ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

2009. 06. 22. 18:27

Kedves MINDEN ide látogató OLVASÓ!

Ebben a rohanó, agyat és idegeket borzoló világban álljunk meg egy pillanatra!Vigyor

Csodálkozzunk rá a bennünket körülvevő világra.

Olvassuk el az éppen kezünkbe akadt verset, hallgassuk meg a rádióban éppen felhangzó zenét, nézegessük meg a látóterünkbe került épületet, szobrot, képet...

Ha nyitott szemmel, nyitott füllel, s főleg NYITOTT SZÍVVEL járjuk útjainkat, bizony, meglepően sok szépségre tudunk találni.

Az interneten böngészve is keressük az IGAZI ÉRTÉKEKET, s hozzuk ide mindannyiunk örömére, hogy a 250 éve elhunyt Joseph Haydn-t idézzem:

"A földön oly kevés a boldog és megelégedett ember... Talán a te munkád olyan forrás lesz, amelyből a gondterhelt néhány pillanatra nyugalmat, üdülést merít."

Kívánok jó böngészést, szellemi kikapcsolódást mindenkinek!

Szeretettel Holdfény

 

2009. 11. 06. 19:14

Ezek pedig A PLANÉTÁK Kaján Tibor szerint:

 

2009. 11. 06. 19:05

Ezt a szintén Kaján karikatúrát ugyancsak Ernő bácsinak hoztam, egy TALÁLÓS KÉRDÉS:

 

KI EZ?

Nietzschéhez hasonló ÓRIÁS...

 

 

2009. 11. 05. 0:25

EZT ITT AZ "ÉJSZAKAI LÁTOGATÓNAK" HOZTAM:

 

http://www.youtube.com/watch?v=MwuNqcKUxto&feature=related 

Anna Netrebko / A. Dvořák - Rusalka

2009. 11. 04. 10:43

2009. 11. 04. 10:41

2009. 11. 03. 20:48

http://www.youtube.com/watch?v=UmKfNQd7zLM&feature=related

Radnóti Miklós: Nem tudhatom - Latinovits Zoltán

 

http://www.youtube.com/watch?v=NHo0pxm6KDE&feature=related

Radnóti Miklós: Levél a hitveshez - Gáti József

 

A mélyben néma, hallgató világok,
üvölt a csönd fülemben s felkiáltok,
de nem felelhet senki rá a távol,
a háborúba ájult Szerbiából
s te messze vagy. Hangod befonja álmom, -
s szivemben nappal újra megtalálom, -
hát hallgatok, míg zsong körém felállván
sok hűvös érintésü büszke páfrány.

Mikor láthatlak újra, nem tudom már,
ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár,
s szép mint a fény és oly szép mint az árnyék,
s kihez vakon, némán is eltalálnék,
most bujdokolsz a tájban és szememre
belülről lebbensz, így vetít az elme;
valóság voltál, álom lettél újra,
kamaszkorom kútjába visszahullva
féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e?
s hogy ifjuságom csúcsán, majdan, egyszer,
a hitvesem leszel, - remélem újra
s az éber lét útjára visszahullva
tudom, hogy az vagy. Hitvesem s barátom, -
csak messze vagy! Túl három vad határon.
S már őszül is. Az ősz is ittfelejt még?
A csókjainkról élesebb az emlék;

csodákban hittem s napjuk elfeledtem,
bombázórajok húznak el felettem;
szemed kékjét csodáltam épp az égen,
de elborult s a bombák fönt a gépben
zuhanni vágytak. Ellenükre élek, -
s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek
fölmértem s mégis eltalálok hozzád,
megjártam érted én a lélek hosszát, -
s országok útjait; bibor parázson,
ha kell, zuhanó lángok közt varázslom
majd át magam, de mégis visszatérek;
ha kell, szivós leszek, mint fán a kéreg,
s a folytonos veszélyben, bajban élő
vad férfiak fegyvert s hatalmat érő
nyugalma nyugtat s mint egy hűvös hullám:
a 2x2 józansága hull rám.

 

 

2009. 11. 03. 20:34

"A vers néma.
Adj neki hangot!
A vers könyvben halott.
Keltsd életre!
Mi a szavalás?
A vers föltámasztása
papírsírjából."

