A könyvtár igazgatónőjének nyilatkozata és a városvezetés válasza

A könyvtár igazgatónőjének nyilatkozata és a városvezetés válasza

2007. 09. 05. 13:06

Az alábbi nyilatkozatot Várady Eszter, a Helischer József Városi Könyvtár igazgatónője juttatta el hozzánk az egyik önkormányzati képviselőn keresztül. Az ezt követő nyilatkozatot pedig válaszként Takács Istvántól és Sturm Alexától kaptuk.

Városháza

Az augusztus 31-i testületi ülés egy részletéhez kell hozzászólnom. A Helischer József Városi Könyvtár létszámleépítéséről szóló napirendi pont tárgyalásakor elhangzottak ún. csúsztatott információt közölnek a könyvtár munkájáról, munkatársairól. Kötelességemnek érzem a pontosítást, mert az elhangzottak a könyvtárosi munka leértékelését, egészen pontosan pedig az esztergomi könyvtár dolgozóinak degradálását sugallták. Mellesleg torzított képet adnak a jelenlegi helyzetről.

Először is az az érzésem, hogy a városatyák fogalomzavarban vannak. A digitalizálás, amelyre az önkormányzat az utóbbi három évben valóban bőkezűen áldozott, nem a könyvtári állomány számítógépre vitelét jelenti. A digitalizálás a dokumentumok elektronikus formára való „átmentése”. Ez történt a helyismereti folyóiratanyaggal a fent említett összegért, tehát valamennyi régi esztergomi lap most már elektronikus formában (CD-n) is megtekinthető. A könyvtári állomány számítógépre vitele pedig azt jelenti, hogy minden egyes dokumentumot kézbe véve, annak minden egyes adatát betápláljuk a könyvtári programba. Ez valójában a könyvtári állomány rögzítése a „Szikla” integrált könyvtári rendszerbe, amellyel bekerülhetünk az Országos Dokumentumellátó Rendszerbe (ezt talán nem kell megmagyarázni, mit jelent), valamint azt a régi – és a XXI. században már alapvető – igényt is ki tudjuk elégíteni, hogy egy dokumentumot többféle szempont alapján vissza lehessen keresni. (Mellesleg megállapíthassuk aktuális helyét, tehát hogy kölcsönzés alatt van-e stb.)

Ez azt hiszem, még egy laikus számára is érzékelhető, milyen hatalmas munka egy közel százezres állománynál.

Másodszor: jelenleg a könyvtárban dolgozók létszáma nem 12, hanem 11 fő teljes- és egy fő rész-munkaidőben foglalkoztatott munkaerő, ami nem egyenlő a szakmai létszámmal. Az ülésen egy számítás hangzott el arról, hogy 12 könyvtáros, ha csak öt percet foglalkozik is egy olvasóval 144 olvasót tud „ellátni” egyetlen óra alatt. (Megjegyzem: egy beiratkozás kb. tényleg öt perc. Akad olvasói kérdés, amelyre néhány perc a válasz, de akad olvasó, akivel akár harminc percet tölthet a könyvtáros. Egyébként, a korábbi statisztikai adatok szerint a könyvtár átlagos látogatottsága napi 80-90 fő.) Fenti eszmefuttatás és számítás feltételezi, hogy 12 olvasószolgálatos szakember áll az esztergomi olvasók rendelkezésére. Csak hogy nem így van. Nem akarok senkit sem untatni, de ismétlem, az ülésen elhangzottak után fontosnak tartom a pontos információk közlését. A 11 fő- és 1 részfoglalkozású könyvtári dolgozók összetétele jelenleg: 1 részfoglalkozású gazdaságis, 1 rendszergazda, 1 gyermekkönyvtáros, 2 iskolai könyvtáros (ne feledjük, a könyvtárhoz nyolc iskolai, illetve kollégiumi könyvtár tartozik, a nyitva tartáson – heti öt óra – túl minden munkájával!) 4 olvasószolgálatos könyvtáros, 2 feldolgozó, 1 igazgató. (Helyismereti könyvtárosi státusz eleve nem volt.) A létszámleépítés után a dolog így áll majd: 1 iskolai könyvtáros, 1 gyermekkönyvtáros, 1 feldolgozó, 2 olvasószolgálatos könyvtáros, 1 igazgató. Az alapító okiratban (amely megtekinthető az SZMSZ-szel együtt a könyvtárban) szereplő feladatkomplexum változatlan ez idő szerint. Sorolhatnám még a nyitva tartással kapcsolatosan felvetődött javaslatokat, de aki látta az ülést, nyilván tisztában van vele.

