ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

2009. 06. 22. 18:27

Kedves MINDEN ide látogató OLVASÓ!

Ebben a rohanó, agyat és idegeket borzoló világban álljunk meg egy pillanatra!Vigyor

Csodálkozzunk rá a bennünket körülvevő világra.

Olvassuk el az éppen kezünkbe akadt verset, hallgassuk meg a rádióban éppen felhangzó zenét, nézegessük meg a látóterünkbe került épületet, szobrot, képet...

Ha nyitott szemmel, nyitott füllel, s főleg NYITOTT SZÍVVEL járjuk útjainkat, bizony, meglepően sok szépségre tudunk találni.

Az interneten böngészve is keressük az IGAZI ÉRTÉKEKET, s hozzuk ide mindannyiunk örömére, hogy a 250 éve elhunyt Joseph Haydn-t idézzem:

"A földön oly kevés a boldog és megelégedett ember... Talán a te munkád olyan forrás lesz, amelyből a gondterhelt néhány pillanatra nyugalmat, üdülést merít."

Kívánok jó böngészést, szellemi kikapcsolódást mindenkinek!

Szeretettel Holdfény

 

jadzia

2023. 03. 26. 17:09
ADY ENDRE.A Tűz csiholója
 
Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek.
 
Az első emberi bátorság
Áldassék: a Tűz csiholója,
Aki az ismeretlen lángra
Úgy nézett, mint jogos adóra.
 
Mint egy Isten, hóban vacogva
Fogadta szent munkája bérét:
Még ma is minden bátor ember
Csörgedezteti az ő vérét.
 
Ez a világ nem testálódott
Tegnaphoz húzó, rongy pulyáknak:
Legkülömb ember, aki bátor
S csak egy külömb van, aki: bátrabb.
 
S aki mást akar, mint mi most van,
Kényes bőrét gyáván nem óvja:
Mint ős-ősére ütött Isten:
A fölséges Tűz csiholója.
Lehet, hogy egy kép erről: égbolt és emlékmű
 
 
 
 
 
jadzia

2023. 03. 26. 17:08
JOHN KEATS:Szonett a szabadban
Kit nagyvárosba zárt a sorsa rég,
oly édes annak, hogyha belelát
a mennybe s oda lehel egy imát,
hol telt mosollyal kék színű az ég.
A szíve boldogabb lehet-e még,
mint ha hullámzó réteket talált
s olvas, gyepágyon nyújtva derekát,
egy szerelemtől epedő regét.
Ha este otthonába tér, a fül
még sejti a madár dalát, a szem
még rejti a kék, tág eget s örül.
S ő búsul, hogy a nap oly sebesen
száll, mint a tiszta űrön át röpül
egy angyal könnye, hullva csöndesen.
Vas István
Lehet, hogy egy műalkotás erről: 1 személy és eperJohn William Waterhouse festménye
jadzia

2023. 03. 25. 19:05
Ma van Gyümölcsoltó Boldogasszony (latinul: Annuntiatio Beatae Mariae Virginis) Jézus fogantatásának, illetve a születése hírüladásának főünnepe, melyet a római katolikus egyház március 25-én ünnepel.
A katolikus egyház ezen a napon emlékezik az angyali üdvözletre, vagyis arra a bibliai történetre, amikor Gábriel arkangyal megvitte Názáretbe Szűz Máriának a megtestesülés örömhírét:
„ „… az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal belépett hozzá és megszólította: – Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál. (...) Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.”Wikipédia
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személyBoticelli
jadzia