/Kosztolányi Dezső/

 

http://www.youtube.com/watch?v=eS-0uarEM5g&feature=related

József Attila: ÓDA - Papírsírjából feltámasztotta: Latinovits Zoltán

 

 

 

2009. 11. 03. 14:45

Holst: A planéták

 

Folytatás:

 

3. Harmadik tétel: MERKÚR, a szárnyas hírnök

http://www.youtube.com/watch?v=6yIKu3LSwcE&feature=related

Gustav Holst - The Planets Op.32 Mercury, the Winged Messeng

 

Mercurius az istenek hírnöke volt a római mitológiában, s egyben az ékesszólás, a kereskedelem és az utak istene is. Fején kis szárnyacskákkal ábrázolták. Az asztrológiában az ember kommunikatív képességeit analógizálja.

  Kedvesség, gondtalan vidámság, játékosság árad ebből a muzsikából. De az időnként megjelenő szarkasztikus hangzás a fafúvósokon azt hivatott illusztrálni, hogy vigyázzunk, mert a meggondolatlanul kimondott szavaink bizony bonyodalmakat is okozhatnak...

  A zenekar vonósainak vibrációja, az ütős hangszerek csingi-lingije remekül kifejezi a kotnyeles Cupido módjára ide-oda röpködő kis istenség figuráját.

  Itt is van egy többször elismételt „vezérmotívum", amelynek bájos dallamát szinte minden hangszeren bemutatja a szerző. G. Holst remek humorát itt módunkban áll megismerni. Két szóval kifejezve a tétel lényegét: Tündérien aranyos!

  Ez a legrövidebb tétel, csupán csak négy perc, lévén a bolygók közül is ez a legkisebb a zeneműben szereplők közül.   

 

Aki még nem látott cselesztát, itt most megnézheti, olyan harmónium kinézetű billentyűs hangszer, csak benne fémlapocskákat szólaltat meg a "kalapács", azért szól olyan fémhangon. A legvégén meg a kontrafagott is látható volt.

 

 

2009. 11. 03. 14:37

Holst: A planéták

Folytatás:

 

2. Második tétel: VÉNUSZ, a békét hozó

 

http://www.youtube.com/watch?v=oKvG0RU4_fI&feature=related

Holst- Venus, the Bringer of Peace- The Planets Suite

 

  Vénusz a szerelem és a szépség istennője a római mitológiában. Az asztrológiában is a szerelem, a szeretet, valamint a békesség szimbóluma.

  Bensőséges, halk muzsika szólal itt meg a fergeteges Mars tétel után. Engem hangulatban Mozart Requiemjéből a Tuba mirum dallamának hatására emlékeztet, és szerintem a hősök elsiratását is illusztrálja.

  A szerző itt ú.n. „vezérmotívummal" dolgozik: lá,-ti,-dó-re

  A moll skála első négy hangja szólal meg egy szál magában a bársonyos hangú vadászkürtön, majd több más hangszeren is. Először a komor négy bé-s f-mollban, majd a misztikus cisz-mollban hallhatjuk. Ez az egyszerű motívum vonul végig az egész tételen.

  Nyoma sincs az iménti erőszaknak. A hegedűk csodálatos lírai hangja békességet, szeretetet áraszt. Mélységes nyugalom száll zaklatott lelkünkre ez alatt a nyolc perc alatt, amíg ez a bensőséges hangulatú muzsika szól.

 

 

2009. 11. 03. 0:13

 

1. Első tétel: MARS, a háborút hozó

 

http://www.youtube.com/watch?v=6NeQ1h6lzLI&feature=related

Gustav Holst - The Planets Op.32 Mars, the Bringer of War

   Mars a háború istene volt az ókori római mitológiában. Az asztrológia szerint a Mars bolygó az erőt és a vállalkozó kedvet jelöli.

  A zene energikusan, agresszív disszonáns akkordokkal indul a rezes hangszereken. A fenyegetettség érzését a hangszerek vijjogó megszólaltatása kelti bennünk. A háború borzalmait, az erőszak megnyilvánulását vetíti elénk. Ugyanakkor a diadalittas győzelem hangjai is kihallatszanak a tételből...

  Úgy is felfoghatjuk, hogy az emberi lélek „belső harca" vetül elénk, a mindenkiben benne lévő Jó és Rossz küzd itt egymással. A harc negatív megjelenítése ez, de ugyanakkor ott van a bátor küzdés, a kezdeményező készség remek kifejezése is.

