Nyílt levél

Nyílt levél

2008. 09. 30. 21:45

Egy nyílt levelet kapott szerkesztőségünk, amelyet a Szent István Gimnázium '63-ban érettségizett öregdiákjai írtak Esztergom város polgármesterének és képviselőtestületének. A levelet változtatás nélkül közöljük.

Esztergom Város Polgármesterének és Képviselőtestületének!

Érettségi találkozónkon jutott tudomásunkra részleteiben, volt iskolánk önkormányzati mulasztás következtében előállt kálváriája.

Ezért:

Mi, az I. István Gimnázium 1963-ban érettségizett humán osztály diákjai tiltakozunk az ellen a méltánytalan bánásmód ellen, mellyel Esztergom város polgármestere és képviselő testülete, volt iskolánk dolgaival kapcsolatban viseltettek és viseltetnek, értve ezen az iskola elhelyezésének körülményeit, a működtetését, az iskolavezetés leváltásának módját és indokát, az új vezetés kinevezésének érthetetlen magyarázatát és személyét.

Egyértelműen elutasítjuk azt az eddig hozott intézkedések alapján aligha leplezhető önkormányzati szándékot, amely más fontosabb dolgokra hivatkozva, Szent István városában Szent István nevét viselő 320 éves iskola lezüllesztésével, annak esetleges megszüntetését és/vagy más iskolába való olvasztását szorgalmazza.

Nem értünk egyet a közakarat ellen hozott, szakmaiságot teljesen nélkülöző döntéssel, amely az iskola hírnevéhez, múltjához és értékrendjéhez méltatlan, nem hozzáértő, gyakorlatlan a tantestület szétverésén munkálkodó vezetőt állított volt iskolánk élére, ezzel is gyorsítva annak ellehetetlenítését.

Kérjük, sőt felszólítjuk a város vezetését, hogy félretéve volt iskolánk iránti ellenszenvét állítsa vissza a normális, nyugodt, önálló működéshez szükséges körülményeket, a hozzáértő iskolavezetést és tegyen meg mindent a közmegelégedésre történő mielőbbi végleges elhelyezés érdekében.

Hotel Esztergom, 2008. szept. 13.

Az aláírók:

 • Dr. Bartalos József ügyvéd
 • Dr. Bató Ferenc orvos
 • Dr. Chira Péter ügyvéd
 • Csepi Kálmán fizikus, mérnök
 • Dr. Érdi Bálint tanszékvez. egy. tanár
 • Gál Sándor tanár
 • Hidasi László műszaki szakoktató
 • Kalocsai László ny. honvéd őrnagy
 • Dr. Katona Zoltán orvos
 • Mészáros József tanár, újságíró
 • Mihalik János műszaki szakoktató
 • Papp János üvegipari mérnök
 • Péntek Ernő pénzügyőr őrnagy
 • Prohászka Tibor tanár
 • Dr. Rátkai Miklós mérnök-közgazdász
 • Dr. Sörös Gábor főisk. tanár
 • Süttő Árpád honvéd alezredes
 • Tóth László anyaggazdálkodó
 • Varga József agrármérnök
 • Váczy H. Kálmán műszaki szakoktató

2008. 10. 01. 18:59

Ja ,a BALASSA BÁLINT iskolába jártunk.

2008. 10. 01. 18:57

Le a kalappal a kiállásotok előtt.De szeretném megjegyezni hogy az 1962-ben végzett bugaci általános iskolát végzett tanulók ,a mai napig találkoznak,köszönhetően két nagyon agilis szervezőnek./Dunai Gabi,Wagenszommer Julika/A környéken nincs olyan osztály,akik így összetartanának.A gyengébbek kedvéért a"bugaci" szentgyörgymezeit jelent.És mégsem tudtunk semmit sem tenni iskolánk megszünése ellen.Nálatok nem ez a mez,de sajnos nagyon politikafüggök lettetek.Köszönjük Megyes Tomika.!!!!/Figyeled!!!!! Nagy betűvel írtam a nevét!!!Biztos sokat ittam.

2008. 10. 01. 8:48

Uraim! Köszönöm minden Istvános diák, szülő, tanár (kivéve 3 %) és szimpatizáns nevében.

2008. 09. 30. 22:35

Köszönet a - névvel is vállalt - kiállásért!

2008. 09. 30. 22:30

Tisztelt Uraim, tisztelt istvánosok!

Elismerésre méltó a kiállásuk ebben a városban korábbi iskolájukért. Az Önök levele is jelzi azt a szellemet, amit az érintett képviselők és talpnyalóik sohasem fognak megérteni.

2008. 09. 30. 21:55

Egyetért veletek a mi osztályunk is, nemsokára találkozunk! Eddig a régi osztályteremben szoktunk, most szervezzük a kenyérmezői állomáshoz a restisátort!

2008. 09. 30. 21:51

Le a kalappal a '63-as humán osztály előtt!