22 tanár ellen indítanak fegyelmit az esztergomi Szent István Gimnáziumban

22 tanár ellen indítanak fegyelmit az esztergomi Szent István Gimnáziumban

2009. 07. 10. 15:50

Az önkormányzat megelégelte, hogy az iskolában tiltakoznak a csak az önkormányzat által támogatott igazgató ellen, ezért fegyelmit indítanak 22 tanár, csaknem a teljes tanári kar ellen. Az önkormányzat még az iskola egyik diákjának öngyilkosságát is a sztrájkra fogja, és egy "elitiskola" megteremtése érdekében megkezdi a gimnázium és egy szakközépiskola összevonásának vizsgálatát.

Fegyelmit indítanak az esztergomi Szent István Gimnázium 22 tanára ellen, döntött a városi képviselőtestület csütörtök éjjeli ülésén. Az iskolában sorozatos botrányok voltak a tanév végén. Az egész azzal kezdődött, hogy az önkormányzat annak ellenére nevezte ki újabb öt évre igazgatónak Kunrász Lászlót, hogy azt a tanárok, a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség és az iskolaszék egyhangúan ellenezte.

Tiltakozásul Kurnász kinevezése ellen a diákok június 11-én sztrájkot tartottak.

Az egyik gyűlésen az iskola egyik 16 éves tanulója, V. Balázs az osztályteremben maradva felgyújtott egy újságpapírt, majd kiderült, hogy korábban egy padot is megégetett. A tanárok tetteiért felelősségre vonták, és beküldték az igazgatóhoz. A fiú ekkor táskáját a padban hagyta, és a közeli síneken érkező mozdony elé feküdt.

A város polgármestere, Meggyes Tamás a TV2 Mokka című műsorának nyilatkozva összefüggést vélt felfedezni a két ügy között, szerinte a történtek egy "2-3 éves, felelőtlen pedagógusi magatartás következményei, volt olyan tanár, aki a gyerekeket, köztük ezt a szerencsétlen fiút is belehajszolta egy olyan küzdelembe, ami nem a gyerekek ügye". Az öngyilkos gyerek nem tett említést búcsúüzenetében az igazgatóválasztásról.

A diáköngyilkosságot kivizsgáló önkormányzati bizottság megállapításai szerint azonban arra jutott, hogy "közvetett összefüggésként [...] megállapítható, hogy a tragédia azért következhetett be, mert V. Balázs már napok óta felfokozott idegállapotban volt, melynek egyik oka az iskolában zajló, nyugtalanító eseményekben keresendő".

Ugyanakkor Knapp János alpolgármester és Miavecz Jenő képviselő újságíróknak elmondták, hogy a bizottság a diák felelősségre vonása és az öngyilkosság között pedagógusok számára felróható ok-okozati összefüggést nem talált. Az önkormányzat közleménye szerint ugyanakkor ha "a Szent István Gimnázium június 13-án ügyeletes, illetve órát adó tanárai, valamint osztályfőnökei az igazgató által adott utasítást követve, megtartják a tanórát, V. Balázsnak nem lett volna lehetősége fegyelemsértést elkövetnie és elkeserednie".

Az esztergomi önkormányzat és a Szent István Gimnázium viszonya akkor romlott meg, amikor az intézményt egy várostól távol lévő ingatlanba költöztették, és két hetet csúszott a tanévkezdés. A képviselő-testület akkor leváltotta az önkormányzat felelősségét hangoztató igazgatót. Az erről döntő ülésen tojással dobálták meg a polgármestert, majd 800 ember tüntetett a városháza előtt.

Most az önkormányzat úgy próbálja megoldani a helyzetet, hogy egy "elitiskola" megteremtése érdekében megkezdik a Szent István Gimnázium és a Bottyán János Műszaki Szakközépiskola összevonásának vizsgálatát, azaz gyakorlatilag felszámolják a renitens iskolát.

Forrás

2009. 08. 28. 15:11

Nagyon sajnálom, hogy csak most olvastam erről a dologról.

2009. 08. 28. 13:42

Ma du. 15 órakor a Belvárosi kávéház belső kerthelyiségében Istvános szülők beszélgetnek az intézményben kialakult helyzetről .Aki érintett vagy csak érdekli a téma kérem jöjjön el .

2009. 08. 25. 14:30

Azon tűnődöm, hogy ha Kurnász van az iskola élén 1956-ban, mi lett volna itt a városban...