  A harc kimenetele itt nem dől el, érzékeltetve azt, hogy a harcokban nincs soha abszolút győztes, mert a győző is veszteségeket szenved. Gondoljunk csak a „Pűroszi győzelemre", mely olyan siker analógiája, ami felér egy vereséggel is. Azaz ideiglenes és látszólagos győzelem.

  Mindez benne van ebben a nagyon-nagyon jó zenében!... Remek indítója a zenedarabnak ez az első tétel! Hét és fél percen keresztül dübörög, harsog az energikus, élvezetes muzsika.   

 

(Folytatása holnap!)

 

 

2009. 11. 03. 0:09

 

A PLANÉTÁK

/Műelemzés/

 

Gustav Holst

/1874-1934/

 

  Gustav Holst svéd származású angol zeneszerző. 1919-től a londoni zeneakadémia zeneszerzéstanára. 1924-től csak a komponálásnak él. Alkotásai erős francia és Sztravinszkij-hatásokat árulnak el. Munkássága általában erős vitalitást, friss invenciót és biztos formáló készséget mutat. Legfőbb jellegzetessége és ereje a humor. Operákat, hangszeres zenéket és kórusműveket írt.

 

  A planéták /A bolygók/ című zenekari szvitjét 1914-17 között írta. Mivel ekkoriban a Plútót még nem fedezték fel, ezért a mű csak hét tételes.

 

  Érdekes a tételek címéül szolgáló bolygók sorrendje. Nem a Naptól való távolságuk szerint jelennek meg, hanem a zodiákusok /állatövi csillagjegyek/ uralkodó bolygóinak hozzávetőleges sorrendjében.

  Eszerint:

  Az első csillagjegy a KOS. Uralkodó bolygója a MARS. Ez az első tétel.

  A második jegy a BIKA csillagkép. Uralkodó bolygója a VÉNUSZ, a második tétel.

  A harmadik csillagjegy az IKREK. Uralkodó bolygója a MERKÚR, a mű harmadik tétele.

  A RÁK csillagjegy uralkodó égiteste a Hold, amely nem bolygó, hanem hold.

  Az OROSZLÁN uralkodója maga a Nap, amely szintén nem bolygó, hanem csillag.

  A hatodik csillagjegy a SZŰZ, melynek szintén a Merkúr az uralkodó bolygója.

  A következő a MÉRLEG, melynek közös bolygója van a Bikával, a Vénusz a bolygója.

  A SKORPIÓNAK a klasszikus bolygófelosztásban a Mars volt az uralkodó bolygója, de a PLÚTÓ felfedezése óta azt tekintik uralkodójának. Az előbb említettek miatt ez még nem szerepelhet a műben. Újabb csillagászati kutatások a Plútót kivették a bolygók köréből bizonyos tulajdonságai miatt, és a „kisbolygók" közé sorolták. Azonban tudomásom szerint az asztrológia továbbra is számol a Plútóval, annak sajátságos kiszámíthatatlanságára szükségük van a jellemrajzoknál és különféle eseményeknél.

  A NYILAS a kilencedik csillagjegy, uralkodója a legnagyobb bolygónk, a JUPITER. Ez a szvit negyedik tétele.

  A BAK a tizedik zodiákus, uralkodó bolygója a SZATURNUSZ, a mű ötödik tétele.

  A VÍZÖNTŐNEK a klasszikus bolygófelosztásban szintén a Szaturnusz az uralkodója, de a felfedezése óta főképp az URÁNUSZT tekintik annak. Ez a szvit hatodik tétele.

  Utolsó, a hetedik tétel a NEPTUNUSZ, a mitológia tengeristenéről kapta a nevét felfedezésekor. A HALAK csillagkép uralkodó bolygója lett az eddigi Jupiter mellett.

 

  Fenti eszmefuttatásomat asztrológiai tanulmányaim eredményeképpen írtam egy évvel ezelőtt. Most írásomat újra átdolgoztam, kissé kibővítettem, és pontosítottam. Így került bele például a Plútóval kapcsolatos új információ.

