Meggondolt tényfeltárás - betonkeményen

Meggondolt tényfeltárás - betonkeményen

2009. 02. 15. 13:10

Az esztergomitukor.blog.hu nagy bátorságában még a Fidesz megyei vezérkarának is nekirontott. Meggyes szentté avatása érdekében nincs kegyelem senkinek! FRISSÜLT!Fejlemények alább.

Egy gyalázkodó, becsületsértő kijelentésektől hemzsegő (a Holcim telekcserével kapcsolatos) bejegyzés néhány órát "élt" csak.

dr. Völner Páltól az alábbi levelet kaptam:

Kedves Gábor!

A másik honlapról tiltakozásomra leszedték a becsületsértésre alapot adó, valótlanságokat tartalmazó cikket. Ha nem veszed le, nektek kell vállalnotok a felelősséget, a szerző személyétől függetlenül (nyilvánosságra hozatal)
Ha kérdéseid vannak, kérlek küldd át; nem ígérem, hogy rögtön válaszolok, de érdemi kérdésekre érdemben válaszolok.

V.P.

Mi is természetesen eleget tettünk ennek a kérésnek, hiszen így is elég leterheltek a bíróságok. A "másik honlapról" a bejegyzést végül információink szerint Takács István segedelmével távolították el.

Élve a felkínált lehetőséggel kérdést azonban küldtem Völner Pálnak:


- Ki kezdeményezte a telekcserét? Esztergom vagy a megye?
- Valóban átszállt volna-e a balatonszepezdi ingatlan használati joga az esztergomi önkormányzatra a Bottyán átadása után?

A válaszokat azonnal megjelentetjük.

Villám gyorsasággal megérkeztek a válaszok

Íme:

Szeretgom: Esztergom vagy a megye kezdeményezte a telekcserét?

dr. Völner Pál: A város és a megye között több ingatlan és vagyonelem átadás és csere volt és van folyamatban. A csere időpontjában a telekrész kisajátításáról Nyergesújfalu Önkormányzata már döntött. A kisajátítási eljárásra tekintettel javasoltam, hogy minél magasabb ellenértéket kellene elérni. A város vezetői a kisajátításban elérhető ellenérték helyett a szepezdi üdülő használati jogát választották. A felvetés tehát a megye részéről érkezett, de Esztergom megtarthatta volna az ingatlant, -de csak a kisajátítás végéig.
A megyének azért érte meg a csere, mert így 40 millió Ft-hoz jutott az eljárás során, míg a szepezdi üdülő használati jogának megtartása növelte volna működési költségeinket és nem járult volna hozzá a bevételeinkhez.

Szeretgom: igaz-e, hogy a balatonszepezdi ingatlan használati joga a Bottyán átvételével átszállt volna Esztergomra?

dr. Völner Pál: A használati jog a megyei önkormányzatot illette meg, arról nem lett volna köteles lemondani a tulajdonos javára, annak használatát más intézmények javára is biztosíthatta volna a Bottyán átadását követően is.

2009. 02. 17. 21:29

A narinak mindegy. Ha a Nagy László nevű "polgári körös" fickó felesége, akkor csak gazember lehet.

2009. 02. 17. 20:27

A pontosság kedvéért: Nagy Gabriella több diplomás (ELTE-BTK, Pázmány), nyelvvizsgákkal rendelkezik; nem titkárnő, hanem az Elnöki Titkárság titkárságvezetője. (forrás:www.kemoh.hu)

2009. 02. 16. 17:08

És?

Eredeti méret

2009. 02. 16. 7:42

Ha ez így is van, ennek mi köze a történtekhez?

2009. 02. 16. 4:38

Nézve /illetve / hallgatva az egyes TV csatornák" betelefonálásos " műsorait, és olvasva e-fórumon megjelenő írásokat, gondolatokat, és ki tudja, hogy minek lehetne még elnevezni a "hozzászólásokat" a következők jutnak az eszembe: Sok az alig informált szerző / betelefonáló/. Aki "lexikális tudással" rendelkezik, az nem láthatja a folyamatok összefüggéseit. A mai társadalmak tele vannak / a fentiek miatt / tájékozatlan emberekkel, ami nagy veszélyt rejt magában. Történetesen azt, hogy téveszmék jelennek meg az élet legkülönbözőbb területein, és láncreakcióként terjednek. A legnagyobb baj, hogy az így elterjedt, /mondjuk/ álhírek tényként rögzülnek a fejekbe. Javaslatom az, hogy csak a bebizonyosodott " történéseket " tegyük közzé,mert az a nehezebb, ha a megjelent "gondolatot" utóbb korrigálni kell, és ráadásul a magyarázkodás már nem ér célba és a becsapás rögzül "fejekbe". Engem zavar, így csak a saját gondolataimat tettem, és teszem közzé.

2009. 02. 15. 23:32

Megjött a váltás! Feco ment, nari jött. A szinvonal maradt.

nari

2009. 02. 15. 23:28

Azért nem kellene elhallgatni, hogy ennek a Völlnernek a titkárnője az a polgáriesztergomos Nagy László felesége!

