Esztergomi polgárok, ébresztő!

Esztergomi polgárok, ébresztő!

Törölt felhasználó
2009. 01. 13. 14:06

David Korten, a „Tőkés társaságok világuralma” című – részben e mű révén – világhírűvé vált közgazdás szerzője arról beszél, hogy egyfajta kétpártiság van kialakulóban a világban, ahol az egyik oldalon állnak a mutinacionális tőkeérdekek helyi rezidenseikkel, a másikon pedig a helyi közösségek érdekei.

Ez a helyzet – mondja – akkor válik igazán katasztrófálissá, ha a helyi hatalom, amelyet ezek a helyi közösségek éppen azért hoztak létre, hogy érdekeik mentén kordában tartsa a hontalan tőke mozgását, ha ez a helyi hatalom (kormány vagy önkormányzat) átáll a globális tőke, a multinacionális érdekcsoportok és helyi rezidenseik oldalára. Ma Esztergomban éppen ezzel a folyamattal szembesülünk.

Elég Meggyes Tamást meggyőzni, és van a képviselő testületben 12 ember, akik mindent megszavaznak, a választók akaratát rendszeresen figyelmen kívül hagyva. Ez a 12 ember – szinte kivétel nélkül – le van kötelezve a polgármesternek mint munkáltatónak, hiszen van köztük olyan, akinek 2-3 családtagja is munkát talált az utóbbi két évben az önkormányzatnál vagy valamelyik intézményénél, cégénél.

Megkérjük a polgármestert, hogy a Hídlapban tegye közzé, hogy melyik képviselőnek hány családtagja dolgozik az önkormányzatnál vagy a kapcsolódó intézményeinél. Ha nem teszi meg, akkor mi majd utánajárunk.

A fenti dolog minimum erkölcsileg aggályos, hiszen ezek az emberek nem uraik saját akaratuknak. Ez nagyon jól meglátszott a város utcáinak egyirányúsításánál – Lőrinc utca és a többi… - amikor a képviselők a közfelháborodást tapasztalva megígérték, hogy a saját választókörzetükből a választók akaratát közvetítik a testületbe, de amikor szavazni kellett, máris megfeledkeztek az őket megválasztókról.

Probléma az is, hogy az esztergomi adófizetők pénzéből finanszírozott Hídlapnak köze sincs a közszolgálatisághoz, amiért a Fidesz országos vezetősége évek óta küzd ( lásd: M1 televízió). A város és a térség problémáit esetleg másképp látóknak esélyük sincs megszólalni az újságban, mert azt már teljes mértékben kisajátítja magának Meggyes Tamás és csapata, akiknek mára már szinte semmi közük sincsen a valódi Fideszhez és a KDNP gondolatvilágához.

Sokkal nagyobb probléma azonban – a város egyirányúsításánál és a Hídlap egyoldalú szerkesztésénél – az ami most kezdődik városunkban.

A jobboldali gondolkodású emberek nagy része – így a Fidesz országos vezetése is – azon van, hogy megállítsa vagy legalább korlátok közé szorítsa a multinacionális tőke pusztító térhódítását. Az országot jelenleg kormányzó pártok kiárusították a meglévő közvagyon nagy részét. Kiszolgáltatták a hatalom körének, figyelmen kívül hagyva választópolgáraik érdekeit, akaratát. Ezeknek az embereknek a népszerűségi mutatója a mélypontra került.

Sajnos ez a folyamat játszódik le városunkban a Fürdő szálló rekonstrukciója kapcsán. A város azzal a szándékkal vette meg az épületet pár évvel ezelőtt, hogy azt majd helyreállítja vagy egy új tulajdonossal helyreállíttatja. A szándék, a törekvés jó volt, hiszen az épület az elmúlt 10 évben – a gyors és felelőtlen tulajdonsováltások miatt – teljesen lepusztult.

Köztudott, hogy a jelenlegi pénzügyi válság miatt a tőzsdékről kimenekülő spekulatív tőke az ingatlanbefektetések felé mozdult.

A Fürdő szálló maximum 1-1,5 milliárdos rekonstrukciója mára egy mimimum 12-15 milliárdos – esztergomi léptékkel mérve – óriásberuházássá duzzadt. Nincs másról szó itt, mint az építőipari lobby és Meggyes Tamás nagy egymásra találásáról.

