Civilmustra #1 - Regionális Szakmai Társaság

Civilmustra #1 - Regionális Szakmai Társaság

2009. 03. 16. 15:17

Új sorozatot indítunk a Szeretgomon - a városban működő civil szervezetekkel beszélgetünk múltjukról, jelenükről, jövőjükről, munkájukról, reményeikről. Első alkalommal a Regionális Szakmai Társaság egyesület elnökével, Biró Lászlóval beszélgettünk.

Bemutatnád néhány mondatban az egyesületet?

Szervezetünket 2002. júliusában jegyezték be. Társaságunk egy kisebb ismerősi körből alakult ki, alapító tagjaink főként esztergomi lakosok voltak. Persze az alapítás óta már többen lemorzsolódtak, de az elmúlt években újabb tagok is csatlakoztak hozzánk. Az egyesületet olyan emberek alakították, akik tudásukat, ismereteiket, kapcsolataikat a város és a régió szolgálatába szeretnék állítani. Ezek a tagok a versenyszférában már bizonyítottak, van köztünk közgazdász, környezetvédő, építészmérnök, belsőépítész, városfejlesztő, informatikus és vállalkozó.

Miért hallottunk ilyen keveset rólatok? Úgy érzem, nagyon kevés információ jutott el az esztergomiakhoz rólatok - a legtöbben talán csak a 2006-os önkormányzati választáson találkozhatott a nevetekkel.

Társaságunk már 2002-ben is megjelent az önkormányzati választásokon, igaz akkor egy más civil szövetséghez csatlakozva. Annak az összefogásnak Szak-Civil Szövetség volt a neve. Olyan helyi patináns szervetekkel indultunk együtt, mint a Közéleti Szövetség és a Széchenyi Társaság. Mi mindig a szövetségek nevét toltuk előtérbe és belülről, a szüvetségen belül, demokratikus úton próbáltuk elfogadtatni a véleményünket. Nekünk az a fontos, hogy több szervezet összefogásával tudjunk eredményeket elérni. Szerintem egyesével, elkülönülve nem érhetünk célt.

Esztergomban 80-100 civil szervezet tevékenykedik, nehéz kiemelkedni ennyi szervezet közül, ráadásul szervezetünk soha nem törekedett arra, hogy egymaga jelenjen meg bármilyen platformon. Mi mindig az összefogásra törekedtünk.

Mi történt ezzel a Szak-Civil Szövetséggel? Nem sokat lehetett hallani róla később.

Véleményem szerint a 2002-es sikertelen választás és a külső pártpolitikai megosztottság gyengítette meg a Szak-Civil Szövetséget. A 2002-es önkormányzati választás során a pártpolitika betette lábát a civil szervezetek világába. Amint ez megtörtént, többé nem lehetett teljes egységet kialakítani a szervezetek között. Több egyesület külön utat választott, vagy párthoz csatlakozva indult a választásokon. Vagyis lettek balos civilek, és lettek jobbos civilek. 2002 előtt külön-külön indultak civil szervezetek és mégis szép eredményeket értek el a választásokon. Nézzük meg milyen összetételű volt 2002 előtt az esztergomi önkormányzat, láthatjuk milyen arányban voltak jelen függetlenek és civil szervezetek képviselői. Arra senki nem számított a 2002-es önkormányzati választásokon, hogy ilyen szinten fog megjelenni a pártpolitikai túlsúly. Ráadásul teljesen kiszorult a szakmai civil vélemény a döntéshozásból. Ma már szinte teljesen esélytelen az, aki függetlenként indul egy helyhatósági választáson. 2002 óta a választók kevésbé nézik meg, hogy kire adják le szavazatukat, sokuknak elsősorban a párt színe a fontos. Ennek megvolt az eredménye, sokan kiábrándultak és kivonultak erről az átpolitizált területről is. Nézzük meg, hova tűntek ezek a kiváló szervezetek? Hova tűntek a köztiszteletben álló és szakmailag elismert személyek? Azt láthatjuk, hogy igencsak háttérbe szorultak, vagy behódoltak az aktuális párthatalomnak. Persze ez annak köszönhető, hogy Magyarországon kétpólusú átpolitizált helyzet alakult ki. Civil szervezetként két választásod van: vagy együttműködsz valamelyik párttal, vagy csak vegetálsz. 2002-től a civil szervezetekre elkezdtek jobbos, vagy balos jelzőket ragasztani, valahová mindenféleképpen be akarnak szorítani. Azt akarják, hogy valahova tartozz. Azt el sem tudják képzelni, hogy te ne tartozz politikai párthoz. Pedig a civilségnek ez lenne a lényege: függetlennek maradni, a saját meggyőződésed és nem mások parancsai szerint működni, részt venni a közéleti vitákban.

Gondolom, azért van valamerre besorolható világnézeted?