2023. 03. 25. 19:04

BABITS MIHÁLY:Esti imádság


Üdvözlégy Máriára harangoz a harang,
de meg se hallva hal ki házak közül a hang.
Midőn a föld közömbös, talán a menny megért:
imádkozzunk ma Múzsám a minden lelkekért,


kik bolygva - s vajon ők is tudják-e, merre? mért? -
nyerik talán az égtől amit a föld remélt;
kik útban és felezve lét és nemlét honát
lesik talán a földtől amit az ég nem ád;


kiket közel megérez a fínomult ideg
s sok gyenge nőt sötétben lúdbőröz a hideg;
akiktől fél a gyermek, ha csendben fél maga;
akiknek szenvedése borzongat éjszaka;


kiknek lehére fodrot vet sima tón a hab
és elhomályosul a fényes tükördarab;
akiknek rémes esten ajkukról sír a szél
s ujjuktól ing az asztal s báj koppanás beszél;


kik bolygnak milliónkint teretlen téreken
s kiderül szenvedésük a végítéleten:
azokhoz sok közünk és eleven nincs utunk:
azok közül jövünk és azok közé jutunk.


Ismertem egy leánykát, szép volt és halavány,
és elrepült a lelke egy szennyes éjszakán.
Mit csinál, árva lélek, föld felett, ég alatt?
Sápadt teste azóta a sírban elrohadt.

Lehet, hogy egy illusztráció erről: 1 személyDaria Petrilli

jadzia

2023. 03. 23. 18:59
ROBERT BURNS:SKÓT HÍRNEVÜNK
A PARCEL OF ROUGES IN A NATION
Hová lettél, skót hírnevünk?
Idézünk sírva téged!
Eltűnt veled szép skót nevünk,
mely harci tűzben égett.
Tweed folyónk vígan kanyarog,
várja a büszke tenger,
de az már angol part amott...
Egy országban annyi gazember!
 
Nem gyűrt le minket senki, bár
fölöttünk vad vihar dúlt,
s most néhány lelketlen kufár
nagy sebtiben elárult.
Ha angol kard jön ellenünk,
az bennünket le nem ver,
de angol pénz lett végzetünk...
Egy országban annyi gazember!
 
Gaz árulás! Sötét jelen!
Hol egy jel, mely vigasztal?
Miért is nem hullt le ősz fejem
Bruce-szal s a hős Wallace-szal!
Nem félek én, szavam perel,
kimondom, míg szívem ver,
hogy angol pénzért adtak el...
Egy országban annyi gazember!
Képes Géza
Lehet, hogy egy kép erről: 1 személy és szöveg
Mel Gibson mint William Wallace a Rendíthetetlen című filmben
 
  •  
  •  
jadzia

2023. 03. 23. 18:57
ADY ENDRE:: Öröm-város volt a hazám
 
Arany-bércek, arany-kupolák,
Véremet az út pora issza,
Öröm-városból menekülök én
S nem mehetek sohase vissza.
 
Öröm-város volt az én hazám,
Most is sajog sanyarú testem.
Korbáccsal vertek ki, mert egy napon
Szomorúság bűnébe estem.
 
Futok, futok. Zengő városom
Átkot szórt a bús pártütőre.
Csak néha küld egy-két kis aranyat
Vékony örömre, borra, nőre.
 
Arany-bércek, arany-kupolák,
Öröm-városnak örök pírja,
Ha pénz égeti koldus-zsebemet,
Tiértetek örülök sírva.
Lehet, hogy egy műalkotás erről: 1 személy és szabadtériifj Neogrády Antal:SZABADSÁG TÉR

2023. 03. 22. 14:43

Kedves Dmolnár!
Nálam az a fejecske lila színű, a piros ez: 👺 vagy ezek:😡 🤬 több nincs!
Itt a 11-esen mások a smile-ok színei, mint a drága kis hófehér 8.1-es ACER laptopomon voltak. 
Ezért kérdeztem rá, de gondolom, nálad sem azonosak az enyémen lévőkkel! Meg a figurák sem... Pl. üres négyzet nálam egy sincs a táblázatban, csupa ilyen-olyan fejek vagynak, pl.:🧒🏾 👩 🧒🏽 Gondolom, az emberiség fajtái lehetnek, bár húzott szeműt nem látok, vagy nem jól látok...
De jaóóóóó!
Mégsem azonos a VILÁG!
Örülök, hogy az igazi zongora meg a digitális-sal kapcsolatban egyetértünk. Ezért mikor kezdtek bejönni, nem javasoltam a szülőknek a megvásárlását, ha tehetséges gyerekről volt szó. Lakótelepen azért jó, mert lehet fejhallgatóval gyakorolni.
Egy volt tanítványommal, meg Borsika barátnőmmel is megegyeztünk abban, hogy csak az IGAZI zongorán lehet muzikálisan (kifejező, éneklő hang, színes hangképzés - nem tudom jobbal elmagyarázni, bocs...) játszani, erre a digizongora alkalmatlan. 

