Tisztségviselők állásfoglalása Csomor ügyben

Tisztségviselők állásfoglalása Csomor ügyben

2008. 05. 23. 15:50

A Híd lap szerkesztőségébe Esztergom Önkörmányzata sajtóközleményt juttatott el "a polgármesteri hivatali vezetők tisztségviselők Csomor -ügyben hozott állásfoglalásról"

2008. 06. 06. 8:14

Véleményem szerint a gitt ebben az eskü ügyben kicsit túl lett már rágva, hogy végre én is idézzek valakit : "Szavak cserben hagynak, nincs szó mi kifejezhetné gondolataim mélységét ezzel kapcsolatban." ( Claudius, Róma IV. császára) Álljon itt a szavaim helyett egy illetékes ember gondolata a jogról, amikor egy képviselő azt firtatta, hogy az ülésen tárgyalt ügyben az önkormányzati határozat mire kötelezi a képviselő testületet.

www.rtlhirek.hu

A lényeg 6:02-nél kezdődik.

2008. 06. 05. 21:06

Minden jót urak!

2008. 06. 04. 18:39

Ha jól látom, itt az emberek off-nak mondják, ha valaki másról beszél, nem arról, amiről kéne. Most az megy. Petró Úrról lemondok. Úgy látszik nem szereti az egyenes válaszokat, nem kenyere.

2008. 06. 03. 22:12

Breki! Igazán arra gondoltam,hogy az aláíró köztisztviselők írásba adták,hogy nem pártatlanok. A jegyző pedig csak tiltakozott a város első számú köztisztviselőjének és híveinek méltatlan,helyenként jogsértő magatartása ellen.

2008. 06. 03. 20:55

PANNA idézte be ezt:

Az 1992.évi XXIII ,a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint : "A köztisztviselő nem folytathat olyan tevékenységet,nem tanúsíthat olyan magatartást,amely hivatalához méltatan,vagy amely pártatlan,befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné."

Bár Csomor dr. nem köztisztviselő, mert nem tett esküt, ettől mégis tekintsünk el.

Tegye mindenki a szivére a kezét, olyan magatartást várunk el egy jegyzőtől, a vezető köztisztviselőtől, amilyet Csomor dr. folytatott. Törjünk át. Gondolta ő, ha Meggyes ellenkezik. Majd én megmutatom. Közbekiabálok, ha nem ad szót. Az ilyen magatartás nem méltó a köztisztviselőhöz. Egyeseket taszít, másokat rémíszt, de olyan is van akinek rossz példát ad. Mi lesz, ha Csomorhoz bemegy egy ügyfél és addig kajabál és balhézik amíg el nem éri amit akar? Ki támogatja ezt a magatartást? Józan ember nem. Látjátok! Csomor, ha lenne is esküje, köztisztviselői renoméját így is eljátszotta volna.

2008. 06. 02. 18:33

Az állásfoglalásból:

Munkánk stabilitása, beosztottjaink optimális munkakörülményei, és az ebből eredő ügyfél-elégedettség megtartása és javítása érdekében a következő állásfoglalást fogalmazzuk meg:

Ha megvalósul az amit a tisztségviselők az állásfoglalásukban kérnek, akkor a továbbiakban beköszönt az Önkormányzathoz a kánaán, minden sínre kerül, minden ügyfél mosolyogva és örvendezve fog távozni a hivatalból? Onnantól kezdve egy átépítési engedélyre nem kell tizen valahány hónapot várni? Egy lakóközösség nem fogja úgy érezni, hogy egy felújítási pályázat során x millió forinttal átverik? Azokon a helyeken ahol nem sikerült a lakókra rálőcsölni a fűnyírást nem fog kialakulni "borneói dzsungel"? Egy beadott kérelemre 3-4 hónapon belül méltóztattnak megmozdítani a fülük botját? Vagy ezek a dolgok nem változnak?

2008. 06. 02. 17:32

Az 1992.évi XXIII ,a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint : "A köztisztviselő nem folytathat olyan tevékenységet,nem tanúsíthat olyan magatartást,amely hivatalához méltatan,vagy amely pártatlan,befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné."

2008. 06. 01. 14:41

A Hídlap adja a másolatát az "önkéntes" aláírásokról. Lehet köztük őszinte is. Mikor baka voltam én is "őszintén" aláírtam egy szocialista vivmány védelmét tartalmazó "esküt"! Ha nem írom alá nem rúgtak volna ki, egyáltalán nem, sőt bevarrtak volna egy kis mozgalmi intézetbe. Aki volt katonabácsi, tudja mit írok, és a téma mai változata is világos. Harcos üdv!