Igen van, de egy civil, vagy szakmai alapon szerveződő egyesületben nem ez a fontos. Szerintem az a lényeges, hogy érts ahhoz a területhez, amiben tevékenykedsz. Hogy példát hozzak, a közút, vagy a járdák állapota nem jobboldaliság, vagy baloldaliság kérdése. Ez szakmai kérdés. A jó szakmai döntést, vagy kivitelezést soha nem az dönti el, hogy te milyen ideológiával rendelkezel, csak az számít, hogy te értesz hozzá, vagy sem. De, hogy részben a kérdésedre is válaszoljak, nekem fontos a kultúránk, a hagyományaink és a nyelvünk. Fontos nekem az európaiságom és az onnan kapott örökségünk. Persze ezt a beállítottságomat megpróbálom ötvözni a jövő lehetőségeivel. Nem vagyok, a szó hagyományos értelmében konzervatív. Törekszem középen maradni és csak szakmailag megközelíteni a kérdéseket. Egy református lelkész így szemléltette az ideológiai hovatartozását: „Minden embernek két oldala van, két keze és két lába. Ha az ember elvesztené akár a jobbat, akár a balt, akkor az a végtagja hiányozna.” Tehát az emberben benne van mindegyik ideológiai oldal. Persze én most nem a magyar, vagy nemzetközi pártpolitikai oldalakról beszélek.

Miért csak a választásokon jelentetek meg?

Szervezetünk megalakulásakor mi elsősorban kívülről szerettük volna befolyásolni a város szakmai kérdéseit. Erre nagyon jónak találtuk az Ocskay Gyula által szervezett Civil Kerekasztalt. Úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan platform, amire idővel a város vezetése is figyelni fog és így értelme lesz a belefektetett munkának. Ez a szerveződés igen ígéretesnek tűnt, nagyon szép célok fogalmazódtak meg. Ilyen volt például a Civil Ház, ahol a már említett nagyszámú civil szervezetek otthont kaphattak volna. A Ház segíthette volna ezen szervezetek non profit tevékenységeit. Ehhez a kezdeményezéshez renget városi civil szervezet csatlakozott. De sajnos ide is betette a lábát a pártpolitika és lassan széthullott a szerveződés. A szervezetek pedig összefogás és háttér nélkül csinálják tovább a maguk által kitűzött feladatokat.

Rá kellett jönnünk arra, hogy csak úgy tudjuk a szakmai véleményünket megjeleníteni városi szinten, ha részt veszünk az önkormányzati választásokon. Mivel a pártpolitika teljesen szétzilálta, kiszorította a civil szférát és a befolyásunk szinte egyenlő lett a nullával, így nem volt más választásunk. Én egyébként sokkal hasznosabbnak tartanám, ha a pártpolitika nem jelenne meg ilyen fölényben az önkormányzati szinten. A városvezetésnek nem pártérdekeket kell kiszolgálnia, hanem Esztergom érdekeit kell előtérbe helyeznie. Nem frakciózni kell egy testületen belül, kizárva a demokratikusan megválasztott kisebbséget, hanem körültekintő szakmai döntéseket kell hozni. Talán ha civil többség lett volna, akkor józanabb és megfontoltabb döntéseket hozott volna a testület az elmúlt években.

2006-ban tehát a Civil Összefogás keretein belül indultatok a választásokon. Miért döntöttetek emellett?

Sajnos a 2002-es Szak-Civil Szövetség teljesen szétesett, a városban csak egy civil szerveződés indult, ez pedig a Civil Összefogás. Igaz láttuk, hogy milyen zilált és átpolitizált a civil szféra, de más lehetőség nem volt a pártoktól függetlennek maradni akaró szervezetünk számára. Fontosnak éreztük, hogy a pártpolitikai csatározásokon kívülről, egy másik, erős és valódi alternatívát adhassunk a választóknak.

Többen kifogásolták, hogy egyes jelöltek elfogadtak párttámogatást, erről mi a véleményed?

Mint mindenhol, itt is voltak ellentétes vélemények. Több civil képviselőjelölt úgy gondolta, hogy ha elfogad pártámogatást, akkor jobb eredményre számíthat. Sajnos ennek akkor megvolt a maga realitása. A szövetség demokratikusan arra az álláspontra jutott, hogy aki akar, az elfogadhat párttámogatást, de maga a Civil Összefogás egésze az nem. Mi ezzel nem értettünk egyet, de álláspontunkkal kisebbségben maradtunk. A Regionális Szakmai Társaság által delegált jelöltek, nem fogadtak el párttámogatást. A mi jelöltjeink ellen minden párt indított ellenfelet.

Mi volt itt az ellentétes álláspontotok?

Ha egy civil jelölt elfogad párttámogatást, akkor egyrészt összezavarhatja a civilekre szavazni szándékozókat, másrészt magunkra húzzuk a támogató pártot. Rövidtávon ez lehet nyereséges, főleg a biztos pártszavazóknál, de hosszútávon azt gondoltam nagyobb a hátránya. A mi szervezetünk hosszú távon gondolkodik.

A civilekről érdekes véleményt olvashattunk egy tavalyi Hídlapban a polgármester tollából. Gondolom olvastad, mivel ha jól emlékszem téged is megemlített. Erről neked mi a véleményed?