2023. 03. 22. 10:39

Kedves Holdfény!

Az a piros smile egy kisördög feje... 😀 Ami meg az elektronikus és hagyományos zongorákat illeti, valószínűleg igazad van. Mert ha egy elektronikusban elromlik valami, akkor annak annyi (gondolom, a javítás költségei nagyjából ugynazok, mint egy új zongora ára), míg egy mechanikus zongora elméletileg örök életű, hacsak meg nem eszi a szú, vagy az egerek. Viszont ugye az ár... 1 millió, vagy 30 millió... Hát, kinek mi éri meg.

jadzia

2023. 03. 21. 18:05
SZONETTKOSZORÚ
BELLA ISTVÁN:
 
Szememnek Ady nyitott új mezőt,
hol páva hált, szökőkutak fogantak,
úgy szeretkeztek szavak és fogalmak,
mint fény és árny, születésük előtt.
Új ősrobbanás volt. Kisded szívbe nőtt
harang: zsoltár. Rossebbakás, redves
sírrohama. És Nász-Jövő szerelmes.
Mint bukétát dobta elé a temetőt.
De a Győző jött. És taposott. Tiport.
Megszaggatta Istent. A gyarmati port,
az űrt lerúgva, lant, mén ellovantak.
– Mint ropogó hárfahúrok a máglyán,
fölvérzett egy földalatti szivárvány:
Babits tanított ízére a dalnak.
 
BENEY ZSUZSA:
Babits tanított ízére a dalnak.
Mint őszi szőlőszemek ha beérnek
opál homályból felcsillanó fények
gyöngyhimzésükkel ma is betakarnak.
Pedig gyermekkorom, ahol úgy éltek
mint fű-, fa-, füst-valóság a mesék
tengerfenék mélyére vetve rég.
A sós vízen nem hallik át az ének.
Aki Hegeso síremlékén álltam
ládikódat nyitva, szobor-ruhában,
most én hánytorgok gyomrában a halnak
s ha kiokád majd az epe s a szégyen
közt te taníts, hogy akkor is beszéljek
és Kosztolányi, hogy meg ne hajoljak.
 
BORBÉLY SZILÁRD:
(É)s Kosztolányi, hogy meg ne hajoljak
a sorvégen s a kötőszó után,
és rímkényszerből (ragrím) rácsatoljak
a következő sorra is budán –
tán segíthet, mert újabb korszeszélyek
(mint petőfink, a lobogónk vörös!)
gépet akarnak. Nem a verset: téged.
Nincs könyveikben duplawés weöres.
Nem kell a vershez szótár, szószedet se,
csak néhány név, mely arc vagy maszk lehetne,
s benyitnak (szabad?) más nevekbe (ők):
Arany vagyok, kezembe szomorú sár,
táncolni kell (már int a szörnyű búvár)
ezt-azt kívánó kordivat előtt.
 
FERENCZ GYŐZŐ:
Ezt-azt kívánó kordivat előtt
rohanjak, mint akit ostorral űznek?
Álljak elé fetépve ingem: „Üss meg”?
Vagy riszálva én csábítsam el őt?
S ha nem szánalmas eredetiség
tévképzetében szüntetem meg énem –
mestereket másoljak koravénen,
mint akiben spiritusz nem is ég?
Nem és nem és nem és nem és nem és
nem; vagy sok a szó, vagy az én kevés.
Hagyom az öntudatlan boldogoknak.
A sötétbe nem vonnak jeleket
az üstökösök csóvái, melyek
kölyök-időm mennykárpitján lobogtak.
 
