ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

2009. 06. 22. 18:27

Kedves MINDEN ide látogató OLVASÓ!

Ebben a rohanó, agyat és idegeket borzoló világban álljunk meg egy pillanatra!Vigyor

Csodálkozzunk rá a bennünket körülvevő világra.

Olvassuk el az éppen kezünkbe akadt verset, hallgassuk meg a rádióban éppen felhangzó zenét, nézegessük meg a látóterünkbe került épületet, szobrot, képet...

Ha nyitott szemmel, nyitott füllel, s főleg NYITOTT SZÍVVEL járjuk útjainkat, bizony, meglepően sok szépségre tudunk találni.

Az interneten böngészve is keressük az IGAZI ÉRTÉKEKET, s hozzuk ide mindannyiunk örömére, hogy a 250 éve elhunyt Joseph Haydn-t idézzem:

"A földön oly kevés a boldog és megelégedett ember... Talán a te munkád olyan forrás lesz, amelyből a gondterhelt néhány pillanatra nyugalmat, üdülést merít."

Kívánok jó böngészést, szellemi kikapcsolódást mindenkinek!

Szeretettel Holdfény

 

jadzia

2021. 05. 26. 19:56
ASPERJÁN GYÖRGY:Rómeó és Júlia
 
Elárvul elárul a szerelem,
ha újra s újra kielégül,
nem tud a szíven,a nehéz szeren
ismételni s kialszik végül.
 
Kifakítják a szép hétköznapok
dúltan egymás képébe vágott
rongy lesz.Hatálya ,ha szűkre szabott
viseli akként a világot.
 
Gyorsan lobogni: fogyjon a hiány,
Előle bele menekülni,
Teljesítve kábán, bármit kíván,
hévvel égni, égetve hűlni.
 
Látszólag nincsen ára semminek,
közben azért készül a számla.
A végösszeg nem számít elvinek:
menni,küldeni a halálba.
 
Míg láng ,nincs célja, magának beteg
s tetszetős, ahogy mániákus,
későn veszi észre a meglepett
talán nem is volt a hiátus .
 
Aki túléli, csak csodálkozik,
hogy önként s ingyen belepusztult.
Feltámadva már mássá változik
s lesz végtelen öröme unt múlt.
 
Kit nem ér el. , vesztes , s akit igen,
megnyerve lesz majd vele vesztes.,
Ez szerepel a lét terveiben ,
így jutunk hozzá a kereszthez.
 
Rómeó s Júlia szép tévedés,
kik élünk, mind erre születtünk.
Nincs aratás, csak könnyelmű vetés.
e gyarló fényért kell szeretnünk.
Lehet, hogy egy műalkotás erről: 1 személyFr
 
ank Dicksee/1853 – 1928/ Rómeó és Júlia utolsó csókja
The Marriage of Romeo and JulietFrancesco Hayes
 
Lehet, hogy egy műalkotás erről: 2 ember
jadzia

2021. 05. 26. 19:54
ADY ENDRE:FEHÉR LÁNY VIRÁG-KEZEI
Kabos Ilonka, kedves, kis húgomnak
 
Kezei, fehér, kis virágok,
Borzas, barna fejemre hulltak,
Ott elaléltak, szétsimultak
Halkul s azután megremegtek.
 
Mikor virág-szirmok peregnek,
Heves halál-parfümök szállnak,
E két kis kezet, ezt éreztem,
Omló szirmát egy fehér lánynak.
 
Óh, nyomorult évek és árnyak,
Most hulltak e kezek fejemre,
Kicsi, fehér, hónapos rózsák,
Forró-hidegen dideregve.
 
Hol van fürtjeim régi kedve,
Mikor virágot várt s nem lombot?
Kicsi kezek, én már lerázlak,
Kicsi, alélt szirmok, bolondok.
 