Igen, olvastam. Elég sok zagyvaságot sikerült összehordania Meggyes Tamásnak. Számomra elszomorító, hogy egy polgármester, egy országgyűlési képviselő ennyire felkészületlen. Nincs tisztában az alapfogalmakkal és a választási jogrendszerrel. A civilség a pártoknál jóval nagyobb egység. Igaz a civil szó értelmezése pontatlan a magyar köztudatban. Sokak szerint a civil az kevésbé hozzáértőt jelenti, holott ez pont fordítva van. A civileknek sokkal nagyobb merítési lehetőségük van és az egyes szervezetek specializálódnak szakterületekre. A civil szó latin eredetű, a cívisből ered, ami magyarul polgárt jelent. A civil szó továbbá azt is jelenti, hogy nem hivatalos, vagy nem parancsot teljesítő (civil - katona/pártkatona). A civil az, aki nem tesz hűségesküt valamelyik csoporthoz, olyan értékeket képvisel, amelyek egyetemesek és sem jobbról, sem balról nem kisajátíthatók. A civilnek lehet szakmai és egyedi véleménye. Az egyenruhás szervezetek vagy a pártkatonák nem rendelkeznek ezzel a szabadságfokkal. A civilség a társadalom gyökeréből ered, összeköti az embereket. A pártok viszont a természetükből fakadóan szétválasztani és megkülönböztetni akarnak minket.

Hogy látod a civilség jövőjét?

Véleményem szerint az emberek kezdenek kiábrándulni a politikai pártok ténykedéseiből, de ez egy hosszabb folyamat. Látják azt, hogy környezetükben sokszor nem szakmai alapon történnek fejlesztések és változások. A nagypolitika a pártok vezetői és a hátterükben lévő gazdasági társaságok csatájává silányult. A pártok, az emberek ideológiai beállítottságát lovagolják meg. Ellenségképeket festenek egymásról és kettéválasztják a társadalmat, így motiválják a választóikat. A szakmai szférát nagyrészt kiszorították. A pártok, a szakmaiságot csak a hűséggel mérik. Olyan szakembereket raknak maguk mellé, akik bólogatnak. Láthatjuk ezt városi és országos szinten egyaránt. Akik viszont szakmai véleményt mernek mondani, azokból egyből ellenség lesz és kirekesztődnek a hatalomból és a döntéshozatalból. Városunkban ez sajnos nagyon tipikus, egyből baloldalinak, vagy bujtatott baloldalinak kiáltanak ki bárkit, aki különvéleményt mer megfogalmazni. Sajnos Esztergomban ez a kirekesztés technika egyre fokozódik és egyre durvább. A pártpolitika egészen beívódott a családokba, a munkahelyekre. De a válság most rámutatott a politikusok húsz éves hozzá nem értésére, rámutat a rendszer hiányosságaira, rámutat a szakmai hiányosságokra. Láthatjuk, hogy az egész politikai csata, csak egy bábjáték, ahol mi szavazópolgárok csak a bábuk vagyunk. A nagypolitika az elmúlt húsz évben nem az ország fejlesztésével, jobbításával foglalkozott, mindent fontos területet feladott az egyéni és politikai érdekek miatt. Az elmúlt években az emberi és a szakmai értékek háttérbe szorultak a pártérdekekkel szemben. Az emberek most már kezdik látni, milyen hatalmas árok tátong az országban, mind gazdaságilag, mint politikailag. A civileknek az árokbetemetésben lehet nagy szerepük. A civil szervezetek általában non profit jellegűek, az ember, a város és az ország érdekeit teszik előtérbe. Lassan az emberek belátják, hogy pártpolitika nem szakpolitika. A választók lassan kezdenek eszmélni, hogy teljesen mindegy melyik pártra szavaznak, az életük attól nem lesz jobb. Szerintem a teljes áttöréshez még egy, vagy két választás szükséges. Szerintem a szakmai civil gondolkodás onnantól fog teret hódítani. Ezt persze a gazdasági világválság felgyorsíthatja.

Hogyan látod az egyesület jövőjét? Nyitottak vagytok új tagságra?

Igen, ámbár mi nem a nagyságban gondolkodunk elsősorban, hanem szakmai, civil és emberi értékekben. De várunk minden tettre kész, józan gondolkodású szakembert a szervezetünkbe.

2009. 03. 24. 13:35

Ezt ma olvastam, nagyon tetszik:

Az az óriási különbség civil és politikus között, hogy a civil tudja, hogy dolgozni kell, tudja, hogy adót kell fizetni TB-t kell fizetni. Küzd, és hajt, és élni próbál, becsületesen, nem a nép pénzéből, a sajátjából, amiért megdolgozott. Vajon ezt a mai elit tudja? Persze tudják, ebből élnek, de még sosem próbálták milyen az.

A lelkes civil már valamit elért. Jogászként, szociológusként, közgazdászként. És ha elérte, akkor szabadidejében azzal foglalkozik, hogy anyagi haszon hajhászás helyett, társadalmi hasznot teremtsen.