GÉHER ISTVÁN:
Kölyök-időm mennykárpitján lobogtak
(mint függönyön a játszók árnyai)
egy eltakart színjáték drámai
hősei: a bajukban-boldogoknak
ez volt az előadás... néztem őket:
(mint apám arcán a gyűrt éveket)
hogy boldogságot még így is lehet
adni, gyűrötten – gyereknek, időnek...
időnk lejárt: felnőtt a gyerekünk.
(ha bajban hagyjuk, hová kerülünk?)
ha kinőttem életem, s elmegyek
a függöny mögül – látszhatunk-e itt
(ha eltűntünk: feltűnhetünk nekik?)
mint csillagok, vezérlő tűzjelek?
 
KALÁSZ MÁRTON:
mint csillagok, vezérlő tűzjelek.
Kölyök-szívem, akár rengő toronyban
imbolyogna – a lépcső-éleket
érzi bensőm: sor sorra. Fönt titok van,
a tüzes árnyak így névtelenek.
Kölyök-szív, vézna testemmel lobogjam
rémülten – már ez miféle hatalmam,
s hogy a jelekben óvnak a nevek?
Közben a sejtelem, egy nap kirobban,
rút óra kongása fejem felett.
Hiába tenném rá ércére ujjam –
majd fölérek, megúnt hang-áradatban.
Zúg, hirdeti (szégyenre?) nevemet.
Hol e gyönyör már? jaj, csak a gyerek –
 
KÁNTOR PÉTER:
Hol e gyönyör már? jaj, csak a gyerek
siet mindent mindennel összeadni,
bármennyi legyen is az éppen annyi. –
Megoldott példák, szép egyenletek!
Jobb lenne, ha több vagy ha kevesebb
lehetne – ezen dolgozik a felnőtt,
és folyton ültet és irtja az erdőt.
– Mi leszel, ha nagy leszel? – Fa leszek!
– Mínusszor mínusz az plusz! – fújja bőszen,
és bólogatnak neki bölcsen, őszen
a lombok. Fényes gesztenyék potyognak.
Fölszalad egy hegyre, hogy fenn a csúcson
egy percre a világtól elbúcsúzzon –
érzi minden pompáját a daloknak.
 
KODOLÁNYI GYULA:
Érzi minden pompáját a daloknak
a kósza kölyök, fényittas gyerek.
Titkos játékot fenn a fellegek,
lenn a dombok redői tárnak
eléje, szavakkal ékes édent.
Az önfeledt csikó, a borzas kölyök
én voltam. Csillag alatt, csodák között
költők soraira járt a léptem,
versükből született a való világ,
a varázsolt tökély. A kinti világ
s a benti ragyogás. Félistenekre
bíztam magam: reájuk. Tudom most már:
kristályt nem vajúdhat, csak a rög, a sár.
De mit tőlük tanultam: őrzöm egyre.
 
LÁSZLÓFFY ALADÁR:
De mit tőlük tanultam, őrzöm egyre,
lelkem gerincén hordom mint kabátot,
meztelen ésszel még senki se látott,
naponta fanyalodván hiszekegyre;
e köntösömben járok ki a hegyre,
e köntösömben kocsmáikba járok,
s lehet mikor értem kiált az árok,
úgy fekszem ott is, ebbe tekeredve.
Tudom magamról: ez betölt egészen,
nem gazdagítnak újabb látomások,
nem lesz szükségem újabb istenekre,
azóta, hogy általuk lettem készen,
mintha – egymást is fokozó hatások –
három kanyargó lángnyelv sisteregne.
 
