ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

2009. 06. 22. 18:27

Kedves MINDEN ide látogató OLVASÓ!

Ebben a rohanó, agyat és idegeket borzoló világban álljunk meg egy pillanatra!Vigyor

Csodálkozzunk rá a bennünket körülvevő világra.

Olvassuk el az éppen kezünkbe akadt verset, hallgassuk meg a rádióban éppen felhangzó zenét, nézegessük meg a látóterünkbe került épületet, szobrot, képet...

Ha nyitott szemmel, nyitott füllel, s főleg NYITOTT SZÍVVEL járjuk útjainkat, bizony, meglepően sok szépségre tudunk találni.

Az interneten böngészve is keressük az IGAZI ÉRTÉKEKET, s hozzuk ide mindannyiunk örömére, hogy a 250 éve elhunyt Joseph Haydn-t idézzem:

"A földön oly kevés a boldog és megelégedett ember... Talán a te munkád olyan forrás lesz, amelyből a gondterhelt néhány pillanatra nyugalmat, üdülést merít."

Kívánok jó böngészést, szellemi kikapcsolódást mindenkinek!

Szeretettel Holdfény

 

jadzia

2021. 06. 04. 19:34
ASPERJÁN GYÖRGY:
Trianonon innen és túl
 
Mennyi hűlt bűn gyűlt büntetésben,
hiába s ferdén álmodott jövő,
s mennyi semmi könny könnyezésben –
a birodalmi gőgöt öntöző. –
 
Árulás lett az úri paktum,
eszmét hazudtoló kiegyezés,
hosszabb távon pusztulni faktum,
szíven kivirágzó gennyes kelés.
 
Darutollas nagyzási hóbort,
hol szolga úr is jogfosztott cseléd,
s amit mindez megélve kódolt:
vállalni történelem szemetét.
 
Dudvaként nőttek vádak, átkok,
mondta, viselte, ki lett áldozat:
oláh, rác, tót, és nem hiányzott
a magyar, mint zsigerelt változat.
 
Ágyat bontott a sovinizmus:
gyűlölködött summás, zsíros paraszt;
az egyházat szolgálta Krisztus,
legyen hová cimezni a panaszt. –
 
Vonatok csupa ép legénnyel
indultak, roncsokkal tértek haza.
Hősiesség semmit se ért el,
szobrot kapott távol foszló baka.
 
Halál szagú az őszirózsa,
megkéselt szándék, vörös buzgalom;
sorsa volt e népnek adósa,
s próbált mindent helyrehozni vakon. –
 
A békét érdem nélkül osztók
vélték: emlékeztet a kárhozat.
Szenvedést egymásra hordók
bűnbakra zárták a határokat.
 
Zsidógyűlöletre uszítva
remélt, ki itt élt, szép feltámadást.
Csonkoltan a szülői sírra
gondolt, ki hordta szakadtan a gyászt. –
 
Másnak adtuk és magyaráztuk
a leckét, félve, lesz új förtelem.
Békétlen magunkat aláztuk
és sírtunk ismét bűnben csöndesen.
 
Szenvedjük a torz végeredményt.
Szent Európa minket felitat.
Nem emel a múltunkra szentéjt,
leszünk csupán fakuló sírirat.
jadzia

2021. 06. 04. 8:54

Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy és , szöveg, amely így szól: „ADY ENDRE "ŐRZŐK, VIGYÁZZATOK A STRÁZSÁN, AZ ÉLET ÉL ÉS ÉLNI AKAR, NEM AZÉRT ADOTT ANNYI SZÉPET, HOGY ÁTVÁDOLJANAK MOST RAJTA VÉRES S OSTOBA FENESÉGEK. OLY SZOMORÚ EMBERNEK LENNI S SZÖRNYŰEK AZ ÁLLAT-HOS IGÉK SA SILLAG-SZÓRÓ SZÓRÓ ÉJSZAKÁK MA SEM ENGEDIK FELEDTETNI AZ EMBER SZÉPBE SZÉPBE-SZÓ SZŐTT HITÉT AKIK MÉG VAGYTOK, ŐRZŐN, ÁRVÁN, ÖRZŐK: VIGYÁZZATOK A STRÁZSÁN." (1877-1919)”

jadzia

2021. 06. 03. 19:57
PILINSZKY JÁNOS:Örökkön-örökké
 
Várok, hogyha váratsz, megyek, ha terelsz,
maradék szemérmem némasága ez,
úgyse hallanád meg, hangot ha adok,
sűrű panaszommal jobb ha hallgatok.
 
