Nyergesújfalui ingatlan

Nyergesújfalui ingatlan

2008. 06. 24. 22:37

Szegfű hozzászólása nyomán

A parkolóépítés jól egymásmellé sodorta Meggyest és Gimesit. Nagy érdeklődéssel figyeltem miért kell Esztergom városának idő előtt a Hell tábor használati jogának egy részét átvenni a Megyei Önkormányzattól, hiszen jövőre az amúgy is a városhoz került volna. A nyergesi telek ügy részleteit kevesen ismerték, de mostanra minden világossá vált. A nagy handa-banda mögött igazi maffia ügy húzódik, amelyről igyekeznek elterelni a figyelmet. Horváth úr valószínűleg azt vette észre, hogy Meggyes az orránál fogva vezeti a testületi többségét és azok a szerencsétlenek nem látnak az orruknál tovább, mert féltik az aprópénzecskéjüket amit kapnak. Zseniálisan tervezett folyamatok irányítanak, idemásolom a Megye Gyűlés előterjesztését segítsetek a szálakat végiggondolni.

III.

Nyergesújfalui ingatlan

Esztergom Város Önkormányzatával 2008. április hó 25-én aláírásra került az a megállapodás, amelyben a város önkormányzatának tulajdonában lévő balatonszepezdi tábor megnevezésű ingatlan használati jogát a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat elcserélte az ugyancsak Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában lévő Nyergesújfalu külterületen található, 018/2 hrsz-ú, 11.153 m2 nagyságú ingatlan ½ részbeni tulajdoni hányadára. A megállapodásban Esztergom Város Önkormányzata szavatolta, hogy az ingatlan per- teher- és igénymentes. 2008. júniusában Nyergesújfalu jegyzője értesítette az Önkormányzatot, hogy az ingatlanon haszonbérlet áll fenn, melyet Esztergom Város Önkormányzata nem jegyeztetett be a földhivatalnál.

Gimesi Sándor a nyergesújfalui 018/2 hrsz. alatt lévő ingatlan ½ részilletőségű tulajdonosa 2008. május hó 14-én vételi ajánlatot tett, amelyben jelezte, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ½ részt 40 millió forintért megvenné. Mivel vételi ajánlatra 15 napon belül nem kapott választ, Gimesi úr keresetet nyújtott be a Komárom-Esztergom Megyei Bíróságon a közös tulajdon megszüntetése iránt, az ingatlan forgalmi értékét 11.154.000,- forintban megjelölve. Mindemellett nyilatkozott arról is, hogy a per megindítása ellenére is – a bíróság döntéséig – változatlanul fenntartja a peren kívüli egyezség esetére korábban tett 40.000.000,- Ft-os, azaz negyvenmillió forintos vételi ajánlatát.

A helyzet pontos ismeretéhez hozzátartozik, hogy az Esztergomi Körzeti Földhivatal 10001/11/2007 számon hozott egy határozatot, melyben engedélyezte Nyergesújfalu város területén fekvő ingatlanok – köztük a 018/2 hrsz-ú ingatlan – termőföld más célú hasznosítását ipartelep kialakítása céljából, továbbá Nyergesújfalu város több ingatlan, így a 018/2 hrsz. alatti esetében is kisajátítási eljárás megindítását kezdeményezte. Ez ügyben a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal fog döntést hozni.

A fentiekkel kapcsolatban 2008. június 13. levelet írtam Gimesi Sándor úrnak, hogy nyilatkozzon az alábbiakról:
- tulajdonostársként a közös tulajdonú termőföld tényleges használatának körülményeit, jogcímét ismeri,
- az esztergomi földhivatal tárgyi ingatlant érintő, a mai napon élő földhasználati nyilvántartási adatait tudomásul veszi,
- Nyergesújfalu Önkormányzata által indított, a 018/2 hrsz-ú ingatlan egészét érintő kisajátítási eljárás körülményeivel tisztában van,
- elfogadja, hogy az esztergomi önkormányzattal vitában állunk az ingatlan haszonbérbeadásával összefüggésben és önkormányzatunk nem ismeri el az Ön elő haszonbérleti jogának gyakorlását. Egyben megkértük Gimesi urat, fizessen be az Önkormányzat számlájára 40.000.000,- Ft-ot ajánlati biztosítékként, hogy meggyőződhessünk vételi szándékának komolyságáról.