PARTI NAGY LAJOS:
Három kanyargó lángnyelv sisteregne,
a rácsos ég alatt három szövetnék,
én altiszt volnék, weöres sort lövetnék,
mely tűz az őszi alkony tiszte lenne.
A Garden-parti párkák úgy követnék,
hogy száll a nyárfafüst, faszikra, pernye,
szódás szemükkel úgy néznének ernye,
mint jócukorrá fonnyadt nagykövetnék.
Sophie, Ilonka, Brüll Adél szeretnék
e dísztüzet, hisz nékik tisztelegne,
ott fönt a három drágánk majd örül,
súgnák, hogy itt ülünk e grill körül,
míg főhajtásom tarjaként sziszegne,
ha fejemet izzó vasrácsra vetnék.
 
TAKÁCS ZSUZSA:
Ha fejemet izzó vasrácsra vetnék...
A nagy madár megúnta szárnyalását,
úszatni felhőn szétterülő szárnyát,
hordozni csőrét, kormányozni testét,
inkább a fának magasába ülne,
végső dalát dalolná sűrű lombban,
lépkedne fűben, megfürödne porban
ékes ruháját inkább vetve tűzre.
Így vágyom én is végső nyugalomra,
derülten néha, máskor meg vacogva.
Földről a földbe, onnan égbe szállnék!
Itt fény kisérjen, ott kövessen árnyék.
Térdepelek holdfény-hímezte párnán:
oltáromon vadmacska, páva, bárány.
 
TŐZSÉR ÁRPÁD:
Oltáromon vadmacska, páva, bárány,
villogó, pompázó szavak, szavak.
Tapogatom őket: küklopsz (a vak)
a juhait. (Mit keres? Messze jár már
Odüsszeusz!) Fut a nyáj, nem tapadnak
alá jelentések. Jaj, „Senki” lett
valóban az Ember. S akkor minek
szónyáj, szonett? Vértelen áldozatnak?
S mégis: ha a külső világ bezárul
előttem, vagy – sziklaként – épp reám hull,
a szó segít. Belső terem kitárván,
szabaddá tesz, hiába szikla, sors, gát –
A szó küklopszainak áldozom hát:
három költő előtt borul le hálám.
 
VARRÓ DÁNIEL:
Három költő előtt borul le hálám,
s ha hálám túlzó méreteket ölt,
e három költőt kérem, szólna már rám –
önlelke isteníti, aki költ,
királyi ösztönének levegősebb
részét talán takarja pár lopott folt,
de a szürkéknek nem lesz hegedőse,
s az Újra rászól: „sicc, a Régi jobb volt!”
Mi gondom hát Dezsőre vagy Mihályra,
mit bánom én, hogy Endre hogy csinálja,
és mit brummognak versemről a medvék –
de még kiket ma csörgők hangja heccel,
arany hülyén, átlépnek rajtam egyszer,
bár a homokban lábnyomuk lehetnék.
 
BALLA ZSÓFIA:
Bár a homokban lábnyomuk lehetnék!
Velük mehetnék átal a Weöres-
időn és tengeren; a vers közös
Igéretföldjét mennyein belepnénk,
s Nemes Nagy szemmel Arany Attilában
Tóthágast áll Kavafisz, Rilke, Donne,
Karinthy Füstölögne s faggatón
egy szent Mihály-kéz verdesné a vállam:
– Mondja kérem, maguk kitől tanulnak,
míg szót csépelnek, minket szapulnak?!
Betéve kéne tudniok Dezsőt!
– Az új szivar régitől kapja lángját –
mondtam. S föltartva, mint a lámpát,
szememnek Ady nyitott új mezőt.
WEÖRES SÁNDOR:
Hála-áldozat
Szememnek Ady nyitott új mezőt,
Babits tanított ízére a dalnak,
és Kosztolányi, hogy meg ne hajoljak
ezt-azt kivánó kordivat előtt.
Kölyök-időm mennykárpitján lobogtak,
mint csillagok, vezérlő tűzjelek.
Hol e gyönyör már? jaj, csak a gyerek
érzi minden pompáját a daloknak.
De mit tőlük tanultam: őrzöm egyre.
Három kanyargó lángnyelv sisteregne,
ha fejemet izzó vasrácsra vetnék.
Oltáromon vadmacska, páva, bárány:
három költő előtt borul le hálám.
Bár a homokban lábnyomuk lehetnék.
Lehet, hogy egy kép erről: szabadtéri és fa
 