Az Öresund Holding és Meggyes Tamás addig győzködték egymást, míg PPP beruházás keretén belül a Bástya falától a régi gőzfürdőig (kb 200 méter hosszon, többezer négyzetméter területen) 4 emelet magas vasbeton kolosszust akarnak építeni. Az épület 240 szobás, 5 csillagos szálloda lenne, a járdaszinten negyvenegynéhány üzlettel és az egész alatt – mintegy alulról megkoronázva azt – egy újabb mélygarázs épülne.

Ehhez meg kell szüntetni a város egyetlen valamirevaló felszíni parkolóját, le kell bontani a 24 éve épült „Zöldházat”, ami kis ráfordítással abszolút alkalmas lenne konferenciaközpontnak.

Volt egy fórum ezzel a beruházással kapcsolatban, ahol Komlós János, a beruházó kft ügyvezetője úgy jellemezte saját státuszát, hogy ő közvetítő a pénz világa és a város között. Jó lenne tisztán látni, hogy miféle befektetői csoport vagy bank adja a pénzt, no és nem mellékesen: milyen feltételekkel?

Ezzel kapcsolatban Komlós igéretet tett, hogy hamarosan újabb fórumon fogjuk megtudni a részletes gazdasági feltételeket. Ez sajnos a mai napig nem történt meg. Pedig nagyon várjuk, talán most majd szakít Esztergom azzal az eddigi gyakorlattal, hogy nem tájékoztatja lakóit a nagyobb beruházásokról, csak utólag, hiszen ha túl korán kapnának információt, akkor még talán belebeszélnének a „nagyok” dolgába.

A fórumon az is kiderült, hogy Komlós úr is csak akkor látta először a bemutatott makettet ebben a formájában. Meggyes Tamás is kijelentette: nem szép a majdani szálloda makettje. Vajon akkor kinek tetszik a bemutatott épület – a beruházón kívül?

Érvényes építési engedély csak tavaszra várható, ennek ellenére megkezdődött a parkoló felszámolása és a 15-16 éve ültetett fák kivágása, lehetetlenné téve a felszíni parkolást a belvárosban.

Amikor a nyolcvanas évek közepére kialakult a jelenlegi városkép a belvárosban, akkor a „Pöttyös tér” mint közösségi tér és a Bástya melletti parkoló, egy átgondolt tervezési folyamat végén lehetővé tette, hogy a belvárosban élők és az oda látogatók letegyék járműveiket (kb 120-130 autóról és 4-5 buszról van szó) és vásároljanak, valamint élettel töltsék meg a belvárost.

Bár az esztergomi turizmus 80-85%-a a Bazilikára és a várhegyre korlátozódik, az utóbbi négy-öt évben, főleg az őszi és tavaszi iskolai kirándulások idején, több busz is használta a parkolót,. A diákok pedig a városközpontban sétáltak, vásároltak és a helyi cukrászdákban, vendéglőkben étkeztek. Az új tervek szerint nincs helye a buszoknak a városközpontban.

Polgármesterünk – most, hogy gazdasági válságot élünk – többször kifejtette a Hídlapban és az ETV-n, hogy a helyi kereskedőket, vendéglátókat támogatni kell, hiszen ők mint adófizetők és munkaadók, a nemzet motorjai. Ez egyébként a Fidesz felsővezetőinek is a véleménye a hazai kis és középvállalkozókról.

A város egyetlen valamirevaló felszíni parkolójának 3-4 évre történő lezárása azonban végképp tönkreteheti az amúgy is élet-halál harcot vívó mintegy 280-290 kis belvárosi üzletet. Ezen üzletek tulajdonosai zömében esztergomi lakosok, akik maguk dolgoznak kis üzleteikben, 2-3 alkalmazottal. Miközben a felszíni parkolás megszűnik a belvárosban, addig az ipari park közelében újabb és újabb területeket vásárolnak a multik, ahol üzleteket és éttermeket fognak nyitni. Ingyenes parkolás mellett. Az az érzésünk, hogy ezzel a parkolási politikával szinte szánt szándékkal tönkre akarja tenni a városvezetés a belváros kiskereskedelmét.

Az irreálisan magas árért vásárolt mélygarázs megnyitóján a polgármester javasolta, hogy a városközpontban lakók a mélygarázsban tegyék le autóikat. Úgy mondta: az a 200-300 méter, amit a lakásokig meg kell tenni, az nem sok. Ezidáig a városközpontban élő 1000-1200 lakos megállhatott a saját lakása mellett, vagy a Bástya parkolóban és onnan vihette haza a vásárolt dolgait.

