Húsvéti előzetes

Húsvéti előzetes

2009. 03. 08. 18:58

Igaz, hogy húsvétig még van pár hét (április 12-13), ám bizonyára van a tarsolyotokban kedves, kevésbé kedves locsolóversike, vagy emlékezetes történet. Kivele!! :-))

2009. 04. 07. 11:11

LOCSOLÓVERSEK Ezzel a kis antológiával kívánok áldott húsvétot Mindnyájuknak!

E háznak kertjében van egy rózsatő

Azt gondozza, azt öntözi a Jó Teremtő

Vizet öntök a fejére

Szálljon áldás a kezére!

Az Istentől kérem,

Piros tojás a bérem. /Berencs, Zoboralja/
--------------------------------------------------------

Korán reggel felébredtem, messze–messze jártam,

Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.

Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,

Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.

Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,

Zsebemben is elférnek a piros tojások. Bánffyhunyad
--------------------------------------------------------------------------

Üdvözlöm e szent ünnepet, a ház minden lakóit,

Kívánom, hogy töltsék vígan ennek minden óráit.

Vagyon itt egy szép virágszál, aki, tudom, öntözést vár,

Mert víz nélkül minden plánta, úgy gondolom, elszáradna!

De hogy ő soká viruljon, szép orcája is piruljon,

Megöntözöm piros vízzel, fogadja el jó szívvel!
---------------------------------------------------------------------

Hasad a szép hajnal, mutatja sugarát,

Szép szívvel és szájjal dicsérjük az Atyát.

Az Atyaistennek imádandó fiát,

Hogy el ne hagyta érni húsvét másodnapját.

Én is, íme, boldog örömet hirdetek,

Hogy feltámadt Krisztus, azon örvendjetek!

Feltámadt a Jézus, legyőzte a halált,

Ezáltal az élet diadalmat talált.

De hogy minek jöttem én, azt is megmondom:

Öntözködni jöttem, a szót nem cifrázom.

Engem öntözködő ápolónak hívnak,

Vizemből a lánykák friss életet szívnak.

Adja ki a lányát, kérem szeretettel,

Hadd öntsem meg a kezét rózsavizemmel!
---------------------------------------------------------------

Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára,

új életet öltött ismét föl magára.

Én is e szent napon örömöt hirdetek,

mert Jézus feltámadt! Ezen örvendjetek!

Már régen szokása minden kereszténynek:

örvendeznie e nap ifjúnak és vénnek.

Én is köszöntöm hát ezen szent napunkat,

és hozzá frissítem szép leánykájukat.

Mert hogy mit akarok, már azt is megmondom,

öntözködni jöttem. Szóm nem is cifrázom.

Frissítő balzsamos víz is van kezembe,

ez hozta húsvétot emlékezetembe.

Engemet öntöző Apollónak hívnak,

vizemtől a lánykák mint virágok nyílnak.

Kérem hát alássan e háznak az urát,

engedje megönteni kedves leánykáját.


---------------------------------------------------------

Van e háznak rózsabokra,

nyúljék élte sok napokra,

hogy virítson, mint rózsaszál,

megöntözném: ennyiből áll

e kis kertész fáradsága,

piros tojás a váltsága.
------------------------------------------------------

Kinyílott az aranyeső

Én voltam ma a legelső,

aki kora reggel

locsolkodni kelt fel

Minden szőke, barna lány,

Mint a piros tulipán

Virulva–viruljon

Rózsapermet hulljon.

Íme, itt a kölni

Szabad–e locsolni?

________________________________________

Itt a húsvét, eljött végre

A szép lányok örömére

Mert a lányok szép virágok

Illatos víz illik rájuk

Ne fuss hát el, szép virágom,

Locsolónak csók jár, három.

________________________________________

Rózsa, rózsa szép virágszál,

Szálló szélben hajladozzál.

Napsütésben nyiladozzál,

Meglocsollak, illatozzál.

________________________________________

Húsvét reggelén azon jár az eszem,

Hogy locsoló puskám a kezembe vegyem.

Mert várnak a lányok, szép piros tojással,

Egy–két pohár borral és finom pánkóval.*

A legszebbik kislányt jobban megöntözöm,

És a pirostojást szépen megköszönöm.

És ezzel azt mondom, boldog ünnepeket,

Boldog húsvétot e ház népének.