Hát szerintem kövezzük meg. Micsoda szemét láda, ott vannak a sikerei, a szakmai kapcsolatai, és a nem azzal foglalkozik, hogy zsíros pénzeket húzkodna állambácsiról, hogy az új vállalkozásába ölje őket, amiből aztán elcsalhatja az adót, ami felett persze apehos barátai lesütött szemmel végignéznek.

Nem, nem ezt csinálja a bunkó. Inkább idealista módon szabadidejét öli abba, hogy szakmai tapasztalait társadalmi szinten kamatoztassa, hogy higgye, hogy munkája eredményeként, társadalmi összefogással, élhetőbbé tehetei az országot, tehet valamit hazájáért.

Rohadt civilek képesek gondolkodni, programot alkotni, ellensúlyozni, ha valami nem tetszik nekik.

2009. 03. 23. 21:25

Tisztelt jprom!

Nem Jánosnak szólt a bemásolt anyag, hanem az olvasónak.

Vegyük sorra polgármesterünk elképzeléseit:

Első állítása: „A politikus a közösség egészéért tevékenykedik, felelős döntéseket hoz, a civil viszont távol áll a politikától, ehelyett célzott érdekű, például szakmai ügyekben kezdeményez, cselekszik – mindazonáltal a párbeszéd természetesen szükséges közöttük.”

A véleményem: Igen, ezt a véleményt már hallottuk vagy 50 éven keresztül a múltrendszerben. A jó kommunista politikus, majd mindent eldönt helyettünk. A polgárság meg maradjon csöndben. Amint láthatjuk, egyes pártemberek tényleg azt akarják, hogy távol álljunk a politikától, hogy ne lássunk bele a kártyájukba. Ki akarják maguknak sajátítani és megtartani hatalmukat. Szerintem, egy demokrata az nem így gondolkodik. A politikus a közösség egészéért tevékenykedik? Persze, kivéve ha nem pártérdeket, vagy egyéb érdeket szolgál ki! A civil az szakmai ügyekben kezdeményez? Miért az önkormányzati döntések többsége, nem szakmai ügyekről szól?

Második állítása: „A politikust megválasztják a feladatra, így sokszor a saját elveivel szemben kell döntenie, – mint például egy távhődíj emelés – a civil azonban saját magát „keni fel” a feladatra, és mindenféle érdekkel szemben képvisel egy általa helyesnek vélt ügyet.”

A véleményem: A politikust senki sem azért választ, hogy elveivel szemben döntsön! Pont azért adják rá az emberek a szavazatukat, mert hasonló elveken gondolkodnak. (Igaz a mai politikusok, sok ügyben tényleg az elveikkel szemben döntenek! Már ha még maradt elve!) Egyébként ki dönti el egy ügyről, hogy helyes, vagy sem? Tudom, a párt és a nagyvezér. Aki meg ellentmond, az hü...-e! Egy politikust ki „ken fel” a nagy feladatokra? Hát önmagát keni fel! Hisz az elvei miatt belép egy pártba, ott meg elmondják neki, hogy mi is a párt érdeke. Ha már ott van, akkor az elveit akár sutba dobhatja, hisz már felvette a falak színét. Ha hatalomba kerül, ő már bármit megtehet, ideológiailag a párthoz tartozik! A párt megvédi, akár a magyar törvénykezéssel szemben is. Nem adja ki a bíróságnak, hogy képzeljük ezt, mi halandók? Ők mindenekfelett állnak, mert ehhez ott van a mentelmi joguk. Igaz azt is tudjuk, hogy a pártban rosszember nincs, sőt rossz döntés sincs! Ismerős a múltrendszerből?

Harmadik állítás: „Egy civil mozgalomnak nem lehet célja a döntéshozók közé kerülni, hiszen ezzel a hatalom részévé válik.”

Véleményem: Ez is jó kommunista gondolat! Egyébként a rendszerváltáskor pont ilyen civil (polgári) mozgalmakból szerveződött a legtöbb párt, amiből létrejött a mai hatalom egy része. Rendszerváltás utáni megújulás? Arról szó sem lehet, abból a mai pártpolitikusok nem kérnek. Van két nagy párt, aki még 10% felett van, annyi legyen elég! Civilként (polgárként), szakemberként a döntéshozók közé szeretnél bekerülni? Te hogy képzeled? Először lépj be a pártba, talán majd utána és majd párt, vagy a nagyvezér megmondja mit csinálj! Ismerősek ezek a mondatok ugye? Akár húsz-negyven évvel ezelőtti kijelentések is lehetnének. Ne töröljük esetleg el a választásokat?

2009. 03. 22. 15:08

Elnézést,bár azt hiszem Cserép úr lett megszólítva, de érdekes volt az idézetet olvasni! Ha jól bele gondolok Meggyes szinte minden szava az ő szemszögéből akár igaznak is tünhet! Mert az idézet első fele igaz,ami gond hogy pont ő az aki ezzel szembe megy! A második rész pedig az ő szemszögéből igaz,mert neki mindenki gazember baloldali szarkeverő aki neki ellent mond, illetve másként látja a világot!A harmadik pedig ollyan mint az én óhajom,miszerint egy fenékkel csak egy lovat üljön mindenki! Vagyis csak óhaj!