Azt hiszem, ennyit hozzá kellett fűznöm az augusztus 31-i ülés 32. napirendi pontjához, amelyre éjfél és egy óra között került sor.

Várady Eszter

Az önkormányzat reakciója

A szeretgom.hu-n Várady Eszter tollából megjelent levélre önkormányzatunk nevében a következőképpen kívánunk válaszolni.

Nem a városatyák vannak fogalomzavarban, hanem a testületi ülésen tárgyalt anyaggal nincs tisztában Várady Eszter könyvtárigazgató. Az önkormányzat kötelességének érzi a pontosítást, hiszen az igazgató által leírtak a könyvtárosi és az önkormányzati munka leértékelését, egészen pontosan a képviselő-testület tagjainak degradálását sugallják. Mellesleg torzított képet ad a jelenlegi helyzetről.

Az önkormányzat képviselői tisztában vannak azzal, mit jelent a Helischer József Városi Könyvtárban történő digitalizálás, éppen ehhez és éppen ennek ismeretében nyújtott az önkormányzat bőkezű támogatást az intézménynek. A munka célja a régi esztergomi kiadványok, elsősorban a folyóiratok (a Magyar Sion, az Esztergom és Vidéke) százévesnél is régebbi számainak elektronikus formában történő rögzítése, annak érdekében, hogy a kutatók ne az eredeti példányokat használják, koptatva, rongálva azokat. A képviselők tisztában vannak azzal is, hogy a digitalizálási tevékenységnek nem kell kiterjednie a nagy példányszámban kiadott, gyakran már elektronikus formában is hozzáférhető könyvekre, azok „begépelésére”. A könyvtárosoknak nem kell az Egri csillagokat betűről betűre számítógépre átírniuk. Ezt a könyvtárigazgatón kívül mindenki értette.

A katalógus adatainak elektronikus rögzítése pedig olyan feladat, ami a katalóguscédulák korábbi, kézzel, írógéppel történt kitöltögetését és a mechanikus, cédulaalapú kölcsönzési nyilvántartást váltja fel, új feladatot, és nem a feladat megkettőzését jelenti.

Másodszor: a könyvtári dolgozók munkaidejének eltöltéséről szóló fejtegetés azt tükrözi, hogy az igazgató mind a saját, mind kollégái munkában töltött idejével bajosan tud elszámolni. A létszámleépítés után a dolog így áll majd: egy iskolai könyvtáros, egy gyermekkönyvtáros, egy feldolgozó, két olvasószolgálatos könyvtáros, egy igazgató. Számoljunk! A könyvtárigazgató nem cáfolta, hogy kollégái átlagosan öt percet foglalkoznak egy-egy olvasóval. Ha a könyvtár napi látogatóinak száma 80-90 fő, ahogy az igazgató állítja, ez 6 óra negyven perc-hét és fél órányi tényleges munkával eltöltött időt jelent. Ha egy könyvtáros a könyvtár teljes napi nyitva tartását, délelőtt tíztől délután hatig munkával tölti, akkor nyolc órát dolgozik.

Felmerül a kérdés, az ez idő alatt szintén a könyvtárban tartózkodó másik (jelenleg másik három!) olvasószolgálatos kollégája mivel foglalkozik? Ha háromnegyed részük ráér, vagy idejük háromnegyed részében ráérnek, miért kell két feldolgozó? És mivel foglalkozik az igazgató, ha a gazdasági munkát már évek óta az önkormányzat dolgozói végeznek a polgármesteri hivatal keretei közt? És mivel foglalkozott a könyvtárban a korábbi részfoglalkoztatású gazdaságis?

Szükséges lenne a rendszergazda további foglalkoztatása, aki helyett megbízási szerződés alapján egy szolgáltató cég, jóval felkészültebb és sokoldalúbb apparátussal havi nettó 45 ezer forintért végzi el a munkát?

Azt hiszem, ennyit hozzá kellett fűznöm a könyvtár igazgatójának leveléhez, amit szeptember 5-én tett közzé.