Nagypetri

*Pánkó: fánk, fánkocska

________________________________________

Húsvét másodnapján régi szokás szerint,

Fogadják szívesen az öntözőlegényt.

Én a legénységhez igen kicsi vagyok,

De öntözőlegénynek mégis csak felcsapok.

Minden esztendőben ilyenkor itt vagyok

Ha a locsolásért piros tojást kapok.

Sárvásár

________________________________________

Jó reggelt, jó reggelt, kedves liliomszál,

Megöntözlek rózsavízzel, hogy ne hervadozzál.

Kerek erdőn jártam, piros tojást láttam

Bárány húzta rengő kocsin mindjárt ide szálltam.

Nesze hát rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágom,

Hol a tojás, piros tojás, tarisznyámba várom!

________________________________________

Korán reggel felébredtem, messze–messze jártam,

Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.

Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,

Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.

Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,

Zsebemben is elférnek a piros tojások.

Bánffyhunyad
-------------------------------------------------------------

Patak mellett mentem, azt súgta egy harcsa:

Van e háznál kislány, hogy az Isten tartsa.

Meglocsolnám rózsavízzel, hogyha előjönne,

Akkor az a kicsi lány jaj de nagyot nőne !

________________________________________

Ákom–bákom, berkenye;

Szagos húsvét reggele.

Leöntjük a virágot,

Visszük már a kalácsot. Háromszék


-------------------------------------------------------------------

Én kicsike vagyok,

A fogaim nagyok.

Adjanak egy kalácsot,

Hogy harapjak nagyot!

Háromszék


--------------------------------------------------------

Vízbevető hetfű nekünk is úgy tetszik:

Látjuk az utcákon, egymást hogy öntözik.

Öntünk gazdát, asszonyt kedves leányával:

Várunk piros tojást, de azt is párjával.

Ha párjával adják, meg fogjuk köszönni,

Ha párral nem adják, nem fogjuk elvenni.

Háromszék


------------------------------------------------------

Kelj fel párnáidról, szép ibolyavirág;

Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!

Megöntözlek szépen az ég harmatával.

Teljék a tarisznya szép, piros tojással!

Háromszék


------------------------------------------------------------

E húsvét ünnepnek második reggelén

Tudják azt már magik, mért jöttem ide én.

Hamar hát előmbe, százszorszép leányok,

Piros rózsvizem hadd öntözzem rátok!

Aztán nyugodt szívvel innen távozhatok,

Emlékül néhány szép piros tojást kapok.

Háromszék


---------------------------------------------------------

Én kis kertészlegény vagyok:

Virágokat locsolgatok.

Azt hallottam, hogy egy rózsa

El akar hervadni.

Szabad megöntözni?

Háromszék


------------------------------------------------------

Jó reggelt, angyalkánk!

Látjuk, már vártál ránk.

Eljöttünk, hogy meglocsoljunk,

ha mást nem, a torkunkat,

a jókedvnek könnyű pírja

borítsa el arcodat.

Szép vagy, szép vagy, mint egy angyal,

ne váljunk el hát haraggal,

beesett a hónunk alja:

elő a bort, nosza rajta!
---------------------------------------------------

Zölderdőben jártam,

Kicsi medvét láttam,

Szereti a mézet,

Add ide a pénzet!
------------------------------------------------

Kinyílott az aranyeső

Én voltam ma a legelső,

aki kora reggel

locsolkodni kelt fel

Minden szőke, barna lány,

Mint a piros tulipán

Virulva–viruljon

Rózsapermet hulljon.

Íme, itt a kölni

Szabad–e locsolni?
--------------------------------------------------

Rózsa, rózsa szép virágszál,

Szálló szélben hajladozzál.

Napsütésben nyiladozzál,

Meglocsollak, illatozzál.
------------------------------------------------------

Húsvét másodnapján az jutott eszembe,

Egy üveg rózsavizet vettem a kezembe.

Elindultam vele lányokat locsolni,

Lányokat locsolni, piros tojást szedni.

Adjatok hát lányok, ha nem sajnáljátok,

Hogyha sajnáljátok,

licskes–lucskos legyen a szoknyátok!
--------------------------------------------------------------

Korán reggel útra keltem,

Se nem ittam, se nem ettem.

Tarisznya húzza a vállam,

Térdig kopott már a lábam.

