Dr. Csomor Sándor jegyző közleménye

Dr. Csomor Sándor jegyző közleménye

2008. 05. 27. 12:37

Esztergom Város törvényes jegyzőjeként a Polgármesteri Hivatal tizenhárom – egyébként név szerint meg nem jelölt – köztisztviselőjének a Képviselő testület 2008. május 22. napján tartott ülésén a tudomásomra jutott „állásfoglalásnak” nevezett Sipos Sándor által a nagy nyilvánosság előtt felolvasott közös nyilatkozatát illetően ezúton az alábbi tájékoztatást adom:

A köztem és a Képviselő-testület kialakult és azóta már lezárult munkaügyi jogvita semmilyen vonatkozásban nem érinti a Hivatal köztisztviselőit. Megdöbbenéssel fogadtam, hogy egyesek „retorzióktól” tartva határozottan és írásban kinyilvánították azon akaratukat, hogy nem kívánnak az általam vezetett Hivatalban dolgozni.

Megdöbbenésemet az a tény is csak fokozta, hogy Sipos Sándor úr a közös írásbeli nyilatkozat felolvasására pont az - azóta egyébként már országos botránnyá fajult – ún. mélygarázs-ügyben tartott napirendi pont tárgyalásakor kapott szót, amely ügyben éppen törvényességi észrevételt kívántam tenni. Sajnálatosan az ügy érdekességét pontosan az adja, hogy törvényes jegyzőként én nem kaptam szót a törvényességi észrevétel megtételére, ellenben Sipos úr egy teljesen oda nem illő tárgyban - azaz az engem érintő munkaügyi kérdésben – a Képviselő-testület ülését vezető polgármester úrtól szót kapva felolvashatta a köztisztviselők állítólagos nyilatkozatát. További érdekessége a dolognak, hogy Sipos úrral ellentétben én a hivatalomban történő kötelező visszahelyezésről szóló jogerős bírói ítélet óta, azaz 15 hónapja a saját ügyemben egyetlen egyszer sem kaptam szót.

Hangsúlyozni kívánom, hogy az engem érintő munkaügyi jogvita vonatkozásában én az elmúlt három évben mindvégig arra törekedtem, hogy az abból eredő esetleges kellemetlenségektől a kollégáimat, a Hivatal köztisztviselőit megóvjam. Ennek okán a tárgyi köztisztviselői nyilatkozatot manipulációnak tartom, és vélelmezem, hogy azt - a nevüket nem vállaló - köztisztviselők nem jószántukból illetve szabad akaratukból tették.

A közszolgálatban 15 éve vezető köztisztviselőként (osztályvezetőként, főosztályvezetőként, irodavezetőként, jegyzőként) dolgozom. Ez idő alatt kollégáim, beosztottjaim mellett mindig kiálltam, alaptalanul soha senkit nem engedtem szakmailag megalázni, ellehetetleníteni, vagy csak akár felelősségre vonni. Ezért cserébe a kollégáimtól megbecsülést, tiszteletet és szakmai elismerést kaptam. Megjegyezni kívánom, hogy én Sipos úrral soha egyetlen percet sem dolgoztam közösen, hiszen 2005. júliusában – azóta már bírói ítélet szerint is – jogtalanul távolítottak el hivatalomtól, és személy szerint Sipos úr ezt követően került a Hivatalhoz. Ennek okán értetlenül állok Sipos úr azon határozott és írásba foglalt kijelentése előtt, hogy „nem kíván velem tovább együttdolgozni”. Úgy gondolom, hogy minden önkormányzati közszolgálati jogviszonyban dolgozó köztisztviselő tisztában van a munkavégzésére vonatkozó jogszabállyal, azaz nevezetesen a köztisztviselők jogállásáról szóló törvénnyel (Ktv.) és a helyi önkormányzatokról szóló törvénnyel (Ötv.) Az Ötv. szerint a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. A Ktv. szerint a köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyáról bármikor, írásban indoklás nélkül, amely lemondás érvényességéhez nem szükséges a munkáltatói jogkör gyakorlójának a hozzájárulása, és amely lemondást a munkáltatói jogkör gyakorlójának tudomására kell hozni. Sajnálattal kellett tudomásul vennem, hogy 2008. május 22. napján tudomásomra hozott írásbeli nyilatkozattal - feltételtől függő hatállyal - a Polgármesteri Hivatal olyan köztisztviselői mondtak le közszolgálati jogviszonyukról, akik „szakmai tudásukkal nap mint nap azon ténykedtek, hogy az itt élők életviszonyai a tényleges lehetőségek függvényében javuljanak, és a hivatali ügyintézés színvonala emelkedjék.” A köztisztviselő a lemondási szándékát bármikor bejelentheti. A munkáltatói jogkör gyakorlójaként bízom benne, hogy a tizenhárom köztisztviselők szinte mindegyike kiváló kolléga, igazi közszolga - a szó nemes értelmében - , és ezért javaslom nekik, hogy munkába állásom napjáig gondolják újra lemondásukat, és a mostani nyilatkozatukat vagy felejtsék el örökre, vagy majd akkor, nyugodt körülmények között és megfontoltan ismételjék meg. Sajnálnám, ha a végrehajtási eljárás sikeressége után, azaz hivatalomban történő de facto visszahelyezésemet követően ezzel a tizenhárom kiváló kollégával csupán a törvény által előírt 2 hónapos lemondási idejükben tudnék együtt dolgozni.

