Szülői válaszlevél a polgármesternek

Szülői válaszlevél a polgármesternek

2009. 06. 25. 21:12

Egy névtelenségét megőrizni kívánó szülő az alant olvasható levelet juttatta el a polgármesteri hivatalba, valamint szerkesztőségünkbe is. Kéri, hogy akik egyetértenek az általa megfogalmazottakkal, cselekedjenek hasonlóan, akár ezt a levelet elküldve, akár egy másikat megfogalmazva.

Tisztelt Meggyes Tamás Úr!

Június 22-én kelt levelét olvasva megdöbbenéssel értesültem arról, hogy Ön Vecsernyés Balázs tragikus halálából politikai tőkét kovácsolva igyekszik hamis színben feltüntetni az érintett Szent István Gimnázium tanári karát, annak egy bizonyos - Önnek régóta szemet szúró - csoportját.

E levelében megfogalmazottakkal ellentétben, szerintem megfelelő szülői és iskolai háttérrel igenis könnyű a mai világban élni és eligazodni, sőt teljesítményt felmutatni is (kivéve, ha azt szándékkal és „központilag" gátolják), és ehhez nincs szükség semmiféle - politikai indíttatástól vezérelt - önkormányzati beavatkozásra, mely báránybőrbe bújtatott farkas módjára, a bosszúállás célzatával kíván oknyomozni egy olyan tragédia kapcsán, melynek kiderítése a nyomozó szakhatóság feladata lenne.

A magam részéről nem emlékszem a múltból egyetlen olyan esetre sem, amikor mondjuk egy Budapesten tanuló vidéki diák - hasonlóan tragikus - halála kapcsán (volt bőven ilyen) a Főpolgármester Önhöz hasonlatosan (minden információ hiányában, pusztán saját frusztrációitól vezérelt, magánvéleménybe burkolt ellencsapásának közlése okán) önként rohant volna a televízióba nyilatkozni.

Az én olvasatomban (ha úgy tetszik, magánvéleményem szerint) az Ön motivációja ebben az ügyben nem a tragédiához vezető út valós kiderítésében, hanem valamilyen egyéb okokban vagy azok elkendőzésében, a figyelem másra terelésében keresendők.

Egy valódi polgári értékekkel rendelkező társadalomban ilyenkor a szülőkön, osztálytársakon, pedagógusokon, iskolaigazgatón kívül (akik valóban ismerték az elhunytat) senki másnak nem lenne joga nyilatkozni.

Ezzel szemben Ön - pillanatnyi politikai céljainak megvalósítása és „vélt ellenségeinek" eltiprása céljából - feltörte a gyász - minden érző embert elgondolkodtató - csendjét, hogy magánvéleményének és előítéleteinek hangos és hangzatos puffogtatásával kerülhessen a figyelem középpontjába.

Mivel a jog mai állása szerint a fenntartó nem nyomozóhatóság, így szeretném felhívni figyelmét arra, hogy e sajnálatos tragédia okának, végső motivációjának kiderítése nem helyi gittegyletek feladata, hanem a megfelelő, független, pártatlan, hasonló tapasztalattal már rendelkező, prekoncepció-mentes szerveké.

Másrészt tudomást szerezve a „vizsgálóbizottság" vizsgálati módszereiről, annak „szakmai" összetételéről, különös tekintettel pl. a Közel-Keletet is megjárt szakértőről (vallatóról), valamint a tanárok órákig történő folyosói várakoztatásáról stb., úgy gondolom, hogy Önök az ötvenes évek legsötétebb koncepciós pereinek díszleteit és világát igyekeztek bevetni bosszútól terhes előítéleteik igazolásához, amihez végképp nincs sem felhatalmazásuk, sem pedig joguk. Ezt az eljárást a tanárok helyett kérem ki...

Levelében meglepődéssel olvastam azt az arcátlan álságosságot is, melyben Ön pszichológus segítségét ajánlja fel, sőt - megerősítésként - még egy pszichológusi levelet (felajánlkozást) is mellékelt.

Mint fenntartó bizonyára emlékszik arra, amikor nemrég a Szent István Gimnázium tantestülete megszavazta a pszichológus szükségességét, és kérte az iskolában pszichológusi státusz biztosítását (a szakirányú végzettséggel rendelkező jelentkező egy egykori istvános diák volt), amit Önök egy tollvonással elutasítottak.