Bejártam a fél világot,

Láttam sok–sok szép virágot.

A legszebbre most találtam,

Hogy öntözzem, alig vártam.

Piros tojás, fehér nyuszi,

Locsolásért jár egy puszi.
---------------------------------------------------

Nyalka legény vagyok,

Lányokhoz indulok.

Mert ma minden lánynak

Rózsavizet hozok.

Megöntözöm őket,

Mint a virágokat,

Nem venném lelkemre,

Hogy elhervadjanak.

Ám e fontos munkám

Ingyen nem tehetem,

Cserébe a hímestojást

Sorra ide kérem.
--------------------------------------------------

Kelj fel párnádról szép ibolyavirág,

Tekints ki az ablakon, milyen szép a világ!

Megöntözlek gyorsan a harmat friss illatával,

Teljen a talicskám sok szép piros tojással!
------------------------------------------------------------------

Ó, tavasszal újult ékes liliomok,

Öntözésre méltó gyönyörű virágok!

Már eljött az idő, hogy megújuljatok,

A Szentlélek Isten szálljon tireátok.

No, ti cimboráim, csuporra, vederre,

Adjuk meg a lánynak a tisztet reggelre!

Hanem egy szót szólok ezen szép leánynak,

Adjon egy pár hímest,

Szívemből kívánom, kegyelem magának!
--------------------------------------------------------------------

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,

Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának!

Elmondom én gyorsan jövetelem célját:

Megöntözöm most a környék legszebb lányát.

Kívánok e háznak hát mindenből eleget,

Főképp békességet, egészséget és szeretetet!
------------------------------------------------------------------

Ebben a ház udvarában szép kis bimbó nő.

Nevelje majd szépre, jóra a jó Teremtő!

Vizet hoztam a tövére, szálljon áldás a fejére,

Istentől azt kérem, piros tojás a bérem!

Szabad–e locsolni?
------------------------------------------------------------------

Rózsavizes húsvét napját jöttem ma kívánni,

Nem szeretnék a lányokra nagyon sokat várni!

Ez a pár csepp jó szagos víz úgy használ a lánynak,

Mint a réten a gyöngyharmat a nyíló virágnak.

Olyan lesz az arcuk tőle, mint a hamvas virág,

Örömünkben együtt örül a megváltott világ.

Megváltónk is együtt örül az egész világgal,

Ajándékozzatok meg hát egy hímes tojással!
---------------------------------------------------------------------

Eljött a szép húsvét reggele,

Feltámadásunk édes ünnepe.

Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,

Pattognak a rügyek, s virít a virág.

A harang zúgása hirdet ünnepet,

Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.

Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,

Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.

Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,

Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.
------------------------------------------------------------------------

Én még kicsi vagyok,

Verset ezért nem is tudok,

De majd jönnek a nagyok,

Aztán majd mondanak azok.
------------------------------------------------------------------

Zöld erdőben jártam,

Két őzikét láttam,

Az egyik kacsintott,

kérem a forintot!
--------------------------------------------------------------

Locsolni jöttem, nem titkolom,

Szép szokás ez, úgy gondolom.

Múljon vizemtől a téli álom,

Bizony most én ezt kívánom.

Ha a hatása múlik is esztendőre,

Ígérem, itt leszek jövőre.

S nem adok az illendőre,

Locsolok kérdezés nélkül, nyakra, főre.

Zöld erdőben jártam,

Sok szép leányt láttam,

Szedték az egrest,

Ide az ezrest!
-----------------------------------------------------------------

E szép ajtón bekopogék,

Ha nem bánják, locsolkodnék

Öntök asszonyt lányával,

Várok tojást párjával.

Ha pedig sajnáljátok,

Mindjárt porrá áztok,

Mert kölni helyett

Vizet öntök rátok!
-------------------------------------------------------------------

Rigmust mondok,

Tojást várok,

Ha nem adnak,

Odébb állok.
----------------------------------------------------

E szép házba nyitottam,

Nefelejcset találtam,

Nem hagyhatom hervadni,

Meg szabad–e locsolni?
------------------------------------------------------

Rózsavíz a kezembe,

Hadd öntsem a fejedre!

Ó, tavasszal újult ékes liliomok,

Öntözésre méltó gyönyörű virágok!