Nagy, kártékony, üvöltő gondok
Őszvihara a csúnya sárba
Virágimat lefújja, rázza:
Vedd le kezeid a fejemről.
Lehet, hogy egy műalkotás erről: rózsaThomas lawrence festményrészlet
jadzia

2021. 05. 26. 19:53
RADNÓTI MIKLÓS:Rímpárok holdas éjszakán
 
Az ablakok keresztjén hold csöpög,
a borzas macskák apró ördögök.
 
A háztetőn a fény aranyburok,
jönnek komor, sötétlő kandúrok.
 
Rezzenve jönnek, vonják lábukat,
hét eb van itt, de távol száz ugat.
 
S reszel, sikong, mint gép, ha nincs olaj,
ebek fölött a kényes macskajaj.
 
S nem értik, hogy miért e fájdalom,
miért virágzik fény a házfalon?
 
S nem értik, – hisz semmit sem ért az eb,
ha fönn a hold egy kissé véresebb.
 
A macska más; a násszal jóllakik,
s árnyat vadászgat vígan hajnalig.
Lehet, hogy egy kép erről: fa, égbolt, félhomály és természet
jadzia

2021. 05. 26. 19:52
OSCAR WILDE:
Az arany-szobában
Ivor kacsói csodás szeszéllyel
suhantak ivor billentyükön át,
mintha a nyárfa csatázva a széllel
rázza fején az ezüst koronát
vagy a vízen a hab ha mutatja fogát
a hajóst fenyegetve veszéllyel.
Aranyos haja az aranyos fal előtt
ragyogott akár az aranyszínü szálak,
miket az ősz arany égre kiszőtt
vagy a virág, mely a napra sovárog,
várva, mig oszlik az éjjeli hályog
s tüzes lesz a liliom és szine rőt.
És ajkamon égtek az ajkai mint a
frigy szekrénye fölött lobogó
lámpás lángja rubintja
vagy a szív vagy a nem dobogó
lótusz szíve vagy vörösbelü jó
pomagránát vérszínű borba borítva.
Babits Mihály
Lehet, hogy egy műalkotás erről: ülés és belső térFrederick Leighton /1830-1896/ Lángoló június
jadzia

2021. 05. 26. 19:52
JOHN MILTON:Ünnepi zenére
Ti szférák szülte áldott két szirén,
Dal s Dallam, égi összhang záloga,
hadd egyesüljön hangotok zenén,
mely öntudatra ébresztő csoda;
hisz oly hangzatnak illő szólnia
fantáziánkhoz, mily harmónia
zeng szüntelen a zafír trón körül
Annak, ki rajta ül,
szent, égi ujjongással harsogón,
ahol egy sor szeráf ragyogva áll,
magasra tartott kürtjük hangja száll,
s pengetnek aranyhúrú, mennyei
hárfákat angyaloknak ezrei,
s kezükbe\' míg győzelmi pálma leng,
sok üdvözült zsoltára zeng
örökre hódolón;
hogy földi énekünknek hangjain
a mennybelire csengjen tiszta rím,
mint hangzott egykor, míg otromba bűn
nem ütközött belé, megtörve künn
s benn azt a szép zenét s harmóniát,
mely illette a mindenség Urát,
míg engedelmesség és szeretet
hatotta át a teremtményeket.
Ó, bár tudnánk megint e mennyei
karokkal együtt himnuszt zengeni,
s itt lenne már az égi Vőlegény
és Véle élet, ének és örökre fény!
Fükő Dezső
Lehet, hogy egy kép erről: 2 emberBartolomé Esteban Murillo/ 1618.– 1682/ Szent Ferenc látomása
jadzia

2021. 05. 26. 19:19

De jók ezek az ismeretlen zenék köszönöm hogy tanulhattam

2021. 05. 26. 2:04

Pünkösd ünnepéről eszembe jutott egy vígopera, amelyet kevesen ismernek:

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_p%C3%BCnk%C3%B6sdi_kir%C3%A1lys%C3%A1g
A pünkösdi királyság (olaszul Un giorno di regno, ossia il finto Stanislao) Giuseppe Verdi igen fiatalon írt  kétfelvonásos vígoperája. Szövegkönyvét Felice Romani írta Alexandre Vincent Pineu-Duval Le faux Stanislas című darabja alapján. Első bemutatója 1840. szeptember 5-én volt a milánói La Scala operaházban.

