősítő lépéseket vár a Fidesz MPSZ-től. A választásokra készülő ellenzéki párt nem hagyhatja szó nélkül az esztergomi polgármester túlkapásait. Az emberek inkább hisznek a tetteknek, mint a szavaknak: a Szent István Gimnázium tanárai ellen folyó büntetőhadjárat lerontja az önkormányzati munka demokratizálását, a pedagógusok jobb megbecsülését ígérő ellenzéki nyilatkozatok hitelét.

Tisztelettel kérjük mindazokat, akik a közvélemény hiteles tájékoztatását tartják hivatásuknak, hogy a szomorú esettel jelentőségének megfelelően foglalkozzanak!

Az elnökség nevében,

Lányi András

 

Budapest, 2009. szeptember 6.

 

Az esztergomi Szent István Gimnázium Kis-Duna sétányon lévő épületét az egyházi kártalanítás keretében visszaigényelték a Szatmári Irgalmas Nővérek. 2004-ben a Medgyessy -kormány és az önkormányzat 1,6 milliárdos megváltásban állapodott meg: ebből a gimnázium és az épületben működő kereskedelmi iskola sorsát kellett megoldani. Az évenként egyre növekvő részletek kifizetésének határidejeként az állam 2011-et jelölte meg, a város a gimnázium 2006-os kiköltözését vállalta - amit egy évvel elhalasztottak -, de még 2007 tavaszán sem volt ismeretes, hogy hová. Az iskola jelenlegi - ideiglenes - otthona a tanévkezdésre nem készült el, a tanítás egy hetet csúszott.

A bizonytalan tanévkezdésről a megyei lapban nyilatkozott az igazgató, aznap a képviselő-testület megszüntette az igazgatóhelyettesi poszt finanszírozását, majd 3 hét múlva - bizalomvesztésre hivatkozva - felmentette hivatalából az igazgatót. Az ezt követő szűk félévben kétszer írtak ki igazgatói pályázatot, a tantestületből pályázó, nagy támogatottsággal bíró jelöltek nem kaptak megbízást, ellenben 2008. május 1-jével 5 évre kinevezték a tantestület egyetlen szavazatával támogatott Kurnász Lászlót, aki ezután 2009. július 31-ei hatállyal lemondott hivataláról.

2009-ben így tehát újra volt pályázat, Kurnász Lászlót most hárman támogatták a tantestületből, s a két másik belső pályázóval szemben ismét ő kapott megbízást. A döntés előtt a tantestület 18 tagja a döntéshozóknak írt levelében pontokba szedve megfogalmazta, miért tartják az igazgatót alkalmatlannak a feladatra.

2009. június 11-én diáksztrájk volt: a tanulók követeléseinek lényege, hogy az igazgató működjön együtt a tantestülettel. Június 13-ra a tanulóifjúság rendkívüli diákparlamentet hívott össze a fennálló problémák megbeszélésére, az önkormányzat tálalásában az ennek idején elkövetett diákcsíny következtében néhány óra múlva V.B. öngyilkosságot követett el. A tragikus esemény körülményeit a fenntartó által felállított ideiglenes bizottság vizsgálta, de mindezt megelőzve a polgármester már felelőtlen pedagógusi magatartásról beszélt, és előre tudta, hogy „komoly pedagógusi hibák lesznek megállapíthatók." A tantestület erről a vizsgálatról hivatalos tájékoztatást a mai napig nem kapott.

Július 9-én az igazgató fegyelmi eljárást indított a tantestület 22 tagja ellen (a vezetést nem számítva 23 teljes munkaidőben foglalkoztatott tanár közül), a vizsgálóbiztosok és a fegyelmi tanács tagjai önkormányzati képviselők voltak. A fegyelmi eljárás alá vont tanárok közül hetet augusztus 28-ai dátummal elbocsátottak, a többiek még nem kapták meg a határozatot.

A nyár folyamán 5 tanár áthelyezéssel vagy rendkívüli lemondással elhagyta az intézményt, így a 2009-10-es tanévet a korábbi gárdából 11-en kezdték meg. Az elbocsátások híréig 27 tanuló hagyta el a gimnáziumot, azóta az elvándorlás fokozódik. A tanévnyitó értekezleten derült ki, hogy óraadó tanárként társadalomismeretet fog tanítani a gimnáziumban az az önkormányzati képviselő, nyugdíjas jogász, aki 2 éve „keresztes hadjáratot" folytat az iskola ellen: vállalta, hogy 4 éven belül megszerzi a szükséges végzettséget.

Az iskola szűkebb és tágabb környezete, a város forrong a kialakult helyzet miatt.

 

2009. 09. 07. 8:53

Tetszik a tömör, lényegretörő összefoglaló.