Cs. A. nyugdíjas tanár, aki 1956-ban az I. István Gimnáziumban tanított, így számolt be a fővárosi eseményeknek az iskola életére gyakorolt hatásáról: "Tanítás a gimnáziumban csak október 23-ig volt. Ezután a diákok és a tanárok ellátogattak ugyan az iskolába, hogy beszélgessenek a kialakult helyzetről, de órák már nem voltak. Mi tanárok pedig, arra az esetre ha itt is tüntetés lesz, kiosztottuk egymás között, hogy ki hová megy majd biztosítani a diákok biztonsága érdekében. Ezután két napig mindenki a rádiót hallgatta a tanári karból, hiszen nem mindennapi dolgok történtek a fővárosban. A budapesti tanárok pedig elindultak hazafelé gyalog, ugyanis ekkor már nem közlekedtek a tömegközlekedési eszközök Budapest és Esztergom között."

2009. 07. 20. 19:59

Kedves H. Laci!

 

Egy kérdés:

Úgy gondolom, hogy a pedagógusok túlzottan teret engedtek a gyerekek szűkös értékrendszere és kissé túlfűtött - ámbár élettapasztalatban annál szerényebb - indulatai alkotta "demokratikus" törekvéseinek. Ez hiba volt.

Ezt arra érted, hogy a diákok éltek törvényadta jogukkal, és kérdezni, majd amikor csupán mellébeszéléssel és rosszindulattal talákoztak, tiltakozni merészeltek? Ismered az István lassan két éve tartó vesszőfutását?

 

kívülállóként - pláne hogynem is részesei a polg.mester (mint Munkaadó) v.s. pedagógusok (mint Munkavállalók) folyamatos munkaügyi konfliktusainak - kritizálni merészeljék a nevelőiket.

Ehhez egy kiigazítás ...:

 

M1 (1=egyes - mint osztályzat, ha már iskoláról beszélünk) nem munkaadója egyetlen, fegyelmi alá vont pedagógusnak sem, kizárólag Kurnásznak. Ha visszaemlékszel, Sitku ellen a fő vád az volt, hogy nem az önkormányzat által elvárt szervilizmussal "kezelte" az iskola polgárait, mert nem akadályozta meg, hogy a kollégák és diákok az iskola érdekében szabadon nyilvánítsanak véleményt.  Hogy a diákok véleménynyilvánításánaak "intenzitása" a közelmúltban meghaladta-e a 2007. szeptember 20-át megelőző időszakét vagy sem, annak eldöntését Rád bízom (nyilvánvalóan költői kérdés), akárcsak annak megválaszolását, hogy az események tükrében M1 ( mint munkáltató) miért is nem indít fegyelmit Kurnász László (mint munkavállaló) ellen. Hogy Kurnász miért indított fegyelmit szinte teljes testülete  ellen, azt pontosan tudjuk, akárcsak azt, hogy miért is kivétel EVV, aki a konkrét konfliktusban "vitte a prímet".

 

... és egy véleménykülönbség:

 

Nagyon nem akarod a lényeget látni, ha a polgármester és az iskola - a munkajog, általában a jog, és ami ennél jóval fontosabb: a tisztesség, a jó ízlés és a demokrácia határait régen túllépő - konfliktusát a munkáltató és a munkavállalók munkaügyi konfliktusává próbálod egyszerűsíteni. Az előbbinek a tanulók ugyanis igenis részesei. Persze, ha továbbmész, és azt mondod, hogy az M1 vs. István is csak része a polgármester és a polgárok konfliktusának - egyet fogok érteni Veled.

2009. 07. 20. 16:41

T. Szülők és T. Pedagógusok!

1./ Mivel én nem pedagógus vagyok, nem tudok elfogultság nélkül a pedagógusok ellen fordulni és hanyag eleganciát (meg egy kis megrendülést is tettetve) - mint azt K.J. Pál alpolgármesterünk prezentálta minap reggel a TV2-őn - erőltetve hozzászólni az elhunyt diák körül kialakult áldatlan vagdalkozás-sorozathoz.

2./ Mivel gyakorló szülő vagyok, ismételten nem tudok (és nem is akarok) elfogulatlanul nyilatkozni sem a szerencsétlenül járt fiú ellen, sem mellette.

Így hát - legalábbis remélem - 1./ és 2./ pontra vonatkozó, burkolt formába öntött érzéseimet aki akarta, már megértette, aki meg nem akarja, soha nem is fogja.

Félretéve a szimbolikus megnyilatkozásokat:

Úgy gondolom, az iskola is kell hogy nevelje a gyermekeinket, de legfőképp mi, szülők tartozunk felelősséggel a nevelésükért.