2009. 03. 22. 14:34

Csak a teljesség kedvéért:

Cserép János kilencedik kérdése ez volt:

A civilekről érdekes véleményt olvashattunk egy tavalyi Hídlapban a polgármester tollából. Gondolom olvastad, mivel ha jól emlékszem téged is megemlített. Erről neked mi a véleményed?

(Idemásolom a polgármester álláspontját a civilség mibenlétéről és a Civil Összefogásról alkotott véleményét. Hátha valaki nem olvasta. (A név szerinti személyeskedő és sértő részeket kihagytam!)

Meggyes Tamás:

„XY nincs tisztában azzal, hogy más a dolga egy civilnek és más egy politikusnak. A politikus a közösség egészéért tevékenyke¬dik, felelős döntéseket hoz, a civil viszont távol áll a poli¬tikától, ehelyett célzott érdekű, például szakmai ügyekben kezdeményez, cselekszik – mindazonáltal a párbeszéd ter¬mészetesen szükséges közöttük. A politikust megválasztják a feladatra, így sokszor a saját elveivel szemben kell dönte¬nie, – mint például egy távhődíj emelés – a civil azonban saját magát „keni fel” a feladatra, és mindenféle érdekkel szemben képvisel egy általa helyesnek vélt ügyet. Egy civil mozgalomnak nem lehet célja a döntéshozók közé kerülni, hiszen ezzel a hatalom részévé válik.

Ez a mozgalom nem civil szerveződés, hanem bújtatott balol¬dali megmozdulás. De a rosszabb fajtából, mert ők nem vál¬lalják fel politikai és hatalmi céljaikat. Szükség van civil összefogásra Esztergomban is, de java¬solni fogom, hogy mindaz a szervezet és személy, aki az elmúlt két évben jelöltette magát a választásokon, függet¬lenül attól, hogy bejutott-e a testületbe, vagy sem, ne le¬hessen a civil kerekasztal tagja.”

2009. 03. 21. 18:46

Jelezném, én csak annyit írtam: "kis pénzből gazdálkodnak".

2009. 03. 21. 15:50

Mindíg elszomorodom amikor ezt olvasom, hallom, hogy "nincs elég pénz" a működésre. Elnézést, de kifogásnak gondolom, főként akkor, ha az államtól, önkormányzattól várják ezt a megváltást. Eléggé elterjedt ez a gondolkodás, beszélnek, vitáznak, de a cselekedet elmarad. Nem vagyok biztos benne hogy a pénz hiánya akadályozná a dolgok megváltozását, vagy azt, hogy a polgárok eljuttassák véleményüket a megfelelő helyekre. Fantasztikus emberek élnek ebben a városban (is), képesek a saját érdekeiket képviselni ha ehhez segítséget kapnak, csupán a szervezés hiányzik. A Szent István gimnáziummal kapcsolatban és a Lőrinc utca lezárásával kapcsolatban is kultúráltan összegyűltek és hallatták a szavukat. Vagy ha jól tudom, a Szeretgom szervezett szemétgyűjtést a kerékpárút mentén, és elmentek az emberek. Lehet hogy nem tűnik jó hasonlatnak, de a futó rendezvények, amelyeken egyre többen vesznek részt, és már közösségként funkcionálnak. Persze, minden kezdet nehéz, és valószínű, hogy hosszabb az átfutási ideje, mire az emberekhez eljut, hogy ez egy jó kezdeményezés, akik részt vettek jól érezték magukat, úgy érezték hogy tettek és tehettek valamit, és ezekkel a kis dolgokkal lehet elkezdeni összehozni a közösséget. Én ilyen utat tudnék elképzelni egy civil szervezetnek, alulról építkezni, kisebb feladatokkal kezdeni, de azokat megoldani, és fokozatosan haladni a nagyobb célok felé.

2009. 03. 21. 8:47

Ez a nyilatkozat sok érdekességet tartalmaz:

www.videoplayer.hu

2009. 03. 20. 23:35

Köszönöm a Tisztelt Uraknak ezt az élményt, végre olyan hozzászólásokat és reakciókat olvashattam, amilyenre régóta szükség lenne a környezetünben. Remek hogy túltették magukat előítéleteken, és törekedtek a megfelelő kommunikációs eszközökkel a másik fél valódi mondanivalójának megértésére. A riporttal kapcsolatban én is úgy gondolom, hogy a civil szervezetnek erősebben kellene képviselnie magát a város életében, és ezt szerintem sem lehet csak a kampány időszakra időzíteni. Éppen azért, mert a kampányok már végképp elvesztették hitelüket, így ha olyan szervezetek jelentkeznek a kampány során, akikről egyébként semmit nem hallani, tevékenységük nem publikus, érthető, hogy nem kapnak elég szavazatot, Egyébként abban sem vagyok biztos hogy feltétenül a képviselőtestületbe kellene bejutniuk. Azt gondolom, ha valóban tenni akarnak a városért, az itt élőkért, és nem csak politikai-hatalmi céljaik vannak, akkor más úton is szerezhetnek kellő támogatást. Ez hosszabb folyamat, sokkal több munkát igényel, de azt gondolom megérné. Talán ilyen szakember is van a civilek között, aki a közösség-szervezésben, közösség-fejlesztésben segíteni tud.