Takács István

sajtófelelős

Sturm Alexa

kulturális felelő

2007. 09. 06. 10:22

Inog az már egy ideje. Próbálnak minden fűszálba kapaszkodni, de hiába. A fűszál is kezd elrohadni. (nekik hála)

2007. 09. 06. 6:09

Gigi írta: "a képviselő-testület tagjainak degradálását sugallják"

Degradálják ők magukat éppen eléggé, csak szét kell nézni a városban, a testületi ülések közvetítésein, a lakossági fórumokon, és meg kell figyelni kommunikációjuk stílusjegyeit. Nekem már néha kicsit hisztérikusnak tűnnek. Inog a trón?

Helyesbítek: trónterem

2007. 09. 06. 6:08

"a képviselő-testület tagjainak degradálását sugallják"

Degradálják ők magukat éppen eléggé, csak szét kell nézni a városban, a testületi ülések közvetítésein, a lakossági fórumokon, és meg kell figyelni kommunikációjuk stílusjegyeit. Nekem már néha kicsit hisztérikusnak tűnnek. Inog a trón?

2007. 09. 06. 0:11

Lányok, fiúk nagyon jól szórakoztam. A pöffeszkedő hatalomtól nem megijedni kell, hanem kinevetni - ezt tanítják a régiek.

2007. 09. 05. 23:09

paniadam írta: Takács István, sajtófelelős

Mi lenne velünk nélküled?

Nem emlékszem, hogy humorestet hirdettünk volna, de nagyon jól mulattam ma! Csak nekem nem voltak ihletett pillanataim, nem haladok a regényírással, mert csak kacarászom a szeretgomon. Ejnye-bejnye.

2007. 09. 05. 23:02

Takács István, sajtófelelős

Mi lenne velünk nélküled?

 • fürge észjárásod, csattanós poénjaid nélkül

  ...mintha valamiféle hírportált üzemeltetne...

 • korszakalkotó ötleteid nélkül

  A könyvtárosoknak nem kell az Egri csillagokat betűről betűre számítógépre átírniuk.

 • általad megvilágosodunk

  Az a diák, aki ezt írta (...), hazudott.

 • és elhozod hozzánk az Igazság Fényét

  ...sem tíz év, sem 1,6 milliárd nem állt rendelkezésre.

Géza fejedelem helyett Takács István szobrot a főtérre!

2007. 09. 05. 22:47

Ha esetleg írásra adod a fejed, szólj, mert esetleg leszerződtetünk leendő könyvkiadónkhoz (hamarosan indul az új családi vállalkozásunk Joellel).

Nem jártok túl messze az igazságtól, néha játszom a gondolattal. Térjünk majd vissza erre csendesebb időkben, hátha addigra kialusszátok... :)))) - azért addig is köszi...:))) -

2007. 09. 05. 22:43

joel írta:

becő írta: egy jutalom szabadnap jár!

Ha esetleg írásra adod a fejed, légyszives hívd fel a figyelmem bármire amit meg lehet venni és olvasni lehet tőled:)

Ha esetleg írásra adod a fejed, szólj, mert esetleg leszerződtetünk leendő könyvkiadónkhoz (hamarosan indul az új családi vállalkozásunk Joellel).

2007. 09. 05. 22:36

:))))))))))))))))))))

Csak tudjátok, egy baj van ezzel: ha ezt egy Hivatalos Közeg - akár maga Takács Úr, kommunikációs megbízott olvassa, akár még komolyan is veheti...

Szerintetek EZT megszavaznák? :))))))))))

2007. 09. 05. 22:35

becő írta: egy jutalom szabadnap jár!

Ha esetleg írásra adod a fejed, légyszives hívd fel a figyelmem bármire amit meg lehet venni és olvasni lehet tőled:)

2007. 09. 05. 22:33

Joellel sírva, vinnyogva röhögünk!!!!!!!!!!!! S hogy ez a pótlék másnak még nem jutott eszébe...?!

becő írta:

nszk írta: Apropó: számolja már ki valaki, hogy az augusztus 30-i testületi ülés 64 napirendi pontjához az előterjesztések oldalszáma hány órai olvasást igényelt, a hajnalig tartó ülés alatt ........ Csak hogy tudjuk, tudják-e miről szavaznak...

