A Polgári Esztergomért Egyesület állásfoglalása

A Polgári Esztergomért Egyesület állásfoglalása

2008. 05. 19. 21:04

Hiteles tájékoztatást, nyílt szakmai vitát, megismételt és felelős döntést várunk mélygarázs-ügyben!

„Pedig ha az ember rosszul gombolta be a mellényét,
nincs más mód, mint kigombolni s elől kezdeni.”

(Deák Ferenc)

Nemrég sajtóhírekből értesülhettünk arról, hogy az esztergomi képviselő-testület 2008. április 30-i zárt ülésén az esztergomi képviselők többsége megszavazta: Esztergom Város Önkormányzata bruttó egymilliárd-hatszáznyolcvanmillió forint értékben, egyenként 5,17 millió forintért vásároljon 325 db parkolóhelyet az épülő Mária Valéria Hotel mélygarázsában.

Egyesületünk 2008. május 8-án kelt levelében már felhívtuk Meggyes Tamás polgármester úr figyelmét arra, hogy egy ilyen nagyságrendű kiadás ügyében célszerű és szükséges lenne a lakosság és az esztergomi társadalmi szervezetek számára biztosítani a szerződést előkészítő szakmai anyagok, gazdaságossági számítások, hatástanulmányok megismerését. Sajnálatosnak tartottuk, hogy az ügyről zárt ülésen, tehát a nyilvánosság kizárásával született döntés, de még az önkormányzati képviselők is csak közvetlenül a szavazás előtt kaphatták kézhez az előterjesztést – az ezt megalapozni hivatott szakmai anyagok nélkül.

Polgármester úr levelünkre választ nem küldött, ezért levelünket később a nyilvánossággal is megosztottuk. Az úgynevezett „mélygarázs ügy” meglehetős vihart kavart. Levelünk megjelenését követően a zárt ajtók mögött tárgyalt kérdéssel, több önkormányzati képviselő, sőt az országos sajtó is foglalkozni kezdett.

A testületi döntést követően, május 15-én kelt levelében polgármester úr utólagosan azt kéri az esztergomi „választópolgároktól”, hogy a levélhez mellékelt (névvel és lakcímmel ellátott) „Kérdőív” lehetőségei közül „válasszanak”. Egyesületünk úgy értelmezi, hogy Meggyes Tamás polgármester az önkormányzati képviselők többségi határozatát nem tartja megmásíthatatlannak.

Ugyanakkor, álláspontunk szerint a kiküldött ívben lévő lehetőségek önmagukban alkalmatlanok arra, hogy jó döntést hozhasson a város. A felkínált (mindössze 2 db) válaszlehetőség, illetve a kérdésbe foglalt indoklás (!) erősen befolyásolják a válaszadás irányát. A kérdőívben feltüntetett pénzügyi adatok hátterét, megalapozottságát nem ismerjük.

Ezen túlmenően nem szabad szó nélkül hagynunk azt a tényt, hogy dr. Szabó Máté ombudsman adatvédelmi szempontból jogszabálysértőnek minősítette a forgalmi rend tárgyában korábban hasonló módszert használó kérdőívet és annak feldolgozását.

Mindezeket figyelembe véve, mint konzervatív, polgári értékeket valló közösség, ismételten felkérjük Meggyes Tamás polgármestert és a Képviselő-testületet arra, hogy tegyék lehetővé a szakmai előkészítő anyagok megismerését, s ennek alapján a kérdés nyílt, megfontolt megvitatását. Ekkora összegről való döntés – bruttó egymilliárd-hatszáznyolcvanmillió forint – érdemes arra, hogy rendkívüli, csak erre a napirendi pontra összehívott nyílt testületi ülésen tárgyalják. Javasoljuk azt is, hogy a szokásos kétperces interpellációk helyett Meggyes Tamás Polgármester Úr adjon lehetőséget az érdemi vitára. Arra kérjük Meggyes Tamás Polgármester Urat, hogy a kérdés tisztázásáig halassza el a szerződés aláírását.

A Képviselő-testület ellenzéki, szocialista és liberális képviselőit arra kérjük, hogy ebből a jelentős kérdésből ne kívánjanak politikai tőkét kovácsolni és a feszültséget fenntartani, hanem járuljanak hozzá a kialakult helyzet mielőbbi, megnyugtató rendezéséhez, az érdemi viták lefolytatásához.

Végezetül pedig azt kérjük a felelősen gondolkodó esztergomi polgároktól, hogy ne küldjék vissza a tartalmilag és adatvédelmi szempontból egyaránt kétséges „kérdőívet”. Semmilyen formában ne adjuk (név és lakcím alapján beazonosítható) hozzájárulásunkat és utólagos felhatalmazásunkat egy olyan pénzügyi döntéshez, amelyről még az önkormányzati képviselők sem tudtak megfelelően tájékozódni, és amelyre – információk hiányában – az esztergomi polgároknak nincs rálátásuk.

Esztergom, 2008. május 19.

Kovács Gábor

elnök

2008. 05. 20. 20:20

Ha akarnám sem tudnám visszaküldeni, mert nem kaptam! Kapott viszont az előző tulaj, aki elvileg és gyakorlatilag 14 éve nem itt lakik! Ezt eljátszották a forgalomszabályozási kérdőívnél is, de azzal a különbséggel, hogy akkor nekem is volt névre szóló kérdőívem. Most akkor én már nem vagyok esztergomi lakos? Nem kíváncsiak a véleményemre? Hogy dolgoznak abban az irodában?

2008. 05. 20. 16:37

Esetleg alternatívaként a C opció felrajzolása és bekarikázása merülhet fel... és mellé lehet írni, hogy az adott polgár mire használtatná fel inkább ezt a cirka másfél milliárd forintot...