Válaszában Gimesi Sándor úr azt nyilatkozta, hogy a közös tulajdonú termőföld tényleges használatának körülményeit, jogcímét ismeri, földhasználati nyilvántartási adatait tudomásul veszi, elfogadja, hogy az esztergomi önkormányzattal vitában állunk, de nem fogadja el, hogy az Önkormányzat nem ismeri el az elő haszonbérleti jogát. A perbeli egyezségkötés esetére 11.000.000.- forintban jelölte meg az általa kifizetni kívánt összeget. Emellett továbbra is fenntartva vételi szándékát, vállalta azt is, hogy a 40.000.000,- Ft-os biztosíték összegét legkésőbb 2008. június hó 23-ig az önkormányzat számlaszámára átutalja.

Tisztelt Közgyűlés!

Az előzőekben leírtakból is látszik, hogy a fenti ingatlan vonatkozásában a 40 millió Ft-os vételár, vagy egyezségkötési összeg elérhető, ezért javaslom, hogy a lefolytatandó eljárások során minimális összegként 40. millió Ft-ot határozzunk meg. Javaslom továbbá a nyergesújfalui 018/2 hrsz-ú ingatlan pályáztatással történő értékesítését, az ingatlanra irányuló egyezség megkötésének megkísérlését. Fentiekre tekintettel kérem a határozati javaslatok elfogadását.

Tatabánya, 2008. június 19.

2011. 03. 21. 14:30

Az AGIMPEX Kft.-t 1996 novemberében jegyezték be a cégbíróságon, ám 2009. novemberében Crumerum Építő Kft.-re változtatták a nevét. A társaság felszámolását több mint egy hónapja, 2011. február 7-én elrendelte a bíróság – derül ki az Opten céginformációs szolgáltató adataiból. A korábban lábatlani, majd nyergesújfalui székhellyel rendelkező cég a névváltozással egyidejűleg székhelyet és ügyvezetőt is cserélt, vélhetően fantomizálódott. A társaság ügyvezetője 2009. novemberéig Gimesi Sándor volt, majd bő egy hónapra egy guineai magyar férfi, Kelemen Imre vette át az irányítást, azóta pedig Jáger János Mihály jogosult a cégjegyzésre. Az utolsó, 2008-as beszámoló szerint az AGIMPEX Kft. közel 5,3 milliárd forintos árbevételt és 13 millió forint adózás előtti eredményt ért el A feltételezett fantomizálódással egyidejűleg a társaságból két jogutódot is létrehoztak: a nyergesújfalui székhelyű Agimpex Építő Zrt.-be menekítették az AGIMPEX Kft.vagyonának jelentős részét, így ez a társaság örökölte a jogokat és a kötelezettségeket is. Az Opten adatai szerint a legutóbbi, 2009-es mérleg szerint a társásag - melynek ügyvezetője és tulajdonosa Gimesi Sándor lett - 1-1 milliárd forintos befektetett-, és forgóeszköz állománnyal rendelkezik. Az eredménykimutatás szerint a cég árbevétele közel 443 millió forintra rúgott és 2,5 millós veszteséggel zárta az évet. A másik jogutód, az AGIMPEX 2009 Építő Kft. időközben több kézen átfutott, de most ismét az alakuláskori helyzet áll fenn, azaz Gimesi Sándor a tulajdonos és az ügyvezető is. A kft. az Opten adatai szerint 2009-ben több mint 103 millió forint árbevételt ért el, adózás előtti eredménye pedig mintegy 36 millió forintot tett ki. Az egykori AGIMPEX Kft.-től a Mária Valéria Hotel és a parkoló kivitelezését megrendelő Giegler Kft.-t 3 milliós tőkével még 2004-ben alapította Gimesi Sándor, az ügyvezető azóta is ő, és tavaly november óta társtulajdonos a testvére, Gimesi Csaba Zsolt is. A társaságból 2009 nyarán a vagyon felével kivált a MÁRIA VALÉRIA BUSINESS HOTEL Szállodaipari Kft. és 5 százalékkal a Giegler 2009 Kft., ezen cégek tulajdonosa és ügyvezetője is Gimesi Sándor. Az Agimpex Kft. felszámolásának következményeivel, a várost ért kár nagyságával és a tervezett lépésekkel kapcsolatban a Gazdaság.hu megkereste az esztergomi önkormányzatot, de a cikk megjelenéséig nem kapott választ.

 

http://gazdasag.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=406:felszamoljak-a-hirhedt-esztergomi-epitt&catid=2:hirek&Itemid=57

Törölt felhasználó #43

2008. 08. 18. 19:49

Üdvözlet

Elsőként Szeretnék Bemutatkozni. A nevem Holop István és a Táti Zöld Sziget Környezetvédő egyesület elnökeként küzdünk a szóban forgó beruházás ellen.