Néhány újonnan kihelyezett tábla árából akár ma (vagy a tragédiát megelőzően) lehetne megfelelő szakembere az iskolának, de Önök nem így döntöttek. Nem a tanárok, nem a szülők, nem a diákok, ÖNÖK!

Ennek felelőssége csak és kizárólag az Önök lelkiismeretét nyomhatja... eső után köpönyeg.

Bízom abban, hogy levelem elgondolkodtatja és jobb belátásra bírja Önt egyrészt a Szent István Gimnázium tanárai, másrészt e tragikus esemény megfelelő és méltó kezelése kapcsán:

Tisztelettel:

Szülő
Esztergom Város Polgára

 

2009. 07. 08. 8:52

(Meg)értettem. Vigyor

2009. 07. 08. 8:47

Igen, én is így értettem, csak próbáltalak megerősíteni

2009. 07. 08. 8:31

Azért is tettem a múlt idő jelét zárójelbe... Rosszall

2009. 07. 08. 8:26

 

Szerintem egyetlen ember próbál(t) politikai ügyet csinálni ebből a tragédiából.

Attól tartok, hogy még korai a múlt idő használata...

2009. 07. 07. 6:35

Nekem olyan mesterkélt....Aláírás nélküli.olyan hiteltelen az egész (eh a színvonal egyre jobban süllyed)

Mikk A.

2009. 07. 07. 6:06

Szerintem egyetlen ember próbál(t) politikai ügyet csinálni ebből a tragédiából.

2009. 07. 06. 19:39

Elolvastam a szülő levelét, a hozzászólásokat. Sajátos, hogy snki nem említi a szülő felelősségét.

Pedig van:

Csjt. 75. § (1) A szülői felügyelet körében a szülők kötelessége, hogy a gyermeket gondozzák, tartsák, a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődését elősegítsék.134
(2) A gyermek köteles szülei iránt tisztelettel viseltetni, nekik engedelmeskedni és fáradozásaik eredményességét tőle telhetőleg elősegíteni.
Csjt. 75. § (1) A szülői felügyelet körében a szülők kötelessége, hogy a gyermeket gondozzák, tartsák, a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődését elősegítsék.134
(2) A gyermek köteles szülei iránt tisztelettel viseltetni, nekik engedelmeskedni és fáradozásaik eredményességét tőle telhetőleg elősegíteni.

Nem mindjárt enyhítő körülményt, vagy más felelősségét kell keresni, horribile dictu: politikai ügyet csinálni.

Sajnos, a megtörtént esetből már csak a tanulságot vonhatja le MINDEN szülő:

Vigyázok a gyermekemre.

2009. 06. 29. 15:27

Remek stílusban íródott levél, egyszer jutna csak el az illetékes tudatáig...

Thomas gond nélkül vádol meg mindenkit politikai célú felhasználással, erre tessék, a legundorítóbb fajtáját ő prezentálja.  

2009. 06. 26. 17:00

Az egyetlen segítség valóban a pszichológusnő lehet

Lehetne - ha óhajtana...

 

Ehhez itt már többektől is kapott ötleteket, de nem is reagál rájuk Rosszall

 

szigmedia

2009. 06. 26. 15:47

Melindával egyetértésben:

 

a pszichológus kolléganőnek nagy valószínűséggel sejtelme sem volt arról, miféle hátterű megbízást kapott, milyen környezetben és kiktől. Érthető, ha a felfokozott érzelmi hangulatban minden kérdés felér egy bizalmi provokócióval, de erről nem a szakember tehet: ő a dolgát végzi. Próbálja a lehetőségekhez mérten jól végezni, valóban szakmai alapon. Belecsöppent - esetleg segíteni is lehetne neki.

 

Másfelől: számomra az a valós kérdés, hogy mi is volt ennek az egész vizsgálósdinak az igazi célja?

 

Az elhunyt gyerek érdekeinek, jogainak védelme? Nem.

A szülők, rokonok, barátok támogatása ? Nem.

Az iskolatársak, diákok megnyugtatása, segítése a történtek feldolgozásában? Nem.

A pedagógusok, szülők segítése az események feldolgozhatóságában és a gyerekeknek történő segítségnyújtásban? Nem.