Mivel az építőipari lobbynak szüksége van minden négyzetméterre és polgármesterünk mindezt mély egyetértéssel támogatja, valószínű, hogy a háztartási hulladékot is több száz méterre kell majd elvinni, hiszen a konténereknek sem marad majd hely. A Széchenyi téren lakók is ölben hordják ki a szemetet a Lőrinc utcára.

Javasoljuk a polgármester úrnak, sőt el is várjuk tőle és az őt támogató képviselőktől: ha a polgármesteri hivatalban van dolguk, akkor a Mária Valéria Mélygarázsban tegyék le autóikat és onnan sétáljanak el a hivatalba. Az a 2-300 méter igazán nem sok. Ne a hivatal udvarára álljanak, ne csúfítsák autóikkal a szép műemléki épület udvarát!

A beruházó kapzsiságának és a polgármester gigantomániájának köszönhetően egy 4 emelet magas kaszárnyaszerű vasbeton tömb fog létrejönni, a város törzsvagyonához tartozó utak és parkolók helyén. Nagy az esély arra is, hogy ez a terület a beruházó tulajdonába kerül, hiszen a befektetett pénz (hitel) fejében arra jelzálogot jegyeztek be.

Arra számítani, hogy majd a szálloda kitermeli a beruházás építési költségeit – főleg a mai helyzetben – hihetetlen naivitásra vall. Az is hamis érv, hogy majd 4 év múlva közel 140 új munkahely teremtődik – annak tudatában, hogy a felszíni parkolás megszűnte és a válság miatt a 280 kis üzlet legalább harmada megszűnhet. Ez 200-250 új munkanélkülit fog jelenteni.

A város központja úgy fog kinézni, mint Budapesten az Üllői út vagy a Szent István körút: telis tele lesz lehúzott redőnyű pusztuló üzletekkel.

A polgármester úr mostanában gyakran fordul a lakossághoz, hogy pénzt és fáradtságot nem kímélve, jelentéktelen vagy már eldöntött ügyekben kérje a lakosok véleményét. Ezek önreklámozó álkérdések, melyek ráadásul sok pénzbe is kerülnek.

Természetesen a belváros egyirányúsításáról senkit nem kérdeztek, pedig a mai napig erősen befolyásolja a városlakók közhangulatát. Erről a beruházásról sem kérdeztek meg senkit, pedig az elmúlt 20 év legnagyobb befektetéseként könnyen csődbe juttathatja a várost.

Felkérjük a polgármester urat, hogy kérdezzen meg minket a parkoló beépítéséről, hogy akarunk-e oda szállodát a parkoló helyére, hogy akarunk-e újabb mélygarázst! Hozzátéve azt, hogy majd 28 év múlva, amikor a tulajdonunkba kerül az ingatlan, addigra egy a mai Bástyához hasonlatos állapotú épület lesz a miénk. Hiszen a Bástya is épp ennyi idős most.

Persze nem hiszünk benne, hogy ez a kérdés fel fog vetődni, főképp azért mert ezt már a „nagyok” úgy ketten hárman a beruházóval együtt eldöntötték. Aztán mi lenne, ha a beruházó megharagudna emiatt… Itt pénzről, nagyon sok pénzről van szó. Az pedig nem szokott a polgárokra tartozni.

Ébresztő ESZTERGOMIAK!!!

Ha nem kérdeznek meg minket, akkor kérdezzük meg mi egymást, aláírások gyűjtésével, később akár népszavazással, hogy akarjuk-e mi mindezt! Ne hagyjuk magunkat, fogjunk össze és mutassuk meg: lényeges kérdésekben, ami minden esztergomi életét befolyásolja, igen is tudunk véleményt nyilvánítani. Önmagunkért.

Törölt felhasználó

2009. 01. 29. 22:07

Egy esztergomi hirdetési újságból ollóztam...

Eredeti méret

2009. 01. 24. 19:37

Fleck Zoltán szerint az önkormányzati képviselők is felelősek döntéseikért

Véget kell vetni a 3200 önkormányzati kiskirályság országának, amelyben senki nem felel semmiért.

www.nol.hu

Eredeti méret

2009. 01. 24. 0:10

És azért azt se felejtsük el, hogy Gémesi a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke. Nem hiszem, hogy ilyen minőségében felelőtlenül nyilatkozna, ráadásul úgy, hogy mint polgármester, elismeri az önkormányzati döntésekhez kapcsolódó felelősségét.

Ezzel szemben déerkágyé gyáván másra mutogat, és már előre hárít...

