Igazgató nélkül a Szent István Gimnázium

Igazgató nélkül a Szent István Gimnázium

2008. 02. 01. 15:36

A mai naptól bizonytalan ideig intézményvezető nélkül működik a Szent István Gimnázium, mivel a csütörtöki testületi ülésen a városatyák nem tudták megnevezni Sitku Pál utódját.

Esztergom Város Önkormányzata még 2007. szeptember 20-i ülésén mentette fel Sitku Pál igazgatót állásából 2008. január 31-i határidővel. Az utód kiválasztásához pályázatot írt ki a városvezetés, melyre egy volt helles és egy jelenlegi istvános tanár nevezett. A véleményezés során az iskola tantestülete, szülői munkaközössége, diákönkormányzata és az iskolaszék is Barsi Évát támogatta. Az oktatási bizottság január 29-i ülésén szakmai okokra hivatkozva utasította el a konkurens pályázatot, így képviselőinknek tegnap már csak arról kellett dönteni, kinevezik-e Barsit az igazgatói posztra.

Az előterjesztés értelmében Barsit fél évre bízták volna meg az iskola vezetésével, ezután új pályázat kiírására került volna sor. Kínál Katalin képviselő időközben benyújtott módosító indítványát - miszerint a hat hónapot terjesszék ki az eredetileg tervezett öt évre - a képviselőtestület elutasította, Barsi Éva pedig ebben a formájában nem vállalta el a megbízást.

Mivel így nincs igazgató, a jogszabályok értelmében az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott igazgató-helyettesítési rend lépett életbe. A vezetői feladatokat most - igazgató híján – teljes óraszám mellett az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, azaz Barsi Éva látja el.


A testületi ülés felvétele:
- video.szeretgom.hu

További cikkek a témában:
- www.hirextra.hu
- www.kemma.hu

2008. 02. 04. 21:07

nem kívülről hozott új igazgatót

Azt hittem nyílt pályázat volt.

Törölt felhasználó

2008. 02. 04. 20:29

csaknem van egy önkéntes, aki feláldozza magát?

2008. 02. 04. 20:10

A polgármester az MTI megkeresésére elmondta, hogy (...) az önkormányzat kompromisszumkészségét bizonyította, hogy nem kívülről hozott új igazgatót, hanem a tantestületből érkező jelöltet támogatja."

???

www.kemma.hu

2008. 02. 03. 12:58

Nem tudom feltünt a valakinek, hogy az érvényes pályázat ellenére - a jelőlt meghallgatása előtt - királyunk közvetitő utján (Ki volt a Nagyformátumú???) már megbizotatt keresett, vélhetően az egységes tantestület szétütésére. Még a diktatúrában is figyeltek az alaki, formai követelmények betertására. Nem igy Nagyvezérünk, aki a jelőlt meghallgatása előtt már más alternativát keresett. Az ügyet nagyon fontosnak tartotta, de a pályázati anyagot nem olvasta el, véleménye azonban volt.Természetesen megint a tantestület, a diákság és nem utolsósorban a szülők nem együttmüködő magatartására hivatkozott. A leközölt médiaanyag országos sugárzását meg kellene oldani. Az anyag önmagáért beszél! A jelölt óriási szellemi fölényben volt királyunkkal szemben. Minden tiszteletem a tanárnőnek. Rendkivül higgadtan, szakszerűen, tárgyszerűen és fegyelmezetten viselkedett. Királyunknak óriási szerencséje volt, az utolsó szó (szó??? órák!!!) mindig az ő szájából hangzik el. Most mindenképpen fel kellett volna fognia, hogy iskolázatlanságával mennyire megalázó szerepet vállalt. Az áljegyzőnek, mint a törvényesség biztositójának, mindenképpen reagálnia kellett volna. Végezetül - mint a kiskirály törvényes munkaadója (értsd: szavazó állampolgár )- szeretném - a jobb együttmüködés érdekében - Vezirünk müködését - a ciklus helyett - fél évre korlátozni!

2008. 02. 02. 23:11

Miért nincs igazgatója a Szent István Gimnáziumnak?

Nem azért, mert nem volt alkalmas pályázó. A január 31-ei testületi ülésen elhangzott indokok a féléves megbízásra alapvetően két érvet tartalmaznak.

1. A gyakorlógimnáziumi elképzelés: az ötlet december végén született, a két alpolgármester januárban tárgyalt a PPKE rektorával. A részletek kidolgozatlanok, még hiányoznak a biztosítékok, a volt Medicor felújítására az egyetem csak ezután fog pályázni. Erről a lehetőségről az igazgatói állásra pályázó Barsi Éva az ülésen hall először. Ha mint igazgató nem áll mellé, akkor problémák adódhatnak. Dióhéjban összefoglalva ez hangzik el a polgármester szájából.