Az erkölcsi-etikai alapok erősítése, magyarázat találása, segítségnyújtás? Nem.

 

Ezzel szemben pedig: ....  nem sorolom fel. Aki akarja, pontosan látja, miért kellett Meggyes Tamásnak idevezényelnie közpénzen egy kihallgatóbrigádot. ( A régi kérdés: Kinek az érdeke? ... )

 

Az egyetlen segítség valóban a pszichológusnő lehet - aki megpróbál emberi-szakmai módon objektív maradni, nem aláírni az orra alá tett, előre elkészített, szájába adott kiáltványokat, próbál segíteni, feltárni... ne lássatok benne ellenséget, nem az. Magának is segítség kell ahhoz, hogy tényleg segíteni tudjon. Bizalmi tőke - ami mostanában a legkevesebb, hála annak, aki elorozta azt az emberektől.

2009. 06. 26. 15:42

Ez korrekt. Köszönjük.

2009. 06. 26. 15:40

Ne haragudj Melinda, de ami az önkormányzattól jön - én abban alapból nem tudok feltétel nélkül hinni. Tudod - az összeesküvés-elmélet.Rosszall

2009. 06. 26. 15:35

Köszönet az információért! Egy kicsit világosabb lett!

2009. 06. 26. 15:26

 

Az itt jelenlévő istvános szülőknek

 

Én értem, hogy nagy-nagy fenntartással fogadják a levelet, amelyet gyermekük a pszichológusnőtől kapott - az ő megbízása az önkormányzattól származik, a levelet is ők postázták. Mégis kérem: ne lássanak ellenséget abban, aki nem az!

 

  1. Vajda Zsuzsanna azt írja: „... a tragikus döntésre egy iskolai konfliktust követően, azzal összefüggésben került sor"- a „konfliktus" szó nem a fenntartó és az iskola viszonyára utal, hanem a gyújtogatásra. Ezt a félreérthető kifejezést tanárok tisztázták vele.
  2. A levélből az derül ki, hogy a pszichológusnő megbízása két dologra vonatkozik: segítséget ajánl a tragikus élmény feldolgozásához annak, akinek erre van szüksége; s megbízása van az öngyilkosság „pszichológiai hátterének, motívumainak feltárására".

 

A pszichológus nem faggatózik, normális munkamódszere a beszélgetés, beszélt már kollégával külön és csoportosan (egyébként tudomásom szerint két diákkal is), s én elhiszem, hogy valóban segíteni szeretne nekünk. Ha hagyjuk. Egyébként nem vesz részt a bizottsági meg-/kihallgatásokban. Nem az ország másik végéből jött: Budapesten él, a miskolci egyetemen tanít. Az interneten el lehet olvasni néhány írását, meg lehet találni az e-mail címét, kapcsolatba lehet vele lépni, hogy a gyanakvás légköre oldódjon.

 

Kérem, mérlegeljék a leírtakat!

 

Zara Melinda

2009. 06. 26. 9:50

AGGÓDÁS, ITT-OTT

Szép fotót láttam a Szt István Gimnázium ideiglenes telephelyén megtartott évzáró eseményéről.

Beszámolót hallottam a diáktársra emlékező percekről.

Hallottam meg(ki)hallgató bizottságról.

A szülők levelet kaptak.

A diákok levelet kaptak.

Pszihológus ajánlja szolgálatait.

Az évzárón az igazgató melletti asztalon jutalomkönyvek tornyosultak, melynek pergő átadása majd háromnegyed órát vett igénybe.

Jutalomcímek: kitűnő eredmény, tanulmányi előmenetel versenyeken, országos nyelvi eredmény, nyelvi szakvizsga, érettségi (pár évvel korábban, mint kéne), szorgalom, stb...stb..!

Miért aggódjanak a szülők? T. Pm?

Mert a tanárok segítették a fiatalokat? Itt nem volt olyan diákcsíny mobilra véve, hogy a csibész belerúg a tanárba, nincs olyan ok, amiért a tanárok felelősségét csak gyanúként is említi a szülőkhöz írt és bélyegzővel aláírt levelében! Magyarázza meg, mit sugall a kérése: "Kérem, amennyire lehetséges a történteket a nyár folyamán dolgozzák fel, nyugodjanak meg."  Itt kezdődik az aggódás!