  A tanulmány megírásának fő oka az volt, hogy a mű megismerésétől kezdve, körülbelül két éve, foglalkoztatott az a kérdés, miért szerepelnek a bolygók ebben a sorrendben a zeneműben?... És meglepődve vettem észre, hogy összefüggés van a tételekben szereplő bolygó sorrend és az állatövi csillagjegyek sorrendje között. Valószínűleg Holst folytatott

 

2

 

asztrológiai tanulmányokat, és tudta, melyek a zodiákusok uralkodó bolygói, mert nem lehet puszta véletlen a tételekben szereplő bolygók megjelenési sorrendje!... Még a később felfedezésre kerülő ú.n. „külső" generációs bolygók is /Uránusz és Neptunusz/ jó sorrendben szerepelnek. Az is lehetséges, hogy Holst asztrológiai élményeinek hatására alkotta meg a bolygókat zeneileg megjelenítő sorozatot.

  Ez lehet a magyarázat arra is, hogy a Föld miért nem szerepel a műben, hiszen az is bolygó.

 

  Lám, lám, mire jó egy zenésznek is a sokoldalú ismeret!... Még a zeneelméletben is hasznát vehetjük például az asztrológiai tanulmányoknak!...

 

  Nézzük most tételenként, mit mondanak a zeneszerzőnek a planéták, azaz a bolygók, illetve hogyan fejezi ki a zene segítségével a jellegüket, és vajon milyen hatással vannak ránk, emberekre?

 

  Természetesen én a saját érzéseimet és elgondolásaimat írtam le a zene hallgatása közben, megfűszerezve némi asztrológiai ismerettel. És az is természetes, ha mások másként gondolják, illetve másként hat rájuk a zene, más érzéseket, gondolatokat ébreszt bennük, mint bennem ébresztettek. Ezért olyan jó, hogy nem vagyunk egyformák... Két azonos érzet nincs, ahogy semmi sincs a világon, ami megismételhető!... /Nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba./

 

 

2009. 11. 03. 0:06

Szép jó estét mindenkinek!

Megjöttem, és örömmel látom, szépen folyt itt a disputa!Vigyor
Nehéz nap áll mögöttem - zsinórban szolfézs-óra hegyek! KacsintásNevetés

Látástól "mikulásig", merthogy karácsonyi hangversenyre is készülünk már...

 

Szóval... sokat bucsálódtam magamban, hozzam, vagy ne hozzam...

Ugyanis van egy zenei tanulmányom egy nem gyakran hallott - bár a világ jelentős hangversenytermeiben sokszor felhangzó - zeneműről.

Nos, az ezzel való "találkozásom" megint a véletlen nevű filozófiai fogalom körébe tartozik, ugyanis nem én választottam magamnak, hanem Ő választott engem...

Szóval... az úgy volt, hogy jött a zeneiskolába egy CD katalógus az Universaltól, iskolánknak jutányos áron kínáltak minőségi előadásban lemezeket megvételre. Lapozgattam benne, miket kellene megrendelni a nebulóknak, hogy éljünk a lehetőséggel, ha már olcsón hozzájuthatunk híres előadókkal CD-khez.

Nézegetek, lapozgatok, s az egyik oldalon valósággal "felfénylett" egy ciklámen színű egyszerű kivitelű lemezborító... Egy sorozat darabja, azaz több is volt ilyen borítóval, más-más műveket rejtve magában.

Jobban megnéztem, mi a csuda lehet ez, hogy így kelleti magát nekem?Meglepett

 

Elolvasván a szerzőt, a neve számomra ismeretlen volt.

De a cím!
Az rögtön felkeltette az érdeklődésemet!Vigyor
A dologhoz tartozik, hogy akkortájt kezdtem az asztrológiát tanulmányozni...

Mi több, az interneten elsőként éppen egy asztrológus hölggyel hozott össze a SORS! KacsintásNevetés

Nos, ez a dolog régebben is érdekelt, de vezetői beosztásom mellett nem volt időm foglalkozni vele. Pedig egy kollégám azt mondta, lenne hozzá tehetségem.

Megvettem a lemezt magamnak, és eltettem... Nem volt időm meghallgatni... Várt a polcon a sorára...

Aztán eljött az is, hogy megszaporodott a szabadidőm... Szemembe ötlött a lemezecske, feltettem hát, és meghallgattam...

Egyszer... aztán mégegyszer, majd sokszor... Nem minden tetszett elsőre, bevallom őszintén...

