Jogerős ítélet mondja ki: Meggyes félrevezette a képviselőtestületet

Jogerős ítélet mondja ki: Meggyes félrevezette a képviselőtestületet

2009. 06. 27. 16:55

2008. szeptember 30-án indult az a sajtóhelyreigazítási eljárás, melynek jogerős ítéletét a napokban kapta kézhez a Szeretgom. Meggyes Tamás magánszemélyként perelte az időszaki kiadványt, mert úgy vélte, hogy az esztergomi jegyző által írt nyílt levélben hamis tényállításokat jelentettünk meg és terjesztettünk a városban. A másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla Meggyes keresetét teljes mértékben elutasította és  az alperesek részére 140 ezer forint perköltség, valamint 69 ezer forint illeték megfizetésére kötelezte.

Az ítélőtábla elfogadta az elsőfokon eljáró megyei bíróság indoklását, miszerint valós és bizonyított tény az, hogy Csomor Sándor az esztergomi képviselőtestület két meghozott határozata miatt nem tud visszatérni a munkájához, mely határozatok meghozatalában Meggyes Tamás a képviselőtestület tagjaként tevékenyen részt vett és ha nem is egy személyben, de felelős a jegyző akadályoztatásában. Azt is megállapítja az ítélet, hogy Meggyes Tamás magatartásával negligálja a jogerősen meghozott, a jegyzőt hivatalába visszahelyező jogerős munkaügyi határozatokat és többször tett olyan kijelentést, hogy azok tartalmát és jogszerűségét nem ismeri el.

A bírák ugyancsak elfogadták a megyei bíróság azon indoklását, hogy Meggyes Tamás ezen magatartásával kárt okozott az Önkormányzatnak - a felperes ugyanis ezt a kijelentést is hamis tényként helyreigazíttatni óhajtotta - a jogerős bírósági ítéletek ismeretében.

A harmadik sérelmezett kijelentés a már említett egyik határozat meghozatalára vonatkozott: a jegyző nyílt levelében úgy fogalmazott:

Bizonyára most majd ismét valamilyen mondvacsinált „ál-döntést" fog hozatni a többszörösen félrevezetett Képviselő-testülettel.

Meggyes Tamás ebben a mondatban az "ál-döntés" kifejezést és a képviselő-testület félrevezetését kifogásolta. A bíróság ítélete azonban egyértelműen fogalmaz:

Az 1994. évi LXIV. törvény 2. § (1) g) pontja szerint:

A polgármester e tisztsége megszűnik: (...)
sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi
felelősségének jogerős bírósági ítéletben történő megállapításával, az
ítélet jogerőre emelkedésének a napjával,

A fentiek alapján és a jegyző által sorozatban megnyert perek ismeretében jogosan merül fel a kérdés: Meggyes Tamás ezen ítélet kihirdetésének és jogerőre lépésnek napja óta nem Esztergom polgármestere? Lehetséges, hogy a tisztsége a fenti jogszabályhely szerint megszűnik? A sors fintora, hogy a jogerős ítélet szerint legalább egyszer már félrevezetett képviselőtestület jogköre lenne mindezek ismeretében az eljárást lefolytatni ellene - máskülönben a képviselőtestület is magára veszi ezen törvénysértések súlyát, és nem marad más, mint az egész testület kívülről történő feloszlatására, melyre egyedül az Önkormányzati miniszternek van jogköre. Eljut vajon eddig a pontig az ügy? Meddig lehet még Esztergomban, a magyar államiság bölcsőjében folyamatosan arculköpni a jogszabályokat?

Az ítélet teljes szövege itt olvasható.

2009. 08. 25. 19:17

Két apró hír ezen perrel kapcsolatban:

  • Mivel sem Meggyes, sem ügyvédei nem kerestek, hogy hová utalhatnák a perköltséget, Meggyes parlamenti fizetéséből letiltatódott a megítélt 140 ezer forintnyi perköltség.
  • A sajtóper teljes anyagát bekérte a megyei bíróságról az ügyészség és el is vitték augusztus 18-án.