2009. 01. 23. 23:43

Ebben az az érdekes, hogy már nem egyszer rángattak bíróság elé olyan cikkek miatt minket, amiben a polgármester felelősségét firtattuk a testület által meghozott döntésekkel kapcsolatban. Erre mit mond Gémesi?

Az önkormányzati döntésekért a polgármester, a jegyző és a döntéseket előkészítő szakapparátus a felelős

Fú, hát ez rossz hír fiúk. Idáig folyton azt hallgattam még bírótól is, hogy az önkormányzati képviselő önálló akarattal rendelkezik, törvény szerint nincs fölötte befolyása senkinek (még ugyebár a szavazóinak sem), erre most kiderül, hogy ha sz.r kerül a palacsintába akkor viszont nem ért hozzá, nem is felelős, majd a jegyző meg a szakapparátus elviszi a balhét.

Ez az ország a jelenlegi működési keretek között hivatalosan is anarchiává vált.

2009. 01. 23. 23:30

vártam

2009. 01. 23. 23:30

ezt a pillanatot várom lassan két és fél éve (pontosabban 2006 augusztus 21.-e óta)

Eredeti méret

2009. 01. 23. 22:48

Érdekes eszmefuttatásra ragadtatta magát déerkágyé az iwiw-en, pedig jelenleg Esztergomban még nem folyik olyan eljárás, mint a Terézvárosban:

A képviselőtestület nem szakmai grémium. Azok ülek ott, akiket a választók megválasztottak. Ha 23 autószerelő lne ot, akkor is demokratikus lenne. Ennek a sajtosságoknak ellensulyozására a szakbizottságok külsősei: Közgazdász, múzeologus, levéltáros, bankigazgató, tűzoltó,idegenforgalmi szakember, sportbajnok stb. Ennek kiegészítésére pedig a feladatokat felkért megbízott külsős tervezőkkel, szakértőkkel, stb. készíttetjük elő döntésre.

Erre hajaz Gémesi György gödöllői polgármester véleménye is:

Az önkormányzati döntésekért a polgármester, a jegyző és a döntéseket előkészítő szakapparátus a felelős - mondta az MTI-nek Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke. A képviselőket csak akkor terheli felelősség, ha közvetlenül részt vettek a döntéseket előkészítő munkában. Egyébként csak az eléjük letett, előkészített anyag alapján mérlegelhetik, hogyan szavazzanak. Sokszor fordult elő, hogy a polgármester kénytelen - akár a legjobb meggyőződése ellenére - olyan döntést hozni, amit a testület többsége rákényszerít, a testület tagjai viszont eleve mentesülnek a felelősség alól, hiszen nem kötelesek érteni az adott témához. Ezen ellentmondás feloldására mindenképpen törvénymódosításra van szükség.

(nol.hu)

Nem értem. Már előre magyarázkodnak? Vajh' miért? Gémesi nem érdekel, de déerkágyé mitől félhet?

2009. 01. 18. 22:51

Meggyes a Mária Valéria mélygarázsnál is hazudott az embereknek...

gömbicica

2009. 01. 14. 16:52

Hát azért még van hátra jó pár nap, én még most is szivesen látnám ezt az utolsó sorban felsorolt teszteket.:-))) Persze eredményhirdetéssel együtt a Főtéren egy pulpituson.Nem ám a Hidlapban leközölve:-))

2009. 01. 14. 16:20

akkor derült fény, amikor Obama csapata átvilágította a jelöltet

Azért ez az átvilágítás jó dolog. Nem ártana itthon is bevezetni mindenféle választások előtt a jelölteknél. Lehetne drogteszt, elmeszakértői vizsgálat, motivációs beszélgetés...

Eredeti méret

2009. 01. 14. 16:16

Obama miniszterjelöltjének 34 ezer dolláros adóhatraléka

Évekig nem fizetett adót Timothy Geithner, akit Barack Obama megválasztott amerikai elnök kormánya egyik legfontosabb posztjára, a pénzügyminisztérium élére szemelt ki.

(...) Geithner néhány nappal azelőtt fizette ki az elmaradt adókat, hogy Obama novemberben bejelentette, őt választja miniszternek. Az adóhátralékra akkor derült fény, amikor Obama csapata átvilágította a jelöltet.(...)

hvg.hu

Szerencsétlen lúzer! Ha annak idején hajléktalanként jelentkezett volna be, most nem lettek volna ilyen gondjai. Úgy látszik, még a mi polgármesterünktől is lehet mit tanulni...

2009. 01. 14. 11:55

Ez ide illik:

Boldog Új Országot!

A régi elveszett.

