ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

2009. 06. 22. 18:27

Kedves MINDEN ide látogató OLVASÓ!

Ebben a rohanó, agyat és idegeket borzoló világban álljunk meg egy pillanatra!Vigyor

Csodálkozzunk rá a bennünket körülvevő világra.

Olvassuk el az éppen kezünkbe akadt verset, hallgassuk meg a rádióban éppen felhangzó zenét, nézegessük meg a látóterünkbe került épületet, szobrot, képet...

Ha nyitott szemmel, nyitott füllel, s főleg NYITOTT SZÍVVEL járjuk útjainkat, bizony, meglepően sok szépségre tudunk találni.

Az interneten böngészve is keressük az IGAZI ÉRTÉKEKET, s hozzuk ide mindannyiunk örömére, hogy a 250 éve elhunyt Joseph Haydn-t idézzem:

"A földön oly kevés a boldog és megelégedett ember... Talán a te munkád olyan forrás lesz, amelyből a gondterhelt néhány pillanatra nyugalmat, üdülést merít."

Kívánok jó böngészést, szellemi kikapcsolódást mindenkinek!

Szeretettel Holdfény

 

jadzia

2022. 10. 10. 19:55

Október 8. - 1896 óta a Magyarok Nagyasszonyának ünnepe   ez tény és én csak erről írtam 

 

a népszámlálásban nem válaszoltam vallás kérdésre  mert magánügy  pedig hívő vagyokű

inkább vers oldalról közelítek

DSIDA JENŐ:Utolsó vacsora

Kezében megtörik az ostya.
Az arca ólomszürke már.
(Szétzilált ágyán Mária töpreng:
Merre jár, jaj merre jár?)

Júdás éjsötét szemébe
kapzsi vágyak karvalya ül ki.
(Mária sóhajt csendesen;
Fájdalmas áldás Jézust szülni.)

- Bizony mondom, az Atyához megyek,
mielőtt a Vigasztalót hoznám -
(Mária susogva fohászkodik:
Vezéreld haza hozzám!)

Fáklyások lopóznak a hegyre,
az olajfák furcsán összesuhognak...
(Mária egyedül sírdogál:
Mi lesz holnap?)

Hirtelen búgó szélvihar hördül,
a Cedron morajlón felrian -
(Mária belesikolt az éjbe:
Meghal, meghal a fiam!) 

Lehet, hogy műalkotás

Gustave Moreau/ 1826 – 1898/ Pieta

2022. 10. 10. 13:51

Amit a legendás alakok szoktak, azaz SEMMIT!;o)

 

2022. 10. 10. 13:47

Drága Jadzia!
Meg ne neheztelj rám, amiért szólok, de ebben az országban (amely szerintem NEM Szűz Máriáé, hanem a magyar népé, hiába a történelmi szónoklathalom...) nem csak katolikusok élnek!

Jön a népszámlálás, kíváncsi lennék, a közel 10 millából hány fő vallja magát katolikusnak?!...
Ezért én úgy gondolom, nem kéne a kevésbé lényeges történelmi eseményekre is úgy megemlékezni, mint a valóban lényegesekre, mint pl. a török kiverése volt az országból!:P
Lehanyatlott a lófarkas félhold Buda ormáról
1686. szeptember 2-án lehanytlott a lófarkas félhold Buda ormáról
https://www.origo.hu/tudomany/20160902-hodoltsag-oszman-birodalom-magyar-kiralysag-varostrom-huszarok-janicsarok-i-lipot-csaszar.html

"Háromszázharminc éve, 1686. szeptember 2-án délután három óra körül a Budát ostromló keresztény haderőnek sikerült betörnie a vár területére, a mai Bécsi kapu környékén. Öldöklő kézitusa kezdődött, amelyben janicsárjai élén a helyszínre siető utolsó budai beglerbég, az ekkor már hetvenéves Abdi Abdurrahmán pasa is elesett. Pontosan 145 évvel és négy nappal azután, hogy 1541. augusztus 29-én Szulejmán szultán megszállta Budát, végleg lehanyatlott a félhold a magyar királyok székhelyének tornyairól." /Elter Tamás, 2016./