Tűrök és törődöm engedékenyen:
mint Izsák az atyját, én se kérdezem,
mi végre sanyargatsz, teszem szótalan,
szófogadó szolga, ami hátra van.
 
Keserűségemre úgy sincs felelet:
minek adtál ennem, ha nem eleget?
miért vakítottál annyi nappalon,
ha már ragyogásod nem lehet napom?
 
Halálom után majd örök öleden,
fölpanaszlom akkor, mit tettél velem,
karjaid közt végre kisírom magam,
csillapíthatatlan sírok hangosan!
 
Sohase szerettél, nem volt pillanat,
ennem is ha adtál, soha magadat,
örökkön-örökké sírok amiért
annyit dideregtem érted, magamért!
 
Végeérhetetlen zokogok veled,
ahogy szorításod egyre hevesebb,
ahogy ölelésem egyre szorosabb,
egyre boldogabb és boldogtalanabb.
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy és virágJia LIu
jadzia

2021. 06. 03. 19:56
John KEATS :HA RÁDÖBBENEK, HOGY MEGHALHATOK
 
Ha rádöbbenek, hogy meghalhatok,
mielőtt agyam termését behordtam,
mielőtt, mint dús csűrök a magot,
megőrzöm magam tornyos
könyvhalomban;
 
ha nézem a csillagos éjszaka
arcán a nagy mese jelképeit
s érzem, hogy őket lerajzolni a
varázskezű sors nem soká segít;
 
s ha azt érzem - te tűnő árny, te szép! -
hogy már nem látlak viszont, s hogy soha
nem önti belém tündér erejét
a gondtalan csók - akkor, akkor a
mindenség partján állok, eltünődve,
s hír s szerelem semmivé omlik össze.
SZABÓ LŐRINC
Lehet, hogy műalkotás
Jean Delville: Csillagos ég alatt
 
  •  
     
jadzia

2021. 06. 03. 19:55
PAUL VERLAINE:Chansonette (la Bonne Chanson XXI)
Komor tél után: fényesebb napok
tisztább ég feszül a berkek felett.
Hallom szívemet, gyorsabban dobog,
frissült légben jókedvem ébredez.
Nekem ma Párizs rideg, elhagyott,
hiszem, az új tavaszt fogadni kész,
hogy átöleljen minden zeg -zugot,
s ezernyi karral tetők erdejét.
Szívemben tavasz épp egy éve élt,
most visszatér szép zöldmajálisom,
őrláng, szikrája gyújt fel szenvedélyt,
eszmény, amibe mosolyom fonom,
hogy ég azúrja hordja koszorúnak
változtathatatlan szerelmemet.
Szép évszak ez, megváltás valómnak,
benne reménység, ünnep, élvezet.
Jöhet a nyár! és jöjjön vissza még
akár az ősz, a tél! Az évszakok
mind kedvesek, de igazat, mesét,
kedvet, ihletet Tőled kaphatok!
Koosán Ildikó
Lehet, hogy egy műalkotás erről: 1 személyPierre-Auguste Renoir/
jadzia

2021. 06. 02. 19:44

Láttam nem is egyserz csodaszép film

2021. 06. 02. 17:37

Kedvcsinálónak hoztam pár képet a Gyöngyvirágtól lombhullásig c. természeti filmből:

Gyöngyvirágtól lombhullásig


Méliusz Antikvárium - Homoki Nagy István: Gyöngyvirágtól lombhullásig-Színes  filmmel vadmadarak után

Gyöngyvirágtól lombhullásig-Homoki Nagy István-DVD-Manda-Magyar Menedék  Könyvesház

Homoki Nagy István életműve - Sumida Magazin

2021. 06. 02. 17:19

Tegnap este nem tudtunk egyik tv csatornán sem olyan filmet találni, ami tetszett volna, és nekem eszembe jutott egy nagyszerű film, amit még gyerekkoromban láttam a moziban, és sikerült megtalálni!:)
Elhoztam Nektek is, hátha van, akit érdekelnek a természeti filmek:

https://videa.hu/videok/film-animacio/gyongyviragtol-lombhullasig-wCkhZ3F5xd3mbLUP
Homoki Nagy István: Gyöngyvirágtól lombhullásig 1953.
Magyar természetfilm 88 perc