Úgy gondolom, hogy a pedagógusok túlzottan teret engedtek a gyerekek szűkös értékrendszere és kissé túlfűtött - ámbár élettapasztalatban annál szerényebb - indulatai alkotta "demokratikus" törekvéseinek. Ez hiba volt.

A felnőttek dolga az, hogy dolgozzanak, és - hacsak nem a felső vezetés részesei (várományosai) - nem dolguk a felettük zajló munkáltatói folyamatokat kívülről befolyásolni, mert hamar utcára kerülhetnek a nagy demokratikus frázispuffogtatások közepette... :-)

A gyerekek kötelessége pedig az, hogy tanuljanak! Nem pedig az, hogy kívülállóként - pláne hogynem is részesei a polg.mester (mint Munkaadó) v.s. pedagógusok (mint Munkavállalók) folyamatos munkaügyi konfliktusainak - kritizálni merészeljék a nevelőiket. Abban a pillanatban, amikor a pedagógusok nem dolgozni akarnak a gyerekekkel - tanítani és nevelni őket, hiszen ez a munkaköri kötelességük -, a gyerekek pedig nem tanulni akarnak a pedagógusokkal és pedagógusoktól - hiszen ez az iskola természetes sajátossága kell hogy legyen - két dolog is a felszínre kerülhet. A gyerekek elfelejtik a kötelességüket, a pedagógusok pedig elveszítik a dolgukból, a munkaköri sajátosságukból (és remélhetőleg az egyéniségükből és erkölcsi tartásukbó fakadó) még némileg megmaradt tartásukat és tekintélyüket.

És csak egy üzenet az elhunyt fiú apjának. Egy biztos, én imádom a gyerekem, remélem vagyok vele olyan öszinte viszonyban, hogy soha nem fajulhatnak a mi dolgaink. De ha mégis vele ilyen szörnyű dolog fordult volna elő, elsősorban csakis magam okolnám, nem pedig a tekintélyvesztett pedagógusokra akarnám még ezt a szörnyűséget is rávarrni. Talán az authokrata polgármestert kellene megkérni, hogy a kialakult áldatlan állapotok miatt kissé szálljon jobban magába...

2009. 07. 17. 22:22

2009. 07. 16. 23:00

Kellett nekem a nagyok dolgába avatkozni????  Most aztán jól megkaptam a magamét!Vigyor

Köszi Jónás Doktor !Kacsintás

Köszi Cserép János!Kacsintás

Kik segítették ezelőtt, segítik a mai napig Esztergomban  a tehetségtelen emberek hatalomra jutását, hatalomban maradását?

Én nem, az biztos!Rosszall

Ez a város sokkal többet, jobbat érdemel!

Üvöltés

Azért is,  / hogy a nagy  klasszikust idézzem Nevetés / : Hajrá Cserép János ! Hajrá ESZTERGOM! Vigyor

2009. 07. 16. 21:25

Kedves Doktor Úr!

Eddig is elmentem szavazni, eztán is elmegyek ! Sőt, ennél többet is tettem akkor, amikor a saját bőrömön kellett éreznem az Istvánosokéhoz hasonló szituációt! Szóltam! Többeknek!!!  Nem értem el ugyan semmit, de  sok emberi gyarlósággal találkoztam.  Sok tapasztalattal gazdagodtam!

Én is tudnék Önnek olyan szavakat, mondatokat írni, ami kioktatónak hangozhatna. Nem az én stílusom !

Csak azt akartam kifejezni , hogy Esztergomban be vannak betonozva a pm mostani emberei , itt nem várható változás!

Én megteszem a magamét akkor is, ha ezt ilyen pesszimistán látom!

További jó munkát Önnek!

2009. 07. 16. 10:47

Akkor a helyzet tovább bonyolódik?

Kúrnász még nem is tudja, hogy ő fogja kiosztani a 22 fegyelmit?

De hogyan oszt ki 22 fegxelmit ha nem ő folytatta le a vizsgálatot?

2009. 07. 16. 9:45

Üdv!

Nem olvastam teljesen végig az eddigi hozzászólásokat, tehát lehet, hogy nem vagyok eléggé tájékozott.

Szerintem az önkorm. nem indíthat fegyelmit a tanárok, csak az igazgató ellen.

Ugyanis a tanárok munkáltatója az igazgató, az igazgatójé pedig az önkormányzat. Rosszul tudom?

Másrészt ez így kollektív büntetésnek tűnik. Kíváncsi lennék arra, hogy a 22 tanár közül hányan voltak napi kacsolatban szegény gyerekkel.