 
 
 
 
jadzia

2023. 03. 21. 18:04
A költészet világnapját március 21-én ünneplik. Az UNESCO (az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete) 1999-ben jelölte ki ezt a napot „azzal a céllal, hogy költői kifejezés révén támogassa a nyelvi sokféleséget és növelje a veszélyeztetett nyelvek megismerésének lehetőségét”. Célja a költészet olvasásának, írásának, megjelentetésének és oktatásának előmozdítása az egész világon, és – amint ezt az UNESCO eredeti nyilatkozata is kimondja – „újra felismerni és lendületet adni a nemzeti, tájegységi és nemzetközi költészeti mozgalmaknak”.
Korábban a világközösség Vergilius, a római epikus költő születésnapján, október 15-én ünnepelte. Sok országban továbbra is hagyomány, hogy októberben ünneplik a nemzeti vagy nemzetközi költészet napját. Az Egyesült Királyság általában október első csütörtökjét használja, máshol pedig októberi, sőt néha novemberi napon ünnepelnek.
A költészet világnapja március 21-én ünneplését Naima Tabet, a marokkói oktatási, kulturális és tudományos nemzeti bizottság főtitkára kezdeményezte 1998-ban egy UNESCO-hoz intézett levelében a nemzetközi költészeti nap kijelölését. 1999. november 18-án az UNESCO közgyűlésének 30. ülésszaka március 21-ét, az északi félteke tavaszának első napját nyilvánította A KÖLTÉSZET VILÁGNAPJÁvá, melyet minden ország a saját eszközeivel, a nem-kormányzati szervek aktív részvételével, a nyilvános és civil szervezetek bevonásával ünnepelhet wikipédia
Nem érhető el leírás a fényképhez.

2023. 03. 21. 13:33

Hát majd meglátjuk, kedves Dmolnár, vak is azt mondta!😄 
De jól kimeresztettem a szemem a "konfiguráció" szóra, mert hallottam már persze, de sose néztem után, mi a franc?!
Nos, ezeket találtam:
Neve az angol configuration szóból származik.
Jelentése: együttműködő hardverek (hihi, újabb "kínai szó") összessége. Az eredeti alap konfiguráció a számítógép minimálisan szükséges hardverelemeit (már megint!!!) tartalmazza.
Hááát, ettől q...vára okos lettem!🤐 🤢 
Na, nézzük a RÉGI szótárt:
Idegen Szavak Gyűjteménye: konfiguráció jelentése. alakzat; felépítés, szerkezet.

Ezt már értem!
Könyörgöm, mért kell bonyolultan, ha egyszerűen is lehet, heeee?!😯 😝 

Ezt a számítógép dolgot egyébként magamnak köszönhetem még 1999-ből, mikor meg kellett írni a pedagógiai programot, és az akkori iskolatitkár javasolta a gép vásárlását. Mondtam, jó, de kedvesem TE fogod megírni! Azt mondta, semmi akadálya, könnyebb lesz, mint írógéppel. Ebben maradtunk.
Én itthon egy spirálfüzetbe cerkával megírtam a piszkozatot, és arról átmásolta.
A környéken mi csináltuk meg először a programot, és aztán a többi zeneiskola a miénkről másolta, olyan jól sikerült.
Aztán mikor nyugdíjba mentem, rájöttem, nincs senki, aki "kiszolgáljon" PC-ileg, és hát "Magad uram, ha szolgád nincsen", alapon vettem magamnak egy laptopot. 
Az áldozat a fogadott fiam, azaz Öcsike volt, ő tanított mindenre. Bár bocs, nem egészen... Bekapcsolni és első mondatokat írni az iskolatitkárom tanított. Jókat nevettünk, miket műveltem!