2022. 10. 10. 13:30

:DDD

Én csak arra emlékszem, mikor a Torgyán időkben arról papoltak, hogy "Mária országa" vagyunk, hogy sokan Torgyánné Cseh Máriára gondoltak!;o)


2022. 10. 10. 12:18

Most gonosz leszek... Mária mit válaszolt?

jadzia

2022. 10. 08. 19:45

magyar katolikus egyház október 8-án főünneppel emlékezik meg a Szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogásáról. Ilyenkor a papság és a hívek Mária közbenjárását kérik Magyarországért és a magyar nemzetért.

 

 magyarok szoros kötődése Máriához és az ünnep eredete Szent István királyhoz kapcsolódik, aki – Hartvik püspök által a 12. század elején lejegyzett legenda szerint – utód nélkül maradva 1038augusztus 15-énNagyboldogasszony napján, halála előtt Székesfehérvárott a következő szavakkal ajánlotta föl Magyarországot Szűz Máriának: 

 

 

Mennyek királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.

 

A 17. században a Patrona Hungariae-eszmére alapozva alakult ki Regnum Marianum (Mária Országa) fogalma, ami kifejezte, hogy Szent István felajánlásával Szűz Mária nemcsak oltalmazója, hanem mindenkori tulajdonosa is Magyarországnak. 1658-ban I. Lipót király Mária oltalma alá helyezte magát, családját és országát, majd 1687-ben a máriavölgyi kegyhelyen ajánlotta fel Magyarországot a Magyarok Nagyasszonyának,[2] amit 1693-ban, a török alóli fölszabadulásért hálából a bécsi Szent István-székesegyházban ünnepélyesen megújított.[4]

1895. október 6-án Dessewffy Sándor csanádi megyés püspök a máriaradnai kegykép előtt ünnepélyesen felajánlotta egyházmegyéjét és az egész országot a Magyarok Nagyasszonyának

Benczúr Gyula: Szent István Szűz Mária oltalmába ajánlja Magyarországot (Szent István-bazilika)Benczúr Gyula: Szent István Szűz Mária oltalmába ajánlja Magyarországot (Szent István-bazilika)

jadzia

2022. 10. 08. 19:43
Assisi Szent Ferenc:A TEREMTMÉNYEK ÉNEKE
Magasságos, mindenható, jóságos Isten,
dicső neved magasztalja, tiszteli és áldja minden.
Urunk Te vagy, ó Magasságos,
nem méltó arra senki, hogy néven nevezzen.
Légy áldva és Veled minden teremtmény,
mindenekelőtt bátyánk: Nap-fivérünk,
hisz virradatot hozva ránk ragyog,
szépséges ő, magas tündöklésében élünk,
ten-fényességedet mutatja meg minékünk.
Magasztaljon Hold-nővérünk s a csillag-miriád is,
mind-mind Tőled való s kedved szerint világít.
Magasztaljon öcsénk, a Szél örökkön,
a lég, a felleg - bárminő idő jön:
javunkra válik általad a Földön.
Magasztaljon a víz, amelynek selymes
hulláma hasznos, tiszta s nékünk is engedelmes.
Magasztaljon másik öcsénk, a Tűz is,
mely megvilágítja az éjszakákat,
szépséges ő, vidám, erős - hatalma óriás-nagy.
Magasztaljon, Uram, a Föld, mely nővérünk s anyánk is,
mert ő mindannyiunkat gondoz, hordoz, magán visz,
ajándékai: fű, fa, gyümölcs s a sok-sok színpompás virág is.
Magasztaljon, Uram, kit szereteted bocsánatra hajlít,
s kit kín gyötör, ki tűr sokféle bajt itt.
Boldog, aki megnyugvást lel Tebenned
és méltó lészen arra, hogy felemeljed.
Magasztaljon, Uram, nénénk: a test Halála,
melynek próbáját halandó ki nem állja.
Jaj annak, akit bűnben ér el majd a vége!
S boldog, ki megbékélve tér elédbe,
mert nem ítéled második halálra.
Magasztaljátok s áldjátok Urunkat hálatelten,
s szolgáljátok nagy alázattal egyben.
Baranyi Ferenc
Lehet, hogy műalkotásPaolo Uccello:A megszentelt ostya csodája
jadzia

