ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

2009. 06. 22. 18:27

Kedves MINDEN ide látogató OLVASÓ!

Ebben a rohanó, agyat és idegeket borzoló világban álljunk meg egy pillanatra!Vigyor

Csodálkozzunk rá a bennünket körülvevő világra.

Olvassuk el az éppen kezünkbe akadt verset, hallgassuk meg a rádióban éppen felhangzó zenét, nézegessük meg a látóterünkbe került épületet, szobrot, képet...

Ha nyitott szemmel, nyitott füllel, s főleg NYITOTT SZÍVVEL járjuk útjainkat, bizony, meglepően sok szépségre tudunk találni.

Az interneten böngészve is keressük az IGAZI ÉRTÉKEKET, s hozzuk ide mindannyiunk örömére, hogy a 250 éve elhunyt Joseph Haydn-t idézzem:

"A földön oly kevés a boldog és megelégedett ember... Talán a te munkád olyan forrás lesz, amelyből a gondterhelt néhány pillanatra nyugalmat, üdülést merít."

Kívánok jó böngészést, szellemi kikapcsolódást mindenkinek!

Szeretettel Holdfény

 

2022. 11. 16. 22:16

Arany János: Ősszel


Híves, borongó őszi nap;
Beült hozzám az únalom:
Mint a madár, ki bús, ki rab,
Hallgat, komor, fázik dalom.
Mit van tennem? olvasni tán…?
Maradj Homér, fénydús egeddel,
Maradj te most!… Jer Osszián,
Ködös, homályos énekeddel.

Mert fájna most felhőtlen ég,
Mosolygó, síma tengerarc,
Élénk verőfényes vidék –
Óh, fájna most nekem e rajz!
Kék fátyol messze bérc fokán –
Arany hajó, mely futva szegdel
Bibor habot… Jer Osszián,
Ködös, homályos énekeddel.

Ott kéken a Zeüsz-lakta domb;
Itt zölden a nyájas sziget;
Fölötte lomb, alatta lomb,
Árnyas berek, zengő liget, –
Hullám-mosott gazdag virány –
Fehér juhak s tulkok sereggel –
Minő kép ez!… Jer Osszián,
Ködös, homályos énekeddel.

Füst koronáz erdőt, bokort,
Vendégies hivójelül;
Hősek családja, víg csoport,
Áldoz, toroz máglyák körül;
Lantszóra lejt ifjú, leány;
Kettős pohár, mézízü nedvvel,
Vigan forog… Jer Osszián,
Ködös, homályos énekeddel.

S ha zúdulnak véres csaták,
Szabadságért nem küzdenek,
Mert elnyomás, népszolgaság
Előttük ismeretlenek.
Törvényök nincs – boldog hiány!
A vének élőszája rendel
Igazságot… Jer Osszián,
Ködös, homályos énekeddel.

Oda van a szép nyár, oda!
A természet lassan kihal;
Nincs többé nagyszerű, csoda,
Többé se napfény sem vihar;
Pacsirta nem szánt, csalogány
Nem zöngi dalját este, reggel;
Nincs délibáb… Jer Osszián,
Ködös, homályos énekeddel.

Egyhanguság, egyformaság;
A nappal egy világos éj;
Nem kék az ég, nem zöld az ág,
Menny, föld határán semmi kéj;
Csak sír az égbolt ezután
Örök unalmu lanyha cseppel,
Mig szétolvad… Jer Osszián,
Ködös, homályos énekeddel.

Óh jer, mulattass engemet,
Hunyó dicsőség lantosa;
Érdekli mostan lelkemet
Borongó ég, kihalt tusa,
Emlékhalom a harc fián,
Ki az utolsók közt esett el,
Remény nélkül… Jer Osszián,
Ködös, homályos énekeddel.

Felhőid és zúgó szeled,
A zizegő haraszt, mohar,
Magános tölgy a domb felett,
Bolyongó tűz, hullámmoraj –
Ez, amit lelkem most kiván!
Enyésző nép, ki méla kedvvel
Multján borong… Jer Osszián,
Ködös, homályos énekeddel.