A "Tisztségviselők állásfoglalása Csomor ügyben" cikkből kiemelve

2008. 05. 30. 10:29

Tegnap, edzésre menet hallgattam a rádiót. Dr. Csomor Sándor jegyző urat kérdezték kb. 40 percen keresztül. A jegyző úr rendkivül higgadtan, véleményem szerint az ügyet kevésbé ismerők számára is közérthetően kommentálta az eseményeket. Új dolgokat is hallottam. Jegyző úr eddig az összes ügyben - szám szerint 11 alkalommal - a különböző hatóságoktól elbírálva pozitívan, azaz győztesen került ki. Én ebből arra "következtetek", hogy mindenki MT Nagyvezir demokratikus mükődése ellen van, röviden "összeesküdtek ellene. MT Nagyvezir, ha továbbra is megtagadja a jogerős végzés végrehajtását, akkor nemcsak pénzbüntetésre ítéltetik, hanem bűncselekményt követ el, és ezt az eljárást hivatalból el kell inditani ellene. Érdekes dolog az is, hogy diktátorunk - a Parlamentben, mint felesküdőtt parlamenti képviselő - kétségbe vonta a Magyar bíróság több tanácsa által tárgyalt jogerős ítéletét, ami elképesztő, A médiában azt - moderálva, helyette: mondta - a napokban, hogy az élményfürdő nyereséges és vizsgálat pozitívan lezárult. Egyik sem igaz. A mélygarázs ügy sincsen lefutva. Sipos úrnak és 12 társának - ha léteznek, egyelőre nem tudjuk kik azok(!!!!) - nem lennék a bőrükben, egyrészt rágalmazásuk miatt, másrészt megélhetésük miatt.

Eredeti méret

2008. 05. 29. 20:01

A mai adás 2. részének kb. felétől és a 3. rész

www.klubradio.hu

2008. 05. 29. 15:55

Szerintem itt azért egy kicsit többről van szó, mint a sporthasonlatok helyénvalósága. Esztergom város jegyzője korábban a következőket mondta:

"Természetesnek tartom azt az elvárást, hogy egy polgármester megválaszthassa azt a vezető kollégát, akivel együtt akar dolgozni. Amennyiben nem tudok valamilyen ok miatt együtt dolgozni a polgármester úrral -- az ilyen dolgok hamar ki szoktak derülni -- ez nem fog a városnak egy fillérébe se kerülni."

Ez egy pozitív kicsengésű gondolat, várható magatartás megjelölése. Sajnos Csomor úr nem olvassa minden nap a szeretgomot, biztosan ezért nem tud választ adni egy nagyon egyszerű, többek által feltett kérdésre.