2009. 07. 16. 20:38

Sándor, mikor tér vissza a jegyzői székbe?

 

2009. 07. 09. 15:40

Jogerőre emelkedett az ítélet ? Nyilatkozhat polgármesterként?

 

2009. 07. 05. 10:51

Lehetséges, hogy hamarosan lesz egy ilyen ítélet a mélygarázs ügyben is? Ugyanis akkor Meggyes arra hivatkozott, hogy volt döntés a bérletről, pedig csak a bérleti SZÁNDÉK lett kinyilvánítva!!!

2009. 06. 29. 19:38

Azt hittem valami Korongvilág idézet lesz:).

 

2009. 06. 29. 19:28

" Na, én meg most állhatok neki bebizonyítani, hogy a föld kerek... Pedig annyira szeretnék páran, ha lapos lenne és a széléről le lehetne esni oda, ahol a nagy teknős hátán álló négy elefánt tartja a világot... "

 

Khmm... kis offolás: Joel, elolvasnád ezt? :) http://canadahun.com/forum/showthread.php?t=13854

2009. 06. 29. 19:04

"a nevetséges és dilettáns pályázatot beadó, tapasztalatlan és érzéketlen Kurnász... "  Ezen tényállítás sértő, hiszen tapasztalatlannak, érzéketlennek titulál és ezáltal negatív színben tüntet fel. ..."

 

Érdekes, hogy a nevetséges és dilettáns pályázatot nem kifogásoltaNevetés Amúgy meg csak csatolni kell a pályázatot a perirathoz, és el is dől az ügyNyelvöltés

2009. 06. 29. 18:56

Na, én meg most állhatok neki bebizonyítani, hogy a föld kerek... Pedig annyira szeretnék páran, ha lapos lenne és a széléről le lehetne esni oda, ahol a nagy teknős hátán álló négy elefánt tartja a világot...

De komolyan nem értem, hogy miért szeretné Kurnász, ha a bíróság is kimondaná ezen jelző valósághoz fűződő viszonyánt immáron a Magyar Köztársaság nevében.

2009. 06. 29. 18:53

" ...áldozata újra a Szent István Gimnázium, tanári karának megbecsült, tisztességesebb, nagyobbik fele ( nem sorolunk közéjük legkevesebb egy tanárt és... új igazgató sem),... "

 

Kurnász: " ... Álláspontom szerint ezen tényállítás sértő rám ,mint iskolaigazgatóra nézve....  és mintegy tisztességtelennek állít be, megbecsületlennek állít be. ..."  

Mintegy olyan megbecsületlen féle, akit nem becsülnek meg. Hát...

 

Kurnász: "... 'a nevetséges és dilettáns pályázatot beadó, tapasztalatlan és érzéketlen Kurnász ...' ... Ezen tényállítás sértő, hiszen tapasztalatlannak, érzéketlennek titulál és ezáltal negatív színben tüntet fel. ..."

Igen kifinomult, igazgatóhoz méltó megfogalmazás, melyben tudatja, hogy tapasztalatlannak és érzéketlennek titulálják. Igazság szerint azonban nem értem, melyik passzussal van problémája: azzal, hogy dilettantizmusát dilettantizmusnak hívják, azzal, hogy tapasztalatlanságát tapasztalatlanságnak hívják, vagy azzal-e, hogy érzéketlenségét érzéketlenségnek hívják?

 

Az érzéketlenséggel kapcsolatban kommentár nélkül ismét Kurnász maga: "...munkámat annak tudatában igyekszem végezni, hogy a szülőkkel együttesen a gyermekek érdekeit képviseljem..."

