A Szent István Gimnázium ügye a Parlamentben

A Szent István Gimnázium ügye a Parlamentben

2007. 12. 04. 17:00

A Magyar Demokrata Fórum országgyűlési képviselője, Almássy Kornél napirend előtti felszólalást tett „Politika és közoktatás”címmel a Magyar Országgyűlésben. A frakcióvezető helyettes elmondta, hogy „ha a pártpolitika költözik be az iskolafalak közé, akkor a versenyképességünket és gyermekeink jövőjét tesszük kockára”. Megállapítását esztergomi példával támasztotta alá.

Ismertette az esztergomi Szent István Gimnázium viszontagságait, az igazgató és az igazgatóhelyettes leváltásának botrányos, helytelen politikai döntéseken alapuló szomorú tényét. Botrányosnak és elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy városvezető személyes sérelmeit torolja meg egy iskola igazgatóján. „Elgondolkoztató, ha valaki pont a katolikus egyház magyarországi központjában képzeli azt, hogy ő a mindenható”.- mondta a képviselő.

Sajnálatosnak nevezte, hogy Abonyban, Tiszaföldváron, is tűrhetetlen módon beavatkozott a politika az iskolák életébe.

A Magyar Demokrata Fórum mindig fel fogja emelni szavát az ilyen visszásságok ellen.

Az MDF országgyűlési képviselője ezek után az Esztergomi Képviselő Testület jóérzésű tagjaihoz fordult azzal a kéréssel, hogy állítsák meg azt a folyamatot ami Esztergomban történik. A Magyar Demokrata Fórum példamutatónak tartja azt az összefogást, amit a Szent István Gimnázium tanulói és tanárai tanusítottak politikai hovatartozástól függetlenül.

A két nagy párt szembenállásának következtében ma olyan helyzet alakult ki Magyarországon, ahol mindent az dönt el, hogy ki hova tartozik. Már azt is az dönti el , hogy ki a jó tanuló, jó sportoló, művész, jó iskolaigazgató - mondta az országgyűlési képviselő.

A Magyar Demokrat Fórum hisz egy olyan normális Magyarországban, ahol nincs helye a hatalommal való visszaélésnek, és föl fog lépni minden ilyen jellegű döntés ellen - fejezte be felszólalását Almássy Kornél, a Magyar Demokrata Fórum Országgyűlési Frakciójának vezetőkelyettese.

A kormány nevében Arató Gergely államtitkár válaszolt. Megköszönte, hogy Almássy Kornél felhívta a figyelmet erre a konkrét esetre.

Elmondta.hogy a kormánynak nincs lehetősége a jogszabályok szerint, hogy egy-egy önkormányzati döntést minősítsen, de ugyanakkor, mint az oktatásért felelős szakember osztja az MDF-es képviselő aggodalmait. Az önkormányzatok iskolafenntartási joga egyben felelősséget is jelent. Olyan felelősséget, mellyel lehet élni és visszaélni. Ha az önkormányzat olyan követelményeket állít fel, melyek az iskola helyes szakmai, gazdasági működésével kapcsolatosak, és azokat betartatja akkor helyesen jár el. Ha viszont egy önkormányzat politikai döntéseket hoz szakmai posztok betöltéséről, akkor súlyos hibát követ el.

A Konkrét ügyben nem nyilatkozik, mivel feltehetően munkaügyi per lesz folyamatban.

Azt azonban a kormány nevében általánosságban elmondhatja, hogy a jogszabályok betartását és betartatását a Közigazgatási Hivatalokon és az Oktatási Hivatalon keresztül meg fogják követelni. Azért, hogy egy egy önkormányzati döntésnél a szakmai szempontokat felülírja ilyen olyan politikai szempont, minden önkormányzatnak legfőképpen a választói felé kell elszámolnia – válaszolta az államtitkár.

Törölt felhasználó
Törölt felhasználó

2007. 12. 12. 22:45

ARATÓ GERGELY oktatási és kulturális minisztériumi államtitkár írta:Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Szeretném megköszönni önnek azt, hogy fölhívta a figyelmet erre a konkrét esetre és erre a problémára. Az oktatási kormányzatnak nem dolga az, hogy egy-egy önkormányzati döntést minősítsen, erre nincs is lehetősége a jogszabályok szerint, ugyanakkor oktatásért felelős emberként, tanárként azt kell mondanom, hogy sok szempontból osztom képviselő úr aggodalmait ebben a kérdésben.

Azt gondolom, hogy az önkormányzatok iskolafenntartási joga egyben felelősséget is jelent, olyan felelősséget, amellyel lehet élni és lehet visszaélni. Ha egy önkormányzat ezzel a jogával úgy él, hogy a város lakói, a település lakói érdekében egyértelmű szakmai követelményeket támaszt az intézményvezetőkkel szemben, olyan elvárásokat fogalmaz meg, amelyek adott esetben az intézmény ilyen-olyan, szakmai szempontból vagy akár gazdasági szempontból hatékony működésével kapcsolatosak, és ezeket betartja és betartatja az intézmény vezetőjével, akkor helyesen jár el. Hiszen az oktatás fontos helyi közügy, és egy önkormányzatnak dolga az, hogy a saját maga által működtetett intézményekben a rábízott gyerekekkel, a rábízott közpénzekkel, az általa alkalmazott pedagógusokkal vagy egyáltalán a dolgozókkal szemben a felelősséget megkövetelje és elvárja az intézményvezetőktől is. Azonban ha egy önkormányzat politikai alapú döntéseket hoz szakmai posztok betöltéséről, akkor súlyos hibát követ el.