Na. Először is : pontosan tudják, miről szavaznak. A szavazáskor be van mondva a szám! És az orruk előtt van a papír a piros meg fekete pipákkal, meg féloldalt látni is, hogy most bólogatnak, vagy ingatnak fejileg. Úgyhogy igenis tudják: ha ingat, nem köll, ha bólogat, köll. Kész. Ez lenne olyan bonyolult !!!

Másfelől pedig jó, hogy ezt a dolgot az idővel ,meg az éccakával feldobtad, mert igenis éccakai pótlék jár nekik, meg olvasási pótlék is, meg szavazási pótlék is, utóbbiból néha kettő is, meg a szakszervezetnek is lehetne némi szava a dologhoz, mert a munkaerő terhelhetősége is véges, meg a humánum és egyebek, a megfeszített, felelősségteljes gondolkodásról ne is beszéljünk, úgyhogy igazán el lehetne rendelni, hogy mondjuk 30 napirendi pontonkénti szavazásonkét egy jutalom szabadnap jár!

2007. 09. 05. 22:32

becő írta: Másfelől pedig jó, hogy ezt a dolgot az idővel ,meg az éccakával feldobtad, mert igenis éccakai pótlék jár nekik, meg olvasási pótlék is,

:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

2007. 09. 05. 22:26

becő írta:

Pilar írta: Kíváncsi lennék, miből gondolják, hogy az igazgatónő ne tudna a saját vagy kollégái munkában töltött idejével elszámolni.

Jaj, hát mert nem is tudnak, biztos. Szerintem elbújnak egy sarokba és közösen dacolnak a Rendszerrel ! - Egyes pletykák szerint meg van, amelyik pisilni is kiment! - Gyanús nekem az a sok könyv is ott - mi lehet bennük ??? Meg gyanús ez az egész helyetteses, meg létszámos dolog: lehet, hogy itt bizony zsíros állásokba lettek ültetve mindenféle hozzá nem értő - talán még fél-analfabéta - elemek, meg rokonok, meg hittestvérek... ?

Megannyi kérdés... megannyi kérdés... Tükröm-tükröm, mondd meg nékem, ha látsz még egyáltalán valamit....

Az biztos, hogy zsíros állások! De gondolom annyit azért (szerencséjükre) nem keresnek, mint - most a hasamra csapok - egy alpolgármester. Akkor kezdődnének a bajok.

Jómagam még csak egyszer voltam a könyvtárban, de több hölgyet is kénytelen voltam feltartani. Segítőkészek voltak, és furcsamód egyikük sem mérte az 5 percet. Pedig kellett volna, ha egy átlag olvasóra tényleg csak 5 perc jutna, hogy igazság legyen ezen a világon.

Ebbe a körbe nyilván nem tartozik bele az idős hölgy aki egy általa olvasott romantikus kalandregénynek a 2. részét keresi kétségbeesve úgy, hogy nem emlékszik semmire az 1. résszel kapcsolatban, még a címre, íróra sem. Vagy pl. én aki csupa olyan könyvre voltam kíváncsi, amit a raktárból kellett előkotorni. Szóval vannak időigényes könyvtárlátogatók is, akik nem csak a visszaadás/kölcsönzés folyamatára szorítkoznak, és ezeket sem lehet elküldeni melegebb égtájakra.

Eredeti méret

2007. 09. 05. 22:25

Ötvennyolcas írta:

nszk írta: (...) tudják-e miről szavaznak...

Miért kellene tudniuk? Elég, ha megtalálják a főnök által jelzett gombot... Legalábbis a többségnek....

Érdemes lenne egy kísérletet végezni. Meg kellene kérdezni találomra bármelyik képviselőt, ugyan már mondja el fejből a 64 napirendi pont témáját egy-egy mondatban, és azt is, melyikre hogyan szavazott. Vajon mennyire emlékezne?

2007. 09. 05. 22:23

nszk írta: Apropó: számolja már ki valaki, hogy az augusztus 30-i testületi ülés 64 napirendi pontjához az előterjesztések oldalszáma hány órai olvasást igényelt, a hajnalig tartó ülés alatt ........ Csak hogy tudjuk, tudják-e miről szavaznak...

