Alkotmányellenes a Közigazgatási Hivatal szerint a szemétdíjrendelet is

Alkotmányellenes a Közigazgatási Hivatal szerint a szemétdíjrendelet is

2008. 04. 14. 20:21

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltségének vezetője (a továbbiakban: Közigazgatási Hivatal) az esztergomi Önkormányzat hulladékgazdálkodási rendeletével kapcsolatban az alábbi törvényességi észrevételt tette.

A közigazgatási hivatal véleménye

1. Jogszabálysértő az Ör. 16. §-a, mert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjának megállapításánál – a 242/2000. (XII. 23.) Kormányrendelet 7. §-ában meghatározott szempontokon túl az érintett ingatlanban élső bejelentett lakosok, gazdálkodó szervezet esetén az ingatlanban foglalkoztatottak számát is figyelembe veszi, márpedig erre a jogalkotó képviselő-testületnek felhatalmazása nem volt, jogalkotási felhatalmazását tehát alkotmányellenesen túllépte.

2. Jogszabálysértő az Ör. 17. §-a is, mert „a kedvezményeket, mentességeket is az ingatlanba bejelentett, ott élő lakosok viszonylatában szabályozza”.

Az önkormányzat értékelése

Ad 1. A Kormányrendelet 7. § (2) bekezdése szerint „az egységnyi díjtétel a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás esetén a gyűjtőedényzet egyszeri ürítési díja, illetve az elszállításra átvett hulladék tömeg vagy térfogat szerint meghatározott díja”.

E jogszabályi rendelkezés tehát megadta a felhatalmazást az Önkormányzatnak arra, hogy a díj meghatározása során a keletkező hulladék térfogatát vegye figyelembe. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy a térfogatot konkrét számként meghatározzuk, meg kell adnunk a napi fejenkénti térfogat mértékét és az érintett ingatlanban élő lakosok számát; az Ör. kifogásolt rendelkezése pusztán a térfogat alapú díjszámítás szükséges és elégséges elemeit határozza meg – összhangban a Kormányrendelet felhatalmazásával.

Ad 2. Tárgyi értelemben téves az észrevétel azon megállapítása, amely szerint az Ör. kifogásolt §-a „a kedvezményeket, mentességeket is az ingatlanba bejelentett, ott élő lakosok viszonylatában szabályozza”. Ez nem így van. Az Ör. 17. §-a számos mentességgel és kedvezménnyel kapcsolatos esetkört szabályoz, azonban ezek között az észrevételből idézett nem szerepel, de ha szerepelne, az sem ütközne a magasabb szintű jogszabályokba, mert a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-ának f) pontja minden megszorítás nélkül ad felhatalmazást önkormányzati rendelet alkotására a kedvezmények eseteinek szabályozása tekintetében.

Határozati javaslat

…/2008. (IV. 17.) esztergomi öh.

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltségének vezetője által az Esztergom Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló 10/2004. (IV. 1.) ör. rendeletét módosító 89/2007. (XII. 19.) ör. rendeletére a 12-274/2008. ügyszámon tett törvényességi észrevételével nem ért egyet; felkéri a polgármestert, hogy erről a Közigazgatási Hivatalt értesítse.

2008. 04. 16. 19:37

Nagy örömömre újabb "kiválósággal " büszkélkedik a Város! Mármint a hulladék elszállítás problémjával! Nagy dolog ez, hiszen már ismételten beszélhetnek rólunk, lassan, mint egy bulvár lapban a hírességekről!

Így tehát, aki befizette volna az eddigieket, annak visszatérítik? Vagy keletkezik ismét egy hercehurca, amikor bizonyítanom kell, mennyit szemeteltem? De elmondok valamit okulásul: a Bánomi lakótelepen vannak bérelt konténerek, nem kis összegért havonta. 1100 literesek. Amit az arra jogosultak lezártak, lánccal, lakattal. Vannak, melyeket senki sem zárt le. Jönnek az autóval rendelkezők, és büszkén pakolják hatalmas zsákjaikat a nyitottakba. Kiderül, hogy kerti hulladék. Nos, akkor mi van? Az edényt üríteni kell, mert megtelt, ám nem avval, amire való.

Ezt a "fuvart" meg kell fizetni, mert térfogata szerint valóban van, ellenben nem azoktól, akik bérlik az edényt! És akik meg zárják, és nem telik meg bármi okból, azt meg nem viszik el! Jómagam többször jártam így, hogy kinyitottam, kértem , de nem vitték! Azt mondták, hogy nincs televe! De, ha ennyi képződött egy hét alatt? És akkor csak két hetente viszik el, és akkor mikor és mennyit fizetünk?

Érti ezt valaki? Tőlünk nyugatabbra ezt hogy oldják meg, anélkül,hogy országos híre lenne?

2008. 04. 15. 16:29

Kedves fórumozó barátaim.Ez miatt a Per kopf miatt havi ötszáz forintot fizetek a fia m után aki két éve Ausztráliában él.Adjatok tanácsot mit csináljak.Mert a tomika valagát nem rúghatom szét.!!!

2008. 04. 14. 23:58

Igazad van, térfogat-számítási képletünkbe a személyek számán kívül vegyük bele a környezet-tudatossági hányadosukat is. Bár ez kicsit nehezebben mérhető.

Az emberek gondolkodásmódját kellene megváltoztatni, hogy mindenki "környezettudatos" legyen, és akkor fizethetünk is egyformán. Álmok..

2008. 04. 14. 23:39

Én meg nem hiszem, hogy ugyanannyi szemét termelődik egy környezettudatos háztartásban, mint egy nem környezettudatos, ugyanannyi személyt tartalmazó háztartásban. Miért is fizessen mind a kettő ugyanannyit?

2008. 04. 14. 23:35

Nem hiszem, hogy egy átlagos egyszemélyes háztartásban ugyanannyi szemét termelődne, mint egy ötszemélyesben, például. Egyetemi térfogatszámítás nélkül is ki lehet ezt következtetni. A jogszabályokban eligazodni, azokat mindkét oldalról kimagyarázni tudni, az már más kérdés.

2008. 04. 14. 21:11

Mi lenne, ha így kéne az adót is fizetni...? Ki lenne számolva, hogy 10 millió embertől be akarunk szedni mondjuk 5000 milliárd forintot, na akkor fejenként 500 ezer forintot tessék befizetni mindenki.

2008. 04. 14. 20:48

Hát igen, tőlem jan.-febr.-ban heti egyszer elvittek 120 liter szemetet és 180-at akarnak kifizettetni!

2008. 04. 14. 20:43

az Ör. kifogásolt rendelkezése pusztán a térfogat alapú díjszámítás szükséges és elégséges elemeit határozza meg

Én nem tudom, nagyon régen volt az általános iskolai matematika óra, de emlékeim szerint a térfogat meghatározásánál nem számoltunk személyekkel... Valami hossz, meg mélység, meg szélesség... igaz az egyetemen megtanultuk, hogy minden térfogatszámítás egy szép nagy integrálfüggvény, de személyekkel szorzás/osztás ott sem volt...

Törölt felhasználó #43

2008. 04. 14. 20:31

Egyértelmű. A Közigazgatási Hivatal arcpirító határozatokat hoz, természetesen politikai megrendelésre. Amelyek célja nem más, mint hogy Meggyes Tamást ellehetetlenítsék.

Ezek azok a határozatok, amelyekre magasról szokott tojni Meggyes.