Stróbl visszaadta

Stróbl visszaadta

2009. 06. 16. 13:14

Stróbl László a Szent István Gimnázium címzetes igazgatója visszaadta a város képviselő testületének Majer István-díját. 
Az indoklását a cikkben olvashatjuk.

Esztergom Város Polgármesterének és Képviselő-testületének!

Esztergom Város Képviselő-testülete 2006. évben megtisztelő kitüntetésben részesített. A Szent István Gimnáziumban végzett 38 éves pedagógusi és vezetői munkám elismeréseként, nyugállományba vonulásom alkalmával elsők között vehettem át a Majer István-díjat. A képviselő-testület a díj adományozásával, személyemen túl, elismerte a Szent István Gimnáziumban működő közösségek eredményes, magas színvonalú munkáját, amely a diákok, a szülők, a pedagógusok és az iskolavezetés harmonikus, egymást támogató munkáján alapult.

Éreztük a fenntartó önkormányzat támogatását, bíztunk abban a jövőképben, amelyet elénk rajzolt. Tudomásul vettük, hogy az iskolánknak otthont adó épületet el kell hagynunk. Tervezgettük a jövőnket az elénk kerülő újabb és újabb variációkban. Hogy az idő előrehaladtával néha türelmetlenek voltunk, emberileg érthető, de mindig készek voltunk a párbeszédre, a megegyezésre. Elfogadtuk, hogy a felújított Hell épületébe költözünk, még ha késéssel is.

Rendeződni látszottak a dolgok...

Mennyi minden múlhat EGYETLEN ÜGYETLEN MONDATON !!!

Mennyi minden múlhat EGYETLEN ELHAMARKODOTT DÖNTÉSEN !!!

A döntésen, amelyet Polgármester úr is leggyakrabban hibaként ismer el.
Az eldobott „hógolyó lavinává" fejlődött, és már súlyosan pusztít. Tönkretesz értékeket, megmérgez kapcsolatokat, ellehetetlenít embereket. Mindezt egy iskolában, a jövő műhelyében.

Meddig? Miért? Kiért? És kik ellen? Irracionálisan magas az ár! Nem lehet olyan érdek, amely a kialakult helyzet fenntartását, további romlását akarná, legalább is értelmes emberi gondolkodás szerint nem.
Megoldás? Hol tartunk most?

Az iskolában létező, ahhoz kapcsolódó összes közösség egyértelmű elutasítása ellenére a képviselő-testület első ízben egy évre megbízta Kurnász Lászlót az iskola igazgatói teendőinek ellátásával. Egy évre, hogy elgondolásuk szerint legyen lehetősége bizonyítani képességeit és alkalmasságát a feladatra. Az igazgató az elmúlt egy évben megmutatta, hogy a vezetés szakmaiságában bőven van hiányosság, ami talán egy évtized alatt pótolható, ám emberi kapcsolatokat és közösséget építő, a tantestület szellemiségét kompetensen alakító, diákkal, szülőkkel együttműködő, tekintélyt teremtő emberi képessége megdöbbentő módon hiányzik. Alapvető érzéketlenségét már azzal is igazolta, amikor a teljes elutasítás ellenére vállalta a feladatot. Mit remélt mindenkivel szemben? Pedig a „normális" munkakapcsolat kialakítása ezek ellenére sem lett volna lehetetlen. A tantestület kompromisszumos javaslatait vita nélkül elutasította. Vitás kérdésekben döntését leggyakrabban a már tragikomikus „csak", vagy „mert így döntöttem" válasszal intézte el. Igazgatói tekintély nem jár automatikusan, azt meg kell szerezni! Az elmúlt egy évben ez még a diákság körében sem sikerült!

