ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

2009. 06. 22. 18:27

Kedves MINDEN ide látogató OLVASÓ!

Ebben a rohanó, agyat és idegeket borzoló világban álljunk meg egy pillanatra!Vigyor

Csodálkozzunk rá a bennünket körülvevő világra.

Olvassuk el az éppen kezünkbe akadt verset, hallgassuk meg a rádióban éppen felhangzó zenét, nézegessük meg a látóterünkbe került épületet, szobrot, képet...

Ha nyitott szemmel, nyitott füllel, s főleg NYITOTT SZÍVVEL járjuk útjainkat, bizony, meglepően sok szépségre tudunk találni.

Az interneten böngészve is keressük az IGAZI ÉRTÉKEKET, s hozzuk ide mindannyiunk örömére, hogy a 250 éve elhunyt Joseph Haydn-t idézzem:

"A földön oly kevés a boldog és megelégedett ember... Talán a te munkád olyan forrás lesz, amelyből a gondterhelt néhány pillanatra nyugalmat, üdülést merít."

Kívánok jó böngészést, szellemi kikapcsolódást mindenkinek!

Szeretettel Holdfény

 

jadzia

2021. 10. 18. 19:40
CSUKÁS ISTVÁN:Istenke, vedd térdedre édesanyámat
 
Istenke, vedd térdedre édesanyámat
ringasd szelíden, mert nagyon elfáradt
ki adtál életet, adj neki most álmot
és mivel ígértél, szavadat kell állnod
mert ő mindig hitt és sose kételkedett
szájára suttogva vette a nevedet.
Én nem tudom felfogni,
hogy többé nincsen
s szemem gyöngye
hogy a semmibe tekintsen
hová a fény is csak úgy jár, hogy megtörve:
helyettem nézzél be a mély sírgödörbe
próbálkozz, lehelj oxigént, tüdőd a lomb!
Nem is válaszolsz, kukac-szikével boncolod
amit összeraktál egyszer végtelen türelemmel
csak csont, csak por, ami volt valamikor ember
mivel nem csak Minden vagy: vagy a Hiány
magadat operálod e föld alatti ambulancián.
Mi mit nyel el a végén, fásultan szitálod
a semmiből a semmibe a létező világot
anyát és gyereket, az élőt s a holtat
s mert Te teremtetted, nem is káromolhat
csak sírhat vagy könyöröghet, hogy adj neki békét
nem tudjuk, hogyan kezdődött, de tudjuk a végét;
én sem káromollak, hallgasd meg imámat:
Istenke, vedd térdedre édesanyámat!
Nem érhető el leírás a fényképhez.Evelyn de Morgan A halál angyala
jadzia

2021. 10. 17. 20:02
FALUDY GYÖRGY:József Attila temetése
 
Nem hívlak már. Jól tetted így, Attila:
kamasz szemed és fonnyadt bajuszod
hadd pihenjen örökre itt a lila
 
domboldalon s szétroncsolt, lecsukott
szembogarad ne nézze többé fájón,
mint járnak úri fogatok lucsok
 
úton s a pernye hogy esőz a gyáron
s miként lesz mindig másé az öröm -
mert különös nép lakozik e tájon,
 
a kisbírónak előre köszön,
s kész dáridón urát hogy felköszöntse,
míg lőre-borba fúl az ős közöny -
 
hiába volt a versek vér-özönje,
testednek jobb már, hogyha így rohad:
e kornál nem durvább a föld göröngye,
 
és nem keményebb a tehervonat
vaskereke Babits Mihály szívénél.
Mert görcs, bolond görcs lett a gondolat
 
vak városunkban, mely reszketve él még,
de új vezér felé görbed a háta,
vagy dunyhái alatt kushad, míg éjfél
 
után az őrület csapatja járja,
s felbérelt, hitvány, fokosos bitangok
garázdálkodnak szerteszét s a gyáva
 
polgár lapul. Fúhattál riadót
undornak, félelemnek és közönynek -
becsapott, hogy ne sírj, a kiadód,
 
azt mondta: tőled kétszer annyi könyvet
adott el, mint amennyit eladott,
s mikor rájöttél, nem tudtad a könnyet
 
elfojtani - mert nem volt olvasód,
nem kellettél! Ál irodalom kellett,
buta regények s szemét darabok
 
kellettek nálunk, amíg a lehelet
lassan kifogyott tüdődből s a póz,
a drága, a csibészes, mit mint gyermek
 
hordtál, lehullt, és agyonkínozott
fejedben az őrület vert tanyát.
Mostohaapád űzött, a kopott
 
vén Államgép - de szerető anyád
is volt, a Haza, és talán ezért
nem volt otthonod s bútoros szobák
 
közt csavarogtál, havi negyvenért,
és kávéházak füstös páholyában
ültél, kit senki nem hív és nem ért.
 
