A népszavazási kezdeményezések nagy részét elutasította a jegyző

A népszavazási kezdeményezések nagy részét elutasította a jegyző

2007. 12. 19. 16:56

Értesüléseink szerint - különböző kifogásokra hivatkozva - a város jegyzője a benyújtott hét népszavazási kérdésből öt esetben megtagadta az aláírásgyűjtő ívek hitelesítését.

A helyi választási iroda vezetője (a helyi jegyző) csak az alábbi két kérdéshez tartozó íveket hitelesítette:

  • Egyetért-e ön azzal, hogy Esztergomban a járműforgalom a Lőrinc utca teljes hosszában és a Bottyán hídon kétirányú legyen?
  • Egyetért-e ön azzal, hogy Esztergomban a Széchenyi téri lakóknak engedélyezzék a gépjárművel való egész napos behajtást a Széchenyi térre mint engedélyezett célforgalmat?

Az elutasított kérdések:

  • Egyetért-e ön azzal, hogy a Szent István Városi Fürdő Esztergom város tulajdonában és üzemeltetésében maradjon, ahol a város egész évben biztosítson lehetőséget az úszósport és vízilabda sport folytatására?
  • Egyetért-e Ön azzal, hogy a Szt. István Gimnázium önálló intézmény maradjon, és 2010-ig a fenntartó az iskolát a belvárosba, a végleges elhelyezését biztosító, önálló épületbe költöztesse?
  • Egyetért-e Ön azzal, hogy - 5 millió forint feletti összegtől - a közpénzek felhasználása mindenki számára nyilvános legyen a város hivatalos honlapján és - nyomtatott formában - a városi könyvtárban?
  • Egyetért-e Ön azzal, hogy töröljék az esztergomi magáningatlanok tulajdoni lapjára előzetes egyeztetés és indoklás nélkül bejegyzett elővásárlási jogot?
  • Egyetért-e Ön azzal, hogy Esztergom-Kertvárosban újra 3 választási körzet legyen?

Bővebb információkat és a részletes indoklást később közöljük.

2008. 02. 01. 14:38

Akinél van aláírt ív az legyen szíves ma vagy holnap délelőtt visszajuttatni Sipos Sándor úrnak. Elérhető mibilján is: 06 70 20 49 772. Nyugodtan hívhatja mindenki, akinél van ív!

Az ívek leadása holnap este 19:30-kor lesz, aki szeretne eljönni szívesen várjuk!

2007. 12. 20. 17:54

csak annyit látok online, hogy az eljárás megszűnt, de levélben kifognak értesíteni!

2007. 12. 20. 14:57

Az ombudsmani válasz mikorra várható?

2007. 12. 20. 14:51

Mint azt már többször is leírtam, jogorvoslattal csak 2006-ban lehetett volna élni, s mi csak 1 évre rá tudtuk meg, hogy volt ilyen határozat!!!!

2007. 12. 20. 13:58

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 25. § (1) bekezdése értelmében "a települési önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg az építési szabályzatban és a szabályozási tervben meghatározott településrendezési célok megvalósításához szükséges ingatlanok esetében". Ugyanezen § (4) bekezdése szerint az önkormányzat az elővásárlási jogot köteles az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni. 2006. október 5-ig az elővásárlási jogot Esztergom Város Önkormányzata az építési szabályzatban és szabályozási tervben határozta meg, az érintett ingatlanok helyrajzi számának felsorolásával. 2006. október 5. óta az építési szabályzatban és szabályozási tervben Esztergom Város Önkormányzata csak a célt határozza meg. A konkrét ingatlan vonatkozásában az elővásárlási jog alapításáról a Városfejlesztési Bizottság dönt, egyedi önkormányzató hatósági határozattal, mely ellen jogorvoslattal lehet élni. Az építési szabályzat és szabályozási terv olyan speciális jogszabály, amelynek megalkotásánál a magasabb szintű jogszabályok előírásait is figyelembe véve jár el a képviselő testület, melyet hosszas egyeztetési eljárás előz meg. (Én kérdezem: kivel?) Nem helytálló tehát a feltenni szándékozott népszavazási kérdés azon kitétele, amely szerint az elővásárlási jogot egyeztetés nélkül, illetve a cél ismertetése nélkül rendelte volna el Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő testülete.

Alapelvi kérdés, hogy helyi népszavazásnak csak a település egészét érintő, lényeges kérdésben lehet helye, márpiedig az egyes állampolgárt érintő - egyébként gyakorlatilag semmilyen joghátrányt nem okozó - elővásárlási jog alapítása nem ilyen kérdés. Másfelől nyilvánvaló az is, hogy valamely egyedi hatósági ügy nem képezheti népszavazás tárgyát - az egyedi hatósági ügyben a jogi garanciát a határozat elleni jogorvoslati lehetőség jelenti.

2007. 12. 19. 17:53

S ki tudja, h. mi volt az indok az elővásárlási joggal kapcsolatosan???