Sürgősségi döntés az iskolákról

Sürgősségi döntés az iskolákról

2008. 08. 06. 11:53

Meggyes Tamás polgármester javaslatára sürgősséggel tárgyalta a képviselő-testület Az önkormányzati fenntartású középfokú intézmények tervezett tanulólétszáma, tanulócsoport száma és a Kőrösy László Középiskolai Kollégium, Esztergom alkalmazotti létszáma a 2008/2009. tanévben című előterjesztést az augusztus ötödikei rendkívüli testületi-ülésen.

A következő határozatokat hozták:

  • Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008/2009. tanévben a Szent István Gimnázium, Esztergom számára a hat évfolyamon 13 osztály indítását engedélyezi, melyből a 9. évfolyamon két nyelvi előkészítő osztály indul.
  • Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent István Gimnázium, Esztergom intézményében a 2008/2009. tanévtől kezdődően meg kívánja szüntetni a felnőttképzést. (Az esti tagozaton három osztály indítását tervezte az iskola 45 fővel. Esztergom Város Önkormányzata által megrendelt, Turbók Arnold Bertalan közoktatási szakértő (szakértői igazolvány száma: 007091-02) által készített, a gimnázium szakmai és törvényességi ellenőrzéséről szóló dokumentum (2007. december 11.) 4.3. pontjában már megfogalmazta a felnőttképzés megszüntetésének javaslatát, átvitelét a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolába, ez gazdaságosabb működtetést is jelentene. Ez alapján javasolja Meggyes, hogy a gimnáziumban a felnőttoktatás feladatát szüntesse meg, a meglévő 2 évfolyamot „kifutó” rendszerben (a megkezdett pedagógiai program átvételével) adja át a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskolának. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88.§ (6) bekezdése alapján ezen intézmény átszervezéséhez az Oktatási Hivatal által javasolt közoktatási szakértőnek a szakvéleménye, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatnak, az iskola alkalmazotti közösségek, iskolaszékének, szülői közösségének és diákönkormányzatának véleménye szükséges. A végleges döntés meghozataláig (2008. augusztusi rendkívüli testületi ülés) a fenti dokumentumokat megkérik, és azok ismeretében tudják meghozni a döntést, módosítani az alapító okiratokat (Szent István, Balassa). Ezért a gimnázium esti tagozatának indítható osztályainak számáról, az esti tagozat megszüntetésével kapcsolatos előterjesztés keretében döntenek.)
  • Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008/2009. tanévben a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, Esztergom számára az alábbiak szerint határozza meg az indítható osztályok számát nappali tagozaton: 3 nyelvi előkészítő osztály, 13 szakközépiskolai osztály, 9 szakiskolai osztály és 5 érettségire épülő OKJ képzést folytató osztály (13-14. évfolyam), összesen 30 osztály.
  • Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskola számára az alábbiak szerint határozza meg az indítható óvodai csoportok, osztályok és napközis csoportok számát a 2008/2009. tanévben: 3 óvodai csoport, 14 általános iskolai osztály, 10 szakiskolai osztály és 11 napközis csoport, valamint heti 7,5 többletórát finanszíroz a tanulószobai foglalkozás megszervezésére a 9. évfolyamon.
  • Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése c) pontja alapján a Kőrösy László Középiskolai Kollégium, Esztergom számára a 2008/2009. tanévben 3 kollégiumi csoport indítását engedélyezi.
  • Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kőrösy László Középiskolai Kollégium, Esztergom intézményben a főfoglalkozású munkavállalóinak létszámát 2008. szeptember 1-jétől 26 főről 24 főre csökkenti, és utasítja a Kőrösy László Középiskolai Kollégium, Esztergom intézmény vezetőjét a létszámcsökkentéssel összefüggő munkáltatói intézkedések megtételére.
  • Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőrösy László Középiskolai Kollégium, Esztergom módosított alapító okiratát, és azt a határozat mellékletét képező tartalommal egységes szerkezetben adja ki.
  • Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009/2010. tanévtől kezdődően kifutó rendszerben meg kívánja szüntetni a nyelvi előkészítő osztályokat a Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom, a Szent István Gimnázium, Esztergom és a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola, Esztergom intézményében.

A teljes előterjesztés a részletes indoklásokkal:

Az augusztus 5-i rendkívüli ülésen (zárt ajtók mögött) döntés született arra vonatkozóan is, hogy Eck Alajos helyét a Szent István Gimnázium Iskolaszékében Meggyes Tamás foglalja el.