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (Le Roncole, 1813. október 10.  Milánó, 1901. január 27.) 19. századi olasz zeneszerző, az opera műfajának kimagasló egyénisége.

Giuseppe Verdi – Wikipédia

Hallgassuk meg az opera nyitányát, melyen még érződik a fiatalkori "tanulós" jelleg, úgy is mondhatnám, még egyátalán "nem verdis":)))
https://www.youtube.com/watch?v=XEOTOWEuBtc
Pünkösdi királyság - nyitány · Giuseppe VERDI 

Vezényel: Tóth Ottó
Dunai Vasmű Vállalat Tűzoltóság Fúvószenekara
Szórakoztató dallamok ℗ 1978 HUNGAROTON RECORDS LTD.


est.hu : Klasszik : Komolyzenei CD : Verdi: A pünkösdi királyság

2021. 05. 24. 21:55

Válasz a pünkösdről szóló Reviczky versre:

https://www.youtube.com/watch?v=qab7TeKYkdg
Kodály Zoltán: Pünkösdölő 

Előadja a Magyar Rádió Gyermekkórusa,vezényel Thész Gabriella
A felvétel 2007. márciusában készült a Művészetek Palotájában

Kodály Zoltán: Pünkösdölő - MR Gyermekkórus - YouTube

Vaszary János - Pünkösdi rózsák, 1905 körül | 64. Őszi Aukció aukció / 74  tétel
Vaszary János (1867-1939): Pünkösdi rózsák 1905 körül

jadzia

2021. 05. 23. 19:52
És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának.
És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok. "– Apostolok cselekedetei 2. fejezet, Károlyi-biblia
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy
Anton Raphael Mengs: Szentlélek eljövetele
 
  •  
jadzia

2021. 05. 23. 19:52
A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg] A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása; ez a kiáradás. A Szentlélek (görögül hagion pneuma, latinul Spiritus Sanctus), ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára:
A magyar kultúrában több szokás kötődik a pünkösdhöz. Több elemük a kereszténység előtti időkbe nyúlik vissza. Visszavezethető a római floráliákra, amelyek olyan tavaszt köszöntő ünnepi alkalmak voltak, amikor Flora istennőt, a növényvilág és a virágok (tágabb értelemben a termékenység) istennőjét köszöntötték. Az istennő görög nevén Khlórisz, azaz Zöldellő, Viruló
Lehet, hogy egy műalkotás erről: 4 emberRaffaello Sixtusi Madonna
jadzia

2021. 05. 23. 19:51
Reviczky Gyula: Pünkösd
 
Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.
 
Hogy először tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.
 
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’
Ma is minden bánkodó szivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:
Világitó sugaradat áldja.
 
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
 
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!
Raffaello festménye
Nem érhető el leírás a fényképhez.
jadzia

2021. 05. 23. 19:50
Balassi Bálint: Borivóknak való
 
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!
 
Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.
 
Néked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak,
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.
 
Mert fáradság után füremedt tagokat
Szép harmatos fűvel hizlalod azokat,
Új erővel építvén űzéshez inokat.
 
Sőt még az végbéli jó vitéz katonák,
Az szép szagú mezőt kik széllyel béjárják,
Most azok is vigadnak, s az időt múlatják.
 
Ki szép füvön lévén bánik jó lovával,
Ki vígan lakozik vitéz barátjával,
Ki penig véres fegyvert tisztíttat csiszárral.
 
Újul még az föld is mindenütt tetőled,
Tisztul homályából az ég is tevéled,
Minden teremtett állat megindul tebenned.
 
Ily jó időt érvén Isten kegyelméből,
Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szívből,
Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből!
Lehet, hogy egy műalkotás erről: 6 emberJuanSimónGutiérrez The Holy Family

2021. 05. 23. 0:20

Ma a világ egyik legdrágább festménye:

Gustav Klimt: Adele BlochBauer -1907.
A kép magánkézben van, árát homály fedi...