2009. 03. 18. 22:43

2009. 03. 18. 12:00

Kedves S.J.B. ! Ha számít,akkor magasabb lettél a szememben!

2009. 03. 18. 11:34

Bátran mondom,folytasd ! És ne bánd,hogy egy kicsit megrágják,mert igy azt hiszem, hogy érthetőbb a civil összefogás lényege! Azért is fontos a folytatás,mert valószinű,hogy sokan vagyunk akik úgy magunktól nem nagyon keressük a civil szervezeteket,de itt a Szeretgomon,ha csak olvasói szinten,de legalább tudomást szerzünk róluk. És ha megismerjük a lehetőségeinket,akkor előbb utóbb eljutunk az érdekeinknek,érdeklődésünknek megfelelő csoportosuláshoz! És azért is kell folytatnod,mert hiánypótló amit csinálsz! A hozzászólások meg előbb utóbb érdemiek lesznek,hogy mikortól az csak a válasz adó higgadtságától,türelmétől függ! Bíró Úr esetében eddig ötös!

2009. 03. 18. 10:51

Tisztelt Gyurisz!

Most értettem meg, hogy pontosan mit is kívánt mondani. Önnek az a problémája, hogy olyan szervezetek voltak előtérben eddig, akiket Ön el ítél, vagy nem kedvel. De nézze meg, idáig kiknek a véleménye kaphatott csak teret a médiában. (Persze ez is most változásban van, a vállság miatt. A politika rákényszerült a külső szakvélemények meghallgatására.) Értem és megértem felháborodását egyes szervezeteken, akik valamilyen érdekeket kiszolgálnak. (Erről fent nyilatkoztam, nyilatkoztam hogy sajnos lettek balos és jobbos civilek). Ebből kiindulva általánosítani, a véleményem szerint enyhe túlzás. Számon kérni CIVIL uraim megszólításokkal minket, az nem túl barátságos. Főleg úgy, hogy itt egy kisváros civil szervezeteinek riportjai készülnek. Azt el kell mondanom, hogy nem ismerem mélyrehatólak ezeket az országos ügyeket. Kevés valós információ szivárgott ki. Nem látom kinek mi az érdekköre, csak sejtem. Így erről nem is mondanék véleményt. Mi elsősorban az Esztergomhoz kötődő problémákat próbáljuk feszegetni. Ha valaki kíváncsi a véleményünkre, akkor azt elmondjuk. Sajnos túl sok teret nem kapnak a szakmai vélemények Esztergomban. Ezért tartottam üdvözítőnek a Szeretgom próbálkozását ezen a téren. Remélem több civil szervezet is megjelenik és elmondja nyíltan a véleményét.

Kérem ne vonuljon vissza erről a fórumról! Ez mindenki érdeke, hisz így tudhatjuk meg mit is gondolnak az emberek, a társadalom. A véleményük erősít minket, hogy egyre többen érzékeli az országban és a városban eluralkodott problémák mélységét.

Maradok tisztelettel:

Biró László

2009. 03. 18. 7:59

Tisztelt Bíró László! Mindenki maga tudja, hogy hol foglal helyet a társadalmi hierarchiában. Legalább is feltételezem. Engedtessék meg nekem, mint minden csoportosuláson, kívülálló reagáljak / ha reagálhatok/ az egyes felvetésekre. Az, hogy az eredetileg az esztergomi civil szervezetekről, a hiányzó tájékoztatást hiányoló, és azt pótolandó sorozatban elhangzottakra , azok egy igen kis részére, és röviden reagáltam, mert az ott elhangzottak az én korábbi, /évek óta/ információimat erősítették. A jó/mi a jó?/ gyakorlatot folytató civil szervezetekről, az általam írottak szerint nem-igen, vagy egyáltalán nem hallani még most sem, de az agresszivitással összemosódottak állandóan a képben vannak. Vagy nem így van? De azért elnézést! Én nem mostam össze semmit, senkit semmivel, senkivel. A felvetéseim önálló témaként értendők, de hatásaik össztársadalmi "eseményeket" eredményeznek, a közvéleményben lecsapódva. Én ezt jeleztem, és nem a "mind egyforma" feltevés inspirált, mert még emberben sincs két egyforma, pláne nem szervezetek között. Ha félreértette /értették/ korábban az általam írottakat elnézést. De nem vagyok egyáltalán olyan exponált helyen, ahol tőlem várnak bármiféle téma kidolgozását. Az társadalom okozta gondjaimtól nem tudok máshol megszabadulni, mint ezen a fórumon. De ha ez nemkívánatos, akkor egy rövid jelzés és visszavonulok. ltalam írottakat

