A gondola.hu az Istvánról

A gondola.hu az Istvánról

2007. 05. 05. 14:31

A szabadkai és a beregszászi magyar tannyelvű felsőoktatás támogatására 1-1 millió forintot szavaztak meg az esztergomi képviselők április végi ülésükön. Döntöttek a Szent István Gimnázium jövőjéről is.

„A határon túli magyar nyelvű felsőoktatás elindulása, működése, funkciójának fenntartása az anyanyelvi oktatás biztosítása érdekében nemzetpolitikai szempontból is fontos. A határon túli magyarság megtartásának egyik fontos megtartó ereje a magyar nyelvű felsőfokú képzés jelenléte. Ennek elősegítése, és a működés biztosításához történő hozzájárulás az anyaország részéről a magyar összefogás jelképévé válhat, és demonstrálhatja a határok feletti összmagyar érdekek meglétét a Kárpát-medencében, amelyben Esztergomnak mindig kiemelkedő szerepe volt.” – indokolta javaslatát Meggyes Tamás polgármester. Szabadkán a város önkormányzata kezdeményezte a főiskolai kar indítását, és 2006. októberében nyitotta meg kapuit az intézmény, amit már indulásakor is támogatott egymillió forinttal Szent István városa. Az idei összeggel az iskola további felújításához, berendezéseinek megvásárlásához és működéséhez járult hozzá Esztergom. Hasonlóképpen rendszeresen segíti a város a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát is. Az 1993-ban indult kezdeményezés 2001-ben költözhetett jelenlegi épületébe, aminek felújításából oroszlánrészt vállalt Esztergom – ennek nyomán viseli városunk nevét az épület legnagyobb terme. A munka folytatását idén egymillió forinttal segíti a város.

Bár átmeneti, de megnyugtató megoldási javaslatot fogadtak el az esztergomi képviselők a Szent István Gimnázium elhelyezéséről április végi ülésükön. Meggyes Tamás polgármester javaslata alapján a végleges elhelyezéshez szükséges létesítmények megépüléséig a volt Hell Iskola kertvárosi épületében folytatódhat az oktatás. A Szent István elhelyezésére végleges megoldást az önkormányzati tulajdonba kerülő Dobó Katalin Gimnázium nyújt: az épületet kibővítve alakítják ki a szükséges helyiségeket.

Ezzel kapcsolatban az önkormányzat arra is kötelezettséget vállalt, hogy a két intézmény önálló működését is fenntartja. Nem vonják össze tehát az iskolákat, nem csökkentik az osztályok számát, sőt megőrzik a két intézmény, a hatosztályos képzést nyújtó Szent István és a négy- illetve nyolcosztályos Dobó képzési profilját is.

A fenti rendezés alapjául az szolgál, hogy a Hell Iskola ma még üresen álló épületének iskolai célú felújítására vonatkozóan hatályos építési engedéllyel is rendelkezik Esztergom. A tervek szerint itt helyezik el a városrészben működő Arany János Általános Iskolát. A tervezett költözés előtt azonban, a munkálatok felgyorsításával előbb a befogadó épület nélkül maradt Szent Istvánt helyezik el átmenetileg, s annak kiköltözését követen foglalja el új helyét az általános iskola.

A tervek szerint legkésőbb 2010-ben egy fedél alá kerülő két gimnázium önálló intézményként történő megtartása mellett nemcsak az szól, hogy az önkormányzat megtartani kívánja a középfokú oktatás képzési kínálatát. Esztergomban – a magyarországi települések túlnyomó többségével ellentétben – ugyanis két éve, a Szent Miklós Alap bevezetése óta emelkedik a születésszám, vagyis lesznek nyolc-tíz-tizennégy év múlva a nyolc-hat-négyéves képzésbe jelentkezők.

Meggyes Tamás előterjesztésében több lehetőséget is kidolgozott a Szent István elhelyezésére. Mint mondta – és mint azt a képviselők elfogadták –, az önkormányzat elsősorban a kertvárosi ideiglenes letelepedést szeretné elérni, hiszen így őrizhető meg legjobban az iskola egysége. Legelőbb az oktatási célú helyiségeket újítják fel, hogy a tantermek és a tanári rendelkezésre álljanak a szeptemberi iskolakezdésre, és őszre befejeződhetnek a kiszolgáló helyiségekkel, létesítményekkel kapcsolatos munkák is.

Amennyiben nem készülhet el a rekonstrukció, annak csúszásáig az egyház által ajánlott helyen, a Bibliotheca épületében és a Duna-parti oktatási épületegyüttes önkormányzati tulajdonban lévő úgynevezett „B” épületében folyhat a tanítás. Ha még így sem sikerül megoldani a helyzetet, Párkányban, az ottani Magyar Tannyelvű Iskola épületében folyhat a Szent István oktatási munkája. Ehhez a lehetőséghez Esztergom bírja Párkány polgármesterének, Ján Oravecnek a támogatását, aki a határon átnyúló testvérvárosi és nemzetközi, Európában is egyedülálló kezdeményezést is üdvözölte. Ennél a megoldásnál az önkormányzat iskolabuszokkal biztosítja a diákok szállítását is.

Ezekkel a lehetőségekkel azonban – ezt hangsúlyozta a beterjesztett indítvány – csak a Hell-felújítás elhúzódása esetén és csak a kertvárosi iskola elkészültéig kíván az önkormányzat.

gondola.hu

Még nincsenek kommentek :(