Magyarországon a politikai élet megszűnőben. Nincsenek népmozgalmak, nincsenek társadalmi csoporttörekvések, amelyek céljaik képviseletében részt követelnének a közhatalomból. Magánérdekek vannak és tömeghisztériák. A meggyőződések nyilvános vitáját a kölcsönös gyalázkodás és rágalmazás váltotta fel. A nyilvánosság csatornáit kisajátította a két agyaglábú kolosszus: a "bal" és a "jobb".

A régi Magyarországot az időközönként nevet és világnézetet váltó szocialista párt kormányozza rövid megszakításokkal hatvan esztendeje. Szociáldemokraták, amennyiben a szocializmusból a demokráciába átmentett hatalmukat őrzik: a törvénykerülő kormányzást a piackerülő kapitalizmus kiépítésére használják. Parlamenti ellenzékük, a FIDESZ egymaga óhajtja képviselni a posztszocialista rablógazdálkodás sokféle ellenzőjét és kárvallottját, az egymással összebékíthetetlen irányzatok azonban kioltják egymást. A parlamenti kisebbség - a többségnél sokkal inkább - csak világos, pozitív mondanivalóval arathat sikert.

Az ország csődbe jutott. Behódolásunk a szabadkereskedelmi világrendnek valamennyi szomszédunknál nagyobb anyagi és erkölcsi veszteséggel járt. Sehol ennyi munkanélküli, magányos, beteg, depressziós embert nem találunk. Sehonnan nem áramlik külföldre ennyi jövedelem; a hatalom kedvezményezettjei és vazallusai Európában sehol nem tartják így a markukban a magángazdaságot és a közintézményeket. "Nagyobb igaza sosem volt népnek, hitványabb Nérók még sehol sem éltek" írta a költő majd száz esztendeje, s mi mostaniak irigykedve gondolunk vissza Ady Endre korára.

A félelem, a félelem szülte gyűlölet nem teremt közösséget. Az új többséget nem lehet sem összetrombitálni, se kedvezményekkel toborozni. Annak úgy kell kisarjadnia roncshazánk réseiben, hogy az omladékot észrevétlen benője. Lassú honfoglalás lesz, a civilizációnk globális ámokfutásába belerokkant központoktól a legtávolabb, a végeken kezdődik majd.

Tegnap még más világ volt, s mi, tegnapelőtti emberek elhittük, mert nagyon akartuk hinni, hogy az ellenállás szelleme fölkelthető, hogy a silány, elképesztően rossz minőségű gaztettek sokasága, mint a hánytató, mozgásba hozza a nemzet életösztönét. Az Élőlánc Magyarországért ökopárt ebben a reményben alakult. Azóta tapasztalhattuk, hogy a hozzánk hasonlóképpen gondolkodók mindenütt kisebbségben vannak. Csalódott, elkeseredett embert Magyarországon milliószámra találtunk, de olyat, aki közeli változást remélne, alig. Aki bízna a közös fellépés értelmében, még kevesebb akad. Az új Magyarország egyelőre ki se látszik a régi alól.

Ha nincs összefogás, nincs lánc. Meglehet, nagyobb a távolság a hatalmasok és a kisemmizettek között, a tömegmédia és az egyes ember között, a hazugság és a valóság között, semhogy áthidalható volna parlamentáris eszközökkel. Az ökopárt sajátos vonása, hogy a hatalomért való versengés csak az egyik, nem is a legfontosabb eszköz céljai szolgálatában. Fontolóra kell vennünk, kockáztassuk-e a nehezen kiérdemelt bizalmat, csekélyke befolyásunkat a közvéleményre cédula- és szavazatvadászattal, a politikai marketing lenézett módszereivel? De okozhatunk-e csalódást azoknak, akik számítanak ránk? Akiknek a hangja nemhogy Brüsszelig, de még a budapesti Kossuth térig se hallatszik el?

A szellemi mozgalom él és érezteti hatását. A politikai vállalkozás jövőjéről most kell döntenünk. Ezért, eleget téve a Magyar Faluszövetség meghívásának, tanácskozásra hívjuk barátainkat és a velünk rokonszenvezőket.

Január 17-én, szombaton 10-kor Kecskeméten, a Piarista Gimnázium dísztermében találkozunk. (Piaristák tere 5.) Kérlek, tiszteld meg jelenléteddel összejövetelünket, s ha ezt nem teheted, írásban oszd meg velünk gondolataidat!

Az Élőlánc Magyarországért elnöksége nevében,

Lányi András

2009. január 1.