2009. 03. 17. 22:45

Én csak egyvalamit nem értek...
- Kitaláltam egy új cikksorozatot - esztergomi civil szervezeteket fogunk megszólaltatni, bemutatni a Szeretgom közönségének. Az RSZT az első, de lesznek még - különösen most, hogy májusig még megy az 1%-os kampány, lehetőség lesz az 1%-ra jogosult egyesületeknek is bemutatkozni - ha akarják.
- Az RSZT-vel kezdtük, mivel 3 éve az önkormányzati választások előtt többek között én is számon kértem verbálisan a Civil Összefogásban részt vevő egyesületeken, hogy miért nem hallani róluk a választások között, miért nincsenek információk arról, hogy mit csinálnak, esetleg kiket várnak a tagjaik közé.
- Ezek után a hozzászólások mindennel foglalkoznak, csak azzal nem, ami a cikkben van.

Fura. Ezek után akkor ne legyen több ilyen cikk? Nincs rá igény?

2009. 03. 17. 21:41

Tisztelt Gyurisz!

Hát most sikerült jól összemosni mindent mindennel, persze ez csak az én véleményem. Ön mi alapján ítéli meg a civil társadalmat? Hisz ÖN IS CIVIL választópolgár, kivéve persze ha nem tartozik valamelyik párthoz! Ha civil, akkor magának is megfogalmazhatta volna kérdéseit és problémáit! Ön tud rá válaszolni és érvényt is tud szerezni véleményének a nagypolitikában? Hiszen Önnek is ugyanannyi joga és lehetősége hogy megváltoztassa a Magyarországon kialakult helyzetet, mint nekünk, vagy bárki másnak. Vagy talán Ön is csak balos és jobbos világba tud gondolkodni? Ön is besorol minket olyan (jobbos, balos) bér civil szervezetekhez, kik megnehezítik az életkörülményeit javító beruházásokat. Hozzáteszem, az említett ügyekkel kapcsolatban, hogy a magyar jogrendszer gyengeségére is rámutat. Apropó, a törvényeket és rendeleteket kik is alkotják? Miért rajtunk, a HATALOMBAN NEM REGNÁLÓ polgárokon (civileken) kéri ezt számon? Nekem ugyanannyira nincs ráhatásom a nagypolitikára, mint feltételezem Önnek. Úgy formált véleményt, hogy nem ismeri szervezetünket és a többségi civil szervezet tevékenységét. Csak Esztergomban vagy 100 civil szervezet tevékenykedik, Ön ismeri ezeket a egyesületeket? Ezek szerint, ezek a szervezetek mind egybemoshatóak az ön által megemlített ügyekkel? Miről ír egyáltalán, számomra nem világos! Miről szeretne meggyőzni, ezt sem értem?

A Reformszövetség kidolgozott anyagát igen csak leegyszerűsítette, persze ez is csak az én véleményem a sok közül. Ha Ön jobbat tud kidolgozni, kérem tegye meg és mindenki hálás lesz érte ebben az országban.

Azt sem értem miért keveri folyton a kis középvállalkozókat a civil szervezetekhez? Ön érti ezt?

Persze szívesen válaszolok a feltett kérdésekre, de jelezném Ön felé, én egy vagyok a tíz millió állampolgárból és egy kis városi civil szervezetben tevékenykedek.

Üdvözlettel: Biró László

2009. 03. 17. 18:41

Tisztelt Bíró László! Benne vagyok a napi, havi, évi Magyar eseménynaptár útvesztőibe. Ha nagypolitikát nézzük, akkor a véleményem az, hogy ha valakiről rossz hírét keltik, és azt szajkózzák, akkor még a végén az is elhiszi, akiről azt keltették. A Reform Szövetség Programja: Nagyon jól fogalmazott a napokban egy bankszakember, hogy az nem más mint " az alacsony jövedelemmel rendelkezőktől, való átcsoportosítása a jövedelmek egy /drasztikus / részének, a "multik, és a nagyipar" felé. Ha a lejáratott /csapat/ tiltakozik, és megpróbál egyeségre jutni, kompromisszumokat keresve, hogy az az alacsony jövedelemmel rendelkező is élhessen, akkor szerintem nem a földbedöngölés lenne a sorsa, hanem az elismerés. De ha már egyszer így járt ez az ország, akkor nem kéne tán elverni a port azokon, akik kimondták, és megpróbálták megreformálni a korábbi gyakorlatát, az "eddigi" kormányoknak a politikai elitnek. Ugye nem úgy kezdődött az ország helyzetének politikai és gazdasági helyzetének rosszabbra fordulása, hogy azt az éppen regnáló kormány okozta. Az általa kezdett reformtörekvések, az ellenzék ellehetetlenítő gyakorlatán, és a túlzott liberális tendencián bukott meg. Magyarázni a miértekkel ugyan lehet, de most nem az lenne a lényeg, hanem már sokkal korábban kellett volna békességet teremteni az országban. Na de ugye a "civil - szervezeteknek sem adatott meg a lehetőség, hogy hangsúlyosan kiálljanak a megbékítés mellet, de azért a lehetetlen és többször elvtelenebb "óvásaikkal" akadályozzák a mai napig is a jelentős, és életkörülményeket is javító beruházásokat. / történetesen: a 4 Metró: a kőrgyűrű ÉK -i szakasza, vagy a gyöngyösi gumigyár esete/ Nem a pálya széléről való bekiabálásról van szó, hanem arról, hogy a JÓ ÉRDEKÉBEN VALÓ KIABÁLÁS LENNE A HELYÉNVALÓ , nem csak most, hanem mindig. Akkor azt a társadalom is akceptálná. Többen, kihasználva a jó szándékú ellenvélemény kinyilvánítást bekiabálássá, és az agresszív ösztöneinek kiélésére használják, mint lehetőséget a "bajkeverésre" Ugye senki nem tudja, hogy hány kis és középvállalkozó fizeti zsebből is a munkavállalóját. Ugye senki nem tudja, hogy mi lesz azokkal a munkavállalókkal, akik minimálbérre vannak bejelentve, ha nyugdíjba mennek?