A kérdésre válaszolva, miszerint a Gimesi által megvásárolt területnek van-e köze a beruházáshoz, a válasz nagyon egyszerű. Ez a terület volt a fő stratégiai pont az ellentábor kezében, mivel pont kettészelte a jelenlegi helyszínre tervezett gyáregységet. Jómagam komoly jobboldali elkötelezettséggel rendelkező ember vagyok, de nem tartozom az idióta, elvakult emberek közé. Mindezt csak azért akartam kihangsúlyozni, hogy a célunk érdekében, azaz, hogy ennek a gyárnak ezen a területen semmi keresnivalója, nem változtatja meg a véleményem, még akkor sem, ha a jelen földszerzésben éppen két jobboldali politikus volta, aki keményen közrejátszott. Természetesen itt a Meggyes Tamásra és a Wölner Pálra gondolok. Mivel igen mélyen benne vagyok az ügyben, persze nem lehet elmenni azon tény felett sem, hogy az amúgy is igen feszült politikában minden oldalnak szüksége van a választási pénzekre, melynek tanúbizonyságát tette eddig, mint az MSZP mit az SZDSZ-is. Sajnos most beállt a sorba a FIDESZ is. Tehát arról nem kell tovább gondolkodni, hogy vajon a földterület milyen fontosságú volt a helyi polgármestereknek ( hivataloknak ), mert sajnos ezt jól tudták a fent említett egyének is. S, hogy még egy kis szösszenetet téve a dologhoz, hogy teljes legyen a kép. A Zöld Sziget egyesület egy szerződés megkötésének a lehetőségével kereste meg az Esztergomi önkormányzatot, miszerint, bérbe vette volna a területet egy úgynevezett zöld tanoda létesítésére, aminek a kialakításában igen sok vállalkozó segítséget nyújtott volna. A szerződéstervezet elkészült, majd a részemről, azaz a szervezet részéről aláírásra is került, de sajnos mivel ez a szerződés befagyasztotta volna a Holcim beruházásának a lehetőségét, meg kellett lépnie Esztergomnak ( karöltve a Gimesivel és a Holcimmel ) az adásvételt.

Zárszóként: a blogokban olvasottak közt találtam egy igen merész kifejezést, miszerint ezt a maffiához hasonlította valaki. Azt kell mondjam, hogy véleményem szerint sajnos ez nem hasonlat.

A jobb jövő reményében

Üdvözlettel

2008. 06. 29. 19:25

Érdemes elgondolkodni a következő összefüggéseken.

Meggyes hevesen ellenzi a Holcim beruházást, ezerrel ordítozik nagy aggódó környezetvédőnek adja elő magát, melléáll az ügyben valóban küzdő Szenes Lajos táti polgármesternek, fideszes párttársának. Majd összejön az egyedüli őt támogató vállakozóval aki már építési ajánlatot is előkészít a cementgyárral.

Ügyes trükkel kijátsza a valóban a környezetért aggódó pártársakat, majd kitalálja a megye számára ellenálhatatlan ajánlatot: - adok ingatlant azért ami egyébként úgyis a mienk majd a balhét (80 milla a telekért - Vajon még ki kap a léből?) áttereli az ártatlan tekintetű tisztességes vállalkozóra, aki annyiért épít mélygarázst mint amennyibe kerül a szálloda.

Illetve kezdi meg az építkezést, és majd mint a Contur a felénél feláll és lelép, majd hivatkozik mindenféle pótmunkára.....

Törölt felhasználó #43

2008. 06. 27. 19:07

Valószínűleg az itt felvetődött kérdésekre is napokon belül meg lesz egy válasz, amely úgy fog végződni, hogy:

"Ilyen egyszerű, teccikérteni."

Kiváncsi leszek rá.

Törölt felhasználó #43

2008. 06. 27. 18:31

Na, valami ilyesmit sejtettünk. Várjuk a fejleményeket, reméljük most nem lesz újabb Városháza által fizetett cikk a Hídlapban, telis-tele becsületsértő megállapításokkal.

Egyértelmű magyarázatra várunk, nem mellébeszélésre és összeesküvés sztorikra.

Törölt felhasználó #43

2008. 06. 27. 16:03

"A képviselők hozzájárultak a Nyergesújfalu külterületén található 018/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséhez, amennyiben a vételár eléri a nettó 40 millió forintot."