2021. 05. 22. 23:57

József Attila

HAJNALI VERS KEDVESEMNEK

A csöndes hajnali égről szelíden száll szét a Holdsugára; mintha valami eltévedt, kósza lélek küldené sóhaját ismeretlen útja felé.

   A rózsásujjú Hajnal istenasszony előbbre lépeget, amerre csak feltűnik csudálatos nagyszerűsége, daloló kedvvel a madarak köszöntik.

   Ám Holdsugára a színek e fönséges fakadásában is némán, halványan ballag, mint éjjeli munkás, ki az átvirrasztott éjszaka után otthona felé ügyekezik, szerettei körébe.

   Az istenes Napfény viruló orcája boldog mosollyal üdvözli Holdsugára szőke fürteit; éppen most lépett ki hajnali fürdőjéből, mert aranyos alakját még fátyol födi. - Ime, fátylát ledobja és pajkos örömmel futkároz a mennyei pázsiton meg Földanyánk életre-ébredt virágos kertjében.

   Most összeölelkeznek: Napfény meg Holdsugára. Szerelmük boldogsága itt motoz nyugtalan szívem körül - mily furcsa, hogy e két égi vándor az élet ébredésén így egymásra talált!

   De nézd csak - Holdsugára ajka még vértelenebb lett, Napfény meg felölti kápráztató öltözékét, még egyszer megcsókolják egymást és búcsút intenek, mert útaik elválnak:

Sorsuk akarta így.

   Napfény az aranyló nyárfák dús lombján keresztül a diadalmas élet hozsannáját szűri, Holdsugára pedig sápadt homlokkal keresi útját, mely néki rendeltetett.

   Friss hajnali csók után istenhozzádot mondanak, mert ösvényük elágazik.

   De ugye kedvesem, mi soha el nem hagyjuk egymást.

1922. júl.-aug.

A Nap és a Hold találkozása | SzÉva oldala

A NAP ÉS A HOLD TALÁLKOZÁSA2021. 05. 22. 23:43

Ugyancsak a Drezdai képtárban van az egyik kedvenc festményem, amit szívesen látnék a nappalim falán:
Videóra vették, milyen bonyolult volt öltözködnie egy nőnek a 18. században  - B1 [szub]kult
Jean Etienne Liotard: A csokoládés leány
82 x 52 cm. pasztell pergamenten
Drezda, Királyi Képtár.

Jean-Étienne Liotard (Genf, 1702. december 22. – Genf, 1789. június 12.) svájci festő. A rokokó jelentős művésze. 
Svájcban és Párizsban tanult. Kora kedvenc arcképfestője volt. Rómában, Velencében, Nápolyban, Konstantinápolyban, Bécsben, Londonban, Amszterdamban festett. Törökös viselete miatt "a török festő"ként is emlegetik. /Wikipédia/
Painter Jean-Etienne Liotard

2021. 05. 21. 21:01

Vermeer - A kerítőnő
Jan Wermer: A kerítőnő (1656) - Drezdai képtár

2021. 05. 21. 20:58

Ismét látható a több száz éve lefestett Ámor Vermeer egyik leghíresebb  festményén | múzsa.sk
Ismét látható a több száz éve lefestett Ámor Vermeer egyik leghíresebb festményén.

https://muzsa.sk/muveszet/ismet-lathato-a-tobb-szaz-eve-lefestett-amor-vermeer-egyik-leghiresebb-festmenyen


2021. 05. 21. 20:29

Drága Jadzia!