De most elmentél s mint golyót a fában
hagytad szívünkben minden szavadat,
s oly messze vagy tőlünk, túl a halálban,
 
hogy bennünk csak a borzalom maradt,
meg napjaink sötét gyászmenete,
míg felzokogunk, európaiak
 
a sok turáni közt e fekete
földön. Aludj hát; aludj: víz meg ég
nem volt még lágyabb és kékebb, mint e
 
bús délutánon. Aludj a holt vidék
ölén, hol nincsen híre Dózsa Györgynek.
Aludj, mint Vörösmarty és Vitéz!
 
Aludj, mert jobb nem élni itt e földek
között, hol fáradt zsellér izzad nyáron
s a téli szél tört ablakokon zörget,
 
hol szolgáknak már nyakkendő a járom
és német szolgabírát hoz az út,
ki csizmában hág sírodra s fejfádról
 
lelopja majd a vérszín koszorút.
Lehet, hogy egy kép erről: szabadtéri, emlékmű és , szöveg, amely így szól: „JOZSEF ARONNE 1876 1919 ES GYERMEKEI JOZSEF ATTILA 1905 1937 JÃZSEF JOLAN 1899 1950 JOZSEF ETELKA 1903 2004 ES UNOKAJA ΜΑΚΑΙ PETER 1932 1991”
 
 
 
jadzia

2021. 10. 15. 19:34
Pierre Louys Gyönyör.
 
Ott hagytak bennünket éjszakára, egy fehér,
teraszon, elaléltan a rózsák között. A meleg
izzadság csorgott mint a könnyek, kebleinkre
a hónunk alól. Nehéz gyönyör bíborozta hanyatt-
csukló fejeinket.
 
Négy fogoly galamb röpködött fölöttünk, négy-
féle illattal átitatva, csöndben. Szárnyaikról
cseppekben hullott a parfüm a meztelen nőkre.
Csupa írisz voltam.
 
Ó lanyhaság! Arcomat egy fiatal lány hasára
nyugtattam, aki nedves hajam frissességébe bur-
kolózott. Nyitott ajkamat megrészegítette sáfrányos
bőrének illata. Nyakamra zárta combjait.
 
Aludtam, de valami fárasztó álom felébresztett:
egy onyx , éjjeli vágyaknak madara, eszeveszetten
dalolt a távolban. Borzongva, felköhögtem.
Egy lankadó kar, mint egy virág, emelkedett a
légbe, lassan, a hold felé.
Babits Mihály
Lehet, hogy egy kép erről: fa és természet
jadzia

2021. 10. 15. 19:33
TÓTH ÁRPÁD:VÁGYAK TEMETÉSE
 
Elföldelem a szívem vágyait;
Ó! kopott és zenétlen temetések,
Züllött úrfiak züllött gyászpompája.
 
Ledűlnek nyirkos síri ágyba mind,
S én gyásztalan közönnyel tovább lépek,
Miért tűnődnék értük visszafájva?
 
Üres fickók voltak, mihaszna társak,
A szívem vérét itták, és ha éj lett,
Duhajkodtak, hencegtek, fogadkoztak,
 
És ők is csak gyűrötten keltek másnap,
Sóhajtoztak: hogy így-úgy, fáj az élet
Henyéltek, tespedtek, semmit se hoztak.
 
És őbelőlük sem lett semmi sem -
Az egyiket pedig soká szerettem,
Hazudta: ő az a táltos-királyfi,
 
Ki hipp-hopp, egyszer majd kiküzd nekem
Egy szép királylányt, hősi küzdelemben -
Becsapott ő is, elfáradtam várni.
 
És most már nincsen vágyam. - Hajnalonta,
Ha hazavet a robot, összetörve,
Nem ülök álmodozni, magam csalni.
 
Feleség, pénz, Páris, - sok drága gyolcsa
A létnek, tudom, már sohse kötöz be,
Sebaj, így is csak meg lehet majd halni.
Nem érhető el leírás a fényképhez.
 Paul Delvaux /1897 –1994/ Angyali üdvözlet
 
 
 

2021. 10. 14. 19:28

Bartók Béla a "Gyermekeknek" zongorakotta sorozatában szintén feldolgozta ezt a gyermekdalt, és én gyakran tanítottam az 50 év alatt.
A gyerekek (a szülőkkel ellentétben!) érdekes módon kedvelték Bartók gyermek- és népdalfeldolgozásait, szívesen játszották, s vizsgára is választották a XX. századi darabok közé.
Most egy archív felvételt hallhatunk Kadosa Pál zongoraművész-zeneszerző játékában:
https://www.youtube.com/watch?v=Sm-2veeITJ8
Gyermekeknek - Kis kece lányom I. kötet No. 17.