Törölt felhasználó

2008. 05. 31. 13:25

betettem az állásfoglalás másolatát a hírbe

2008. 05. 27. 22:44

Emberek, ne offoljátok szét a témát!

2008. 05. 27. 12:44

ismétlem a korábban más rovatban kifejtett véleményemet: a bíróság ítéletével kell pótoltatni a testület dr.CsS-t kinevező határozatát. Ennek birtokában CSAK A DR.CS.S. ALÁÍRÁSÁVAL ÉRVÉNYESEK A TESTÜLETI JEGYZŐKÖNYVEK, A RENDELETEK, A HATÁROZATOK ÉS HA Ő ÚGY SZABÁLYOZZA, AKKOR A KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZATOK, LEVELEK, STB.

Az útja: a Ptk. szabályait alkalmazni kell a munkajogviszonyokra is, ha hézagpótló. Erre precedens van. A bíróság állásba visszahelyezése után törvényi kötelesség a kinevezési testületi nyilatkozat/határozat meghozata és MT aláírása a kinevezési okiraton. Ha a bíróság tehát ebben dönt, dr.CsS NÉLKÜLÖZHETETLEN lesz az önkormányzati működéshez.

2008. 05. 27. 12:09

Dr. Csomor Sándor jegyző közleménye

Esztergom Város törvényes jegyzőjeként a Polgármesteri Hivatal tizenhárom – egyébként név szerint meg nem jelölt – köztisztviselőjének a Képviselő testület 2008. május 22. napján tartott ülésén a tudomásomra jutott „állásfoglalásnak” nevezett Sipos Sándor által a nagy nyilvánosság előtt felolvasott közös nyilatkozatát illetően ezúton az alábbi tájékoztatást adom:

A köztem és a Képviselő-testület kialakult és azóta már lezárult munkaügyi jogvita semmilyen vonatkozásban nem érinti a Hivatal köztisztviselőit. Megdöbbenéssel fogadtam, hogy egyesek „retorzióktól” tartva határozottan és írásban kinyilvánították azon akaratukat, hogy nem kívánnak az általam vezetett Hivatalban dolgozni.

Megdöbbenésemet az a tény is csak fokozta, hogy Sipos Sándor úr a közös írásbeli nyilatkozat felolvasására pont az - azóta egyébként már országos botránnyá fajult – ún. mélygarázs-ügyben tartott napirendi pont tárgyalásakor kapott szót, amely ügyben éppen törvényességi észrevételt kívántam tenni. Sajnálatosan az ügy érdekességét pontosan az adja, hogy törvényes jegyzőként én nem kaptam szót a törvényességi észrevétel megtételére, ellenben Sipos úr egy teljesen oda nem illő tárgyban - azaz az engem érintő munkaügyi kérdésben – a Képviselő-testület ülését vezető polgármester úrtól szót kapva felolvashatta a köztisztviselők állítólagos nyilatkozatát. További érdekessége a dolognak, hogy Sipos úrral ellentétben én a hivatalomban történő kötelező visszahelyezésről szóló jogerős bírói ítélet óta, azaz 15 hónapja a saját ügyemben egyetlen egyszer sem kaptam szót.

Hangsúlyozni kívánom, hogy az engem érintő munkaügyi jogvita vonatkozásában én az elmúlt három évben mindvégig arra törekedtem, hogy az abból eredő esetleges kellemetlenségektől a kollégáimat, a Hivatal köztisztviselőit megóvjam. Ennek okán a tárgyi köztisztviselői nyilatkozatot manipulációnak tartom, és vélelmezem, hogy azt - a nevüket nem vállaló - köztisztviselők nem jószántukból illetve szabad akaratukból tették.