A diákokhoz írt levélből: "megmagyarázhatatlan" , am. itt csak a pm akarja magyarázni...

"Felelős városvezetőként elengedhetetlennek látom annak alapos kivizsgálását, milyen szerepe volt Balázs tragikus döntésében az iskolában kialakult helyzetnek." Ezt ki kérdezi? És hányan? Menjenek egy fitnessterembe, ahol van teljes falnyi tükör!

"az iskola a diákokért van." Meg kéne őket hallani!!!

"Történjék bármi, ........ - nem szabad jóvátehetetlen döntésekhez vezetnie."  Miért kell egy millióért ezen mégis megfeszülniük?,

A pszihológus Asszonynak túlórázni is kell!

 

2009. 06. 26. 5:46

Tősgyökeres esztergomi vagyok, de 2 hónappal ezelőttig Pesten éltem (ideiglenesen) és hazaköltözésem óta csak nézek, hogy mi folyik ebben a városban...

Elkeserítő.

2009. 06. 26. 0:14

Szép és jó ez a levél, de szerintem is kevés.

Egyrészt aláírás kéne alá. Sok.

Másrészt, mindenféle jelekből kikövetkeztethető, hogy ma nagy eséllyel rendkívüli testületi ülés lesz. Javasolnám mindenkinek, hogy várja a jelet, és ha ez a gyanú bebizonyosodik, akkor ráhatásként össze lehetne jönni ennek a levélnek a kinyomtatott változatával egy aláíró hepeningre a főtéren, majd valaki beviheti azt a testületi ülésre.

 

2009. 06. 25. 23:09

 Undorító. Ezeknek semmi se szent.

2009. 06. 25. 22:08

Kérem szépen.... :

 

"

Ennek felelőssége csak és kizárólag az Önök lelkiismeretét nyomhatja... eső után köpönyeg.

Bízom abban, hogy levelem elgondolkodtatja és jobb belátásra bírja Önt egyrészt a Szent István Gimnázium tanárai, másrészt e tragikus esemény megfelelő és méltó kezelése kapcsán ...  "

 

Míg élünk, remélünk. Ha valamikor is hajlandók lettek volna gondolkodni és elgondolkodni, akkor:

 

-  nem csinálnak politikai kérdést egy gyerek szerencsétlen halálából

-  nem csinálnak politikai köntösbe bújtatott leszámolási kísérletet a rebellis iskola tanári karával szemben

- nem rendelnek be órák hosszára diplomás, felelős pedagógusokat, kellően megfélemlítőnek szánt körülmények közé, gyakorlatilag vallatni, hátha elhangzik, amit annyira akarnának hallani

-  nem veszik a bátorságot maguknak, hogy szakmai és hatósági vizsgálatok ellen és azokkal tökéletesen szembe menve, közpénzen ( nem kevésen) válogatott csapatot vessenek be napokon-heteken keresztül

-  nem kizárólag azokat a tanárokat kívánják keresztre feszíteni, akik szerintük már így is túl sokáig funkcionáltak - és nem kezdik meg a bármi áron történő tűzzel-vassal leszámolás következő lépéseinek elég átlátszó szervezgetését

 

 

... egyáltalán: nem szólnak bele egy iskola életébe úgy, ahogy vindikálják maguknak a jogot a semmiből, a semmire, a senkikkel  - minden és mindenki ellenében. Még ezt is kihasználva.

 

Undorító. Az ötlet, az eljárás, a cél, a szándék, a kivitelezés, a végrahajtás, a végrehajtók nemes csapata - mind az, kivétel nélkül.

 

Nem fognak ezek belátni semmit. Nem szent ezeknek semmi - azon felül, hogy ők a Fidesz-inkvizíció szent követei, akik szegény aljasul megtámadott Fideszes polgármestert és csapatát védik. Ami mellesleg megint egy aljas hazugság, köze nincs ehhez az egészhez semminek - legkevésbé a politikának, de más indokot itt nehéz lenne kitalálni.

 

Sajnálom a fiút. Sajnálom a szüleit, barátait. Sajnálom a tanárokat. Sajnálom a diákokat. Sajnálok mindent és mindenkit, akit ez a förtelem megérintett.