2022. 10. 08. 19:42
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY:Léthe
Hol vagytok, ó Léthe nyugtató partjai,
Nemtudás, nemérzés csendes határai!
Mely'k sarokba fekszel, ó boldog tartomány,
Hol semmi főfájást nem szül a tudomány,
Hol legédesebb érzés az érzéketlenség,
Hol édesdeden altat a feledékenység?
Andalgó árnyékkal beborított berek,
Hol ismét emberré lesznek az emberek.
Te, aki másként is, akármeddig élünk,
Holtunk után mindent elfelejtetsz vélünk,
Nyílj meg, áldott vidék, s megszánván engemet,
Fogadd bé előre megfáradt lelkemet.
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy és vízfelületdeviantart fotó
 
jadzia

2022. 10. 07. 19:58
DANTE ALIGHIERI: FURCSÁK VAGYUNK
Olyan furcsák vagyunk mi emberek,
A szemünk sír, az ajkunk nevet.
Azt hisszük másról, hogy boldog talán
S irigykedünk egy-egy szaván.
Azt hisszük, ha a másik szeme ragyog,
Gondolatai tiszták és szabadok,
S nem vesszük, dehogy vesszük észre,
Hogy könnyek égnek csillogó szemében.
Oly furcsák vagyunk mi emberek,
A szemünk sír, az ajkunk nevet.
Hazugság az egész életünk,
Mert akkor is sírunk, amikor nevetünk.
Babits Mihály
Karl Briullov: Pompei utolsó napja részlet
Nem érhető el leírás a fényképhez.

2022. 10. 06. 23:57

Aradi vértanúk emlékére:
aradi vértanúk | ma7.sk

jadzia

2022. 10. 06. 19:55
Ady Endre: Október 6.
Őszi napnak mosolygása,
Őszi rózsa hervadása,
Őszi szélnek bús keserve
Egy-egy könny a szentelt helyre,
Hol megváltott - hősi áron -
Becsületet, dicsőséget
Az aradi tizenhárom.
Az aradi Golgotára
Ráragyog a nap sugára,
Oda hull az őszi rózsa,
Hulló levél búcsucsókja;
Bánat sír a száraz ágon,
Ott alussza csendes álmát
Az aradi tizenhárom.
Őszi napnak csendes fénye,
Tűzz reá a fényes égre,
Bús szivünknek enyhe fényed
Adjon nyugvást, békességet;
Sugáridon szellem járjon
S keressen fel küzdelminkben
Az aradi tizenhárom.
Lehet, hogy egy kép erről: emlékmű és szabadtéri
 
 
 
 
 