"A film drámai egységbe foglalja a Dunatáj változatos növényvilágának, a Szekszárd és Baja között elterülő Gemenci ártéri rezervátum kis és nagy vadjainak, hasznos és kártékony madarainak életét. Bár megszokott jelenségeket helyez nagyító alá, a szakértő szemével láttatva az eseményeket, bevezeti a nézőt a természet lüktető, újra meg újra meginduló életének megismerésébe. Nemcsak a madárfészkek titkai tárulnak fel, láthatóvá válik a létért való küzdelem keménysége is. Így a jelenetek, szépségükön túl, izgalmasak és szórakoztatóak. Alkotójuk méltán kapott Nagydíjat Velencében, 1953-ban." (Port.hu)

Alkotók

jadzia

2021. 05. 31. 19:29
CSORBA GYŐZŐ:PIETÀ
(Michelangelo szobra a firenzei Akadémián)
Egész lett a hiánnyal. E kócos
ziláltság a végső rend
záróköve, e világraszóló
sötétség az utolsó, föl nem gyulladt
láng ragyogása. -
Bebújt a tündöklő tagokba is,
sírhat a testet-adó.
A has, az ágyék, combtő tája,
a zátonyos medence kiszögellő
partszélei közt
elcsöndesült hullám-mező:
maga a pusztulás. -
Sírhat a testet-adó,
az alázat lánya
lázonghat keserű szerepében:
meggyengült öle csak ravatal.
Sírhat a másik asszony is,
vétkei összehajló, tüskés ágai közt
verdeshet rab szive szárnya,
a Bocsánat Urának
nincs szava többé:
a száj helyett a bőr nyílt szóra,
és szó helyett
az öt sebből fekete vér szivárog. -
De e kócos
ziláltság a végső rend záróköve,
e roncs hús
emésztő csapda:
foglyul ejtette a halált,
soha el nem ereszti.
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személyMichelangelo Pieta
jadzia

2021. 05. 30. 19:26
WILLIAM SHAKESPEARE:LVII szonett
Rabod lévén, más dolgom mi legyen,
Mint várni vágyad percét, hogy hívatsz?
Életem üres, vesztegethetem,
Célom sincs semmi, míg csak te nem adsz.
A világhosszú időt se szidom,
Fenség, folyton az órát lesve érted,
S felejtem, bár keserű volt nagyon,
Hogy szolgád egykor távozásra kérted.
Kérdezni sem merem féltékenyen:
Hol jársz s miért? Semmit se gondolok,
Legfeljebb sóhajt rabszolga szívem,
Hogy akikkel vagy, milyen boldogok.
 
Oly bolond ez a szív, hogy bár teszel
Egyet-mást, rólad rosszat nem hisz el.
Szabó Lőrinc
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személyLenoir, Charles-Amable//1860–1926/Meditáció
jadzia

2021. 05. 30. 19:26
ELIZABETH BARRETT BROWNING Portugál szonettek
1. Theokritosra gondoltam
Theokritosra gondoltam, s az Ének,
Ős-édes évek dala fájt fel újra,
Dús éveké, melyeknek mézes ujja
Osztotta kincsét fiatalnak, vénnek, –
S így ringva habján antik ütemének,
Könnyemen át egy látomás borúja,
Múlt életem édesbús koszorúja,
A lassú léptű, szép, szomorú évek
Dobtak rám árnyat. S tudtam, egyre jár
Nyomomban egy misztikus Idegen
S hajamnál fogva hátra ránt-cibál:
„Szólj, ki vagyok?” – s én halkan felelem
Zord zengésű szavára: „A Halál.”
S ezüst hang cseng rá: „Nem. A Szerelem”.
Kardos László
Lehet, hogy műalkotás
Simonetta Vespucci, 1480, Sandro Botticellió/1444-1510/
 
  •  


jadzia

2021. 05. 30. 19:25
WEÖRES SÁNDOR:Gyönge ágam
 
Gyönge ágam, édes párom,
már enyémnek tudtalak –
távolodsz mint könnyű álom –
minek is bántottalak?
 
Minden napom tél borúja,
minden éjem új halál.
Csak a hideg kályha zúgja:
édes párom mit csinál?
 
Szívedet kis mécsnek véltem,
mely egy légynek is örül –
most érzem csak, vaksötétben,
hogy lángerdő vett körül.
 
Fázom, nincs egy langy lehelet,
minden puszta, pőre, holt.
Most hogy elfogy a szerelmed,
most tudom csak: mennyi volt.
 
Te megbántott kedves lélek,
jó hogy nem vagy gyermekem,
hátha néha megvernélek
s fájna néked és nekem.
 
