Nyílt tér Takács István sajtófelelős Úr részére

Nyílt tér Takács István sajtófelelős Úr részére

2008. 09. 16. 11:09

Tisztelt Takács Úr,

örömmel láttam közvetlen - és most valóban stílusos - hozzászólását egy másik fórum-topikban (info-police). Pár kiragadott gondolat ezekből:

" Amíg a...."közösségi portál" ilyen markánsan határolja el magát a képviselők által képviselni óhajtott közösségektől, elvektől, értékektől, céloktól, addig nem koncentrálom minden figyelmemet rá én sem. Addig elégedj meg azok figyelmével, akiknek Te, Ti biztosítjátok a megjelenés lehetőségét. "

" Ha azt hiszed, hogy több néven és álnéven megjelentetett vádaskodásaid közelebb csalnak engem, az önkormányzat sajtófelelősét a szeretgomhoz, közelebb hozhatják a válaszokat kérdéseitekre, sajnálattal közlöm, hogy nem, nem. Tudod jól, hogy "közösségi portál"-ként nekem, sajtófelelősnek (érted, SAJTÓfelelős) nincsenek igazán kötelességeim Veled szemben

Ugyanis Te, Ti nem válogatjátok meg a kifejezéseket, modort a szövegeitekben, én viszont megválogathatom, kinek, mire válaszolok. Ez így van a sajtóban is, különösen így van a sajtón kívül. "

Nem szeretnék most stílus, kötelesség és szemléletmód kérdéseket előrángatni - az idézeteket nem ezért tettem be.

A Szeretgom valóban a közösségi portál fogalmának irányába tendál. Az itt lévő embereknek ez nem önös szórakozás, vagy játékos kötekedés bármivel, ami épp eszükbe jut. A Szeretgom nagyon sok szempontból a képviselők és a város vezetése által ( gyakran szándékoltan ) figyelmen kívül hagyott városlakói igényekre reagál, kritikai és civil ellenőrző-számonkérő hiányt igyekszik pótolni. Jól-rosszul: de önállóan és spontán.

Ezzel a fórum-topikkal most három dolgot szeretnék elérni:


- megteremteni a közvetlen teret a kétoldalú, nyílt kommunikációra az Önkormányzat - illetve annak egységesült, nem kommunikatív látens többsége - és egy, sok kérdésben alul illetve visszásan tájékoztatott, sok mindenben jogosan értetlenkedő, ezért (is) kérdező és elégedetlen, komoly létszámú civil, nagyrészt értelmiségi bázis között.


- lehetőséget biztosítani közvetlen kérdésekre történő közvetlen válaszokra ( nem kötekedésekre történő magyarázkodásokra és viszont ), hiszen Ön, Takács Úr hivatalból is követi a Szeretgom által felvetett témákat, tisztában van a kérdésekkel és várakozásokkal


- lehetőséget biztosítani az együtt gondolkodásra, az Önkormányzat valós kommunikációjára, elősegíteni a valódi tömegek valódi szándékának beépülését az Önkormányzat tevékenységébe. A Szeretgom nem elhanyagolandó tényező, de ezt Önök is pontosan tudják - ideje lenne, hogy előnyeit is felismerjék.

Mindezáltal teret szeretnék nyitni annak, hogy egymást valóban ismerve és megismerve, a város érdeke és szándéka szerint formálódjon Esztergom sorsa.

Sok nyitott kérdés maradt - képződnek újak is: tetszés szerint, bármelyikkel indulhatnánk. Tisztelettel várom válaszát.

2008. 09. 22. 10:27

"...S elmult egy hét, és kettő, három, négy, öt, és már a harmincnyolcadik nap eljött. Jött a reggel és a dél és az este: Jónás egész nap az ég alját leste. S már a láthatár elmerült az éjben, s egy árva ház sem égett Ninivében. ..."

2008. 09. 22. 0:13

Magam írtam, hat napja:

Magam részéről továbbra is "csak" nyitott, nem piszkálódó, értékelhető, lehetőleg szakmai párbeszédre várok.

Ha jól láttam, a következő ülésen téma lesz az önkormányzati kommunikáció átalakítása-megerősítése. Megintcsak a magam részéről: üdvözlöm. Meggyőződésem: tudnánk közösen létezni, dolgozni - a köz javára.

Remélem, nem csak tartalmatlan frázis - a megfogalmazott célokat és feladatokat képes lesz ellátni - és nem várok hiába.

2008. 09. 19. 9:04

Szekértoló ígérted a városrendezési-fejlesztési tervet ( tudom, hogy nagy anyag, de nem ártana a háttéranyagokat is átfutni majd, hogy értelmes legyen, amit az ígért, elfogadott előterjesztés fog mutatni.). Türelemmel várom.

Tulajdonképpen ez a nyílt tér alapvetően működik, ha ez az első közvetlen kérésem teljesül, és végre szakmai kérdésekre szakmai válaszok érkeznek. Első körben ezért szekértoló reagálásáért köszönettel tartozom.

Türelmesen várom azonban Takács Urat is, hiszen - bár a legátfogóbb kérdéssel, a városfejlesztéssel kezdtem - számtalan nyitott kérdés áll megválaszolatlanul. Magam részéről továbbra is "csak" nyitott, nem piszkálódó, értékelhető, lehetőleg szakmai párbeszédre várok. Három nap telt el - várok. Hátha.