Már eljött az idő, hogy megújuljatok,

A Szentlélek Isten szálljon tireátok.

No, ti cimboráim, csuporra, vederre,

Adjuk meg a lánynak a tisztet reggelre!

Hanem egy szót szólok ezen szép leánynak,

Adjon egy pár hímest,

Szívből kívánom, kegyelem magának!
------------------------------------------------------------------

Szép lányokat kergetek,

Az én kölnim permetez.

Jó dolog a locsolás!

Ide a piros tojást!
-----------------------------------------------------------------

Itt vagyok,

Friss vagyok,

Máris sorba állok!

Csak egy kicsit meglocsollak,

Aztán odébb állok.
--------------------------------------------------------------------------

Locsoláskor arról szól a fáma,

Hogy minden leány örüljön máma.

Az örömöt én is csak növelni jöttem,

Mint megannyian előttem, s mögöttem.

Az életről szólnak e napok,

De életvizet sajna, sehol sem kapok.

Vettem hát kristályvizet, s hoztam azt magammal,

Gondolom, ezt itt sem fogadják haraggal.

Ennek tehát illata nincsen,

De tiszta szívvel adom, ez minden.

Versem végéről nem feledhetem a kérdest,

de ide az bizony nem rímel,

Így hát külön teszem fel:

Szabad–e locsolni?
---------------------------------------------------------------------

Zöld erdőben jártam,

hol sok furcsa dolgot láttam.

Voltak ott illatfelhőben lebegő leányok,

No meg nyulak által hozott piros tojások

Sok legény kezében kölnivízzel szaladt,

S ki túl gyorsan,

Annak nadrágjában csak törött tojás maradt.

Én nem vagyok sietős, s furcsa bár a világ,

Előttem mégis itt van egy csodás virág.

Locsolással vetnék gátat az múlandóságnak,

Ha ez tettem megfelelne eme szép leánynak.
------------------------------------------------------------------------

Húsvét másnapját

örömmel köszöntjük,

Ha tojást nem adnak,

Mindnyájat leöntjük.

Íme itt a kölni!

Szabad–e locsolni?
------------------------------------------------------------------

Öntözzük, öntözzük,

Hagy legyen frissecske!

Így lesz a leányból

Szép piros menyecske!
--------------------------------------------------------------------------

Húsvét másodnapján az jutott eszembe:

Csapot, vízipuskát vettem a kezembe.

Elindultam véle hímes tojást szedni.

Adjatok hát, lányok, ha nem sajnáljátok!

Mert ha sajnáljátok, vízipuskám készen:

Ablakidon betartom, nyoszolyádra zúdítom.

Kelj fel párnáidról, szép ibolyavirág;

Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!

Megöntözlek szépen az ég harmatával.

Teljék a tarisznya szép piros tojással!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szépen kérem az apját,

De még szebben az anyját:

Adja elő a lányát,

Hadd locsolom a haját!

Hadd nőjön nagyra,

Mint a csikó farka,

Még annál is nagyobbra,

Mint a Duna hossza.

Szabad–e locsolni?
------------------------------------------------------------------------

Jó reggelt azoknak, akik itt lakoznak,

Verset mondanék, ha meghallgatnának.

Jézus feltámadott, nagy örvendezéssel

Áldják hát az Istent hangos énekléssel.

Áldom és is ezért, mert ma húsvét napja

Virradt mireánk, áldott szent órája.

Most jöttünk Krisztus kicsiny mezejéből

Az illatozó rózsák virágos kertjéből.

Azt kívánom most, még sokáig éljenek,

Sok boldog húsvétot vígan megérjenek.

Kárt, bút, bánatot sose szenvedjenek,

Mind földön, mind mennyben boldogok legyenek.
-------------------------------------------------------------------------

Adjon a jó Isten,

Boldog ünnepeket!

Mindenféle jókkal

Lásson el titeket.

Az öreg nagyapám

Ily köszöntőt hagyott,

Örvendjetek vígan,

Jézus feltámadott.

Öröm ez tinéktek,

Énnekem és másnak,

De én is örülök

A hímes tojásnak.

Adjanak hát nékem

Néhány piros tojást,

Hogy jó kedvvel menjek

Az utamra tovább.
--------------------------------------------------------------------

Én kis morzsa,

Gyenge rózsa,

Gyenge dejákocska,

Én most jöttem hírmondani,

Krisztus királyt hirdetni.