Csodállatos ez a fantázia képe Alla Tsanknak!:)
Nagyon szeretem az ilyen képeket, amelyek a VALÓTLANT ábrázolják, bizonyítva, milyen gazdag az emberi fantázia!:)))

Fiatal koromban voltunk a régi NDK-beli Drezdában, s különleges élményt nyújtott a Képtárban tett látogatásunk, ha jól emlékszem, legalább 3 órát álltunk sorba, hogy bejuthassunk.
Drezdai képtár | Poggi.hu

Már régebbről megvolt nekem itthon a képtár anyaga két kötetben:
Wolfgang Balzer: A drezdai képtár (Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata,  1960) - antikvarium.hu
Wolfgang Walzer: A drezdai képtár - Régi képtár

Libri Antikvár Könyv: A Drezdai Képtár (Horst Zimmermann) - 1964, 760Ft

jadzia

2021. 05. 21. 20:02
BABITS MIHÁLY:Esti kérdés
Midőn az est, e lágyan takaró
fekete, sima bársonytakaró,
melyet terít egy óriási dajka,
a féltett földet lassan eltakarja
s oly óvatosan, hogy minden fűszál
lágy leple alatt egyenesen áll
és nem kap a virágok szirma ráncot
s a hímes lepke kényes, dupla szárnyán
nem veszti a szivárványos zománcot
és úgy pihennek e lepelnek árnyán,
e könnyű, síma, bársonyos lepelnek,
hogy nem is érzik e lepelt tehernek:
olyankor bárhol járj a nagyvilágban,
vagy otthon ülhetsz barna, bús szobádban,
vagy kávéházban bámészan vigyázd,
hogy gyújtják sorban a napfényű gázt;
vagy fáradtan, domb oldalán, ebeddel
nézzed a lombon át a lusta holdat;
vagy országúton, melyet por lepett el,
álmos kocsisod bóbiskolva hajthat;
vagy a hajónak ingó padlatán
szédülj, vagy a vonatnak pamlagán;
vagy idegen várost bolygván keresztül
állj meg a sarkokon csodálni restül
a távol utcák hosszú fonalát,
az utcalángok kettős vonalát;
vagy épp a vízi városban, a Riván
hol lángot apróz matt opáltükör,
merengj a messze múltba visszaríván,
melynek emléke édesen gyötör,
elmúlt korodba, mely miként a bűvös
lámpának képe van is már, de nincs is,
melynek emléke sohse lehet hűvös,
melynek emléke teher is, de kincs is:
ott emlékektől terhes fejedet
a márványföldnek elcsüggesztheted:
csupa szépség közt és gyönyörben járván
mégis csak arra fogsz gondolni gyáván:
ez a sok szépség mind mire való?
mégis arra fogsz gondolni árván:
minek a selymes víz, a tarka márvány?
minek az est, e szárnyas takaró?
miért a dombok és miért a lombok
s a tenger, melybe nem vet magvető?
minek az árok, minek az apályok
s a felhők, e bús Danaida-lányok
s a nap, ez égő szizifuszi kő?
miért az emlékek, miért a múltak?
miért a lámpák és miért a holdak?
miért a végét nem lelő idő?
vagy vedd példának a piciny fűszálat:
miért nő a fű, hogyha majd leszárad?
miért szárad le, hogyha újra nő?
Lehet, hogy egy kép erről: szabadtéri és fa
 
 
 
 
jadzia

2021. 05. 20. 19:57
KOLUMBÁN JENŐ:Vigasz
 
Láttam a tengert. Talán kék volt.
Hullámzása hányingert keltő.
Fölötte lógott piszkos égbolt,
csillagot fedett szürke felhő.
 
A fák csak bölcsen bólogattak,
mint akiknek már minden mindegy,
levelet adtak zúgó habnak,
és lassan el is csendesedtek.
 
Bizonytalan, toporgó idő,
vetített élettelen jelent,
és a hidegen porzó eső,
hűtötte a mindig féktelent,
 
a lélektelenül rombolót...
Feketére festve a nappal,
és az árvaságba megbújót,
tovább űzték bomlott haraggal...
 
Mert felborult most minden körül,
nyomokban láthatunk életet.
Meghasonlott kívül, és belül,
amit ti életnek hittetek.
 
Ha egyszer megszólal valaki,
a hangja majd halk lesz, és kemény.
Lelkét palástként ránk teríti,
alatta melegszik a remény.
2014.08.22.
Lehet, hogy egy műalkotás erről: 1 személyAlla Tsank