ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

2009. 06. 22. 18:27

Kedves MINDEN ide látogató OLVASÓ!

Ebben a rohanó, agyat és idegeket borzoló világban álljunk meg egy pillanatra!Vigyor

Csodálkozzunk rá a bennünket körülvevő világra.

Olvassuk el az éppen kezünkbe akadt verset, hallgassuk meg a rádióban éppen felhangzó zenét, nézegessük meg a látóterünkbe került épületet, szobrot, képet...

Ha nyitott szemmel, nyitott füllel, s főleg NYITOTT SZÍVVEL járjuk útjainkat, bizony, meglepően sok szépségre tudunk találni.

Az interneten böngészve is keressük az IGAZI ÉRTÉKEKET, s hozzuk ide mindannyiunk örömére, hogy a 250 éve elhunyt Joseph Haydn-t idézzem:

"A földön oly kevés a boldog és megelégedett ember... Talán a te munkád olyan forrás lesz, amelyből a gondterhelt néhány pillanatra nyugalmat, üdülést merít."

Kívánok jó böngészést, szellemi kikapcsolódást mindenkinek!

Szeretettel Holdfény

 

jadzia

2023. 02. 16. 18:55

Nem érhető el leírás a fényképhez.

jadzia

2023. 02. 16. 18:52

Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy

jadzia

2023. 02. 16. 18:51

Nem érhető el leírás a fényképhez.

jadzia

2023. 02. 16. 18:51

Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy

jadzia

2023. 02. 16. 18:50

KISS ANDREA FOTÓMŰVÉSZ KÉPEIT NAGYON SZERETEM

 

Nem érhető el leírás a fényképhez.

jadzia

2023. 02. 16. 18:47
KÖLCSEY FERENC:Zrínyi dala
 
Hol van a hon, melynek Árpád vére
Győzelemben csorga szent földére,
Mely nevével hév szerelmet gyújt;
S messze képét bújdosó magzatja,
Még Kalypso keblén is siratja,
S kart feléje búsan vágyva nyújt?
 
Itt van a hon, ah nem mint a régi,
Pusztaságban nyúlnak el vidéki,
Többé nem győzelmek honja már;
Elhamvadt a magzat hő szerelme,
Nincs magasra vívó szenvedelme,
Jégkebelben fásult szívet zár.
 
Hol van a bérc, és a vár fölette,
Szondi melynek sáncait védlette,
Tékozolva híven életét;
Honnan a hír felszáll, s arculatja
Lángsugárit távol ragyogtatja,
S fényt a késő századokra vét?
 
Itt van a bérc, s omladék fölette,
Mely a hőst és hírét eltemette,
Bús feledség hamván, s néma hant;
Völgyben űl a gyáva kor s határa
Szűk köréből őse saslakára
Szédeleg ha néha felpillant.
 
És hol a nép, mely pályát izzadni,
S izzad s közt hősi bért aratni
Ősz atyáknak nyomdokin tanúlt;
S szenvedett bár, s bajról bajra hága,
Hervadatlan volt szép ifjusága,
A jelenben múlt s jövő virúlt?
 
Vándor állj meg! korcs volt anyja vére,
Más faj állott a kihúnyt helyére,
Gyönge fővel, romlott, szívtelen;
A dicső nép, mely tanúlt izzadni,
S izzad s közt hősi bért aratni,
Névben él csak, többé nincs jelen.
Nem érhető el leírás a fényképhez.Johann Peter Krafft / 1780 – 1856/ Zrínyi Miklós kiront az égő Szigetvárból
jadzia

2023. 02. 16. 18:46
NEOGRÁDY ANTAL::A Y N A T Ü Z E
 
Látod-e? Georgre de la Tour képén állsz mint kicsi angyal,
Rejtve maradt az a fenséges csoda láng, ami éget,
Szűz, pici ajkad nyitva maradt egy csöpp nevetéstől,
Isteni betlehemes fény engedi látni a szépet.
 
Éppen hogy fenyegetve kibújik a láng hegye kissé,
Sandán, brüsszeli csipkés sálacskádba harapva.
És amikor buja lángja pucéran az ég fele lobban,
Mintha fehér kebled már Magdolnára hajazna.
 
Bűbájos kezeidből a Szent Iván tüze lobban,
S felszítják e tüzet lihegő kis furcsa koboldok.
Hallani, hogy duruzsolnak a szívszorító kicsi lángok
És amelyik derekad fele kap, úgy tűnik isteni boldog.
 