Kinek sötétes éjjelen
A hős apákhoz költözött
Daliák lelke megjelen,
Alánéz bús felhők között
És int feléd: „Jer, Osszián,
A holtakat miért vered fel?
Nincs többé Caledonián
Nép, kit te felgyujts énekeddel.”
Karácsonyi találós kérdések - Ovisvilág - Tanácsok Szülőknek
"Deres már a határ!"

Az Ősszel 1850 októberében keletkezett. A két költő (Homérosz és Osszián) szembeállításával két költői magatartás, világszemlélet és természetesen két kor ütközik egymással. Homérosz a verőfényes és életvidám antik görög világ jelképes alakjaként derűs, optimista olvasmányt kínál (a vershelyzet a szobájában könyvespolca előtt tétovázó költőt mutatja). Osszián, kelta bárd pedig a jelen létállapotához (elkeseredettség – „őszies”) jobban igazodó „ködös, homályos énekével” kínál lelki rokonságot a vers költőjének.
Forrás: meglepetesvers.hu 

2022. 11. 16. 22:00

Szilágyi Domokos

ŐSZ 


Szivárványló bánat
földre költözött.
Tarló őszre szállnak
birkanyáj ködök.

Dér dereng, halálos,
dermedt förgeteg
hódítja a várost,
erjedt földeket.

Már a tél villámlik
láthatatlanul.
Hallgat a világ, míg
tavaszul tanul.

Mintha porcukurral vonták volna be a tájat: ilyen gyönyörű a január  Magyarországon - Terasz | Femina

jadzia

2022. 11. 16. 19:57
JÓZSEF ATTILA:jaj, majdnem...
Jaj, majdnem szétfeszít a szerelem!
Jaj, majdnem összenyom a félelem!
Egy ölelésben, asszonyok,
ki halna meg velem?
Oly gyors a nyaram s lassú a telem -
az ősz kockája kit mutat nekem?
A lesi-csősz idő elől
ki szállna el velem?
Csillagok rácsa csillog az egen:
ilyen pincében tart az értelem!
A mindenséget, asszonyok,
ki vetné szét velem?
vLehet, hogy egy kép erről: 1 személyBryce Liston fe
jadzia

2022. 11. 16. 19:56
TÓTH ÁRPÁD
Magam vagyok.
Nagyon.
Kicsordul a könnyem.
Hagyom.
Viaszos vászon az asztalomon,
Faricskálok lomhán egy dalon,
Vézna, szánalmas figura, én.
Én, én.
S magam vagyok a föld kerekén. -
Nem érhető el leírás a fényképhez.René Magritte
jadzia

2022. 11. 13. 19:24
JÓZSEF ATTILA:POGÁNYOS HITVALLÁS MAGYARUL
Hol vagy erős pogány sereg,
Hős Vata, bálványos berek?
Hol alszol bátor Bocskay?
Kossuth dicső csapatjai?!
A bősz magyar vér nem buzog?
Mint gyáva, hitvány koldusok
Könyörgünk már az életér'?
Hadúr öszvérként mendegél?
Ó nem, ilyet ne higgyetek -
Hadúr itt van közöttetek,
Hadúr a roppant Ős pogány
Üget sötét pej vadlován.
Szegődjünk hát nyomába mi
A gyávaságot irtani,
Álljuk helyünket emberül -
Ki küzd megél, más elmerül.
Megáll Isten meg a világ,
Gyönyörrel bámul ily csudát,
Hogy vasököllel ha akar,
Szabad s egész lesz a magyar.
Lehet, hogy egy műalkotás erről: 1 személyifj Neogrády Antal:A TELEKI
jadzia