 
jadzia

2022. 10. 06. 19:54
FALUDY GYÖRGY:Október 6.
A vesztőhelyre sáros út vitt
és kikericsek kékjei.
Száz év, s meghaltam volna úgyis-
vígasztalódott Vécsey.
Lahner György sírt s a földre nézett,
Damjanich szekéren feküdt,
Leiningen felmentő honvédek
árnyát kereste mindenütt.
S a táj olyan volt, mint a fácán:
tarlók, fák vérző foltjai,
és ők, tarkán, libegve, hátán:
elhulló, bús-szép tollai.
Aradon így. A pesti téren
is ütötték a dobokat,
de ő; nem félt, csak arca széle
vetett rózsálló lobokat.
Mosolygott. Mi bánta, hogy vége?
Branyiszkónál nevét az égre
karcolta kardja, a híres.
Ez volt Dembinski hadsegéde,
Abancourt Károly ezredes.
S mi elfeledtük. A miniszter,
bár hívták, maradtak egyedül.
- Az Al-Dunán szólt mély a gázló
s vénember már nem menekül.
Leszek bitófán harci zászló,
ha sorsom ezt így rótta ki-
s habár magyar volt Csány László,
úgy halt meg, mint egy római.
A többit, mintha friss, mély sebből
fröccsen szét érdes csepű vér,
Kuftsteinbe, Grácba, Josefphstadtba,
Olmützbe vitte a szekér.
Húszan egy odvas pincelyukban,
nehéz bilincsben, pipájukkal
egyensúlyozták magukat:
így éltek, sakkoztak, dohogtak
és elmélkedtek, jó urak.
Kegyelmet vártak s forradalmat,
áldottak-átkozták a hont
és írtak vert hadakra verset,
tábornok Bemre disztichont.
Volt, aki bírta; más kivénhedt;
olyik megőrült, de az élet
sodrából mind-mind kiesett.
Kinn szöszke osztrák hadnagyoktól
gömbölyödtek a hitvesek.
S az ország rothadt. A rabságot
mindjárt megszokta s elfeküdt
a földön, mint télvízkor vágott,
rózsás rügyekkel tele bükk.
E rügyből egy se bontott zászlót:
a nagy tavaszi láz heve
kilobbant, múló szalmaláng volt
vagy átköltözött másfele,
Londonba, New Yorkba, Turinba
és hûs lidércként messze táncolt.
Száz év s a magyar börtönéjjel
nem változott száz év alatt
Száz év s az első fordulóra
ébredtetek és lassan róva
a lépést, méláztatok róla,
mit hozott Világos, Arad:
száz év hűséges ingaóra,
én folytatom járástokat,
mások járják lépéstetek,
s míg árnyékunk a kőpadlóra
hull hány nap, hét és hónap óta!
s kihúnyunk, pisla mécsesek:
sok szép magyar fej, hervadt rózsa,
Lonovics! Barsi! Berde Mózsa!
árnyatok felénk integet.
(1950, az ÁVH börtönében)
Thorma János (1870-1937./ festménye
Lehet, hogy egy kép erről: 9 ember
jadzia

2022. 10. 06. 19:54
GYULAI PÁL:A hősök sírja
Egy sírban, az erdő-szélen,
Háromszáz hős alszik mélyen,
Mély sebekkel eltemetve,
Emlék nélkül, elfeledve.
De lehajlik a zöld erdő,
Rájok élő koszorút sző,
És mint álmaik haragja,
Harsog, zúg a bérc patakja,
Éjfél tájban, sírjok ormán,
Felgyúl néha egy-egy villám,
És felindul a természet,
A menny mintegy leborúl,
S mintha volna végitélet,
Mindent egy hang kiált túl.
Mintha trombiták harsognák
Nem veszett el a szabadság,
Az igazság ünnepel!
Lelkünk szélyeljár a légben,
Örök bíró él az égben,
Nem estünk hiába el!
(1857)
Lehet, hogy egy kép erről: emlékmű, szabadtéri és , szöveg, amely így szól: „(549k6 kozterkep/mapublic”Arad vlrtanúk emlékműve

2022. 10. 06. 17:18

"Mindenféle művészeti ágból szemelvények:
https://www.youtube.com/watch?v=gWJ0QUvPAsw
Parno Graszt - Ratyake phiro

https://www.youtube.com/watch?v=VTL41tPTQAs
Szalóki Ági és a Parno Graszt - Mert a nézését és a járását

Jujjj, bocsánat eme stílus elutasítóitól (már meg is kaptam a magamét a betevési SZÁNDÉK miatt csak...), én sem vagyok a rajongói között, de TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY EZ IS LÉTEZIK kis hazánban, s mint minden, ami magától megszületik, az bizony ÉRTÉK, kedves elutasítók!...