2008. 08. 06. 23:12

Valóban igaz, még ha közhelynek számít, akkor is, de minden mögött a pénz van. A taktika nagyon egyszerű. Visszavenni a középiskolákat a megyétől. No, nem azért, mert mi jobban fenn tudnánk tartani őket, egy csudát. Az épület kell, ami vagyont jelent a városnak, ami mögött pénz van. A Szent István visszavétele a megyétől – az épület egyháznak történt átadásakor kapott állami pénz. A Kereskedelmi kiköltöztetése a volt Dobó épületéből – az épület egyháznak történt átadásakor kapott állami pénz. A Közgazdasági beolvasztása a Kereskedelmi Iskolába – nem kell külön épület a közgáznak, egy épület felszabadul. A Bottyán visszavétele a megyétől, és pályázati felújítása – a pályázat miatti „védett időszak” lejártakor az épület egyéb célokra való hasznosítása (valószínűsíthető a szakmunkásképzőbe való beolvasztása). Kollégium pályázati felújítása – a pályázat miatti „védett időszak” lejártakor az épület egyéb célokra történő hasznosítása. Dobó visszavétele a megyétől – csak így nyílik lehetőség arra, hogy a Szent István Gimnáziumot összeköltöztessék a Dobóval.

Vagyis mesebeszéd, hogy itt bárkinek is hálásnak kellene lenni azért, mert a város a nem kötelező feladatait pusztán eszmei alapon, erején felül vállalta fel. Biztosan vannak, akikkel ezt meg lehet etetni, de az összefüggéseket ismerő polgár, a mozaik darabkáit össze tudja rakni. És akkor látszik, hogy bizony a pénzről, az épületek egyéb célokra történő hasznosításáról szól a történet. A GYP-ben lévő anyag - tudjuk jól hogyan készült - puszta porhintés, propaganda.

Amikor már a középfok a város fennhatósága alatt áll, utána szűkíthetők a feladatotok annak érdekében, hogy az épületeket később más célokra hasznosítani lehessen. Ami megint csak pénzt jelent, nem is keveset, persze csak egyes kiválasztottaknak. Mivel középfokról van szó, ezért helyi ellenállásra nagyon nem kell számítani, hiszen a többség nem Esztergomi tanuló. A pedagógusok egy része, akinek az egésztől felfordul a gyomra elmegy, a többiek pedig kénytelenek beadni a derekukat, főként a pedagógus álláshelyek hiánya miatt. Természetesen intő példaként szolgált számukra a Szent István Gimnázium esete. No meg minden csoda 3 napig tart. Vagy megszoksz, vagy megszöksz, ahogy mondani szokták.

Hogy kevesebb lesz a gyerek a középfokú iskolákban? Kit érdekel. A helyi igények ki lesznek elégítve, a többi megy, ahová akar, csak ne Esztergomba. Kevesebb gyerek, kevesebb pedagógus, kisebb működési költség, felszabaduló épületek. Ki van ez találva! Nagyon is! Persze a valódi iskolaváros jelleg megszűnik, de ez sem számít. A propaganda-anyagokban ez továbbra is szerepelni fog, mert jól hangzik, még ha nem is igaz, akkor is. Mennyi ilyen és ehhez hasonló hazugság vesz bennünket körül! Egyel több vagy kevesebb, már szinte fel sem tűnik. Nagy itt a baj, hogy ez így megy, így mehet! Sajnos egy szűk elitrétegnek semmi sem számít, céljai elérése érdekében. Még szerencse, hogy van egy másik társadalmi réteg, aki nem megy el, hanem marad. Kivárja, hogy másként menjenek a dolgok, mert ugye a kő az marad, csak a folyó szalad.

2008. 08. 06. 18:07

Valószínűleg a döntnökök egyéb kategóriás nyelvhasználatot használnak, amire már nincs több igény!

2008. 08. 06. 18:04

Jól emlékszünk fülünkbe csengvén tiszteletreméltó Igazgató Úr önkormányzati kigolyózásakor a most székevesztett képesviselő szemlesütött, zavart ismételgető bérfelszólalásának refrénjét ma is: lába alól kicsúszott a talaj,.... kicsúszott a talaj....! Ugye nem kell mondani, honnan idéznék: ki kardot ránt........! ISKOLASZÉK! ..Most forgott a szék, csak tudnám, új bítorlója mikor csücsül beléje? Most ginesztergomban székrek(edés), ill székrekord van: városi trón, parlamenti lehajtható soförrel, külön ajándékautó ülése (ha csak nem foglalt), stb., stb.,...Még olyan szék is van, ahol egyszerre többen is ülhetnek. Az adófizetők pénzéért! Üdv: Stoki

2008. 08. 06. 17:57

nekem ez tetszik a legjobban:

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009/2010. tanévtől kezdődően kifutó rendszerben meg kívánja szüntetni a nyelvi előkészítő osztályokat a Dobó Katalin Gimnázium, Esztergom, a Szent István Gimnázium, Esztergom és a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola, Esztergom intézményében.