2022. 11. 13. 19:23
Az országgyűlés 2011-ben nyilvánította november 13-át a magyar nyelv napjává, hogy a figyelmet ráirányítsa a szellemi-kulturális örökségünk alapját jelentő anyanyelvünkre.
November 13. meghatározó dátum a magyar nyelv történetében, 1844-ben ugyanis ezen a napon fogadták el a magyar nyelvet hivatalossá tevő törvényt.
VÖRÖSMARTY MIHÁLY:Gondolatok a könyvtárban
Hová lépsz most, gondold meg, o tudós,
Az emberiségnek elhányt rongyain
Komor betűkkel, mint a téli éj,
Leírva áll a rettentő tanulság:
"Hogy míg nyomorra milliók születnek,
Néhány ezernek jutna üdv a földön,
Ha istenésszel, angyal érzelemmel
Használni tudnák éltök napjait."
Miért e lom? hogy mint juh a gyepen
Legeljünk rajta? s léha tudománytól
Zabáltan elhenyéljük a napot?
Az isten napját! nemzet életét!
Miért e lom? szagáról ismerem meg
Az állatember minden bűneit.
Erény van írva e lapon; de egykor
Zsivány ruhája volt. S amott?
Az ártatlanság boldog napjai
Egy eltépett szűz gyönge öltönyén,
Vagy egy dühös bujának pongyoláján.
És itt a törvény - véres lázadók
Hamis bírák és zsarnokok mezéből
Fehérre mosdott könyvnek lapjain.
Emitt a gépek s számok titkai!
De akik a ruhát elszaggatták
Hogy majd belőle csinos könyv legyen,
Számon kívül maradtak: Ixion
Bőszült vihartól űzött kerekén
Örvény nyomorban, vég nélkül kerengők.
Az őrült ágyán bölcs fej álmodik;
A csillagászat egy vak koldus asszony
Condráin méri a világokat:
Világ és vakság egy hitvány lapon!
Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből
S most a szabadság és a hősi kor
Beszéli benne nagy történetét.
Hűség, barátság aljas hitszegők
Gúnyáiból készült lapon regél.
Irtózatos hazugság mindenütt!
Az írt betűket a sápadt levél
Halotti képe kárhoztatja el.
Országok rongya! könyvtár a neved,
De hát hol a könyv mely célhoz vezet?
Hol a nagyobb rész boldogsága? - Ment-e
A könyvek által a világ elébb?
Ment, hogy minél dicsőbbek népei,
Salakjuk annál borzasztóbb legyen,
S a rongyos ember bőszült kebele
Dögvészt sóhajtson a hír nemzetére.
De hát ledöntsük, amit ezredek
Ész napvilága mellett dolgozának?
A bölcsek és a költők műveit,
S mit a tapasztalás arany
Bányáiból kifejtett az idő?
Hány fényes lélek tépte el magát,
Virrasztott a szív égő romja mellett,
Hogy tévedt, sújtott embertársinak
Irányt adjon s erőt, vigasztalást.
Az el nem ismert érdem hősei,
Kiket - midőn már elhunytak s midőn
Ingyen tehette - csúfos háladattal
Kezdett imádni a galád világ,
Népboldogító eszmék vértanúi
Ők mind e többi rongykereskedővel,
Ez unt fejek - s e megkorhadt szívekkel,
Rossz szenvedélyek oktatóival
Ők mind együtt - a jók a rossz miatt -
Egy máglya üszkén elhamvadjanak?
O nem, nem! amit mondtam, fájdalom volt,
Hogy annyi elszánt lelkek fáradalma,
Oly fényes elmék a sár fiait
A süllyedéstől meg nem mentheték!
Hogy még alig bír a föld egy zugot,
Egy kis virányt a puszta homokon
Hol legkelendőbb név az emberé,
Hol a teremtés ősi jogai
E névhez "ember!" advák örökül -
Kivéve aki feketén született,
Mert azt baromnak tartják e dicsők
S az isten képét szíjjal ostorozzák.
És mégis - mégis fáradozni kell.
Egy újabb szellem kezd felküzdeni,
Egy új irány tör át a lelkeken:
A nyers fajokba tisztább érzeményt
S gyümölcsözőbb eszméket oltani,
Hogy végre egymást szívben átkarolják,
S uralkodjék igazság, szeretet.
Hogy a legalsó pór is kunyhajában
Mondhassa bizton: nem vagyok magam!
Testvérim vannak, számos milliók;
Én védem őket, ők megvédnek engem.
Nem félek tőled, sors, bármit akarsz.
Ez az, miért csüggedni nem szabad.
Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit
Agyunk az ihlet órákban teremt.
S ha összehordtunk minden kis követ,
Építsük egy újabb kor Bábelét,
Míg oly magas lesz, mint a csillagok.
S ha majd benéztünk a menny ajtaján,
Kihallhatók az angyalok zenéjét,
És földi vérünk minden cseppjei
Magas gyönyörnek lángjától hevültek,
Menjünk szét mint a régi nemzetek,
És kezdjünk újra tűrni és tanulni.
Ez hát a sors és nincs vég semmiben?
Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal
S meg nem kövülnek élő fiai.
Mi dolgunk a világon? küzdeni,
És tápot adni lelki vágyainknak.
Ember vagyunk, a föld s az ég fia.
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen,
S mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé,
Unatkozzunk s hitvány madár gyanánt
Posvány iszapját szopva éldegéljünk?
Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!
Nem érhető el leírás a fényképhez.
 