Gondolom, hogy a fenntartó az igazgató éves munkáját mindenre kiterjedően figyelemmel kísérte, és a „próbaidő" alatti tevékenységét alaposan elemezte, hiszen ezért adott csak egy évre megbízást.
2009-ben, két másik pályázóval együtt Kurnász László is újra pályázatot nyújtott be. A véleményezési jogkörrel rendelkező közösségek a pályázatok tartalmán túl jól ismerték a pályázók személyét is, hiszen mindhárman a tantestület tagjai voltak: Fodorné Farda Éva, Daróczi József és Kurnász László. A tantestület, az alkalmazotti közösség, az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat Fodorné Farda Éva magas szakmai színvonalú pályázatát támogatta, Daróczi József pályázatát kevesebben, Kurnász László pályázatát döntő többségében elutasították. Daróczi József az adott esetben a lehető legkorrektebb döntést hozta, többségi támogatás híján visszavonta pályázatát.

A képviselő-testület választhatott a két pályázó közül: a többségében támogatott és az elutasított között.

A képviselő-testület kis többséggel Kurnász Lászlót választotta!!!
Nekem mint a Szent István Gimnázium címzetes igazgatójának Kurnász László igazgatói kinevezése - amely ellen a leghatározottabban tiltakozom - elfogadhatatlan! A döntés minden szakmaiságot nélkülöz, méltatlan az iskola nevéhez, múltjához, szellemiségéhez. A képviselő-testület felelősségét felerősíti, hogy döntésükkel a problémákat további öt évre prolongálták. Nem gondolom, hogy bárki józan gondolkodású ember erre törekedne, hacsak nem ez a valódi célja!

A Majer István-díjat nagyra becsülöm, számomra érték, hogy elnyerhettem, de ebben a helyzetben attól a képviselő-testülettől, amelyik iskolámat, a Szent István Gimnáziumot egyre méltatlanabb helyzetbe hozza, tovább elfogadni, megtartani nem tudom, ezért a díjról a mai napon lemondok és visszaadom!

 

Esztergom, 2009. június 13.

 

Stróbl László
címzetes igazgató

2009. 06. 17. 15:05

Azóta élénken él bennem az eset. Ha fizikából nem is tanultam meg annak idején mindent Stróbl Tanár Úrtól, amit kellett volna (nem rajta múlt), emberségéből annál inkább. Tényleg érdemes lenne elfogadni a vezetésnek a tanácsát. Soha nem a levegőbe beszélt.

2009. 06. 17. 9:35

Tisztelt Igazgató Úr!

Bár én nem az Ön igazgatása alatt voltam diákja a Szt. István Gimnáziumnak, közvetve így is sokat hallottam Önről, mint pedagógusról. Azt hittem, hogy jól "ismerem", de tévedtem. Most kell az Ön nemes lépését az iskola évkönyvébe színes lapon mellékelni! A megérdemelt kitüntetése most lett igazi érték. Eddig a kabátja hajtókáján láthatták, most igazi helyére került: a szívébe! Meg az öreg,- és mindenkori diákság szívébe! Példa. Jeles! Minden értelemben k í t ű n ő ! Köszönjük!

2009. 06. 17. 0:01

Tisztelt Igazgató Úr!

Kedves László!

Gratulálok így három év múlva  ismét kitüntetésedhez! Most ismét örülök, hogy jól döntöttünk annak idején, mikor Neked ítéltük a város pedagógiai díját.

Bizonyos helyzetekben a kitüntetés visszaadása csak mégjobban emeli annak fényét, mutatja tulajdonosának igazi értékeit.

Mi lehet nagyobb érték egy IGAZGATÓtól, mint a példamutató magatartás a diákok számára, az igaz ügyek félelelem nélküli vállalása,  barátaink, nyilvánvalóan kiváló kollégáink melletti határozott kiállás?

Nem kell ahhoz díj, hogy egy egész város köszönje Neked, hogy igazi PEDAGÓGUS vagy !

Minden tiszteletem a Tiéd TANÁR ÚR !

dr Jónás László

2009. 06. 16. 20:21

Ez a díj azt jelenti, hogy elismerik Stróbl László pedagógiáját, és vezetési képességeit. Akkor most is meg kellene fogadni a tanácsát, mert 38 év tapasztalat áll mögötte, s a díj átadása pedig minősíti őt. Ha nem fogadják el a tanácsát és állásfoglalását, akkor ez a díj semmit nem jelent, önmagában semmit, legalább is az adományozó részéről csak gesztus, máz.

