November 27 - újabb pofon a Szent István Gimnáziumnak

November 27 - újabb pofon a Szent István Gimnáziumnak

2008. 11. 22. 16:19

Korábbi elképzelésének megfelelően Meggyes polgármester a november 27.-re áttett képviselőtestületi ülés elé terjeszti a nyelvi előkészítő évfolyamok megszüntetésével kapcsolatos, módosított határozati javaslatát. A javaslatot a kötelező véleményeztetések alapján a Balassa elfogadja .

A Szent István Gimnázium tiltakozik. Az elképzelés irracionális, sem szakmailag, sem gazdasági szempontból nem ésszerű - ellenben szervesen illeszkedik a Meggyes polgármester sajátos logikája szerinti intézkedés-sorozatba. Utóbbi hatása és következményei sokszoros szakmai, vezetési, eszköz és presztízs-veszteséget okoztak már a Szent István Gimnázium számára.

A döntést természetesen ismét az a képviselőtestület hozza majd meg, amely korábbi kritikátlan és átgondolatlan döntéseivel lehetetlen helyzetbe hozta a nagy múltú intézményt.

A Szent István Gimnázium gyakorlatilag minden fórumán és szervezetén keresztül tiltakozik.

Részlet november 27.-i ülésre beterjesztendő határozati tervezetből:

Esztergom Városa Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az 588/2008. (VIII. 5.) esztergomi öh. határozatával elvi döntést hozott a nyelvi előkészítő évfolyamok indításának megszüntetéséről a Szent István Gimnázium, Esztergom (a továbbiakban: Gimnázium) és a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola, Esztergom (a továbbiakban: Szakközépiskola) intézményben. A Képviselő-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 28.§ (7) bekezdése értelmében a feladatot továbbra is biztosítja városi szinten, mégpedig úgy, hogy a Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom intézménye továbbra is indíthat nyelvi előkészítő évfolyamot.

A nyelvi előkészítő megszüntetésével módosítani kell a Gimnázium és a Szakközépiskola pedagógiai programját és helyi tantervét annak a tanévnek a végén, amikor az utolsó osztályok befejezik ezt a képzési formát.

A nyelvi előkészítő megszüntetése mindkét intézményben feladatcsökkenést jelent, ezért a fenntartó ezen döntése intézményátszervezésnek minősül a törvény (a továbbiakban: törvény) 37. § (5) bekezdés b) pontja és a 121. § (1) bekezdés 15. pontja értelmében.

A kötelező (de minek...) véleményeztetés alapján a helyzet a következő:

Az előterjesztést támogatja:


- Meggyes Tamás polgármester ( gondolom. Ő terjeszti be.)
- a képviselők szokásos szavazótöbbsége ( gondolom. Mernének másképp szavazni...)

Az előterjesztéssel nincs kifogása:


- A Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ( miért lenne...)
- A Balassa ( ők tudják, biztosan így helyes számukra. )

Az előterjesztést elutasítja:


- A Szent István Gimnázium Iskolaszéke

2, az iskolaszék véleménye szerint, hibás döntés megszüntetni egy, a szakértő által is jól működőnek minősített képzést akkor, amikor az iskoláknak ezt programot egyébként 2010-től kötelező lesz biztosítani. Nem tudjuk, mi az-az ellátásszervezési érdek, amire a szakértő utal. ... A tervezett döntés gazdasági szempontból sem ésszerű, mert a nyelvi előkészítés után magasabb állami normatíva adható.

Összegezve: A Szent István Gimnázium iskolaszékének tagjai nem támogatják az intézményben folyó NYEK program megszüntetését.


- A Szent István Gimnázium Diák Önkormányzata

Esztergom Város Képviselő-testülete 2008 augusztusában elvi döntés hozott arról, hogy az iskolában megszünteti a nyelvi előkészítő évfolyamot: e szerint a 2009/2010-es tanévre az intézmény csak hatosztályos (nem 6 + 1) képzésre iskolázhat be.

2008. november 10-én a Diákönkormányzat véleményt nyilvánított ezzel kapcsolat, melynek eredménye: nem értenek egyet a döntéssel.


- A Szent István Gimnázium Alkalmazotti Közössége

2008. november 4-én az alkalmazotti közösség véleményt nyilvánított ezzel kapcsolatban, melynek eredménye: a jelenlevő 28 fő közül 27 fő nem értett egyet, 1 fő egyetértett az elvi döntéssel.


- A Szent István Gimnázium Szülői Munkaközössége

Az előterjesztéshez novemberben készíttetett szakmai véleményezés alapján a tervezett döntés szakmai előkészítettsége kérdéses, hatásai bizonytalanok. A szakértő a feladatát látja el, azonban többszörösen, nyomatékkal megjegyzi:

2. Jelen körülmények között jelentős kockázata van a tervezett intézkedés megvalósításának...

3.1. Kiemelendő, hogy a fenntartó ez esetben egy olyan feladatot készül megszüntetni, aminek elismertsége és támogatottsága miatt az adott iskolafokon ezidőszerint széles körű kiterjesztése zajlik.

Végezetül a nyelvi előkészítés megszüntetése - illetve a Dobó számára történő részbeni engedélyeztetése alapjaként, az előkészítés szakmaiságának bizonyításául:

A megszerzett nyelvvizsgák száma alapján történő rangsorolás:

Szent István Gimnázium 81,4 Dobó Katalin Gimnázium 71,4 Temesvári Pelbárt F. G. 59,5

Tisztelt képviselők, tegyék a dolgukat. Önök tudják, kit képviselnek és kinek az érdekében fognak szavazni, tehát: képviseljenek és szavazzanak.

2008. 11. 28. 8:59

? ? ?

2008. 11. 26. 22:33

Hogy egy nagymultú középiskolát hogyan szándékoznak ellehetetleníteni és megszüntetni arrol már többször irtam .Elég gusztustalan a forgatókönyv ami a pedagógusok és a szülők nyakába lesz varva.Az egész a királyfi személyes sértettsége okán folyó bosszú,egy újságcikk és egy 25ft-os tojás miatt.Ezt hivják pitiánerségnek. Az ember azt hinné hogy ezzel vége ,de nem .Szakmailag is földbe kell döngölni a renitenseket.Az iwiw-en olyan szinten szedi szét egy képviselő a volt igazgatót hogy az hányingert keltő. Mikor fognak valakit karóba húzni hogy megnyugodjanak végre? Vajon honnan veszi a bátorságot ehhez egy ilyen mondva csinált senkiházi.

2008. 11. 26. 20:12

Holnap leszen novembernek az ő 27. napja. Ma vala pedig rút tsöndesség újfent és szokás szerint. Holnap eljövend az Úriasságok egybegyűlésinek ideje. Az éccaka leple alatt leend pedig majd tsöndes zajongás és az gombok megfontolt nyomogatása.

Vagyon mindeközben apró okoskodások sorozatja az Gymnazium költsönbe lévő házának az ő megtűrt táján. Vala mindeközben kioktatások sorozatja, és vagyon az döntések halmazatja, és vagyon az értelemnek leáldozása és kudarcza, és vagyon az hangos szóknak siket füleket keresése, és az fogaknak permanens tsikorgatása.

És másfelől folyik tovább minden, mint efelé megszokott vala, rendesen az történéseknek és irányultságoknak az ő új medrükben, mert:

Emmán aztán a valami, ö.m.a.f. !

Törölt felhasználó

2008. 11. 22. 18:52

Természetesen.