Ilyen jó lenne az általános iskolákban a nyelvoktatás színvonala vagy már nincs szükség az idegen nyelvekre?

Törölt felhasználó

2008. 08. 06. 15:48

A polgármesterné leérettségizett már? Mert oda járt az Istvánba a dolgozók gimnáziumába.

Törölt felhasználó

2008. 08. 06. 14:05

Törölt felhasználó

2008. 08. 06. 14:04

A gyépének több jelentése is van. Melyikre gondolsz? Netán hülyének néznek?

Törölt felhasználó

2008. 08. 06. 13:51

Egy külsõ szemlélõ számára is elsõ pillantásra feltûnik Esztergom iskolaváros jellege. Ezt a hangulatot elsõsorban középiskoláinknak köszönhetjük. Egy települést alapvetõen soha nem az általános iskolái tesznek diákvárossá, hanem közép- és felsõfokú oktatási intézményei.

Fontos tudatosítani ugyanakkor, hogy utóbbiak nem tartoznak az önkormányzat kötelezõen ellátandó feladatai közé. Amikor tehát Esztergom iskolavárosi arculatát erõsítjük, plusz terheket vállalunk fel

A kötelezõen ellátandó feladatokon túl Esztergom számos többletterhet is felvállal az oktatási-nevelési szolgáltatások széles körû biztosítása érdekében

Nem kötelezõen elõírt feladat a városi zeneiskola fenntartása sem.

Városunkban a Petõfi iskolában folyik alapfokú, a Kereskedelmi iskolában és a Szent István Gimnáziumban pedig középfokú felnõttoktatás. A 2005/2006-os tanévben a képzéseknek több mint 200 hallgatója volt, ez a szám az utóbbi években folyamatosan csökken, ahogy a környékbeli települések iskolái is felvállalnak hasonló szolgáltatást. Minthogy ez a szolgáltatás sem kötelezõen elõírt, ezen a területen is többletfeladatot vállalunk. A nehéz szociális helyzetben élõk számára komoly segítség, ha korábban elmulasztott iskolai tanulmányaikat helyben pótolhatják be.

A középiskolák visszavétele

Esztergom iskolaváros. A közhelyszerû szlogen közel 7.000 itt tanuló általános és középiskolás és másfélezer fõiskolás diákot jelent, és az ezzel járó örömöket és gondokat.

(...)

A cél az, hogy az évtized végéig a megyei intézmények a városhoz kerüljenek vissza, hiszen (jóllehet a középfokú oktatási intézmények fenntartása szintén nem kötelezõ önkormányzati feladat) igazi gazdái mi tudunk lenni saját gyermekeink iskoláinak.

Ja, majdnem elfelejtettem – bár mindenki tudja – a GYP-ből idéztem mindezt.

2008. 08. 06. 13:27

Az iskolavárosnak annyi. Kész, vége. Béke poraira. Csak néhány gondolat, ami akár MT agyában is megfordulhatott, ezen sürgősségi döntés előtt. „A pedagógusokkal nincs mit tárgyalni. Eddig sem beszéltem velük, most már végképp nem akarok. Ráadásul olyan gyerekeket nevelnek, akik ellent mernek szólni a hatalomnak! Én is pedagógus ivadék vagyok, ebből adódóan ehhez is értek. Minden osztályt én határozok meg. Aki amilyen osztályba született, ott is marad. A társadalmi felemelkedés, a szociális gondoskodás, a tudás megszerzésének fontossága csak smafu, üres szólamok. Én sem végeztem sok iskolát, mégis mindenhez értek. Nem váltogatjuk össze vissza az osztályokat, nem ám. Ráadásul csak annyi osztály lehet, amennyit meghatározok. Az iskola egyébként is csak zabálja a pénzt. Az én pénzemet pedig ne költse más, különösen olyan dolgokra ne, amiből semmi hasznom. Majd én megmutatom mindenkinek, ki viszi a puskát! Minden széken én fogok ülni, vagy valamelyik alteregóm. De csak én fogom tudni, hogy mikor hol vagyok. Fő a bizalmatlanság! Ne feledjük, az ellenség köztünk van, az osztályharc pedig mint tudjuk, fokozódik! Vegye mindenki tudomásul, hogy itt polgári-diktatúra van, vagyis ahol gyalulnak, ott bizony forgács is van. Akinek pedig nem tetszik, elmehet ebből a városból, még mielőtt forgács lesz belőle is.”