Stróbl László tényleg rendkívüli ember, s nem ez a díj minősíti őt, hanem a tettei, de ha ezt a díjat a vársoháza valóban neki ajánlotta, akkor mutassa meg, hogy van is mögötte tartalom.

A díj egyajta konszenzust jelent a fenntartó és az iskola között, mely elismeri partnerként a másik felet, mivel az már valamit felmutatott, na most a városházi fél is mutassa meg, hogy valóban fennáll ez a konszenzus.

2009. 06. 16. 17:59

Kedves Igazgató Úr, Kedves Laci!

 

Vegyes érzelmekkel olvastam leveledet - tökéletesen, az utolsó szavadig messzemenően igazad van - de.

 

A díj Neked és áttételesen az Alma Maternek szól - elismerendő mindazt a szeretetet, munkát, hitet és sokáig sorolhatnám, ami fémjelezte a "korszakot". Popovics Igazgató úrral és után az Általad vezetett Intézmény határozott pedagógiai, emberi, etikai vonalat épített fel és tartott nagyon keményen, nagyon magas nívón. A tanárok, a diákok szerettek bejárni az Iskolába, tudták, hová mennek, mi vár rájuk nap-nap után - és tudták, milyen közösség tagjai, milyen vezetésre számíthatnak - és mihez adják saját munkájukat, elkötelezettségüket.

 

Távozásoddal Sitku Igazgató Úr rendkívül nehéz körülmének között igyekezett fenntartani mindezt - nem véletlen, hogy minden szeretetet, támogatást megkapott érte. Ellehetetlenítették, a történtek közismertek. Az ezt követő önkormányzeti varieté is, meghurcolva szinte minden alkalmas és rátermett kollégát az igazgatói poszt és a vezetés körüli mesterséges és értékelhetetlen mutatványukkal. A legutolsó felvonás mindössze pont az i-n.

 

Magyarul: amit Te, Ti felépítettetek, ápoltatok - érdemtelen, hitvány alakok érdemtelen hitvány csoportjai módszeresen és tervszerűen lerombolják.

 

Érthető minderre a reagálásod. És mégis: a díj Téged - és Rajtad keresztül az egész közösséget - illeti. Most erről mondtál le, keserű szájízzel, indulattal, tökéletesen érthető módon. És mégis...

 

Hogy hitvány kezektől kaptad - nem a díj bűne. Az erkölcs, az ésszerűség, az emberség, a morál, a szakmaiság - és minden nevében: valahol vedd úgy: örökké Tiéd, Tiétek marad, mert méltóak vagytok az eszmeiségére. ...

 

Őszinte tisztelettel teddy

2009. 06. 16. 17:01

Amikor nyolcadikosok voltunk (ha jól emlékszem, mi voltunk az elsők, akiket hetedik után is tanított) elkövettük azt a hibát, hogy az osztály többsége nem viselkedett valami jól, ráadásul egyesek néha még vissza is éltek a jóindulatával. A megromlott viszony (negatív) csúcspontja az volt, hogy a neki szánt karácsonyi képeslapot elvette, de otthagyta a tanári asztalon. Ez annyira mélyen érintett minket, hogy még egy osztályfőnöki beszélgetést is rászántunk. Pedig az csak egy képeslap volt.

Vajon most lesz olyan, aki összehívja a képviselőket?

2009. 06. 16. 16:45

Tisztelt Igazgató Úr!  Mélységesen sajnálom,hogy a városvezetés ily méltatlan helyzetbe hozta önt!Nagyon sajnálom,hogy a jól megérdemelt kitüntetés vissza adásával kell kifejeznie, jeleznie hogy ép erkölcsű ember nem fogadhat el elismerést egy olyan testülettől amelyik sorozatosan vissza él hatalmával!Döntései az iskolával kapcsolatban, folyamatosan szembe mennek az érintettek kéréseivel,a csak azértis az lesz mechanizmust alkalmazzák! Kívánom,hogy egy méltó városvezetéstől mihamarabb kapja vissza ezt az Ön álltal is nagyrabecsült, és jól kiérdemelt elismerést! Köszönöm e nemes gesztust, és további jó egészséget kívánok tisztelettel Prommer Jenő.