Nehéz volna egy olyan tanár felelősségét bebizonyítani, aki esetleg nem is tanította az elhunytat.

npg

 

2009. 07. 16. 0:43

Meggyes ebben az ügyben egyébként szerintem mesterien blöfföl, le a kalappal. A Mokkás indítás olyan volt, mint egy vakon bemondott tétemelés. Most, hogy a kártyák sorra kikerülnek az asztalra, tovább folytatja a blöfföt - szerintem megvolt nála az ALL IN. A cél egyértelmű: kirúgni, még fegyelmivel sem lesz egyszerű senkit, pláne jogszerűen - el kell hát érni, hogy a másik oldal törjön meg, őrlődjön fel, és adja fel magától a játszmát, dobja be a kártyáit. Mondjanak fel a tanárok, a szülők fogják a gyereket és vigyék át másik iskolába - teljesedjen be a terv, ami két évvel ezelőtt nem sikerült... Még egy felesleges, pénznyelő középiskolával kevesebb a városban - több forrás meseparkra, hotelre, fürdőre, kaszinóra. Folytatódjon az esztergomi vigalmi negyed, a magyar laszvegasz épülése...

2009. 07. 15. 23:52

Számomra a kegundorítóbb mondat, mikor valaki azt mondja: Én egyedül hiába szólok, hiába szavazok, az mit sem ér,inkább el sem megyek. Az így gondolkodók megérdemlik, hogy tehetségtelen emberek a fejükre nőjönek!

Csatlakozom. A gyávaságnál undorítóbb esztergomi magatartást jelen esetben el sem tudok képzelni.

2009. 07. 15. 23:23

Rajtad is múlik!

Tenni kell, nem eleve elrendelésekben hinni.

Szólni kell, nem félelemben reszketve fejeket a homokba dugni!

El kell felejteni a" ha" és a " volna" szavakat.

Számomra a kegundorítóbb mondat, mikor valaki azt mondja: Én egyedül hiába szólok, hiába szavazok, az mit sem ér,inkább el sem megyek.   Az  így gondolkodók megérdemlik, hogy tehetségtelen emberek a fejükre nőjönek!

 

2009. 07. 15. 20:59

Kedves Kerti!

Minden mondatával egyetértek,  ebben a nagymúltú városban így működnek a dolgok. Sok ember sajnos megfontolás nélkül aszisztál a  pm minden kitalációjához!  Rendkívül elkeserítő, szánalmas, ami itt zajlik, és ami még ezután jön .....! Az eddigi tendenciákat ismerve semmi jóra nem számíthatunk, itt bármikor bármilyen választás lesz, ugyanilyen  felállás várható, mint  ami most van.

2009. 07. 15. 14:21

Mint a Rákosi pajtás idején!Először kollektív felelősére vonás,majd kitelepités!Ez a Fidesz politikája?Nem új!!

2009. 07. 14. 22:01

Ha iskoláról van szó, egy „hibát” mindig elkövetnek a Tisztelt Fórumozók. Mégpedig azt, hogy próbálnak pedagógiai szempontokat felsorakoztatni annak érdekében, hogy egy intézmény továbbra is működjön. Azért idézőjeles a „hiba” szó, mivel valójában ez a helyes és követendő eljárás. De nem Esztergomban! Itt a dolgok teljesen másképp működnek, a döntéshozók gondolatai pedig csak egy irányba mutatnak. Ez nem más, mint a pénz és a politika! Ez az alfája és az ómegája mindennek. Szegény Stróbl igazgató úr hiába emelte az István Gimnáziumot az ország 10 legjobb gimnáziuma közé. Nem számított akkor sem, most pedig már végképp nem.

 

A város (csak jogi értelemben vett) első embere még kezdő polgármester korában többek füle hallatára már akkor egy fontos kijelentést tett, aminek valódi értelmét sajnos sokan elengedték a fülük mellett. Azt mondta, hogy számára nem számít az, hogy ki milyen szakmai munkát végez, adott esetben milyen igazgatói pályázatot ír. Egyébként is, pályázatot lehet íratni is, meg másolni is. Csak az számít, hogy van-e bizalom a vezető iránt, vagy nincs.

 

Erre csak azt lehet mondani, hogy ehhez a kijelentéséhez következetesen tartotta magát eddigi pályafutása alatt. Hiába ír itt valaki pedagógiai nagydoktorinak beillő igazgatói pályázatot, hiába támogatja őt mindenki, nem számít. Csak a bizalom a fontos! Azokat a pedagógusokat sajnálom, akik komolyan veszik a hivatásukat, egy adott intézmény fejlődését és úgy gondolják, képesek lennének tenni is ezért, ha vezetői pozíciót kapnak. Sajnos kárba veszett energia! A „kártyalapok” előre ki vannak osztva. A döntéshozók hozzá nem értése félelmetes szintet ért el!