Hogyan egyezteti össze akkori kijelentését, a mostani tevékenységével?

2008. 05. 28. 23:23

Ne tegyünk úgy, mintha egy előásott, szövegkörnyezetből kiragadott idézet a fennálló jogi helyzeten bármit is változtatna. Ez nagyon gyenge érv lenne.

2008. 05. 28. 21:34

Szép kerek és bölcs gondolat. Meghajlok érveid súlya alatt :)

2008. 05. 28. 19:08

Hmm, én nem olvastam olyat, hogy Csomor a munkatárs-megválasztás jogát vitatná... Tudnál idézni ilyet?

2008. 05. 28. 18:52

Lehet, hogy tévedek, de nekem úgy tűnik, hogy szövegkörnyezettől függetlenül most elvitatja Meggyestól a munkatárs-megválasztás jogát Csomor úr. Pedig korábban természetesnek vélte.

2008. 05. 28. 18:46

Megkerestem a linket:

old.egominfo.hu

Egy régi ekor-lapra hivatkozva "egomka" idézi ezt be Csomornak, miszerint 2002-ben nyilatkozta ezt a szöveget - gondolom az előző jegyző menesztését követően. Jó lenne ha elő lehetne keresni azt az ekor-lapot, hogy milyen szövegkörnyezetben, milyen kérdésre válaszolva jött elő...

2008. 05. 28. 18:45

Ez igaz, de mondvacsinált okokkal nem rúghat ki senki senkit a mai világban!

2008. 05. 28. 18:40

"Természetesnek tartom azt az elvárást, hogy egy polgármester megválaszthassa azt a vezető kollégát, akivel együtt akar dolgozni.

Ugyan Kata' csűröm-csavarom.... de a lényeg: fent olvasható

2008. 05. 28. 13:57

Ezt tegyük fel Csomor nyilatkozta:

Amennyiben nem tudok valamilyen ok miatt együtt dolgozni a polgármester úrral -- az ilyen dolgok hamar ki szoktak derülni -- ez nem fog a városnak egy fillérébe se kerülni.

Nem látok ebben semmi kifogásolni való ugyanis ez nem a jelenlegi helyzetre hivatkozik! mivel nem így szól a mondat, hogy:

"Amennyiben a polgármester úr nem tud valamilyen ok miatt együtt dolgozni a velem -- az ilyen dolgok hamar ki szoktak derülni -- ez nem fog a városnak egy fillérébe se kerülni...."

vagy

"Amennyiben nem tudok valamilyen ok miatt együtt dolgozni a polgármester úrral (például polgármester úr megakadályoz ebben)-- az ilyen dolgok hamar ki szoktak derülni -- ez nem fog a városnak egy fillérébe se kerülni"

Csomor tudna együtt dolgozni, MT vel ha a polgármester bírósági döntést figyellmen kívül hagyva nem akadályozná!

Olvass figyelmesen!

2008. 05. 28. 13:38

HB igazad van, nem egyenlők az esélyek. MT mellett hatalom, dr.CsS mellett az igazság és a jog. Ha mindemelett a hatalom mellett szavazol...annak ellenére én az igazság mellett. És, amint látom, a többség is. De azért ne keseredj el. Rád is szükség van. Lássuk, honnét jöttünk.