2009. 03. 17. 12:05

Tisztelt Gyurisz!

Teljesen egyet értek Önnel abban, hogy most is kellene valamit tenni. De sajnos az elmúlt években kialakult országos politikai hangulat és megosztottság nagyon nehézé teszi ezt. Amíg az emberekben nem tudatosul, hogy a választásnál ez csak rajtuk múlik, addig nagyon nehéz kívülről, a pálya széléről bekiabálni. Erre is példa egy civil (szakmai) kezdeményezés, amely a Reformszövetség nevéhez kötődik. A választott politikusaink még meg sem akarták hallgatni őket, a parlament asztaláról elsőre lesöpörték. Ez olyan, mint egy futballmérkőzés, két csapat játssza (Fidesz-Mszp /kispadon: Mdf, Szdsz/). Ők a kiválasztott játékosok, akiket a magyar választók küldtek a mérkőzésre. A négy éves meccs már elkezdődött, innentől kezdve csak kívülről lehet bekiabálni és ha ők nem akarják meghallani a problémákat, akkor demokratikusan nem lehet mit tenni. A következő meccsre persze már lehet új játékosokat küldeni, de ahhoz a választóknak kellene másokat beválasztani.

A versenyszféra adózásához annyit tennék hozzá (elismerve az Ön által leírtakat is), hogy ezen szektor képviselői Magyarországon ismereteim szerint úgy másfél millióan vannak. Tíz millió embert tartanak fent, plusz az egész országos és önkormányzati rendszert a cégeikkel együtt. Beleértve az egészségügyet, tűzoltóságot, rendőrséget, vagyis mindent. Ezen szektor által kitermelt adóiból, járulékaiból működött az ország, plusz a külföldi hitelekből.

2009. 03. 17. 9:47

Értem a" civilség " lényegét. Civis-böl eredeztetett volta miatt is, na meg azért is, mert családom származása okán / Sopron / a poncihterek soraiba tartozott. Lehet, hogy nem köztudott, de a poncihterek, a szakmáik kapcsán megtermelt, és a városnak fizetett adóik tartották fenn, majd növelték a város lehetőségeit. Kérdezem én: Mi haszna /csúnya szó/ van, vagy lenne a városnak abból, ha beszélünk a szakmaiságról, az összefogásról, ha nincs /anyagi/ haszna, nincs lehetősége a /szellemi/ tőkének otthonaink fenntartásához? Az igazi, /a múltbeli / polgár az előzőekben említett szakmaisága mellett /anyagilag/ az adójával is hozzájárult települése működéséhez. A mai Magyar polgár azt mondja "én vagyok a polgár" /sok van ilyen/ és ? Akkor mi van azon kívül, mi történik, hogy definiálja önmagát, és a vele szimpatizálókat? Kérem szépen! Aki polgárként vállalkozik, nem kéne hozzájárulnia települése anyagi gondjainak enyhítéséhez? Mondjuk : Tisztességesen, és leadminisztrálva díjazza munka vállalóját, és természetesen fizesse be utána a járulékokat. Ugye ez ma nem így történik a magyar versenyszférában a polgári Magyarországon, kedves "CIVIL" uraim. Szerintem e-folyamatban "civilként" igen kétséges eredményesen beavatkozni, ha a társadalom sem akarja. Na igen! Beszélni lehet és kell is a témáról. Sőt ! Próbálkozni is kell, vagy lehet. Na de most kellene TENNI A KÖZ ÉRDEKÉBEN, mert még a jelzett két - három választási ciklusnyi idő sokkal hosszabb lesz mint amennyi az a valóságban. Kérdésem "csak" azt, hogy most mi az eredményt hozó, gyors beavatkozási lehetőség?