Az István összeolvasztása a Bottyánnal pedig egyenesen katasztrofális. Még a Dobóval való „házasságot” valahogy le lehetett volna nyomni a pedagógusok, szülők és nem utolsó sorban a tanulók torkán (erről néhány éve már volt is szó), de a Bottyánt már aligha lehet. Egyes meg nem erősített hírek szerint, ma már 4-es általános iskolai átlaggal is bekerülhet valaki az Istvánba. Néhány éve ez 4,8 körül mozgott! De a Bottyán szintjére konvergáló István így könnyebben integrálható lesz a szakközépiskolába. Most veszem észre, hogy magam is abba a „hibába” esek, hogy ész érveket próbálok keresni az integráció ellen. Pedig nem szabad. A pénz, és az ezzel erős szövetségben álló politikai akarat számít. Semmi más.

 

„Elit” gimnázium létrehozása az összeolvasztott két intézményben? Igen. Miért? A válasz nagyon egyszerű. Mert a grátisz kapott több milliárd forintért ide költöző egyházi fenntartású egyetemnek kell egy gyakorló gimnázium. Kap még majd egy szépen felújított „elit” gimnáziumot is. Nem elég neki egy felújításra váró volt Medicor épület, nem elég neki egy felújított kollégium, még egy felújított gimnáziumot is fog kapni! Ez baráti áron is közelít az 5 milliárdhoz! És ez mind, mind csak úgy „isten fizesse meg” alapon az egyháznak. No comment. Ha valaki joggal felteszi a kérdést, hogy: - Mire fel ez a nagy adakozás? - Nos, minden valószínűség szerint legalább két alapvető oka van. Az egyik a középfokú intézmények fenntartásától való megszabadulás, a másik pedig, a közelgő választások. És nagyon nem mindegy, hogy a választási plakáton mi lesz felírva! Vagyis megint csak ott tartunk, mint régen, nagyon régen. Amitől mindenki szabadulni szeretett volna a „rendszerváltást” követően. Attól, hogy politikai szempontok miatt minden másként gondolkodót üldözzenek, és ellenségnek tekintsenek. Megszoksz vagy megszöksz. Nem gond, ha elköltözik egy másként gondolkodó. Jönnek, ill. betelepítenek a helyére olyan „elvbarátokat”, akik lelkiismeret furdalás nélkül mindent meg fognak tenni azért, hogy a letelepedésért és a zsíros állás fejében hűségükről biztosítsák az uralkodót. Te jó Ég! Csak nem visszautaztunk az időben? Sajnos nem, ez a valóság.

2009. 07. 14. 16:41

A város vezetése megbukott, ez nem lehet kérdéses! Egyre látványosabb az agónia. Ilyenkor már sajnos csak ártani tudnak. Tetteikkel, mondandójukkal, minden megnyilvánulásukkal. Szóval az összefogás a legjobb és talán az egyetlen módszer!

2009. 07. 14. 16:29

Sose feledd,hogy holnap Te köveztkezel!

Hiller Pistit nem politikai célzattal ajánlottam, csupán pozíciója és merő kíváncsiság okán egy vesztésre álló helyzetből

Maximálisan egyetértek Jónás doktorral, ami rajtunk áll meg kell tenni. Ki-ki ízlése és vérméréklete szerint, de inkább egymással összekapaszkodva.

Számomra az iskola megszűntetésének egyik olvasata: nincs ma szükség olyan oktatási intézményekre ahol önállóan gondolkodó, netán civil összefogásra is képes embereket  nevelnek, nem középiskolás fokon.

2009. 07. 14. 15:51

Mit mondott Knapp:

Vagy beilleszkednek, vagy szipuni fognak és öngyilkosok lesznek...

Ez az öngyilkos diákra akar utalni?

Egyébként az is segítene a"szipuzás" ellen, ha az Önkormányzat nem bagatellizálná a kábítószereket például azzal, hogy egy Amfetamin nevű lovat pénzel.

2009. 07. 14. 15:47

Szerintem sokkal célravezetőbb lenne (több legyet egy csapásra), ha egy nyílt, segítségkérő levelet fogalmazna meg a Szeretgom és az ügy mellé álló szervezetek közösen, s ezt eljuttatnátok mondjuk az MTI-hez. Így tutira célba ér a mondandó. Ezek után valakiknek biztos, hogy magyarázkodniuk kellene, és nyilvánvalóan nem a levél megírói lennének azok. HAJRÁ!!!