2009. 02. 15. 22:20

www.szeretgom.hu

Szegfű hozzászólása nyomán

A parkolóépítés jól egymásmellé sodorta Meggyest és Gimesit. Nagy érdeklődéssel figyeltem miért kell Esztergom városának idő előtt a Hell tábor használati jogának egy részét átvenni a Megyei Önkormányzattól, hiszen jövőre az amúgy is a városhoz került volna. A nyergesi telek ügy részleteit kevesen ismerték, de mostanra minden világossá vált. A nagy handa-banda mögött igazi maffia ügy húzódik, amelyről igyekeznek elterelni a figyelmet. Horváth úr valószínűleg azt vette észre, hogy Meggyes az orránál fogva vezeti a testületi többségét és azok a szerencsétlenek nem látnak az orruknál tovább, mert féltik az aprópénzecskéjüket amit kapnak. Zseniálisan tervezett folyamatok irányítanak, idemásolom a Megye Gyűlés előterjesztését segítsetek a szálakat végiggondolni.

III.

Nyergesújfalui ingatlan

Esztergom Város Önkormányzatával 2008. április hó 25-én aláírásra került az a megállapodás, amelyben a város önkormányzatának tulajdonában lévő balatonszepezdi tábor megnevezésű ingatlan használati jogát a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat elcserélte az ugyancsak Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nyergesújfalu külterületen található, 018/2 hrsz-ú, 11.153 m2 nagyságú ingatlan ½ részbeni tulajdoni hányadára. A megállapodásban Esztergom Város Önkormányzata szavatolta, hogy az ingatlan per- teher- és igénymentes. 2008. júniusában Nyergesújfalu jegyzője értesítette az Önkormányzatot, hogy az ingatlanon haszonbérlet áll fenn, melyet Esztergom Város Önkormányzata nem jegyeztetett be a földhivatalnál.

Gimesi Sándor a nyergesújfalui 018/2 hrsz. alatt lévő ingatlan ½ részilletőségű tulajdonosa 2008. május hó 14-én vételi ajánlatot tett, amelyben jelezte, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ½ részt 40 millió forintért megvenné. Mivel vételi ajánlatra 15 napon belül nem kapott választ, Gimesi úr keresetet nyújtott be a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon a közös tulajdon megszüntetése iránt, az ingatlan forgalmi értékét 11.154.000,- forintban megjelölve. Mindemellett nyilatkozott arról is, hogy a per megindítása ellenére is – a bíróság döntéséig – változatlanul fenntartja a peren kívüli egyezség esetére korábban tett 40.000.000,- Ft-os, azaz negyvenmillió forintos vételi ajánlatát.

A helyzet pontos ismeretéhez hozzátartozik, hogy az Esztergomi Körzeti Földhivatal 10001/11/2007 számon hozott egy határozatot, melyben engedélyezte Nyergesújfalu város területén fekvő ingatlanok – köztük a 018/2 hrsz-ú ingatlan – termőföld más célú hasznosítását ipartelep kialakítása céljából, továbbá Nyergesújfalu város több ingatlan, így a 018/2 hrsz. alatti esetében is kisajátítási eljárás megindítását kezdeményezte. Ez ügyben a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal fog döntést hozni.

A fentiekkel kapcsolatban 2008. június 13. levelet írtam Gimesi Sándor úrnak, hogy nyilatkozzon az alábbiakról:
- tulajdonostársként a közös tulajdonú termőföld tényleges használatának körülményeit, jogcímét ismeri,
- az esztergomi földhivatal tárgyi ingatlant érintő, a mai napon élő földhasználati nyilvántartási adatait tudomásul veszi,
- Nyergesújfalu Önkormányzata által indított, a 018/2 hrsz-ú ingatlan egészét érintő kisajátítási eljárás körülményeivel tisztában van,
- elfogadja, hogy az esztergomi önkormányzattal vitában állunk az ingatlan haszonbérbeadásával összefüggésben és önkormányzatunk nem ismeri el az Ön elő haszonbérleti jogának gyakorlását. Egyben megkértük Gimesi urat, fizessen be az Önkormányzat számlájára 40.000.000,- Ft-ot ajánlati biztosítékként, hogy meggyőződhessünk vételi szándékának komolyságáról.

Válaszában Gimesi Sándor úr azt nyilatkozta, hogy a közös tulajdonú termőföld tényleges használatának körülményeit, jogcímét ismeri, földhasználati nyilvántartási adatait tudomásul veszi, elfogadja, hogy az esztergomi önkormányzattal vitában állunk, de nem fogadja el, hogy az Önkormányzat nem ismeri el az elő haszonbérleti jogát. A perbeli egyezségkötés esetére 11.000.000.- forintban jelölte meg az általa kifizetni kívánt összeget. Emellett továbbra is fenntartva vételi szándékát, vállalta azt is, hogy a 40.000.000,- Ft-os biztosíték összegét legkésőbb 2008. június hó 23-ig az önkormányzat számlaszámára átutalja.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előzőekben leírtakból is látszik, hogy a fenti ingatlan vonatkozásában a 40 millió Ft-os vételár, vagy egyezségkötési összeg elérhető, ezért javaslom, hogy a lefolytatandó eljárások során minimális összegként 40. millió Ft-ot határozzunk meg. Javaslom továbbá a nyergesújfalui 018/2 hrsz-ú ingatlan pályáztatással történő értékesítését, az ingatlanra irányuló egyezség megkötésének megkísérlését. Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslatok elfogadását.

Tatabánya, 2008. június 19.

nyergesújfalu

0 pont 0 szavazat alapján

2009. 02. 15. 22:15

Szerintem újra érdemes elolvasni a "nyergesi ingatlan" oldalt, ha tudnám hogyan kell megcsinálni a hivatkozást ide tenném, remélem van valaki aki képes ezt megtenni Szegfű