2009. 06. 16. 16:11

Gratulálok és minden tiszteletem Stróbl László igazgató úrnak. Példamutató, ahogyan kiáll a volt iskolájáért, és így vállalja véleményét. A szülők nyugodtak lehetnek, ha ilyen tanárok tanítják, nevelik a gyerekeiket, akik példaképül választhatják az ilyen oktatókat.

 

Ellenben sajnos a jelenlegi igazgatóról – Kurnász úrról – ugyanez nem mondható el. Aki ilyen előzmények után elmeri vállalni az igazgatói posztot, azt nem hogy követni nem szabad, hanem de el kéne zavarni, hiszen milyen példát mutat a diákoknak!

„Fiam nem baj, hogy megbuksz; nem baj, hogy szégyent hozol a tanári karra, az igazgatói méltóságra, de a politika mögötted áll!” Ezt érdemes követni!!?? Erre megy  világ?

2009. 06. 16. 15:37

Minden tiszteletem Stróbl Lászlónak a kiállásáért.

2009. 06. 16. 15:24

Pont a napokban panaszkodtam valakinek, hogy az esztergomi értelmiség mennyire fülét-farkát behúzva szemléli Pajszer Tomi és a Tizenkét Erkölcsi Hulla színjátékát, mellyel minket szórakoztatnak. De most belátom, hogy tévedtem - vannak még példamutató cselekedetek. Szép, átgondolt, gördülékeny írás, hiba nélkül.

2009. 06. 16. 14:53

Mint egykori  istvános diák elmondhatom, hogy az oktatás színvonala, a tanári kar mindig példaértékű volt az iskolában.. Akkoriban még Popovics György volt az igazgató.  Remélem, hogy közösség összetartását és kitartását nem töri egy ilyen senki.

2009. 06. 16. 13:54

Javítva: Jó kérdés !

2009. 06. 16. 13:53

Egyáltalán ki ez a Kurnász László?

ó kérdés. A gyerekeim erre egy szóval tudnának válaszolni, de ezt most ide inkább nem írnám le.

Nem szánni való: alkalmatlan és még annyi önkritikája sincs, hogy ne hátul kullogjon, hanem el !!!

2009. 06. 16. 13:52

Nagyon örülök ennek a lépésnek. Nem lehet mást tenni, csak azt, hogy nap mint nap szembesítjük kedves polgármesterünket és az őrültségeit kritika nélkül támogató képviselőket azzal, hogy mennyire szánalmas és kártékony, amit művelnek. Ez a városvezetés nevezi Esztergomot családbarát városnak, ahol a jövő nemzedékét teszik tönkre csak azért, mert a "félisten" megsértődött? Ennek issza a levét több száz diák és becsületes pedagógus éveken keresztül! A polgármester és a drága apostolai már régen sehol nem lesznek, de a kárt, amit ennek a városnak nap mint nap okoznak, még az unokáink is nyögni fogják. Szégyelljék magukat valamennyien!!! Rákosi és Sztálin csak segédinas lehetne mellettük. Egy dolog vigasztal, utóbbiak is megbuktak, talán "ezek" sem fognak örökké a nyakunkon ülni.

Sok-sok ilyen ember kellene, mint Stróbl Úr! Csak gratulálni tudok neki.

gömbicica

2009. 06. 16. 13:40
Egyáltalán ki ez a Kurnász László? (azon kivül, hogy kinevezett igazgató)   Miért van ennyire belebetonozva a pikszisbe?
Ahogy ott kullogott  az egyik ballagó osztály végén (bocsánat,de) szánni való volt.

2009. 06. 16. 13:19

Kemény kritika, abszolút korrekt levél