Jó hogy nem vagy cirmos macskám,
amilyen gonosz vagyok.
Akár kútba ugorhatnám,
önmagamba fulladok.
 
Majd ha nyárfa-testben élek,
rezgő lombbal hintelek,
majd ha árny leszek, kísérlek,
ha koporsó, rejtelek,
 
ha tűz leszek, melengetlek,
ha fény leszek, áldalak,
ember vagyok és szeretlek,
minek is bántottalak?
Lehet, hogy egy műalkotás erről: 1 személyAaron Griffn
jadzia

2021. 05. 29. 19:22


Aranyosi Ervin: Ne verd le a fecskefészket!

Tudod, minden fecskét meg kellene védned,
sok szúnyogot eszik, ami szívná véred!
Ne verd le otthonát, védd a fecskefészket!
Hadd dolgozzon érted az óvó természet!

Bár egy fecske sosem tud csinálni nyarat,
de vérszívót pusztít. Védd hát e madarat.
Akár egy kilót is megeszik naponta!
Ne a vegyszert zúdíts tehát a habokba.

Mert a vegyszer szórás tereád is káros,
természet ellenes, néha már halálos.
Csupán pár embernek, hoz a dolog hasznot,
vegyszerrel az élőt sorban megfullasztod.

Ha a természetet nem óvod meg, félő,
nem lesz világodban semmi, ami élő!

Barn Swallow Julius Bien festménye

jadzia

2021. 05. 29. 19:20

Benedek Elek

Fecske, fecske
Fecske, fecske, Isten madárkája,
Itt a házunk, szállj le szépen rája.
Áll a ház is, a fészek is rajta,
Te utánad, hej, mennyit sóhajta!

Fecske, fecske, légy a mi vendégünk,
Este, reggel csicseregj minékünk.
Csicseregd el legszebbik nótádat:
"Szeretem én az én szép hazámat."

Fecske, fecske, ugye legjobb itthon?
A fészkedért ugye sírtál titkon?
"Sírtam, sírtam puha kis fészkemért,
De még inkább az én szép hazámért!"


Tree Swallow Painting by Jeanne Newton SchoborgJeanne Newton festménye

 

2021. 05. 29. 1:32

Sajnos, nagyon fogynak a fecskék, az idén még nem láttam egyetlen egyet sem!:(((
Hoztam egy aranyos verset róla, sajnos, a költőjét sem ismertem:

Dalmady Győző

Fecske a szobában

Fecske, fecske, mi jót hoztál?
A szobámba lopózkodtál:
Nincs-e meg a tavasz itten?
Azt keresed talán itt benn?

Nézd, a gyermekek bejöttek,
Téged vigan üdvözölnek,
Boldog ámulattal nézik
Könnyü szárnyad lebbenésit.

Hogy örülnek! hogy ujjongnak!
Hirül viszik az anyjuknak,
Nagy esemény! Együtt látod,
Csakhamar a kis családot.

Fiu mondja: az enyim légy!
Jó leszek én hozzád mindég,
Megetetlek, megitatlak,
Játékkal is mulattatlak.

Lányka mondja: mit üzennek,
Kik a távolban szeretnek?
Ha felőlök hirt adhatnál,
Még csókra is számithatnál.

Anyjuk mondja: jer le, jer le,
Megtanitlak szerelemre,
Puha meleg fészket rakni,
Kicsinyekért élni, halni!

De te mégy, az ablak nyitva,
Társaid már várnak vissza,
Köszönöd a szivességet -
Örökre elvesztünk téged.

Repülj hát, és mondd meg nékik:
Örök tavasz virul még itt:
Nézzék meg, ha erre térnek,
Milyen itt egy boldog fészek.

Forrás: Dalmady Győző versek

Dalmady Győző jogász és költő
1836. február 11 (Kolta, Szlovákia) - 1916, június 30. (Budapest)
A 19. század utolsó évtizedeinek népszerű lírikusa. Lírájában a katolikus szellemű vallásosság lényeges szerepet töltött be a Kossuthot eszményítő hazafias érzés és a családi élet motívumai mellett. Wikipédia

