Önkormányzati ülés május 24-én

Önkormányzati ülés május 24-én

2007. 05. 20. 23:00

Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő ülése 2007. május 24-én (csütörtökön) 16 órakor lesz a Városháza nagytermében. Többek között a könyvtár költözéséről, egy új állattartási rendeletről, valamint a telekadó fizetésére képtelen földtulajdonosok által felajánlott ingatlanok átvételéről tárgyalnak a képviselők.

Városháza

A napirendi pontok:

  1. A Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 2006. évi szakmai-gazdasági beszámolója (232. sz. előterjesztés, egyszerű többség)

  2. Önkormányzati gazdasági társaságok 2006. évi mérlegei (az előterjesztést külön postázzuk)

  3. A Gyarapodás Program Vagyongazdálkodási Alapról szóló 58/2006.(IX.28.) esztergomi ör. rendelet módosítása (az előterjesztést külön postázzuk)

  4. A 2007. évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 15/2007.(II.22.) esztergomi ör. rendelet módosítása (235. sz. előterjesztés, minősített többség)

  5. Döntés az Esztergomi Önkormányzat helyi adókról szóló 52/2005.(XII.15.) ör. rendeletét módosító 73/2006.(XII.22.) ör rendeletével kapcsolatos törvényességi észrevételről (242. sz. elő-terjesztés, minősített többség)

  6. Állásfoglalás a köztisztaság fenntartásáról, parkok és fák védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 45/2003.(X.22.) esztergomi ör. rendelet módosításáról szó-ló 63/2007.(XII.7.) esztergomi ör. rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről (az előterjesztést külön postázzuk)

  7. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/2001.(V.24.) KT. számú rendelet módosítása (az előterjesztést külön postázzuk)

  8. Döntés a közterület-felügyelet és egyéb felügyeleti jellegű feladatok ellátásáról és szervezetéről szóló 69/2006.(XII.21.) esztergomi ör. rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről (243. sz. előterjesztés, minősített többség)

  9. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2004.(IV.29.) esztergomi ör. rendelet módosítása (241. sz. előterjesztés, minősített többség)

  10. Az állattartásról szóló rendelet megalkotása (237. sz. előterjesztés, minősített többség)

  11. A közterületek használatáról szóló 3/2007.(I.25.) esztergomi ör. rendelet módosítása (246. sz. előterjesztés, minősített többség)

  12. Esztergom Város Közlekedési Koncepciójával kapcsolatos döntések (az előterjesztést külön postázzuk)

  13. A 2008-2010. évi játszótér-építési projekt célterületeinek kijelölése tárgyú 249/2007.(IV.20.) esztergomi öh. határozat módosítása (244. sz. előterjesztés, egyszerű többség)

  14. A Gyermek Kert Szociális és Kulturális Alapítvány támogatása (240. sz. előterjesztés, egyszerű többség)

  15. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kapcsolatos képviselő-testületi hatáskörbe utalt döntések meghozatala (245. sz. előterjesztés, minősített többség)

  16. Közoktatási intézmények intézményi minőségirányítási programja kiegészítésének fenntartói jóváhagyása (239. sz. előterjesztés, egyszerű többség)

  17. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Dobó Katalin Gimnáziuma átvételével kapcso-latos 253/2007.(IV.20.) esztergomi öh. határozat módosítása (233. sz. előterjesztés, egyszerű többség)

  18. A Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom intézmény ideiglenes elhelyezése (236. sz. elő-terjesztés, egyszerű többség)

  19. A közművelődési és közgyűjteményi intézmények hétéves továbbképzési tervének jóváhagyása (az előterjesztést külön postázzuk)

  20. A Babits Mihály költőt ábrázoló bronz mellszobor újraöntésének támogatásáért történő adomá-nyozás jóváhagyása (231. sz. előterjesztés, egyszerű többség)

  21. Az Eurohíd Alapítvány támogatása (238. sz. előterjesztés, egyszerű többség)

  22. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 74/2006.(XII.22.) esztergomi ör. rendelet módosítása (az előterjesztést külön postázzuk)

  23. Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bér-beadásának feltételeiről szóló 75/2006.(XII.22.) esztergomi ör. rendelet módosítása (247. sz. előterjesztés, minősített többség)

  24. Döntés a TESCO mellett tervezett autóbusz-pályaudvarral kapcsolatosan (248. sz. előterjesztés, egyszerű többség)

  25. A 18204/1 helyrajzi számú Dobogókői úton megvalósuló körforgalommal kapcsolatos megál-lapodásról szóló döntés (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)

  26. Esztergom, Bajcsy-Zs. u. 20. szám alatti ingatlan társasház alapító okiratának jóváhagyása (az előterjesztés a 2007. május 8-i ülésre kiosztva, minősített többség)

  27. Kisajátításokkal kapcsolatos hiánypótlások (234. sz. előterjesztés, egyszerű többség)

  28. Magántulajdonban álló ingatlanok felajánlásáról szóló döntés (249. sz. előterjesztés, egyszerű többség)

  29. A búbánatvölgyi tulajdonviszonyok Pilisi Parkerdő Zrt-vel történő rendezése (250. sz. előter-jesztés, egyszerű többség)

  30. Interpellációk, kérdések

  31. A Közalapítvány a Várszínházi Nyári Játékok Támogatására elnevezésű közalapítvány alapító okiratának módosítása (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki) ZÁRT ÜLÉS!

  32. Önkormányzati alapítású gazdasági társaságok tisztségviselőinek megválasztása (az előterjesz-tést az ülésen osztjuk ki)

  33. A Strigonium Zrt. tőkeemelése (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki) ZÁRT ÜLÉS!

  34. A Hídlappal kapcsolatos döntések (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki) ZÁRT ÜLÉS!

  35. A Vagyongazdálkodási Alapban lévő pénzeszköz átmeneti felhasználása (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki) ZÁRT ÜLÉS!

  36. Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos döntések (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki) ZÁRT ÜLÉS!

  37. Beszámoló a peres ügyekről (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki) ZÁRT ÜLÉS!

  Tájékoztatók:

  • Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről (229. sz. előterjesztés)
  • Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról (az előterjesztést az ülésen osztjuk ki)

2007. 05. 21. 13:14

Láttam a 20-as pont előterjesztését, valami hihetetlen dologról szól:).

Volt ugye a Babits szoborért tartott árverés, ami egy nagyon tiszteletre méltó cél érdekében, igazi civil rendezvényként valósult meg. Erre a város nevében valaki (mondhatni ismeretlen tettes:) felajánlott egy a város tulajdonában lévő, a bazilikát ábrázoló festményt. Azt tudomásom szerint el is árverezték.

Időközben egy jogvégzett embernek feltűnhetett, hogy a város tulajdonát csak úgy nem lehet felajánlani, mert bizonyos törvények szerint ilyenről csak az önkormányzati testület dönthet.

Úgyhogy most, hetekkel a tett után hoznak majd a város vezetői egy utólagos döntést arról, hogy visszamenőleges hatállyal felajánlják a festményt az aukcióra. Gondolom így reményeik szerint a felajánló megússza azokat a szankciókat amik jelenleg érhetnék, ha egy túlbuzgó polgár ismeretlen tettes ellen feljelentést tenne a rendőrségen...