2009. 01. 13. 21:38

Sajnos a közösséget formáló erő, főleg ilyen időkben csak nagyon erős nyomás, negatív történések során alakul ki. De igaza van Bejókánknak, itt egy újabb falat, amit túl sok ember torkán kellene letuszkolni. Sok embert sért egyszerre ugyanaz. Most lehet összefogást elérni.

Ha jól emlékszem, a körtézés karácsony előtt lett volna, vagy akkoriban. Ha egymásnak, saját -és városunk eredményeinknek, a sok pozitívumnak örülve ki tudtunk volna menni, biztos vagyok benne, hogy ott lettek volna sokan. Szépen megkoccintunk, a többség elégedetten számol be az elmúlt évéről, s hogy milyen nagyszerű és elsősorban az Esztergomban élő emberek életét könnyítő és boldogító intézkedések történtek.

De jelenleg mindenki forrong, mindenki tele van a maga tehetetlen bánatával és rossz szájízével. Forradalomra van most mozdító erő, aztán nyugiban beverhetjük a körtét is.

És figyelem, az erő elindult. Megint képződik egy kritikus tömeg. Minden véleményre képes embernek joga van részt venni benne. S tán kellene is, mert az evolúció sem egy kósza fing hatására indult el. Mondjuk ezt nem tudom, miért jutott eszembe.

Közeleg az idő.

Törölt felhasználó

2009. 01. 13. 21:15

Van egy B.) variáció is, csendben nézünk ki a fejünkből. A választás lehetősége a miénk.

Törölt felhasználó

2009. 01. 13. 20:29

Gábor ezt te sem gondolod komolyan. Én nem tüntetni csak vilmoskörtézni hívtam a Szertgomosokat ,hát szomorú tapasztalataim vannak .

Törölt felhasználó

2009. 01. 13. 19:17

a kérdés, akar és mer szólni valaki, vagy mindenki a könnyebb utat választja: tűr.

2009. 01. 13. 19:05

szólni vs. nem szólni.

ha nem szólunk, akkor egyszerűbben is lehetne:

Már az elején ki kellett volna találni, melyik kapzsi mennyi pénzt akar, azt odaadni nekik (milliárdokat), és legalább a városban nyugalom lenne.

Így nyugtalanság van, a pénz meg ugyanúgy eltűnik, soha nem tudjuk meg hova.

kbalázs skywalker

2009. 01. 13. 19:04

Anyagi felelősség? Ugyan már :-(( Erkölcsi érintettség? Van Nekik olyan? :-((( Ha gáz lesz, majd kimosakodnak. Nem kell Őket félteni.

Törölt felhasználó

2009. 01. 13. 18:44

Hogy a fenébe ne lehetne tenni???

A baj: mindenki fél. Ja, mondjuk a zsarnokság és a diktatúra lényge ez. De szükséges eltűrni? NEM.

ha van 10 ember, aki meg mer szólalni, akkor lesz még 10, még 100 még ezer

2009. 01. 13. 18:06

Látszik, hogy ebben érdemben tenni nem lehet. Sem a beruházás mértéke, létjogosultsága, esztétikai aktualitása nem lehet érdemi vita tárgya, mert nem engedik. És különben is, az érdekelteknek ez így tetszik, ahogy van. Ez így szép és így jó és így megéri.

Amit tenni lehet, az csak az lehet, ami tőlünk függ. Végig kell gondolnunk, hogy a mi akaratunkon belül mit tudunk és akarunk tenni. És azt tegyük meg!

Hagyjuk-e elhalni a kiskereskedelmet, a belvárost? Hagyjuk-e magunkat indokolatlan esetekben is beterelni a pénzvilág termékeibe (mélygarázsba, szállodába....stb.)?

Ezek a pénzügyi műveletek csak akkor hozzák meg az üzleti terv szerinti eredményt, ha a fogyasztók akként reagálnak, ahogyan azt a fogyasztáscentrikus PR munkával belénk nevelik. Ha kilépünk ebből a körből és újra a józan ész és az ésszerűség parancsol nekünk, nem pedig a reklámok és a divat, akkor ezek a beruházások kénytelenek lesznek a piac vastörvényei alá besorolódni és olyan pénzügyi eredményt hozni, amit ad is a városnak. Amit és amennyit ad, azt és annyit kap vissza.

Adok-kapok. Ez alól senki sem tud kibújni!

Számunkra egy feladat van: kitartani az elveink mellett, nem hagyni Esztergomot kihalni.