Váccsák meg lejányitok

Egy szép piros tojásval,

Mind Krisztus urunk megváltotta

Széjes e világot vérivel.
-------------------------------------------------------

Cserebura nádikó,

Bújj elő te Nyuszikó!

Adjál tojást eleget,

Pirosat ám, de frisset!
---------------------------------------------------------

Biri, biri bárány,

Alig áll a lábán.

Kiviszik a zöld mezőre,

Édes fűre, legelőre.
-------------------------------------------------------------------

Birka, barka, berkenye,

Eljött húsvét reggele.

Rózsavizet Erzsónak,

Piros tojást Ferkónak!
-----------------------------------------------------------------

Harangoznak húsvétra,

Leszakadt a tyúklétra:

Kezdődik a locsolás –

Nekem is jut egy tojás.
------------------------------------------------------------------

Locsolózni járok,

Piros tojást várok:

Ákombákom, mákom –

A húszast nem bánom!

Szabad–e locsolni?
---------------------------------------------------------

Húsvét napja ma vagyon,

Tyúkot üssenek agyon,

Bor legyen az asztalon,

Kalács ide, mákos,

Forint ide, páros!

Szabad–e locsolni?
-----------------------------------------------------------

Húsvét másodnapján

az jutott eszembe,

Locsolóvizet vegyek a kezembe.

Megöntözzek vele

egy árva ibolyát,

És cserébe kapjak érte

egy hímes tojást.
---------------------------------------------------------------------------------

Jó reggelt, jó reggelt,

Gyönyörű tavasz van,

De nem ezért vigyorgok,

Hanem, mert bebasztam!
---------------------------------------------------------------------------------

Brummog a medve,

Viszket a segge,

Meg kéne vakarni,

Szabad–e locsolni?
-----------------------------------------------------------------------

Zölderdőben piros tojás,

Ibolya meg minden,

Fogadjunk, hogy ha ott megállsz,

Eltalállak innen!
-----------------------------------------------------------------------

Van nálam egy kölnisüveg,

Métereset spriccel,

Mivel ilyen rakoncátlan,

Lezártam egy sliccel!
------------------------------------------------------------------------

Gyere kislány, meglocsollak

Kedvezményes áron,

Gumi nélkül negyven rugó,

Kölnivel csak három!
---------------------------------------------------------------------------

Nyírfaágról lóg a takony,

Azzal öntlek én majd nyakon.
------------------------------------------------------------------------

Erdőszélén jártam,

ganédombot láttam,

Leszűrtem a levét,

Rád öntsem a felét?
-------------------------------------------------------------------

Kék erdőben jártam,

zöld ibolyát láttam,

Holnap megyek szemészetre.
-------------------------------------------------------------

Nem kell tovább spórolni,

megjött Gyula locsolni!
-----------------------------------------------------------

Kebled s szemed kerekedjen

Kezemben nemes fegyver leledz'

Mely kecsesen lengedez.

Ezzel kedvedre teszek

S nekem sem lesz kellemetlen!

Megfecskendezhetlek?
----------------------------------------------------------------------

Zöld erdőben jártam,

Részeg nyuszit láttam.

Le akart itatni,

Leültünk piálni.

Sokat ittunk – de nem eleget,

Hozzál sört – de ne keveset!
----------------------------------------------------------------------

Zöld erdőben jártam,

berúgtam és hánytam.

El akartam dőlni,

Nesze bammeg kölni!
----------------------------------------------------------------------

Te vagy az, ki nekem maradt,

Meglocsollak, dőljél hanyatt!
--------------------------------------------------------------------------

Ferrarival érkeztem,

Kurva nagyot fékeztem.

Okos vagyok, szép és laza,

Locsoljak, vagy húzzak haza?
--------------------------------------------------------------------------

Kék az ibolya,

Kék az ég,

Kék a tököm,

Mi kell még?
-----------------------------------------------------------------

Zöld erdőben jártam,

Berúgtam és hánytam.

Hirtelen rájöttem,

Itt a Húsvét, hát jöttem!

Itt állok reszketve,

Locsolni szabad–e?
------------------------------------------------------------------------

Én verset nem tudok, azt mondjanak a kicsik.

Én csak azért jöttem, hogy igyak egy kicsit.