Dublin Trinity Kollégium
 
 
 
 
 
 
jadzia

2022. 11. 09. 19:23
RADNÓTI MIKLÓS:Gyökér
A gyökérben erő surran,
esőt iszik,földdel él
és az álma hófehér.
 
Föld alól a föld fölé tör,
kúszik s ravasz a gyökér
karja akár a kötél.
 
Gyökér karján féreg alszik
gyökér lábán féreg ül,
a világ meg férgesül.
 
De a gyökér tovább él lent,
nem érdekli a világ,
csak a lombbal teli ág.
 
Azt csodálja,táplálgatja,
küld néki jó ízeket,
édes,égi ízeket.
 
Gyökér vagyok magam is most,
férgek között élek én,
ott készül e költemény.
 
Virág voltam,gyökér lettem,
súlyos,sötét föld felettem,
sorsom elvégeztetett,
fűrész sír fejem felett.
 
(Lager Heidenau,
Zagubica fölött a hegyekben
1944. augusztus 8.)
Nem érhető el leírás a fényképhez.Adam Martinakis Kőfal

2022. 11. 09. 13:36

Radnóti versét olvasva elgondolkoztam...

Tudod kedves Jadzia, én - ateista létemre! - hiszek az "őrangyalban".
Furcsa ez a "kettősség" bennem, de én értem magamat: szerintem a spiritualitás és a realitás együtt "kotoz" a belső énemben. Kicsit szokatlan, de úgy gondolom, többen vannak ezzel így, mint hinnénk.
Ennyi évtized tapasztalata arra utal, VAN őrangyal, ha nem is egy szárnyas lény formájában.

Ugyanis az én őrangyalom mindig a legjobb pillanatokban mutatja meg magát, és mindig valaki más (régi ismerős, vagy teljesen ismeretlen egyén) képében, ha szükségem van spontán segítőre.
Számtalan apró példát tudnék felhozni olyan esetekre, amelyekben úgy éreztem:
Nini! Ismét kisegített az "őrangyalom".

Nagyanyámnak volt egy ún. "planétás" dobozkája tele cigarettaformára sodort papírlapokkal, melyekre intő, vagy jóakaró tanácsok, üzenetecskék voltak írva. Mi, unokák mindig nevettünk e dobozkán, ha kihozta a szobájából, mire ő visszament, és elrakta.
Egy alkalommal nagyanyámmal csak ketten voltunk otthon. Kihozta a dobozkát és elém tartotta:
- Tubuskám (tubicának hívott amúgy....), húzz egy papírt!
- No jól van, húzok! Mi történhet, nem igaz?
S húztam. EZ ÁLLT RAJTA:
"Az őrangyalod mindig figyel rád, és megvéd téged, ha bajba kerülsz."

Elmosolyodtam, s hittem is, meg nem is.
Nagyanyám szelíden így szólt:
- Na, ne mosolyogj ezen Tubuskám, hanem majd mindig te is csak FIGYELJ, és jusson eszedbe ez az üzenet! - azzal bevonult a szobájába. Lekuporodott törökülésbe (75 évesen!) a foteljába, és tovább olvasgatott.