Hallod-e, most dobokon danolászik a vizsla kísértés,
Látom reszket a fény, míg bentről lüktet a véred.
Most a csodák szele hajt babonás meleget kezeidbe,
S erdei csókok új tüze hull szemeidre, ha kéred.
 
Forgószél viszi szikrázó parazsát fel az égbe.
Tűz dübörög fel a földből is, ott ahol éri a lábad,
Most ha az izzó holt szeneken velem által ugornál,
Gyönyörű szemed izzana úgy, hogy a tűz belesápad.
 
Érzed-e két karomé, vagy a tűz ölelése a forróbb,
Most lávát szül a föld és feltör a mélyből a magma,
Ujjad rései közt bele csordul a távoli kozmosz,
S elvisz a sűrű tejút pora, csillagként belefagyva
Lehet, hogy egy műalkotás erről: 1 személyGeorges de La Tour /1593. – 1652/ festménye

2023. 02. 15. 17:26

Mitóta keresem Albinoni g-moll Adagijának zongorás változatát, s most kettőt is találtam:
https://www.youtube.com/watch?v=tuOK3XpmjfM
ALBINONI /GIAZOTTO/ Adagio g-moll
Piano: Gérard GAHNASSIA

https://www.youtube.com/watch?v=qr85K2Gr9cE
Albinoni - Adagio in G minor - Stanislav Stanchev
/Kottás-zongorás felvétel, a kottában követhető a mű/
Albinoni - Adagio in G minor | Piano Tutorial - YouTube

jadzia

2023. 02. 14. 18:51
ÁPRILY LAJOS:Ómagyar Mária-siralom
Átírás
Voltam sírás-tudatlan
s most sírva szenvedek.
Epesztő fájdalomtól
testem, lelkem beteg.
 
Fiam volt szép világom,
sugaras, mint a nap,
s én édes örömemtől
zsidók megfosztanak.
 
Én édes fejedelmem,
egyetlen magzatom,
tekints síró anyádra
és könnyebbítsd bajom.
 
Szemem csak könnyel árad,
szívem csak búval él.
Hullt véred harmatától
a lelkem elalél.
 
Ó, virágok virága,
fényességes világ,
kínok-gyötörte tested
vasszeggel verik át.
 
Ó, jaj nekem, fiam, jaj!
A méz meg keserül,
szegényül ékességed,
véred csobogva dűl.
 
Hulló könnyem mutatja
s szünetlen sóhajom,
hogy meggyötör sebével
a belső fájdalom.
 
Halál, szakassz le engem,
csak hagyd meg gyermekem.
Maradjon meg királynak
és úrnak lelkemen.
Lehet, hogy egy műalkotás erről: 1 személyAtonio Allegri/1489-1534/ Madonnan a gyermekkel
jadzia

2023. 02. 14. 18:49
NAGY LÁSZLÓ: Jártam én koromban, hóban
Jártam én koromban, hóban, húzott az álom.
Mást kerestem s mellém te álltál,
kardél mellett felnőtt virágszál,
sebzett virágom.
Húsz évem elveszett, s érzem, te lész a vigasz.
Mord kültelken, hol a füst szárnyal,
szádról szóló harmonikáddal
föl-fölvidítasz.
Engem a szépség, a vígság csodásan éltet.
Érte égek, hogy megmaradjak,
bár úgy kelljen szívnom, mint rabnak
kócból a mézet.
Köröttem kusza az élet, kusza a sorsom.
Vértezz hittel, hűséggel állig,
akkor én a halálos ágyig
beléd fogódzom.
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy és szabadtériEvintage Veils~by Pinterest
jadzia

2023. 02. 14. 18:48
FRANCESCO PETRARCA:CXXXIV szonett
Nincs békém, s nem szítok háboruságot,
félek s remélek, fázom és megégtem,
az égbe szállok s nyugszom lenn a mélyben,
semmi se kell s ölelném a világot.
 
Őröm nem nyit kaput, nem zár le rácsot,
nem tart meg és nem oldja kötelékem,
Ámor nem öl meg s nem lazítja fékem,
de élve sem hagy, s menekvést se látok.
 