Ez azonban az 5 éves (a kiírás szerint: 2008.02.01.- 2013.07.31.) megbízás elő nem terjesztésére nem magyarázat. A Szent István Gimnáziumban hosszú évek óta végzik gyakorló tanításukat a Pázmány ötödéves bölcsészhallgatói. Miért lenne más a hozzáállás a leendő informatikatanárokhoz? Nem is erről van szó persze. Valószínűleg Barsi mandátuma idején még egyetlen hallgató sem gyakorolhatna az Istvánban. Gyakorlóiskolának lenni rangot jelent, nem valószínű, hogy nagy lenne ellene a tiltakozás a tantestületben. A polgármester hangsúlyozza: nem egyházi fenntartásról van szó, hanem önkormányzati vagy többségi önkormányzati tulajdonban maradna az István. (Mellesleg: vajon tudják-e a városatyák, hogy akkor minden bizonnyal mélyebben kell az önkormányzatnak vagy az önkormányzatnak és az egyetemnek a zsebbe nyúlni: gyakorlógimnáziumban a vezető tanárok kötelező óraszáma nem 22, hanem 12.) Azonban szeptemberben a Hídlapnak adott polgármesteri interjúban elhangzott a fenntartóváltás lehetősége is.

2. A másik érv nagyon gyenge lábakon áll. A polgármester párhuzamot von: minden köztisztviselő 3-6 hónapos próbaidőt tölt ki, mielőtt egy egész életre folytathatná, miért lenne ez egy iskolaigazgató esetében másképp? Igen, kérem: de Barsi nem közalkalmazottnak jelentkezett, nem mezei tanárnak, nem pályakezdő – annak 2008. január 1-től kötelezően 3 éves gyakornoki időt ír elő a Kjt. (net.jogtar.hu) -, hanem magasabb vezetői állásra nyújtott be pályázatot. Meggyes Tamás hivatkozik még önkormányzati cégekre (azok vezetői közalkalmazottak?), nevesít iskolaigazgatókat, akik először egyéves megbízást kaptak (igen, de nem volt pályázat), sőt arra, hogy először ő is kvázi ügyvezető polgármester volt (igen, az időszaki választás előtt; párhuzam a választás és a pályázat, az „ügyvezetés” és a pályázat nélküli, maximum egyéves megbízás között van).

A laikus eltévedhet a közalkalmazottakra és a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok összemosásának dzsungelében, a tévénéző szintén – de a jegyző és az irodavezető nem.

Kjt. 21. § (1) A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni.

Iskolaigazgató csak az lehet, aki határozatlan időre szóló közalkalmazotti állást tölt be, vagy igazgatói megbízásával egyidejűleg az adott intézményben határozatlan idejű közalkalmazotti státuszt kap. Barsi eddig is a gimnázium határozatlan időre kinevezett tanára volt.

Kjt. 22. § (1) A miniszter meghatározhatja azt a munkakört, ahol gyakornoki idő kikötése és gyakornoki vizsga letétele kötelező, továbbá megállapíthatja a gyakornoki vizsga feltételeit. A gyakornoki idő tartamát és a gyakornoki vizsga letételét a kinevezéskor kell előírni.

Gyakornoki idő a pályakezdőnek van előírva, intézményvezetésre viszont csak az pályázhat, akinek legalább 5 éves tanítási vagy tanügy-irányítási gyakorlata van.

Kjt. 22. § (2) Abban a munkakörben, ahol gyakornoki idő kikötése és gyakornoki vizsga letétele kötelező, próbaidőt kikötni nem lehet.

Miért nincs tehát a Szent István Gimnáziumnak igazgatója? Mert az önkormányzat megpróbálja felülírni a törvényt: 5 év helyett a félévet, az előírásoknak megfelelő kiírás után az egészen más ajánlatot nehéz másképp értelmezni. Tévedés ne essék: a pályázatot – gyakorlatilag indoklás nélkül – a testület eredménytelennek minősítheti, kiírhat egy újabb pályázatot, de nincs mit csodálkozni azon, ha az eredeti kiírásnak mindenben megfelelő pályázó az eredeti feltételekhez ragaszkodik. A gimnázium érdekében. A polgármester kompromisszumkészségről beszél – én úgy gondolom, a tantestületben ez megvan: pályázott egy alkalmas személy, pedig zsákbamacskát venne, mert az iskolával kapcsolatos tervek most is meglehetősen cseppfolyósak. A nyugalmat, a stabilitást, tanár-tanuló-szülő megnyugvását és bizalmát az szolgálná, ha nem fél évre bíznák meg az intézmény igazgatóját. Nem Barsi Éva és nem az én „nem”-em jelenti az őszi hangulathoz való visszatérést. A január 31-ei testületi döntés előszelét már a január 18-ai iskolaszéki véleményezés alkalmával érezni lehetett – pedig a pályázó támogatása egyhangú volt, a fenntartó képviselője is igent mondott, csak volt egy „nyílt üzenet”: hogy ti. nem biztos, hogy a pályázatot elfogadják. Mintha kényszerpályán mozognánk. „…alaposan átgondoljuk az elmúlt hónapok történéseit, és megpróbáljuk a legkézenfekvőbb megoldásokat megtalálni. Ha minden igyekezetünk ellenére az istvános tantestület később még mindig úgy látja, hogy nem tartottam-tartottuk be az ígéreteinket, és nem tudunk megegyezésre jutni, lehetőségként még mindig ott lesz a fenntartóváltás.” (www.hidlap.net) Ki merre igyekszik? Zara Melinda