Takács Úr, tudva, hogy olvassák az oldalt - kérem, szánja el magát a párbeszédre. Megismétlem: úgy a nyitott kommunikációnak, mint a Szeretgom által közvetített civil szférának erős pozitívumai is vannak. Érdemes lenne kihasználniuk.

Türelmesen várok - hátha átlátják, felismerik, elszánják magukat és megtapasztalják ezt is. Hátha.

2008. 09. 18. 13:36

Például a képviselői megjelenésekkel kapcsolatban azért nem szóltam, mert nincs olyan képviselő, aki nekem azt mondta volna: "Te, Takács, szervezz már nekem egy on-line fogadóórát a szeretgomon, úgy szeretnék megjelenni ott, azok előtt a kommentelők között, akik ezt (becsületsértő kifejezések) meg azt (becsületsértő kifejezések) írták rólam".

Kedves Takács úr!

Próbáltam most utánanézni az on-line interjúkban - de most sajnos nem ment -, hogy tett-e föl BÁRKI is BÁRKINEK becsületsértő kifejezésekkel BÁRMILYEN kérdést. Csak a memóriámra hagyatkozom és kijelentem, hogy nem, nem emlékszem ilyenre. Sőt, mivel a számítógépnél lehetőség van a javításra - én úgy vettem észre, hogy majdnem mindenki próbált igen választékosan megfogalmazott kérdéseket föltenni. Meg lehet nézni esetleg a szeretgom képviselői fogadóóráin feltett kérdéseket - mintaként.

Ha Ön is kutakodik emlékezetében, és utána is néz esetleg, annak idején Meggyes Tamás indított egy "Polgármesteri Fórum" elnevezésű topikot az egominfo-n. Bejelentkezett, tájékoztatott mindenkit, hogy várja a kérdéseket. És mi sokan, nagyon sokan tettünk fel kérdéseket. Az volt a tapasztalat, hogy az egyszerűbbekre megjött a válasz, a bonyolultabbakra azóta sem. Az már az emberi természet velejárója, hogy ha az ember nem kap választ, először csak kicsit lesz ingerült, aztán meg még jobban. És minden bizonnyal volt olyan is, aki írásos szóhasználatában is többet engedett meg magának, mint mások. De ezért nem megsértődni és eltünni kell, hanem a "problémát" kezelni kell. Tiszta, egyszerű kommunikációval. Igaz, aztán a választások után már megint nem volt érdekes a szavazópolgár...:(

Volt olyan, aki összeszedte, és pontokba foglalva leadta a kérdéseket a Városházán - a választ meg azóta is várjuk....

Osvai úr az ETV-ben kijelentette, hogy azért nem jön fogadóórát tartani a szeretgomra, mert szerinte ez azonosulást jelent az oldallal. Ez butaság. Álindok. Nem kell azonosulnia, nem kell hozzászólnia fórumokhoz, ha nem akar - de a lehetőséggel élnie kellene, amit a szeretgom a számára is nyújt - nagyon sok olvasó van itt a Bánomi lakótelepről is, ahol úgy tudom ő a képviselő. Nem kihasználni az alkalmat az on-line találkozásra szerintem szamárság.

Amíg az általad működtetett "közösségi portál" ilyen markánsan határolja el magát a képviselők által képviselni óhajtott közösségektől, elvektől, értékektől, céloktól ...

Akkor most ezek után legyen kedves elmagyarázni, hogy melyek azok a közösségek, elvek, értékek és célok, amelyeket a képviselők képviselnek, és amelyektől mi, itteni fórumozók markánsan elhatárolódunk.

A magam részéről nem határolódom el a "mitől" - sem közösségtől, sem elvekről, sem céloktól, sem értékektől - , sokkal inkább a "hogyan"-tól.

2008. 09. 16. 16:16

Kedveseim,

próbáljunk meg most egyet nyelni. Nem kell örökké, csak amíg kiderül: van-e értelme egy ennyire direkt nyitásnak? Ha Takács Úrnak és az Önkormányzatnak pici belátása is van, rájön: a Szeretgom nem csak kellemetlen darázs a torta tetején. Együtt is lehet - és kell - is vele létezni, gondolkodni, fejlődni.

Nekem van például egy direkt nyitkérdésem - egy másik topikban kicsit bővebben írtam erről:

Mert nem tudom, nem láttam: hát megkérdezem. Van-e Esztergomnak önálló város-stratégiája, városmarketing-terve - hogyan illeszkednek az egyes beruházási elképzelések egy egységes arculatú településfejlesztési modellbe?

Más városban ismertem ilyesmit - tanácsadóként dolgoztam is hasonló tervezésben, megvalósítában. Esztergom esetén tényleg nem tudom, mi van. Érezni nem érzem - látni nem látom, ezért megkérdezem.

2008. 09. 16. 15:27

Ugyanis Te, Ti nem válogatjátok meg a kifejezéseket, modort a szövegeitekben,

khm! www.szeretgom.hu Akkor esetleg erre lesz valamilyen válasz?:))