Elkezdtem spekulálni... Miért van ez ilyen össze-vissza rakva??? Nem értem... Mi nem ezt a sorrendben tanultuk!

De mit is?

Nos, megtudhatjátok a következő írásomból, amit 2006. márciusában írtam, de pontosítottam egy évvel később.

 

Szeretném külön a figyelmedbe ajánlani még kedves hallgató, hogy a zenei szemelvényeket ne halkítsd le a hangosabb tételeknél, főleg ne tétel közbeni hangerősödés esetén a készüléket! Gondolj arra, hogy a koncert teremben sem teheted ezt meg! A hangerőváltozás ugyanis nem véletlen, és a zene nem éri el a kívánt hatást, ha önkényesen változtatgatod a hangerőt!...


Előre bocsájtom, akit nem érdekel az ezoterika, ITT ÉS MOST hagyja abba az olvasását... Jómagam minden egyes sorát, melyet leírtam, ma is vállalom!

 

Az én CD-men az előadó zenekar a New Yorki Filharmonikusok Zubin Mehta vezetésével.

A youtube-on nem tudom az előadókat, mert nincs feltüntetve, de olyanokat választottam, amelyek hasonlítanak a lemezemhez.

Tehát lépjünk ki együtt a Naprendszerbe, úgy ahogyan innen, a Földről "látjuk" a dolgokat...

 

2009. 11. 01. 22:49

Törött szárnyú madár

 

Ragyogás (2005)

NOX


Álmaim helyén vihar időz
Béklyóba vert szívem halovány
Szél fut a mezőn, feléled az ősz
Hullajtja rám leveleit a bús magány.

Refr:
Törött szárnyú madár vagyok veled nélkül, és talán
Szállni többé nem tudok soha, a te vágyad után.
Törött szárnyú madár, szerelem gyógyítja a sebét
Újra repül, ha megérzi a nap tüzének hevét.

Rám veti szemét a setét világ
Alkonyra vált a narancsszínű ég.
Rózsa se virul, csak a bogáncsvirág-,
Tüskéivel sebzi a szívem helyét.

 

Refr.

 

http://www.youtube.com/watch?v=cXRuCS8WCho&feature=related

 

Nyugodt álmot, Szerencsés hétkezdést mindenkinek!
Holdfény

 

2009. 11. 01. 13:37

(Folytatás)

 

A ragaszkodás

 

A kapcsolatokhoz és tárgyakhoz, általában a dolgokhoz való ragaszkodás okozza a legtöbb boldogtalanságot. Ragaszkodunk a párunkhoz, a gyermekünkhöz, a szüleinkhez, ragaszkodunk a lakhelyünkhöz, az autónkhoz, kedvenc márkánkhoz és minden olyan dologhoz, ami vagy aki múlandó. Minden és mindenki múlandó. Ez persze nem azt jelenti, hogy folyamatos boldogtalanság az élet, inkább csak arra ösztönöz, hogy elgondolkodj az élethez való hozzáálláson. Örülj mindennek, ami megjelenik a térben, hiszen már az is gyönyörű, hogy megjelenhet. Örülj annak, amit kapsz, de akkor se bánkódj, ha eltűnik valami az életedből. Hiszen megtörténhetett. Megtapasztalhattad, érezhetted, érinthetted. Érzelmeket váltott ki belőled, és egy időre akár a sajátodnak tekinthetted. Éppen így van ez az emberi kapcsolatokkal és a halállal is.

 

A halál

 

A halál az élet része. A körforgás, aminek részesei vagyunk, a dualitás, a jó és a rossz, az élet és a halál, természetes dolgok számunkra. Amíg nem fogadod el, hogy ez így van, addig csak félelemmel és rengeteg keserűséggel tudsz rágondolni. Mert magadra gondolsz. Te itt maradsz, halottad pedig eltűnik. Nélküle kell tovább menned, berendezkedned egy új életre. De gondolkodj és tapasztalj, mielőtt a boldogtalanságot választod, hiszen épp ezért értékes az emberi lét! Segíts a haldoklónak azzal, hogy megkönnyíted a dolgát. Ne a saját keserűségedre és félelmeidre összpontosíts, hanem tedd boldoggá az utolsó perceit. És amikor eljön az idő, engedd el. Ez az igazi szeretet. Amikor tisztában vagy vele, hogy az elmúlás természetes, veled is megtörténik egyszer, és segítesz annak, akinek lejárt az ideje.