Kadosa Pál tanította a Zenekadémián Kocsis Zoltánt és Ránki Dezsőt.
Pál Kadosa, 1962: Hommage A Bartok, Op. 38/b - Performed By The Composer -  YouTube

2021. 10. 14. 19:12

Kedveseim!
Nekem mindig "muzsikál" a fejemben valamilyen zene, sokszor alig tudok tőlük szabadulni, s másra váltani.
A napokban is így volt, de kényszerítettem magam átavandzsálni más dallamra, így jutott eszembe egy gyönyörű népdalfeldolgozása egy már elég régen hallgatott együttesnek, a nevük sem ugrott be rögtön, de a gyönyörű disszonanciák, amit eme egyszerű kis dal feldolgozásába belevittek, már ott kavargott az eszemben.
EZ volt az:
https://www.youtube.com/watch?v=IbnF-Tlphng
Misztrál: Kis kece lányom 
Misztrál: Kis kece lányom - YouTube

Olyan csodálatosak ezek a disszonanciák, el tudnám hallgatni akármeddig is!:)))
Az együttes neve is beugrott hamarosan, így könnyen rájuk találtam a yutu csatornán.
Azóta megtudtam, hogy Magyar örökség díjjal tüntették ki az együttest:
http://www.gomorilap.sk/rimaszombat/magyar-orokseg-dijat-kapott-misztral-egyuttes/

jadzia

2021. 10. 12. 19:56

Lehet, hogy egy kép erről: vízfelület, fa és természetPhilip Rebstock

jadzia

2021. 10. 12. 19:54
jadzia

2021. 10. 12. 19:54
jadzia

2021. 10. 12. 19:53
jadzia

2021. 10. 12. 19:52

2021. 10. 10. 20:59

Hát jó lenne, az biztos!
Egyébként az általad betett műalkotások közül - Dante ide, vagy oda, nekem az a mákgubát tartó kéz tetszik a legjobban!:)))
Az EGYSZERŰ sokszor bizony NAGYSZERŰ!:)))


Madarassy István munkája

Részlet a "Teremtés a zene jegyében" c. Fertőrákoson rendezett kiállításról.
Olyan, mint egy karmesteri pálcát tartó kéz!:)))

jadzia

2021. 10. 10. 19:56

Csatlakozom töröljék ha egy mód van rá

2021. 10. 10. 19:46

Nagyon kedves vagy, Jadzia, köszönöm!
Tudod, néhányszor jártam úgy már, hogy elrepült az írásom a fenébe, ez azért bosszantott fel ennyire, mert régebben volt ilyen időlimit télleg, aztán megszűnt, és MOST váratlanul újra megjelent...!:'(
Nem számítottam rá! És sutty, volt írás, nincs írás!:(((
Én meg csak írtam, gyűjtögettem a képeket,  ami nem kis idő, no meg a ZENÉKET is (ugyanis hivatkoznak arra a wiki ismertetőben, mennyire zenekedvelő is volt ez a szobrász-ötvös művész...).
Én különben sem tudok gyorsan dolgozni!
JÓ MUNKÁHOZ IDŐ KELL!
És én vagy jó munkát adok ki a kezemből, ha ismeretterjesztek, vagy SEMMIT!:(((

Nem kis időbe kerül egy ismeretterjesztő hozzászólást KOMPLETTÜL megírni valahová máshová, aztán onnét bekopizni a szeretom hozzászólás ablakába!:(((

Kérném szépen a szeretgom működtetőit, töröljék már el ezt a fránya időlimitet!:)))
Kinek ártok vele, ha sokáig dolgozom egy ismertető hozzászóláson?! Ez nem TVITTER!:(((

jadzia

2021. 10. 10. 16:37

istvan-madarassy-hungary-celebrates-dante-2011Dante Today

jadzia

2021. 10. 10. 16:35

XI. kerület - Újbuda | A tűzzel festett szoborkép mestere

jadzia

2021. 10. 10. 16:34

Madarassy István Dante Isteni színjátékához készített szoborképeit  állították ki a Párbeszéd Házában | Magyar Kurír - katolikus hírportález is

jadzia

2021. 10. 10. 16:33

Dante: Isteni színjáték - Madarassy István kiállítása Rómában - ArtNews.huDante Isteni színjáték

jadzia

2021. 10. 10. 16:33

Madarassy István – Köztérkép