A közszolgálatban 15 éve vezető köztisztviselőként (osztályvezetőként, főosztályvezetőként, irodavezetőként, jegyzőként) dolgozom. Ez idő alatt kollégáim, beosztottjaim mellett mindig kiálltam, alaptalanul soha senkit nem engedtem szakmailag megalázni, ellehetetleníteni, vagy csak akár felelősségre vonni. Ezért cserébe a kollégáimtól megbecsülést, tiszteletet és szakmai elismerést kaptam. Megjegyezni kívánom, hogy én Sipos úrral soha egyetlen percet sem dolgoztam közösen, hiszen 2005. júliusában – azóta már bírói ítélet szerint is – jogtalanul távolítottak el hivatalomtól, és személy szerint Sipos úr ezt követően került a Hivatalhoz. Ennek okán értetlenül állok Sipos úr azon határozott és írásba foglalt kijelentése előtt, hogy „nem kíván velem tovább együttdolgozni”. Úgy gondolom, hogy minden önkormányzati közszolgálati jogviszonyban dolgozó köztisztviselő tisztában van a munkavégzésére vonatkozó jogszabállyal, azaz nevezetesen a köztisztviselők jogállásáról szóló törvénnyel (Ktv.) és a helyi önkormányzatokról szóló törvénnyel (Ötv.) Az Ötv. szerint a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők felett a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. A Ktv. szerint a köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyáról bármikor, írásban indoklás nélkül, amely lemondás érvényességéhez nem szükséges a munkáltatói jogkör gyakorlójának a hozzájárulása, és amely lemondást a munkáltatói jogkör gyakorlójának tudomására kell hozni. Sajnálattal kellett tudomásul vennem, hogy 2008. május 22. napján tudomásomra hozott írásbeli nyilatkozattal - feltételtől függő hatállyal - a Polgármesteri Hivatal olyan köztisztviselői mondtak le közszolgálati jogviszonyukról, akik „szakmai tudásukkal nap mint nap azon ténykedtek, hogy az itt élők életviszonyai a tényleges lehetőségek függvényében javuljanak, és a hivatali ügyintézés színvonala emelkedjék.” A köztisztviselő a lemondási szándékát bármikor bejelentheti. A munkáltatói jogkör gyakorlójaként bízom benne, hogy a tizenhárom köztisztviselők szinte mindegyike kiváló kolléga, igazi közszolga - a szó nemes értelmében - , és ezért javaslom nekik, hogy munkába állásom napjáig gondolják újra lemondásukat, és a mostani nyilatkozatukat vagy felejtsék el örökre, vagy majd akkor, nyugodt körülmények között és megfontoltan ismételjék meg. Sajnálnám, ha a végrehajtási eljárás sikeressége után, azaz hivatalomban történő de facto visszahelyezésemet követően ezzel a tizenhárom kiváló kollégával csupán a törvény által előírt 2 hónapos lemondási idejükben tudnék együtt dolgozni.

2008. 05. 27. 9:28

A köztisztviselő nem foglalhat el szubjektív álláspontot a testület hatáskörébe tartozó ügyben. Át kellene gondolni a szerepvállalást.

2008. 05. 27. 9:17

Kedves Petró, újra beteszem, mert nem is reagáltál.

"...szerettem azt a kezdeti szeretgomos közösséget is, akik még hasonló (politikamentes) módon próbáltak aggódni érte, mint én. Kár hogy belőlük nagyon kevesen maradtak itt. !"

Próbáltuk és még mindig itt vagyunk, de úgy tűnik nem lehet politikamentesen aggódni a városunkért. Sajnos amikor konkrét aggodalmakat és kérdéseket fogalmaztunk meg, rögtön kútmérgezők és egyéb libsibolsidömösiésegyebek lettünk - mint ahogy te is tapasztalhattad, hiszen itt vagy a kezdetektől. Aki nem hiszi, járjon utána...

Vagyis nem mi változtunk meg! Ellenben vannak, akik nem tűrik, nem bírják a kritikát, nem hallják meg az ésszerű javaslatokat.(Bocsánat: megjelentek a fűnyírók a Macskalépcsőn.) Örökérvényű törvény, hogy fáj az igazság. Valójában már eljutottak a "de kár, hogy nem nekünk jutott az eszünkbe!" szintre, viszont ezt a világ minden kincséért sem vallják be, hiszen ezt - ostobaság! - tekintélyvesztésnek fogják fel és elkezdődik az "erőből riposztozás." És ez engem személy szerint piszkosul bosszant. És mivel semmit nem hallanak, hallgatnak, meg, el sem gondolkoznak a javaslatokon, ötleteken, mert hát INNEN jön - így mostanában bizony sűrűn elgondolkodom a káka és a csomó esetén az egyik oldalról, és az erősebb kutyával kapcsolatos kifejezésről az önkormányzat esetében.

Ennek ellenére váltig állítom és felhívom a figyelmét az ügyeletes olvasónak - bárhonnan is olvas minket: AZ SZERETGOM TELE VAN A VÁROSÉRT TENNI AKARÓ, JÓSZÁNDÉKÚ EMBEREKKEL! CSAK MEG KELLENE HALLANI, HALLGATNI ŐKET!

2008. 05. 25. 20:39

Az Önkormányzat és dr. Csomor Sándor közötti munkaügyi konfliktus tengerikígyóvá növekedése idestova két éve terheli a hivatali közhangulatot, és ennek rendezése belátható időn belül, a jogi álláspontok különbözősége folytán nem is várható.