Fecskefészek van a házadnál? Fecskepelenkát ajánl a Madártani Egyesület |  BudaPestkörnyéke.hu


jadzia

2021. 05. 28. 19:44
EILAZETH BARRETT BROWNING : Portugál szonettek
9. Érdemes...?
Érdemes adni, amit én adok?
Hogy sós könnyeim záporában ülj
S hallgasd lemondó ajkaim körül
Éveim sóhaját gyér mosolyok
Fényén, melyek nem élnek, bár konok
Szavad csak biztat? Jaj, engem legyűr
A félelem: nem érdemes! Hevül
Szívünk, s egyrangú véled nem vagyok;
S fáj, hogy aki, mint én, csak annyit ád,
Fösvénynek számít. Jaj, jaj, vége! De
Nem szennyezem be lelked bíborát,
Szép tükrödet mérgem ne fussa be -
Lásd, adni méltót nem talál a vágy -
Csak szeretlek! De ne törődj vele.
Kardos László
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy
 
 
 
 
 
 
Sandro Botticelli /1444/-1510/Venus And Mars detail
 
  •  


jadzia

2021. 05. 28. 19:43
WILLIAM SHAKESPEARE:XLIX szonett
A jövő ellen, ha jön oly jövő,
Hogy hibáimtól arcod komorul,
S szerelmed, fukarkodva, kitűnő
Szempontok szerint számolni tanul;
A jövő ellen, ha mégy, idegen,
S szemed, e nap, nem néz rám, vagy alig,
S hagyva múltját, benned a szerelem
Érett kimértséggé komolyodik;
E jövő ellen sáncot verek és
Értékem tudatába költözöm,
S magam fogok magamra kezet és
A te jogodat védi majd pöröm:
 
Szigorú jog, koldust, elhagynod engem,
Fogalmam sincs, mit tudj szeretni bennem.
Szabó Lőrinc
Lehet, hogy egy műalkotás erről: virág
jadzia

2021. 05. 28. 19:43
ADY ENDRE: A Léda szíve
 
Boszorkák dobáltak meg
A bús csodáknak ligetében.
És nem féltem. Én sohse féltem.
De a szeretőm elszaladt.
Szép szeretőm: az ifjú Mosoly.
 
Sírtak s nevettek a boszorkák.
Köd volt és a gyászos vak éjben
A bús csodáknak ligetében
Zuhogva hulltak a szívek
S én elfödtem az arcomat.
 
Szíveket dobtak a boszorkák.
Én nem féltem. Én sohse féltem.
A bús csodáknak ligetében
Állottam búsan, egyedül.
A ködből hulltak a szívek,
 
Csúnya, kicsiny, kemény szívek.
Egyszerre szétszálltak a boszorkák,
Könnyesen, csöndben és fehéren
A bús csodáknak ligetében
Egy asszony jött fényben felém
 
S én ráemeltem arcomat.
Szemembe nézett s szívéért nyúlt,
Az arcomon még most is érzem:
A bús csodáknak ligetében
Arcomhoz vágta a szívét,
 
Meleg, beteg, szegény szívét.
Lehet, hogy egy műalkotás erről: 1 személySrgio Cherci
jadzia

2021. 05. 28. 19:42
SZABÓ LŐRINC:Babits
Mit láttam benned?
Hőst, szentet, királyt.
Mit láttál bennem?
Rendetlen szabályt.
Mit láttam benned?
Magam végzetét.
Mit láttál bennem?
Egy út kezdetét.
Mit benned én?
Gyászt, magányt, titkokat.
Mit bennem te?
Dacot és szitkokat.
Aztán mit én?
Jövőm rémálmait.
S te?
Egy torzonborz állat vágyait.
Én?
Istent, akit meg kell váltani.
Te?
Hogy jönnek a pokol zászlai.
S később?
Hogy az ellenség én vagyok?
S én?
Azt, akit soha el nem hagyok.
Te, tíz év múlva?
Tán mégis fiad?
S én tíz év múlva?
Láss már, égi Vak!
S húsz év múlva, te?
Nincs mit tenni, kár.
Húsz év múlva, én?
Nincs mit tenni, fáj!
S a legvégén te?
Így rendeltetett.
S én, ma s mindig?
Nincs senkim kívüled
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy.

2021. 05. 27. 20:18

Ejnye-bejnye, mi baja lehetett Radnótinak a macskákkal?!:(((

Pedig ők ösztön lények, és nem veszélyesek az emberre!
Chats Lune Silhouette Gris - Image gratuite sur Pixabay

A kutyákkal ellentétben:
veszélyes kutya | uh.ro

Ilyen viselkedésre emberrel szemben egy macska szerintem soha nem lenne képes!
Vagy ha mégis, akkor abban nem a macska a bűnös!:((