Ez az őrangyal vigyáz rád a csillagjegyed szerint | Nők Lapja

jadzia

2022. 11. 09. 9:49

RADNÓTI MIKLÓS

A FÉLELMETES ANGYAL

A félelmetes angyal ma láthatatlan
és hallgat bennem, nem sikolt.
De nesz hallatszik, felfigyelsz,
csak annyi, mintha szöcske pattan,
szétnézel s nem tudod ki volt.
Ő az. Csak újra óvatos ma. Készül.
Védj meg, hiszen szeretsz. Szeress vitézül.
Ha vélem vagy lapul, de bátor
mihelyt magamra hagysz. Kikél a lélek
aljából és sikongva vádol.
Az őrület. Úgy munkál bennem, mint a méreg
s csak néha alszik. Bennem él,
de rajtam kívül is. Mikor fehér
a holdas éj, suhogó saruban
fut a réten s anyám sírjában is motoz.
Érdemes volt-e? - kérdi tőle folyton
s felveri. Suttog neki, lázítva fojtón:
megszülted és belehaltál!
Rámnéz néha s előre letépi a naptár
sorjukra váró lapjait.
Már tőle függ örökre
meddig s hova. Szava
mint vízbe kő, hullott szivembe
tegnap éjszaka
gyűrűzve, lengve és pörögve.
Nyugodni készülődtem éppen,
te már aludtál. Meztelen
álltam, mikor megjött az éjben
s vitázni kezdett halkan itt velem.
Valami furcsa illat szállt s hideg
lehellet ért fülön. "Vetkezz tovább! -
így bíztatott, - ne védjen bőr sem,
nyers hús vagy úgyis és pucér ideg.
Nyúzd meg magad, hiszen bolond,
ki bőrével, mint börtönével henceg.
Csak látszat rajtad az, no itt a kés,
nem fáj, egy pillanat csupán, egy szisszenés!"

S az asztalon felébredt s villogott a kés.

1943. augusztus 4.

Steven DaLuz: Poetic Beauty of Human Figure | Feather Of Me sTEVEN DA lUZ

 

mA VAN RADNÓTI MIKLÓS HALÁLÁNAK ÉVFORDULÓJA

2022. 11. 08. 23:05

A minap a tv-ben szó esett egy magyar festőről, Csók Istvánról, akinek egyik modellje a saját kislánya volt, ZÜZÜ. Hoztam pár festményt róla a művésztől.
Csók István (1865 - 1961): Züzü ciklus

Züzü a bölcsőben – Magyar Nemzeti Galéria
Züzü a bölcsőben

Csók István - Züzü első sétája, 1910
Züzü első sétája


Istvan Csok - Zuzu beteg | Artist, Art, Doll toys
Züzü beteg

Istvan Csók | Züzü ablakban | MutualArt
Züzü az ablakban

Karácsony a múzeumban – 100 év festményei – kultúra.hu
Züzü a karácsonyfa alatt

A derűs élet festője – Csók István művészete – Magyar Nemzeti Galéria
Züzü a kakassal

Csók István (1865 - 1961) 
Híres magyar festő, grafikus, kétszeres Kossuth díjas művész

1882-től a budapesti Mintarajziskolát látogatta, 1885-ben Münchenbe ment, majd a Julian Akadémián töltött két párizsi év (1887-1889) után itt is telepedett le. Már müncheni tanulóévei alatt barátságot kötött Hollósy Simonnal, s rövidesen a művésztelep megalakulása után ellátogatott Nagybányára. 1903-1910 között Párizsban dolgozott, 1912-ben részt vett a nagybányai művészek jubiláris kiállításán. 1920-tól a Képzőművészeti Főiskolán tanított, a művészeti élet szervezésében több társaság elnökeként vett részt. Visszaemlékezéseit 1945-ben publikálta, emlékmúzeuma 1962-ben nyílt meg Cecén.
SZÁZ SZÉP KÉP - Csók István: Árvák
Csók István az egyik műtermében

Egyik leghíresebb festménye:
SZÁZ SZÉP KÉP - Csók István: Keresztapa reggelije
Keresztapa reggelije

jadzia

2022. 11. 04. 19:54
ASPERJÁN GYÖRGY:1956. november 4-e
 
Bujtatott minket hajnali remény,
a Corvin közben visított a gránát.
Rémület látszott társaim szemén,
a halál fölöttünk cselezve szállt át.
Mi voltunk aztán az igazi bátrak!
Biztatók csücsültek óvóhelyen,
csörömpöltek húsztonnás hadi tárgyak,
miközben forgott a világ velem.
 
Éreztem, üres gyomrom émelyeg,
a szám kiszárad, elszökik a nyálam.
Tizenhét évesen azt a kegyet
kaptam, hogy az életem felkínáljam.
Hidegrázásként gyötört a szabadság,
mire lapulva vágyott nemzetem;
az okosok, kerülgetve az aknát,
már elindultak oda, hol terem.
 