2008. 02. 02. 14:49

"Nyertes pályázat esetén az egyetem a következő képzéseket valósítja meg:


- műszaki informatika alapképzési szak indítása teljes idejű nappali képzés keretében
- informatikai menedzserképzés (informatikai felsővezetők képzése),
- informatikára alapozott kutatás-fejlesztési intézményi kapacitások létesítése,
- műszaki informatikai mesterfokozatú (MA, MsC) képzés
- műszaki felsőfokú szakképzések a helyi középiskolákkal együttműködésben,
- informatikatanári képzés,
- informatikai területen pedagógus-továbbképzések szervezése, továbbá
- mindazon képzések, amelyek az egyetem jelenlegi kapacitásának, tudományterületeinek megfelelnek, és Esztergom város, illetve a helyi gazdasági szereplők igényelnek."

Ezek között egyetlen tanári szak van. Vajon hány leendő informatikatanár gyakorolhatna az Istvánban 2013. júl. 31-ig - Barsi megbízása eddig tartott volna. Ha most azonnal, szeptemberben indulna (erre febr. 15-ig kellene jelentkezni), az első évfolyam végzése és Barsi mandátumának lejárta egybeesne. A gyakorló tanítás ötödéven van. Vagyis: egy sem.

2008. 02. 02. 12:13

Ma megnéztem az e-tv-n a tesületit! Megindult a lavina Szibéria felé:) Segítek Tomnak megfejteni a rejtélyt, miért is nem ütközik ellenállásba a Bottyán részéről. Ne higgye azt, hogy azért, mert ott jobb fej az igazgató, csak annyi a magyarázat, hogy oda nagy átlagban 'jó munkás'szülők gyermekei járnak, ők pedig nem az a lázadó fajta! Hát igen egy iskola igazgatói poszt nem egyenlő a köztiszviselőivel, de úgy tűnik, hogy Tom oly művelt, hogy ez 1cer sem jutott az eszébe, persze Gerendásnak sem, s a jegyzőnek sem. Ismét 1 kompetens bandával állunk szembe. A PPKE jöjjön ide, de a Bursa Hungaricát nem kell 10 millával támogatni, mert akkor a jelen csapatnál még a végén összejönne 1 műveltebb fajta :) S ha már a PPKE gyakorló iskolájának kialakításánál tarunk, akkor tán most már elárulnám, hogy nekem mi a kötődésem a Szent István Gimihez: PPKE-sként, francia szakosként 2003-ban már a Szent Istvánban hospitáltam. Tehát nem hiszem, hogy bármely igazgatónak ezzel szemben ellenvetése lenne. Nyugi Tom! Azzal szemben viszont lehet ellenvetése, hogy meghírdetitek 5 évre a posztot, mivel meg akartok győződni politikai hithűségéről, s nyomást gyakoroltok rá, majd közlitek Vele, h. ez csak 1/2 évre szól! Ha most is így hírdetitek meg, akkor ismét megtévesztitek a jelöltet.

2008. 02. 01. 20:06

Biztosan felveszik, csak nekünk nem publikus.

2008. 02. 01. 18:45

Ha jól tudom, holnap délelőtt az ETV adja a testületi ülést! Jó lenne, ha majd valaki fel tudná tenni,mert sajna nem leszek itthon! Előre is köszönöm neki,bárki legyen is az! ;-)

Törölt felhasználó

2008. 02. 01. 18:40

Törölt felhasználó

2008. 02. 01. 17:55

Meggyes Tamáska!

Kell az, hogy újra megteljen a tér?

Kéretik gondolkodni ezen!

Üdv!

Bejó


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tudom, tudom, a nagyvezír nem ér rá olvasni ilyesmit... szal kedves buszsofőr úr + egyéb csendes figyelők... kéretik eme kérdést nagyvezírünk elé tárni elgondolkodás céljából!

2008. 02. 01. 17:47

Ne akarjátok hogy véleményt mondjak . még szeretnék Fórumozni.

2008. 02. 01. 17:41

Elég érdekes a helyzet. A közoktatási törvény valóban nem rendelkezik ilyen esetről. Arról említést tesz, hogy az igazgató megbízhat igazgatói feladatok ellátására más pedagógusokat. Az igazgató! Ha a munkaközösség vezetője képes napi munkája mellett az iskolát is irányítani, ezzel elismeri, nincs is szükség igazgatóra. ..és polgármesterünk ismét nagyot alkotott.

2008. 02. 01. 16:33

Majd a városatyák ide is kineveznek valami oktatási vagy gazdasági biztost ,mint a kórházba.Uj pályázati kiirás uj igazgatóra, majd csak letelik a félév. Most ujból összekéne fogni ,hogy ne a király és az alattvalói akarata érvényesüljön.