- www.kemoh.hu

Törölt felhasználó #43

2008. 06. 27. 13:27

Hűtlen kezelés, feljelentés, aztán bogozzák ki az illetékesek...

Törölt felhasználó #43

2008. 06. 27. 13:21

Az egominfo kommentárja ( egominfo.hu ):

Újra felbukkan Gimesi Sándor neve, (Giegler Kft, mélygarázs) egy, az önkormányzattal kapcsolatos telek ügyben. Mint egy cikkünkben írtunk már róla, Esztergom, a tulajdonában lévő nyergesújfalui telkét, - melyet azért vásárolt 2005-ben 5, 5 millió forintért, hogy érintett lehessen a Holcim ügyben -, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal elcserélte, a balatonvilágosi Hell – Bottyán iskolai üdülő ingyenes használati jogáról való azonnali lemondásáért.

Erről a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság 2008. március 26-án döntött. A Bizottság felhatalmazta a polgármestert a csereszerződés aláírására.

A hirtelen döntés azért nem volt életszerű, mert a megyei Önkormányzat egy másik megállapodás értelmében a Bottyán átadásával 2009-ben automatikusan lemondott volna az ingyenes használati jogról is.

Éppen ezért semmi nem indokolta a balatoni ingatlan használati jogának gyors megszerzését. Az iskolában erős tiltakozást váltott ki a hír, hiszen attól tartanak, hogy a város el kívánja adni az értékes Balaton-parti telket. A bizottsági ülésen elhangzottak szerint az ingatlan értéke kb. 80-100 millió forint, ezért a használati jog kb. 20- 25 milliót, érhet.

Mint most egy Megyei Közgyűlési előterjesztésből kiderül, (cikkünk végén olvasható) Esztergom városa „elfelejtette” értesíteni a csereszerződésben a megyét, hogy az érintett telek másik fele Gimesi Sándoré, akinek állítása szerint az érintett telekrészre elő haszonbérleti joga van. Gimesi 40 millió (!) forintért megvenné a megyétől a telket, minden valószínűség szerint azért, hogy felhasználja majd a Holcim fejlesztésével megélénkülő akciókban, vagy Nyergesújfalú Önkormányzata ennyiért legyen kénytelen kisajátítani. Mivel a megye a 15 napos határidőn belül nem válaszolt a vételi szándékára, Gimesi azonnal pert indított.

Megkérdezett szakértőnk több okból is.aggályosnak nevezte az ügyletet.

Egyrészt, mert az ügylet egy árfelverő manipulációnak tűnik, melyben Esztergom Önkormányzata tevékenyen részt vett, és egy másik gazdasági ügyletben kapcsolatban van Gimesi úrral.

Másrészt, egy 40 millió forintot érő ügy már a képviselőtestület elé tartozott volna, kérdés, hogy miért csak egy bizottság döntésén múlott.

Harmadrészt, még akár a közpénzzel való gondatlan bánás esete is fennállhat, hiszen, ha valóban 40 millió forintért fog elkelni az ingatlan, akkor Esztergom városa lényegében kidobott az ablakon 40 millió forintot, valamint az eredeti vételárat, 5, 5 milliót.

Mivel a Balatonszepezdi tábor használati jogát a város úgy is megkapja jövőre,és az ingatlan esetleges gyors eladásából befolyó pénzre nincs égető szüksége Esztergomnak, - hiszen milliárdok állnak a bankszámláján -, semmivel sem indokolható, hogy miért nem a város adta el 40 millió forintért a Nyergesújfalui telket Giegler Sándornak, (vagy bárkinek), miért adta át lényegében a semmiért a Megyei Önkormányzatnak.

Az ilyen égbekiáltóan rossz üzlet létrejöttén nem csoda, ha mindenkiben felvetődik a kérdés: kinek az érdeke érvényesült ebben az ügyletben?

Nincsenek kétségeink afelől, hogy újabb vizsgálatot, és egyéb eljárásokat maga után vonó botrány elé néz Esztergom.

Törölt felhasználó #43

2008. 06. 25. 20:23

Ez a terület kapcsolatban állhat vajon a tervezett Holcim beruházás helyszinével? (pl. szomszédos telek... vagy bármi)

2008. 06. 25. 20:10

Na most lehet a csatornafedél ügyével babrálni, meg ennek ürügyén sorok közt, kódolva cigányozni, de ezt a finom falatot kár lenne kihagyni.

2008. 06. 24. 22:38

Innen átmásolva: www.szeretgom.hu