Tudtam, hogy november negyedike
mindenikünk dicső halála napja.
Kik elestek, szól róluk az ige,
a méltató utókor elhadarja.
Elhittük: csapataink harcban állnak,
s mi gyáván se lehetünk kevesebb.
Választás nélkül voltunk bamba bátrak,
hisz győzni jött a Vörös Hadsereg.
 
Megmaradtam, hogy érjen a java:
lecke a nemzet sunyítása mellett.
Nem lepett meg. Ez népem alkata,
s talán bölcsessége, hisz élni kellett.
Hogy sorsát osszam, itthonra szakadtam.
Távozottaké az elismerés. –
Bármint történt, bíznom kell a magyarban,
mert a hazám: sírhelyet adni kész.
Lehet, hogy egy kép erről: 2 ember, álló emberek és szabadtéri
jadzia

2022. 11. 03. 19:46

Hála Istennek

2022. 11. 03. 13:37

Baj nincs, csak rengeteg dolgom vot, látástól mikulásig...😉 

jadzia

2022. 11. 02. 19:41

ADY ENDRE:Halottak napján

Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.

Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
– Dobjuk el a tettető álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!

Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón…
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!…

Ó, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk –
– Dobjuk el a tettető álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!

Lehet, hogy egy kép erről: emlékmű, fa és természet

jadzia

2022. 11. 02. 19:40

Kosztolányi Dezső: Halottak

Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.
Futók közt titokzatos megállók.
A mély, sötét vizekbe néma, lassú
hálók.
Képek,
már megdermedtek és örökre
szépek.
Nem-élők,
mindent felejtő, mindent porba ejtő
henyélők,
kiknek kezéből a haraszt alatt
lassan kihullt a dús tapasztalat.
Nem tudja itt Newton az egyszeregyet,
fejére tompa éjszaka borul,
Kleopátra a csókokat feledte
és Shakespeare elfelejtett angolul.
Nem ismeri meg itt anya a lányát,
sem a tudós ezer bogos talányát.
Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl
az áhítat, az ima és a csók.
Idézetek egy régi-régi műből,
kilobbant sejtcsomók.

Lehet, hogy egy fekete-fehér kép erről: emlékmű

jadzia

2022. 11. 01. 9:52

Ma van Mindenszentek napja.az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-jén ünnepel. Az angolszász országokban a Mindenszentek napját megelőző este október 31. a halloween ünnep.
"Mindenszentek: hideg ősz
bolyg a szellem fázva,
fázó népség temetőz
sírokon gyertyázva.
Jaj az év temető,
mindennap egy holt,
minden napra minden éj
ráírja, hogy: Volt."
Babits Mihály

Nem érhető el leírás a fényképhez.Fra Angelico All Saints

jadzia

2022. 10. 30. 20:06

dmolnár merre vagy? hiányolunk   remélme nincs baj????,

2022. 10. 28. 19:54

Egy régi kedvenc:
https://www.youtube.com/watch?v=EozmrFGAbyc&list=RDMM&index=4
OMEGA - Nyári éjek asszonya - Kóbor János ének

És még egy:
https://www.youtube.com/watch?v=r7wMo88sayo
OMEGA - Ezüst eső - Kóbor János ének
 
Index - Belföld - Kóbor János: Szórjanak a Balatonba, és kész
Szórjanak a Balatonba, és kész!

https://index.hu/belfold/2021/02/02/kobor-janos-azt-szeretne-ha-hamvait-helikopterrol-szornak-a-balatonba/

Nem tudom, meglett-e a kívánsága?...
Meky! Nagyon hiányzol!:'(
És az egész OMEGA!!!:(((
https://www.youtube.com/watch?v=wYCdhjUuOZc
"Újra itt vagyok! Napot hoztam, csillagot."

2022. 10. 26. 23:37

Próbálkozz TE is! ;o)
Egy "bizonyos kislánynak" küldöm Németországba!:o)))
Green,Love😱😱😱❤️🙈💚essa é das minhas favoritas! | Sarra art, Girly  drawings, Cute girl drawing

2022. 10. 26. 23:30

Pin by ✨3𝕝𝕖𝕟𝕚✨ on ✨ⓐⓡⓣ✨ | Cute girl drawing, Digital art girl, Art girl