Megalakult a Magyar Megújuló Energia Fórum
Környezetünk
2007. máj. 24.

<p>Civil szervezetek összefogtak, hogy közös erővel segítsék elő a megújuló energiaforrások térhódítását az energiatermelésben.</p>

2007. április 20-án Gödöllőn megalakult a Magyar Megújuló Energia Fórum. A Fórumban résztvevő tag szervezetek az alábbiakban állapodtak meg:

Napjainkban egyre több szó esik a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű hasznosításáról. Közös érdekünk, hogy a hagyományos energiahordozókat minél nagyobb arányban váltsuk fel olyan energia hordozókkal, melyek nem károsítják a környezetünket, és folyamatosan megújulnak.

Magyarországon a civil szakmai társadalom, már évek óta tesz lépéseket annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrások minden fajtája, egyre nagyobb teret hódítson az energiatermelésben. Az egyes szakterületeken működő civil szervezetek összefogtak. 2007. április 20-án 11 szervezet írt alá együttműködési megállapodást annak érdekében, hogy összefogással, közös szakmai tevékenységgel végezhessék munkájukat.

A Magyar Megújuló Energia Fórum szövetségként működik, melyhez később is csatlakozhatnak hasonló szervezetek. A Fórum tagjai kommunikációjuk során használják a Magyar Megújuló Energia Fórum (MMEF) megjelölést.

Az aláírók a „Magyar Megújuló Energia Fórum” alapvető céljaként a megújuló energiák alkalmazása részarányának növelését tűzik ki. A Fórum különösen az alábbi tevékenységeket kívánja kifejteni:

* a szakterületen tevékenykedő szervezetek tevékenységének igényeik szerinti harmonizálása, összehangolása, * az egyes aláírók által képviselt szakmai és érdekképviseleti vélemények összehangolása annak érdekében, hogy a Fórum tagjainak igénye esetén egyes kérdésekben közös állásfoglalást alakíthasson ki; * az előző pontban megfogalmazott, közösen kialakított álláspontot egyeztetett módon juttatja el az érintett nemzetközi vagy hazai kormányzati szervekhez és szakmai csoportokhoz, valamint egyeztetett lépéseket tesznek annak érdekében, hogy mind a széles közvéleményt mind pedig a szakmai fórumokat megfelelően tájékoztassák közösen kialakított álláspontjukról;

A fenti tevékenységeken belül az alábbi részcélokat fogalmazzuk meg:

  • a megújuló energiaforrások segítségével történő energiatermelés elősegítése;
  • a megújuló energiaforrások részarányának növelésével a környezet fokozottabb védelme.
  • a megújuló energiaforrások segítségével villamos-, és hőenergiát termelők érdekeinek képviselete, szakmai ismereteinek bővítése valamint a megújuló energiaforrások alkalmazásához szükséges berendezések gyártóinak, forgalmazóinak, és az e szakterületen szolgáltatást végzőknek nyújtandó érdekképviselet és szakmai támogatás, illetve
  • a Fórum tagjainak harmonizált érdekeinek képviselete, és érdekeinek érvényesítése a politikai, kormányzati, közigazgatási, és szakmai döntéshozók, illetve a piaci szereplők irányában;
  • az érdekegyeztetés mechanizmusának kialakítása és működtetése;
  • egyeztetett kommunikációs stratégia kidolgozása és megvalósítása az érdekképviselet, illetve a közvélemény formálása érdekében;
  • ennek keretei között szemináriumok, konferenciák, fórumok, tudományos és ismeretterjesztő előadások szervezése, a hazai és külföldi tapasztalatok megismerése és közvetítése;
  • kapcsolattartás és együttműködés a Magyarországon és a világ különböző országaiban hasonló célból létrehozott szervezetekkel, társaságokkal;
  • a környezetbarát magyar energiapolitika kialakításának és megvalósításának elősegítése.

A Fórumnak otthont adó Magyar Megújuló Energia Szövetség nevében:

Dr. Balogh László elnök Terbe Zoltán főtitkár

Forrás: http://www.zoldtech.hu/cikkek/20070522mm ef

(forrás)