Drága vándorútra megy Esztergom hulladéka
Környezetünk
2009. jún. 27.

<p>Két alternatívából Esztergom megint a drágább megoldást választotta. Nemsokára jelentősen növekedhetnek a szemétdíjak a városban.</p>
<p>2009. július végén lejár az esztergomi hulladéklerakó használati engedélye, új helyet kell keresni az esztergomi szemétnek.</p>

2008 tavasza óta tudni lehetett, hogy az Esztergomban keletkező hulladék elhelyezése hosszútávon nem megoldott, mert az Inotára tervezett regionális hulladékkezelő (égető) megépítését jogerős bírósági végzés megtiltotta. Ráadásul az Esztergom-Kertváros mellett működő hulladéklerakó környezetvédelmi engedélye is végérvényesen lejár, illletve be is telik.

A Kertvárosért Baráti Egyesület Környezetvédelmi Munkacsoportja 2008 júniusában látogatást tett a városi hulladéklerakón, és fenti megállapításait a Hídlapban is közzétette („döntéskényszer hulladéklerakó ügyben").

Cikk a Népszabadságban

„Többet kell fizetni a szemét-szállításért július közepétől több száz településen, mivel bezár 135 olyan kistérségi hulladéklerakó, amely nem felel meg az uniós előírásoknak.

… A bezárásdömping nem érte váratlanul a 135 települést, valamint a környékükön lévő falvakat, hiszen már évekkel ezelőtt kijelölték a 2009. július 15-ei végső határidőt. Csakhogy a tervek szerint mostanra uniós forrásokból el kellett volna készülnie azoknak az új regionális hulladékgazdálkodási rendszereknek, amelyek átvennék az elavult depóniák szerepét.

…Az érintett önkormányzatok eltérően reagáltak erre a helyzetre: akadnak települések, ahol a július 16-ával kezdődő időszak teendőiről már minden apró részletben döntés született, máshol még semmit sem tudni a megoldásról.”

Forrás: nol.hu

2008 augusztusában a munkacsoport kidolgozott két alternatívát a hulladéklerakás jövőbeli kezelésére, melyeknek megvalósítási folyamatábráját és költségbecslését átadta a város Környezetvédelmi Köztisztasági és Közterület Felügyeleti Bizottságának.

(„A” megoldás = ~4000 Ft/m3, „B” megoldás = ~11 000 Ft/m3 -lásd a csatolt mellékletet)

2008 Augusztus 27-én a Féja Géza Közösségi Házban, a munkacsoport „Civil Hulladékgazdálkodási Fórum" címmel nyilvános ülést tartott, melyen a KKKB vezetője, az Eszköz Kft. szakembere, és a város vezetése részéről még 4 fő önkormányzati képviselő is részt vett. A szervezők megfelelő médiafelületet biztosítottak - a három esztergomi televízió, a Hídlap és a megyei írott sajtó munkatársa is jelen volt és tudósított.

A feladat akut jellege megfelelő nyilvánosságot kapott. A szervezők a megjelenteknek elmondták, hogy a városnak nincs hulladékgazdálkodási programja, nem lehet tudni, hogy a három hulladéknem (inert, kommunális, veszélyes) kezelésére milyen középtávú lehetőséget látnak.

A KKKB érdemben a mai napig nem foglalt állást ez ügyben. A helyzet súlyosságát látva egyetlen intézkedés szinte azonnal megtörtént: a lomtalanítást gyakorlatilag megszüntették (adminisztrációs úton szinte lehetetlenné tették) azzal az indokkal, hogy a lomok közt turkáló (a hasznosítható hulladékot kiválogató és ebből alapanyagot képező) emberek rendetlenséget csinálnak.

Jelen helyzetben kimondhatjuk, hogy a helyzet igen súlyos. A háromféle hulladéktípus közül egyedül a kommunális hulladék lerakása lesz valamilyen szinten megoldott - tömörítés után komoly szállítási és lerakási költség megfizetésével Bicske vagy Tatabánya hulladéklerakó telepein helyezhető el az esztergomi hulladék - több mint kétszeres költséggel, mint eddig.

Az inert hulladék (például építési törmelék) és a veszélyes hulladék sorsát ezen eljárással sem lehet megoldani.

Tekintettel arra, hogy a többletköltség viselésére a 2009-es városi költségvetésben nincs fedezet, prognosztizálni lehet, hogy ki fizeti a döntésképtelenség miatt felmerülő jelentős összeget.

 

(forrás)