Mi az, hogy nem várható belátható időn belül, ha egyszer a Csomor Sándort visszahelyező bírósági ítélet jogerős, és mindkét félre nézve kötelező? Mit számít a jogi álláspontok különbözősége, ha egyszer ítélt dologról van szó? A többi innentől magánügy, mindenki gondoljon, amit akar - csak végezze a munkáját a saját osztályán-, de az ítéletet végre kell hajtani, és végre is fogják hajtani.

Sajnálatosnak tartjuk, hogy szokványos körülmények között nem a nyilvánosság előtt zajló munkaügyi vita kikerült a közmédiába, és egyes intemetes hírportálok felületére.

Ebben nem érzek semmi sajnálatost. Ugyanis nem arról van szó, hogy egy osztályvezető egy titkárnőt molesztált, vagy bármi hasonló. Közérdekű információ, hogy Esztergomban ki a törvényesség őre, és hogy minden törvényesen zajlik-e, ki ennek a felelőse a helyi közügyekben. NEM KELL FÉLNI A NYILVÁNOSSÁGTÓL, ha nincs mit takargatni.

2008. 05. 25. 17:33

Láttam a kivezetési kisérletet.Hülye ez a megyes????,és persze a bandája!!! Most nagyon finoman fogalmaztam ne moderáljatok!!!

2008. 05. 25. 13:38

Közszolgáltatás

A közművek szolgáltatása a lakosság részére. Az állampolgárok ellenszolgáltatás nélkül teljesítendő szolgálata az állami hatóságok részére. www.kislexikon.hu

...hát már emiatt is ...

2008. 05. 25. 13:22

Az ún.: 7'S Modell a szervezeti működés 7 legfontosabb összetevőjét tartalmazza. Struktúra-rendszerek-stílus-személyi állomány-kompetencia-stratégia-kultúra. Ebben minden területen háromféle szintet különböztetünk meg: érzékelt szint ( jelenlegi forma) kívánatos szint ( elégedetlenség mértéke szerint változik) megvalósítható szint ( a reálisan elérhető változás). Az értékelt szint és a megvalósítható szint közötti tér a mozgástér. ( AZ ÁLLÁSFOGLALÁS SZERINT EZ KICSI.) Az érzékelt szint és a kívánatos szint közötti tér a kihívás. ( EZ NAGY AZ ÁLLÁSFOGLALÁS ALAPJÁN.) Ha a mozgástér nagyob lenne, mint a kihívás, akkor potenciállal rendelkezne a szervezet. Ha szűkebb a mozgástér, mint a kihívás, az veszély, fenyegetettség, gyengeség. A SWOT mellett tehát a mozgástér-potenciál- kihívás-veszély egységes logika rendszere az SPCD-elemzés. Ha tehát MT nem rendezi a jelenlegi helyzetet, akkor a szűk mozgástér miatt ellenőrizetlen és ellenőrizhetetlen ( HR ) veszélyhelyzet lép fel. Erről szól a tudósítás.

2008. 05. 25. 12:41

Hát igen, van olyan ember a földönn (elég sok), aki 1 kis hatalomért+pénzért eladja a lelkét, a gerincét, a velejét! Páran jelzik itt neki a földön, de majd úgyis Odafent számol el tetteivel és lelkiismeretével...A gyűlöletet Ők ársztják magukból és önös érdekeik kivitelzéséből.

Hány év múlva élhetünk úgy ebben a városban szerintetk, hogyha megkérdezik tőlünk, h, hogyan hívják a polgármestert, akkor el kell gondolkodnunk még a nevén is...???

Törölt felhasználó

2008. 05. 25. 9:11

„ Egy küldöttség élén ment hozzájuk, és nyers őszinteséggel azt tanácsolta nekik, hogy mindenkivel hűségesküt írassanak alá, mielőtt harci bevetésre engednék őket.
- Persze csak ha maguk is akarják- fejtegette Black kapitány. – Kényszerről szó sincs. De mindenki más hűségesküt írat alá velük, és a központi kémelhárítás nyilván nagyon furcsának találná, ha épp maguk lennének azok akik nem gondolnak édes hazájukra, és nem íratnak alá hűségesküt. Ha rossz hírbe akarnak keveredni, az a maguk dolga, nem másé. Mi csupán segíteni akarunk.” „A haza védelme mindenkinek kötelessége- válaszolt Black kapitány Milo ellenvetéseire. – És ez az egész mozgalom önkéntes, Milo ezt sohase felejtse el. Az embereknek nem kell aláírniuk Plitchard meg Wreb hűségesküjét ha nem akarják. De azt elvárjuk magától, hogy ha nem írják alá, halálra éheztesse őket.” Gondolom a neveket nem kell behejettesítenem! :-))))