Szalóki Ági | Discography | Discogs
Szalóki Ági (1978. Budapest)

Bővebben a művésznőről itt: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szal%C3%B3ki_%C3%81gi

jadzia

2022. 10. 05. 19:43
ASZKLÉPIADÉSZ :KÖNYÖRGÉS A KOSZORÚKHOZ
Illatozó koszorúk, ti, ez ajtószárnyra akasztva,
meg ne remegjenek ám könnyem-esőzte fehér
szirmaitok; záporfelhős-szemű mind a szerelmes.
Ám, ha kitárul a szárny és szeretőm jön, a szép,
hullassátok szőke fejére szememnek esőjét,
hadd fürdesse meg őt könnyem, a záporozó!
Papp Árpád
Nem érhető el leírás a fényképhez.ART FROM POMPEI
jadzia

2022. 10. 05. 19:43
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ:Szerenád
 
A kormos égből lágy fehérség
szitálja le üres porát.
Dideregve járok ablakodnál
a hófehér nagy úton át.
S amint megyek itt éji órán,
lépésem mégsem hallható,
mert zsongva, súgva, és zenélve
halkan szitál alá a hó.
 
S körülvesz engem, zordon árnyat
egy hófehér, szelíd világ:
angyalpárnáknak tollpihéje,
zengő, szelíd melódiák,
habpárna selymén szunnyadó arc,
mit angyalok fényszárnya ó,
minek szelíded altatóul,
halkan zenél a tiszta hó.
 
Oly mély a csend, a város alszik,
mind járjatok lábujjhegyen!
Pihék, zenéljetek ti néki,
hogy álma rózsásabb legyen.
Egy hófehér hálószobává
változz át csendes utca, ó!
Fehér rózsákként hullj az éjben
reá, te szálló, tiszta hó!
Lehet, hogy egy műalkotás erről: 1 személy"serenade" (after Waterhouse) by Gigi Rice
jadzia

2022. 10. 02. 19:30

WILLIAM SHAKESPEARE:CXXXII szonett

Szemeid szeretem, s ők, szánakozva,
Tudván, hogy megvet s úgy gyötör szíved,
Feketébe öltöztek, s most kínomra
Mint édes gyász vetik részvétüket.
S bizony, nem illik a nap ifjú vére
Jobban kelet szürke orcáihoz,
S az a telt csillag, komoly nyugat őre,
Esténkre fél oly dicsfényt sem poroz,
Mint amennyire arcod dísze két
Gyászoló szemed. Ó, gyászolna így
Szíved is, hisz a gyász teneked ék!...
Hordd mindenütt a részvét színeit,

S megesküszöm: a szépség fekete,
S rút, akinek nem tied a színe.

Szabó Lőrinc

Lehet, hogy egy kép erről: 1 személyPrimavera, Sandro Botticelli detail

jadzia

2022. 10. 02. 19:29

CONRAD FERDINAND MEYER: Éji hangok

Múzsa szólj a bús zenebonáról,
mely csiklandja álmatlan fülünket!
Most az ebek kedves csaholása,
aztán az órák zajos ütése,
aztán a halászok párbeszéde,
aztán? Semmi, csak a láthatatlan,
véghetetlen csönd szellemzenéje,
mint a fiatal mell pihegése,
mint a mély kút messze mormolása,
mint a tompa evezőcsapások,
mint az álom nesztelen jövése.

Kosztolányi Dezső 

 

Pierre Puvis de Chavannes /1824 – 1898/ Múzsák kertjeLehet, hogy egy műalkotás erről: 3 ember

2022. 10. 01. 22:10

https://www.youtube.com/watch?v=YXlkSz0WMUI
Bartók Béla: Négy szlovák népdal

Bartók Béla: Négy szlovák népdal - YouTube
"Rossz férjhez adtál jó anyám engem idegen országba!
Nehéz a sora hej, bizony annak, kinek rossz a párja..."