 

 

Hogyan segíts?

 

Felejtsd el a saját kívánságlistádat. Legalább arra az időre, amíg mellette vagy. Nem vagy éhes, szomjas, nincsen semmi fontosabb, mint az, hogy könnyű és szeretettel teljes környezetet biztosíts a kedves lénynek. A halál jelei lassan, de biztosan mutatkoznak, de ne ijedj meg, csak arra gondolj, hogyan a legkényelmesebb számára. Ne terheld a könnyeiddel és siránkozással, mert ez megnehezíti számára az elmúlást. Biztosítsd az állandó jelenlétedről és arról, hogy mindenben számíthat rád. A haldokló természetes módon félhet. Ekkor nyugtasd meg. Lehet, hogy nem tud már reagálni, de te csak maradj nyugodt, és beszélj hozzá. Ha tudod, melyik valláshoz állt közel, bátorítsd azzal, hogy a saját vallásának megfelelő túlvilág-képről mesélsz. Segíthetsz azzal, hogy megnyugtatod, nemsokára ott lesz, ahol a legjobban szeretett volna lenni mindig is. Ezek a szavak és a teljes bizalom olyan nyugalmat biztosíthat, ami leveszi a válladról és a haldokló válláról is a tabu terhét. Mert nem beszélünk a halálról. Ezen a ponton pedig muszáj.

Ma égjen mindannyiunk halottaiért egy szál gyertya!

 

2009. 11. 01. 13:31

 

A HALÁL ÉS AZ ELENGEDÉS

Mindannyiunknak van halottja


Az élet egyik legfélelmetesebb és legmegfoghatatlanabb eseménye, amikor elveszítünk valakit. Fontos, hogy tudd, mit jelent a valódi szeretet és az elengedés.

A haláltól szinte mindenki fél, mert kevés az a tapasztalat, ami megmagyarázhatná, mi is történik velünk a halálunk pillanatában. A legfélelmetesebb az, hogy nem tudjuk, mi történik utána. Új életet kezdünk, vagy a mennyország vár? Hitrendszerek szerint változó. Egy dolog azonban biztos. Soha többé nem birtokolhatjuk jelenlegi, értékes, emberi testünket.

 

Az élet


Az emberi élet csodálatos. Csodálatos azért, mert rengeteg feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy megszülethess. Még csodálatosabb, ha egészséges vagy, és családban nevelkedtél. Nézz csak körül, és vess számot! Mi az, ami fontos az életedben? A szeretet és a béke, igaz? Ezt pedig szüleidtől, gyermekeidtől és a barátaidtól kapod meg. Sokszor vitatkozol, duzzogsz, ha nem tetszik valami, de te is ismered azt a sztereotípiát, hogy csak azzal tudsz igazán gonoszan viselkedni, akiről tudod, hogy igazán szeret. És nem veszítheted el. Az ilyen helyzetekben előtérbe nyomakodik az egód, és tombol. Magadra gondolsz, nem a szeretteidre. Mert mi is az igazi szeretet? A teljes odaadás. Amikor mások javára cselekszel. Amikor mindenféle ellenszolgáltatás nélkül segítesz, hogy a másik jól érezze magát. De vigyázz, ez nem egyenértékű a jófejkedéssel. Tényleg ne várj ellentételt, így okozol igazi örömet. És meglátod, magadnak is. Minél többször teszed, annál többször tapasztalsz hasonló cselekedeteket önmagaddal szemben is. Ez egyfajta szeretet-spirál, ami előbb-utóbb kiöli belőled az önzést és ezzel együtt a boldogtalanságot.

 

 

2009. 11. 01. 13:19

Békés ünnepet:

 

Szent Ágoston:

NE SÍRJ AZÉRT, MERT SZERETSZ!