Na. Először is : pontosan tudják, miről szavaznak. A szavazáskor be van mondva a szám! És az orruk előtt van a papír a piros meg fekete pipákkal, meg féloldalt látni is, hogy most bólogatnak, vagy ingatnak fejileg. Úgyhogy igenis tudják: ha ingat, nem köll, ha bólogat, köll. Kész. Ez lenne olyan bonyolult !!!

Másfelől pedig jó, hogy ezt a dolgot az idővel ,meg az éccakával feldobtad, mert igenis éccakai pótlék jár nekik, meg olvasási pótlék is, meg szavazási pótlék is, utóbbiból néha kettő is, meg a szakszervezetnek is lehetne némi szava a dologhoz, mert a munkaerő terhelhetősége is véges, meg a humánum és egyebek, a megfeszített, felelősségteljes gondolkodásról ne is beszéljünk, úgyhogy igazán el lehetne rendelni, hogy mondjuk 30 napirendi pontonkénti szavazásonkét egy jutalom szabadnap jár!

Eredeti méret

2007. 09. 05. 22:20

nszk írta: (...) tudják-e miről szavaznak...

Miért kellene tudniuk? Elég, ha megtalálják a főnök által jelzett gombot... Legalábbis a többségnek....

2007. 09. 05. 22:15

A topikolók olyan sok munkát adnak a sajtófelelősnek, hogy már segítséget kellett kérnie (csak nem nem ért hozzá?) . Erősen várom, hogy mikor lesz sajtófelelős helyettes. De arra is kíváncsi vagyok, mikor fogják mondjuk a sebészek számát csökkenteni, mert az önkormányzat pontosan meg tudja mondani egy- egy műtét mennyi időt vesz igénybe, az mennyi naponta, hetente - szóval a sebészek fele ingyen kapja a fizetését. Apropó: számolja már ki valaki, hogy az augusztus 30-i testületi ülés 64 napirendi pontjához az előterjesztések oldalszáma hány órai olvasást igényelt, a hajnalig tartó ülés alatt volt-e annyi nem szavazással, nem vitával nem frakcióüléssel kitöltött perc, amennyi átlagos sebességgel olvasva az ott és akkor megkapott 19 (a 64-ből) előterjesztés elolvasását lehetővé tette. Csak hogy tudjuk, tudják-e miről szavaznak...

2007. 09. 05. 22:10

joel írta:

liberális írta: Hiszen ha egy igazgató /aki ráadásul többet is kereshet,mint szebb jövőnket fáradhatatlan kitartással építő alpolgármesterünk / egyedül is el tud irányítani egy iskolát, akkor az eddigi gyakorlat példátlanul erkölcstelen és pazarló volt.

Sőt, a mostani is az. Hiszen még számos esztergomi iskolában van igazgatóhelyettesi poszt. Ezt a pazarlást minél hamarabb orvosolni kell. Sőt, az alpolgármesterek száma is hasonló logika szerint lenne redukálható nullára. Ráadásul van olyan iskola, ahol két helyettes is van. Na, most mi lesz? Megszüntetik a státuszt, , vagy csak "VIP" helyeken?

Nem is tudtam, hogy ennyire anarchista lett ez a város...

2007. 09. 05. 22:06

Pilar írta: "a könyvtári dolgozók munkaidejének eltöltéséről szóló fejtegetés azt tükrözi, hogy az igazgató mind a saját, mind kollégái munkában töltött idejével bajosan tud elszámolni."

Kíváncsi lennék, miből gondolják, hogy az igazgatónő ne tudna a saját vagy kollégái munkában töltött idejével elszámolni.

Jaj, hát mert nem is tudnak, biztos. Szerintem elbújnak egy sarokba és közösen dacolnak a Rendszerrel ! - Egyes pletykák szerint meg van, amelyik pisilni is kiment! - Gyanús nekem az a sok könyv is ott - mi lehet bennük ??? Meg gyanús ez az egész helyetteses, meg létszámos dolog: lehet, hogy itt bizony zsíros állásokba lettek ültetve mindenféle hozzá nem értő - talán még fél-analfabéta - elemek, meg rokonok, meg hittestvérek... ?

Megannyi kérdés... megannyi kérdés... Tükröm-tükröm, mondd meg nékem, ha látsz még egyáltalán valamit....

2007. 09. 05. 22:05

aSk írta: honnan hoznák őket?

Ja, hülye vagyok. Azt hittem azt kérdezed, hogy az István mellett...