Nézek vakon és nyelv nélkül beszélek,
s veszni szeretnék s szabadulni vágyom,
és gyűlölöm magam, másért meg égek,
 
nevetve könnyezem, bánatból élek,
egyformán fáj életem és halálom.
Ide jutottam, drága Hölgyem, érted.
Sárközi György
Lehet, hogy egy műalkotás erről: 3 emberJoseph Manes / 1820- 1871/ Petrarca és Laura

jadzia

2023. 02. 12. 17:45
Áprily Lajos:Keresni fogsz
Különös táj lesz, sűrű lesz a csendje,
csak mélabúd halálos húrja szól.
Belejajdulsz a süket végtelenbe,
keresni fogsz, és nem leszek sehol.
Nem érhető el leírás a fényképhez.vEvelyn de Morgan A béke úrnője
jadzia

2023. 02. 12. 17:44
MICHELANGELO BUONAROTTI:
KALAPÁCSOM KŐBŐL...
 
Kalapácsom a kőből kiszabadítja sorra
a lények benne rejlő formáit: testre testet,
de lendületem Tőle jön, ki százszor nemesebb
s nagyobb énnálam. Markom a szerszámot csak fogja.
 
Mivel minden az Egytől jön, ki az eget lakja,
az örök mozgató, ki kalapácsot nem másolt,
hanem az ideából faragott kalapácsot,
ki a szépséget adta, s aki mindannyiunk Atyja.
 
S mert a pöröly csapása attól hatásosabb, ha
a kovács nem csak izmos, de mentől magasabbra
emeli: én nyomorult is, örökké felnézek,
 
mivel minden munkámmal meddő, befejezetlen
torzó leszek, s magamnak is semmivé kell lennem,
ha nem kapok az égi műhelyből segítséget.
Rónay György
Lehet, hogy egy kép erről: emlékműMichelangelo Mózes
jadzia

2023. 02. 11. 18:58

VÉSZI ENDRE:
AZ UTOLSÓ TANGÓ BUDAPESTEN

Mert ez a tangó a tangó a tangó
egy történelmi-nelmi történelmi tangó
uszályos hínárselyem szoknyában a hölgyek
s az urak zsákból szabott estélyi zakóban
mert ez a tangó a tangó a tangó
egy történelmi-nelmi történelmi tangó

A bálteremben-teremben-teremben
halszemek ködhályogos lámpái lobognak
és vastag vériszaptól síkos a parketta
s a tisztelt publikum is ide-oda csusszan
mert ez a tangó a tangó a tangó
egy történelmi-nelmi történelmi tangó

Táncol a hóhér a bíró az ülnök
a táborszernagy és a gumigyári munkás
csajkával sorbaállnak éhen halt szegények
s a drótsövények mögül táborok lakói
mert ez a tangó a tangó a tangó
egy történelmi-nelmi történelmi tangó

Most lesz a válasz a válasz a válasz
most következik-kezik végre a hölgyválasz
s már sorba állnak mint a kivégzett virágok
a lányok a lányok a lányok
és táncra kéri és kéri és kéri
a szerelem a soha el nem ért szerelmet

Mert ez a tangó a tangó a tangó
egy történelmi-nelmi történelmi tangó
uszályos hínárselyem szoknyában a hölgyek
s az urak zsákból szabott estélyi zakóban
mert ez a tangó a tangó a tangó
egy soha el nem múló történelmi tangó.

Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy és álló

Scent of a Woman FILM
 
  •  

2023. 02. 11. 9:07

Minap mesélt egy kollegám Jean Michelle Jarre fantasztikus zenés-fényjátèkos szilveszteri projektjáról, amit Párizsban a Notre Dame-ban rendezett. Megtaláltam a videót. Hosszú, de valóban nagyon érdekes!

Jean-Michelle-Jarre_Notre-Dame 

jadzia

2023. 02. 10. 18:52

bocs összekevertem ma Árpi bácsi születésnapja van  és barátja Mécs Imre gtemetése

jadzia

2023. 02. 10. 18:48

 

Azért i hoztam mert Mécs Imre temetée volt ma akit göncz Áprádhoz közel helyeztek végső nyugalomra

Lehet, hogy egy kép erről: 7 ember, emlékmű és szabadtéri

 

Lehet, hogy egy kép erről: 5 ember, álló emberek és szabadtériLehet, hogy egy kép erről: 2 ember, emlékmű és szabadtéri

jadzia

2023. 02. 10. 18:45

2023. 02. 10. 11:38

Ne haragudj Jadzia, de hát nem ma van az évforduló, akármilyen nagyra is becsülöm Göncz Árpádot. Értem én, hogy eddig messze magasan ő volt a legjobb köztársasági elnök, sőt, ha lehet mondani, az egyetlen köztársasági elnö, mert a többi puszta báb volt, nem elnök... Mármint szerintem..