2008. 05. 28. 11:15

Kedves Csomor Sándor! Nagyon szeretném, ha nem folytatódna ez a rendkívül kellemetlen harc, melyben már minden ember nevetségessé kezd válni. Szeretném, ha a saját magába vetett hite felülemelkedne ezen a botrányos sorozaton, tudom, hogy ez nagyon kemény dolog már. Mondja meg, mit remél a borzalmak további fokozásával? Nem hinném, hogy a magaslatokba emelné, sem Önt, sem bármely másik felet! Valamikor válogatott sportoló voltam, és akkor az volt a cél, bizonyítani mindenáron, hogy a küzdelemnek eljön az eredménye. De megtanultuk azt is, hogy a versenyben egyenlő esélyek vannak, a célban dől el, ki mit ér! Igaz, ez minden sportolóra vonatkozott akkor. Itt már nincs tisztes cél, és nem lehet eldönteni sem, ki mit ér! Ez már nem hoz tisztességes eredményt senkinek. Kérem, és tanácsolom az idősebb jogán, hogy "elegánsan" hagyja abba, és váltson sportágat, ahol remélhetőleg azonos "ellenfelek" vannak. Kár a saját életünket és becsületünket kockára tenni holmi mocskos megnyilvánulások miatt! Szívesen megadom az elérhetőségem, ha kívánja, nem kívánok most itt névtelen maradni nem volna tisztességes. Üdvözlettel HB 47

2008. 05. 28. 9:32

Tisztelt Közönség!

Tádáá!

Megújult ugyan az egyik városi honlap, de innen-onnan elő lehet idézni azt a réges-régi interjút, amiben a következőket nyilatkozza Csomor 2003-ban, megválasztása után (figyelem, szó szerinti idézet következik!):

"Természetesnek tartom azt az elvárást, hogy egy polgármester megválaszthassa azt a vezető kollégát, akivel együtt akar dolgozni. Amennyiben nem tudok valamilyen ok miatt együtt dolgozni a polgármester úrral -- az ilyen dolgok hamar ki szoktak derülni -- ez nem fog a városnak egy fillérébe se kerülni."

Nos?

Mármint miképpen értelmezhetjük ezeket a mondatokat, és a fentieket a valósággal összevetve mennyit adhatunk Csomor mostanában megjelent nyilatkozataira?

Kérem szépen, úgy szeretném tudni!

2008. 05. 27. 19:08

TÉNYEK: 2008 május 26 - M. Tamás mint országgyűlési képviselő a Parlament folyosóján áll és azt nyilatkozza Tizenegy !!!!, azaz 11 db.!!! jogerős bírósági határozat ( Visszahelyezés I-II fok+ felülvizsgálat LB, Eskü I-II fok, Illetmény, kártérítés I-II fok, Végrehajtás 200.000Ft I-II fok, Végrehajtás 500.000Ft.I-II fok.) után , hogy elfogult volt a bírónő és új eljárást fog kezdeményezni.

JOG: Az Alkotmány vonatkozó részei: „ 50. § (1) A Magyar Köztársaság bíróságai védik és biztosítják az alkotmányos rendet, a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jogait és törvényes érdekeit, büntetik a bűncselekmények elkövetőit.

20. § (2) Az országgyűlési képviselők tevékenységüket a köz érdekében végzik.

42. § A község, a város, a főváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét megilleti a helyi önkormányzás joga. A helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintő helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása. „

JÖVŐ: Bizonyára M. Tamás 2008 május 29-én a Képviselő-testület elé fog vinni ismét valamilyen dehonesztáló határozati javaslatot személyemmel kapcsolatban. Bizonyára a következő Hídlapban legalább egy oldalas lejárató cikk fog megjelenni rólam és bizonyára nem M Tamás fogja jegyezni.+ "Közlemény". Bizonyára az én közleményemet a Hídlap még fizetett hirdetésként sem fogja leközölni.

PREVENCIÓ: Nem szeretek pereskedni, de ezentúl minden személyemet ért támadásért jogi elégtételt veszek.

KÉRDÉS: Nem lett volna egyszerűbb bocsánatot kérni tőlem?

2008. 05. 27. 17:36

tévedtem: köztisztviselőknek

2008. 05. 27. 17:35

Természetesen tudniuk kellett volna, (illett volna), hiszen a munkakörük betöltéséhez, mint a Ktv, ből mind az Ötv. ből alap illetve szakvizsgát kell tenniük. Mindazon túl a vezető közalkalmazottaknak tudniuk kell a rájuk vonatkozó jogszabályokat, hisz alkalmazniuk is kell!

2008. 05. 27. 16:57

Kiváncsi lennék, hogy tudta-e az a tizenhárom ember, hogy éppen a felmondását írja alá...