És mit tesz isten? Illetve az EMBER!?
Azóta számítógép-zongorák vannak, de én többre becsülöm az IGAZI zongorákat.
Azok még 100 év múlva is hangszerek lesznek (most is egy ilyenen játszom az otthonban), de hol lesz egy ilyen gép 100 év múlva?!😮 
Orla Grand 120 Digitális Zongora
Digitális zongora 88 kalapásmechanikás billentyű, 1 140 000,- ft

Fájl:Steinway & Sons concert grand piano, model D-274, manufactured at  Steinway's factory in Hamburg, Germany.png – Wikipédia
Szerintem jelenleg ez a legjobb márkájú hangversenyzongora:
Steinway piano USA 

Sajnos, árat nem sikerült találnom, eléggé köntörfalaznak a forgalmazók ebben a témában még az interneten is!...
https://zongora.info/uj-zongora-arak/

Legutóbbi információm (olyan 20 évs!) szerint 30-40 millió ft körül volt.

2023. 03. 21. 12:28


Neked is 11-es, drága Jadzia?
Jajj de jóóóó, lesz kiktől kérdeznem!🤩 👿 (ez az utolsó smile micsoda? Én bölcs bagolynak nézem, de ki a franc tudja, ilyent még sose láttam!)

2023. 03. 21. 9:53

Kedves Holdfény!

Biztosan jobb lesz. Legalábbis gyorsabb és biztonságosabb. Mondjuk zongorázni azt azért nem kéne rajta... 🙂 Sajnos nekem nincs lehetőségem Windows 11-et telepíteni, mert ahhoz a konfiguráció nem jó egyik gépen se, pedig szerettem volna. Amúgy jogosan legyél büszke arra, hogy mered és tudod is használni a gépet, mert tényleg sokan vannak, és nem csak a korodbeliek közül, akik még ránézni is alig mernek...

jadzia

2023. 03. 20. 18:38

jaj de jó a windows 11 van nekem is egy hónapja és könnyű kezelni pedig  nekem   sem az informatika  az erősségem.. gyakorolj  és  élvezd:)

2023. 03. 20. 17:32

Köszi a jókívánságokat, én is "büszke" vagyok magamra, hogy mégiscsak többre vittem, mint az itt lakó korombeliek nagy része, mert hogy egyáltalán használni merek egy újdonságot!😜
Bár nem hinném, hogy jobb lesz az én hófehér lelkű ACER-emnél, azt nagyon szerettem, most félre van téve, de mondta a keresztfiam, majd adjam neki, szívesen átveszi, ha már nem köll...

Jó kis gép, az biztos! Na hallod, amely kibírta egy türelmetlen, butuska ZEN-ész piszkálását...
Zongoráztam rajta, na, ettől nyiffanhattak ki a billentyűi!😕 
Az aksija még mindig jó, és a hangerőssége is.

 

2023. 03. 20. 10:38

Na, akkor kissé késve írtam neked, hogy próbáld ki az új gépet, vagy hívj el valakit, aki be meri kapcsolni... Sok sikert az új gépedhez, biztosan jobb lesz, mint az előző volt. 

2023. 03. 20. 10:09

Ma kezdődik az asztronómiai tavasz. Készítettem egy képet hozzá. 

2023. 03. 20. 9:47

Szia Holdfény!

Nagyon örülök neki, hogy akkor végülis sikerült megszeliditeni az új laptopot a Windows 11-el együtt! Sok örömet kívánok Neked vele! 👏🏻😍

2023. 03. 19. 19:33

Köszönöm Jadzia!
Képzeld, ma itt volt a keresztfiam, és beállította az új gépemet, most ezen írok. W. 11 van rajta, eddig boldogulok vele, bár itt-ott más, mint az előző.
Lassan kezdek neki örülni...
A betegség sajnos nem akar enyhülni, ma is fájdalmakkal zongoráztam, de legalább játszhattam, mert az a recepciós volt, akit nem zavar.

jadzia

2023. 03. 19. 18:50

sokat tanultam az írásból és nagyon szépek a szobrok