A halál nem jelent semmit.
Csupán átmentem a másik oldalra.
Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy.
Akik egymáséi voltunk, azok vagyunk mindörökre.
Úgy szólíts, azon a néven, ahogy mindíg hívtál!
Beszélj velem, ahogy mindíg szoktál, ne keress új szavakat!
Ne fordulj felém ünnepélyes, szomorú arccal,
folytasd kacagásod, nevessünk együtt, mint mindíg tettük!
Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts!
Hangozzék a nevem házunkban, ahogy mindíg is hallható volt,
ne árnyékolja be távolságtartó pátosz!
Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más.
A fonalat nem vágta el semmi,
miért lennék a gondolataidon kívül...
Csak mert a szemed most nem lát engem,
nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, lásd, jól van minden.
Meg fogod találni a lelkemet és benne egész letisztult,
szép, gyöngéd szeretetemet.
Kérlek, légy szíves... ha lehet, töröld le könnyeidet,
és ne sírj azért, mert annyira szeretsz...

 

 

2009. 10. 31. 23:12

Ezer bocsika mindenkitől, aki hallgatta Webber Requiemjét, de nem találtam meg a koncert 5. részét a jutun, viszont találtam egy külön felvételt a kimaradó - szerintem épp a legszebb!!! - részről, a Pie Jesu-ról.

Most tehát ezzel pótolom:

 

http://www.youtube.com/watch?v=z3mTANHqZLI&feature=related

Webber: Requiem - Pie Jesu - Sarah Brightman & Paul Miles Kingston

 

Ezzel a szép lírai dallammal búcsúzom mára.

Kívánom, hogy mindenki szívében békével, meg- és belenyugvással helyezze el a kegyelet virágait szerettei sírjánál, ha módja lesz erre.

S ha nem, gyújtson legalább egy kis gyertyát otthonában, így is lehet tartani megemlékezést, hisz én úgy gondolom, nem a temető itt a lényeg, hanem a szeretet teljes gondolat. 

Mert csak az hal meg, akit elfelednek - Tartja a mondás, és ez valószínűleg igaz is.

 

BÉKÉS ÜNNEPET!
Szeretettel Holdfény

 

 

 

 

 

 

 

2009. 10. 31. 22:25

Webber Requiem folytatása:

 

http://www.youtube.com/watch?v=0bpsLijRJxw&feature=related

Andrew Lloyd Webber - Requiem concert - Part 4

http://www.youtube.com/watch?v=NjJZbgmnkII&feature=related

Andrew Llyod Webber - Requiem Concert - Part 6

 

2009. 10. 31. 21:59

Kedveseim!

A 90-es évek vége felé kaptam egy Requiem CD-t ajándékba, és meglepődve láttam a szerzőt:

Andrew Lloyd WEBBER!

Az ismert musical-ek szerzője! :)

Íme, rátaláltam a youtube-on, elhoztam nektek, ugyanaz a felvétel lehet, legalábbis az előadók is azok.

Segno kedves, ilyennek már jobban tetszik Sarah?KacsintásNevetés

A 2. részben látható...

 

1985 - With Sarah Brightman, Placido Domingo and Paul Miles Kingston. Category:  Music
Tags:  andrew  lloyd  webber  sarah  brightman  placido  domingo  paul  miles  kingston  maazel  new  york

 

Nagyon édi ez a kis énekes csávó, és bájos a hangja is...

 

http://www.youtube.com/watch?v=QOWm_rBDRzE

Andrew Lloyd Webber - Requiem concert - Part 1

http://www.youtube.com/watch?v=QsTA_wGfTAk&feature=related

Andrew Lloyd Webber - Requiem concert - Part 2

http://www.youtube.com/watch?v=BPdUEy4QTYM&feature=related

Andrew Lloyd Webber - Requiem concert - Part 3

A művön egy ún. "vezérmotívum" vonul végig, ezzel kezdődik, és végződik, s közben is gyakorta felhangzik.

 

(Folyt.)

 

 

2009. 10. 31. 21:28

Gondolom, ma este ez is ide illik:

 

http://www.youtube.com/watch?v=4mJyjq8JNAI&feature=related

Csajkovszkij: Anyegin - Lenszkij áriája

"A sorsunkat sűrű fátyol rejti!
Nem láthat azon által senki...
De bármit hoz majd énnekem,
A sorsom: elér végzetem!

A szívemet sebzé meg a fegyver?
Vagy fejem mellett messze száll?
Nem bánom, élet, vagy halál,
A sors kezében van letéve!

Áldom a napot, hogyha kél,
Áldom, ha nyugszik, s jő az éj."

Csak részlet, sajnos, többre nem emlékszem belőle... Sírós