 

Tudjátok, az a baj, hogy ezt szinte komolyan is mondja. Büszkén, emelt fővel, méltósággal és igazságtudattal. Hiszen: "... Ezen tényállítás egyértelműen rám vonatkozik, hiszen az iskola igazgatóját veszi kereszt tűzbe (sic.) aki én, Kurnász László vagyok. ... "  !

 

Csuhaj. Megyek tovább meszelni a plafont.

2009. 06. 29. 18:38

Magyar-történelem. Nem tud.

2009. 06. 29. 18:31

Q. L.: "... a gyermekek érdekeit képviseljem, úgy hogy az iskola tanulói egész életükben visszaemlékezzenek arra hogy milyen plusszt kaptak volt iskolájuktól."

 

Hát bakker, ezt sikerült elérni! Nevetés Olyan pluszt kaptak, amilyet senki sem...

 

Egyébként ezt ő maga írta? Milyen szakos tanár? (tényleg nem tudom)  Nem tud helyesen írni?

2009. 06. 29. 18:11

Na, jön a következő gyöngyszem:

Kurnász v. Cserép ügyben a KEM Bíróság ( 28.P.21.589/2008 ) 2009. július 7-én 10 óra 20 percre tűzött tárgyalást.

Azt kifogásolja, hogy az alábbi két mondatban megsértettük az ő személyiségének az jogait:

2009. 06. 28. 23:32

Érdekes, de nem egyedülálló eme általa ill. általuk alkalmazott gyakorlat.

Mondhatni kapva-kapnak az alkalmon. Vigyor

2009. 06. 28. 23:27

Egyszerűen örülünk a jó hírnek, kérem, tsztelettel.

Meg egyébként is, ismétlés a tudás anyja.

2009. 06. 28. 23:27

 

A tárgyi levél okán  Meggyes Tamás rágalmazási büntetőpert indított ellenem.  (Ez nem vicc!) . 2009 május 5-én az első tárgyaláson a bíró kérdésére azt nyilatkoztam, hogy én az adott ügyben és általában is hajlandó vagyok  "kibékülni" Meggyes Tamással , ha nyilvánosan bocsánatot kér tőlem azokért a cselekedeteiért, nyilatkozataiért  , amiket elkövetett  velem szemben. Ő erre akkor nem volt hajlandó és folytatódott a tárgyalás.

Igazságérzetem és meggyőződésem ellenére adok még erre 72 órát. A kielégítő elégtétel az, ha (ahol megjelentek az igaztalan rágalmak ), minimum Rtl Klubban, Hídlapban (előszőr a honlap is elég), Szeretgomon, Klubrádióban , Önkormányzat honlapján és  ETV-n (előszőr a honlap is elég) megjelenik egy közlemény.

 

 

 

 

2009. 06. 28. 23:20

Nem tudom ezt miért idézitek ide be, amikor ott van fent a cikk végén:)

2009. 06. 28. 23:13

Bocs, de akkor az illetékeseknek már csak a törvényi helyet kell hozzá megkeresni!

2009. 06. 28. 23:00

Aida :)

 

Igazság szerint én is csak idéztem, illetve az idézetet vittem tovább - itt az eredeti, de érdemes átfutni azt a topikot, ha valakit érdekel:

http://szeretgom.hu/content/54207-alairasgyujtessel-tavolitanak-el-a-polgarmestert

2009. 06. 28. 22:51

Gratulálok!

Ismét győzött az igazság. Csak az a baj, hogy ólomlábakon jár általában.

Én azt szeretném már látni, hogy Csomor jegyző ismét a székében ül.

SZégyen a magyar jogrendszerre, hogy nem hajtható végre egy jogerős ítélet.

 

2009. 06. 28. 22:44

Egy másik fórumban teddy írta: 

A polgármester tisztsége megszűnik: ....

  • sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával,
  • választójoga elvesztésével, a polgármesternek e tisztségével összefüggő bűncselekménye miatt, a büntetőjogi felelősség jogerős megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával, ... "
  • Ez sem vonatkozik rá?