_____________________________________

gömbicica

2009. 04. 06. 18:52

A cimtől kicsit eltérően, kicsit egyezően olvassatok bele a következőkbe:

Ha már egyszer husvét, meg sonka, meg, tojás, meg torma, meg .........

A torma gyógyít, fertőtlenít

Napi 100 grammnyi egy felnőtt napi kalciumszükségletének 10%-át fedezi (110-120 mg), magnéziumból úgyszintén (30-35 mg), a káliumnak 25%-át és a C-vitamin-szükséglet 100%-át (90-260 mg). A torma fogyasztása a húgyúti fertőzések idején is hasznos lehet. Csökkenti a vér koleszterinszintjét, a káros vérzsírok mennyiségét. Fokozza a véráramlást, csökkenti a vérlemezkék összetapadását, így az érrögök képződését az érpályán belül. Segíti az emésztést, az ételek felszívódását, megszünteti az étvágytalanságot, a puffadást. Dunsztkötésben helyileg enyhíti az ízületi fájdalmakat a reszelék, aminek ecetes oldatát vízzel hígítva régebben a makacs köhögés ellen ajánlották. Vizelethajtó hatása a vese hámsejtjeinek izgatásával érvényesül. Német vizsgálatokban a skarlát, bárányhimlő okozta bőrelváltozás eltüntetését érték el a tormareszelékes kezeléssel. Újabban kedvelt lett a kozmetikusok körében. A tejes-tormás arcpakolás üdíti a petyhüdt bőrt, visszaadja a pirospozsgás színt, sikeresen halványítja a szeplőket. Forrás: nol.hu

Tormaértékelő teszt, ha kicsit lustibb vagy, és nem Te reszelgeted: www.noilapozo.hu

2009. 03. 21. 8:40

Húsvéti locsolóvers, 1970-es évekből: "Köszönteni jöttem az egész családot, Békességet, boldog húsvétot kívánok! Azt kívánom még csak, mit kívánnék szebbet? Vigyük győzelemre az ötéves tervet! Erősödjék Hazánk, gyarapodjék népünk, Éljen a Pártunk, éljen a Vezérünk! Szabad locsolni?"

2009. 03. 19. 16:01

Gömbicica.Most már ott tartunk ,hogy osztályoznunk ,kell a versikéket.Mit mondhat el a kicsi,és mit a felnőtt!Én mindenesetre nagyon disznó verseket tudok.Persze mindíg a maligán határoz.

2009. 03. 18. 11:42

Én reméltem, hogy lehozod a padlásról!:)

Amúgy meg persze, hogy kívülről fújtam én is!:) Ezek még rendes mesekönyvek voltak. Nem úgy, mint a gyerekeinknek kiadott könyvek nagy része. Majd priviben idézek egy-kettőt elrettentésül.

gömbicica

2009. 03. 18. 11:35

Jajjjj! De csunya vagy!!!Reméltem, hogy felajánlod egy kukkantásra, hogy élőbbek legyenek az emlékek :-))

Nincs meg véletlenül??

2009. 03. 18. 11:26

"Nagyon sápadt ez a sárga, nagyon hupi ez a kék. Én a kedves gyerekeknek szebb színekkel festenék." :)))

gömbicica

2009. 03. 18. 8:21

Nem tudom emlékeitekben él-e az a leporellós husvéti mesekönyv, amiben ilyesmik vannak.

Tapsi ül a vödrök között, válogat a festékben, nem kell nékem ezek közül egy piros sem, egy kék sem.

Elmegy hát az ibolyához, megkérleli kedvesen, adj szirmodról egy kis kéket ibolyaszál kedvesem.

......Ibolyaszin tojás mellé lepkesárga illenék.......

Nem jut eszembe most több, pedig fujtam kivülről negyven évvel ezelőtt. Jézus kimondani is sok. Még az én mesekönyvem volt, aztán a gyerekeimé. Talán,talán a ramatyos padláson megvan még. nagyon szerettem. Bájos kis rajzok voltak benne.

gömbicica

2009. 03. 08. 19:04

Jajj nagyon élvezem, hogy igy megügyesedtem, és szinesithetem (már ha szabad) az oldalakat.

Egy kis kedvcsináló, hátha hamarabb jönnek-mennek a gondolatok :-))