Nyilván egy olyan ügyben, amelyikben vélhetően munkaügyi eljárás, munkaügyi per is lesz, nem helyes, hogyha a kormány nyilatkozik konkrétan, általánosságban azonban azt tudom elmondani, hogy a jogszabályok betartását és betartatását az önkormányzatokkal szemben is a közigazgatási hivatalok és az Oktatási Hivatal végre fogja hajtani. Magyarán szólva elvárjuk mind az intézményektől, mind az önkormányzatoktól, hogy minden döntésüket a jogszabályok, a hatályos, érvényes jogszabályok betartásával hozzák meg.

Azért pedig, hogy egy-egy esetben egy-egy önkormányzati döntést felelősen hoznak-e meg az önkormányzatok, nem írja-e fölül az ilyen vagy olyan politikai szempont a szakmai szempontokat, ezért elsősorban minden önkormányzatnak a saját választói felé kell elszámolnia.

2007. 12. 10. 0:45

Kedves G! Szeretném én is ,ha elfelejtenéd végre a jobboldalizást!. Csak oldalakban tudsz gondolkodni? Talán említsd a pártot a nevén! Azt hiszem jelen szituációban nem illik jobboldaliznod, amikor egyedül az MDF- nek volt bátorsága, hogy a parlament elé vigye a Szent István Gimnázium ügyét. Forestnek igaza van. Kikérjük magunknak az egy kalap alá söprést! Ugye csak tévedésből,megszokásból tetted ?

2007. 12. 08. 16:44

Jozef írta: az odacsődített/hazanemküldött diákok (vajon tanultak másnapra?hülye kérdés ...)

Vö: index.hu

Eredeti méret

2007. 12. 08. 8:18

Kedves Jozef!

Miből gondolod, hogy ha ilyeneket írsz, mint a komcsik vagy a szédültmadarak, vagy kirúgtam volna (...) mint macskát vagy kigülledő gyülöletben villongó szemek bármiben is alátámasztja vélt vagy valós igazadat?

Miért nem próbálsz meg érveket felsorakoztatni álláspontod igazolására? Én szívesen elolvasnám azokat, de ezek sajnos nem érvek :(

Eredeti méret

Törölt felhasználó

2007. 12. 07. 20:20

Másfél év alatt Almássy Kornél 58-szor szólalt fel,

(www.mkogy.hu),

Tom....ika , azaz Meggyes Tamás, Esztergom Város Polgármestere és a FIDESZ Országgyűlési Képviselője 3-szor

(www.parlament.hu) ........

Törölt felhasználó

2007. 12. 07. 19:52

www.parlament.hu

nem szólalt meg ő 10.16 és 12.04 közt... ott nincsen akkora szájmenése mint itthon...

Eredeti méret

Törölt felhasználó

2007. 12. 07. 16:26

Tom....ika válasza nincs meg véletlenül ? :)

Törölt felhasználó

2007. 12. 07. 15:33

ALMÁSSY KORNÉL (MDF) írta:Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az oktatás Magyarország versenyképességének egyik legfontosabb tényezője. Ha pártpolitika költözik be az iskolafalak közé, akkor versenyképességünket és gyermekeink jövőjét tesszük kockára.

Tisztelt Képviselőtársaim! Egy szokatlan önkormányzati iskolaigazgató-leváltás ügyében szeretnék szólni, amely, azt gondolom, megérdemli az országos nyilvánosságot. Esztergomról van szó, ahol az esztergomi Szent István Gimnázium igazgatóját váltották le a tanév kezdete után nem sokkal, botrányos körülmények között. Hogy néhány szóval ismertessem az esetet: a Szent István Gimnázium Esztergom 320 éve működő gimnáziuma, a város egyik legjobb intézménye, és talán mondhatjuk, hogy az országban is a legjobbak között van. Ennek a gimnáziumnak a sorsa az elmúlt években igen hányatott volt, hiszen 2002-ben kiderült, hogy el kell költözniük az épületükből, és gyakorlatilag 2002 és 2007 között teljesen bizonytalanná vált az intézmény elhelyezése.

2007 áprilisában már kezdtek aggódni az intézmény tanárai, diákjai, szülői, hogy hol fog elkezdődni a 2007-2008-as tanév, és nem igazán kaptak erre érdemleges választ. Végül ideiglenes megoldásként egy régi szakközépiskolában, Esztergom kertvárosában jelölték ki ideiglenes otthonát. Meg kell jegyeznem, hogy azért is érdekes ez az iskolaelhelyezés, mert az Esztergom Városi Önkormányzat 1,6 milliárd forintot kapott az iskola elhelyezéséül szolgáló intézmény felépítésére az elmúlt évek során, de gyakorlatilag az elmúlt 5 évben nem tudtak végleges elhelyezést biztosítani az intézmény jövőbeli működésére. Ami érdekes ebben a történetben, hogy a diákokat teljes bizonytalanságban tartották, és igazából még 2007 nyarának legelején sem volt eldöntve, hogy hol fogja az iskola elkezdeni a tanévet.

Végül augusztus végén újságcikk jelent meg "Kétség és remény, kétség és bizonytalanság" címmel a megyei napilapban, ahol az iskola igazgatóhelyettesének férje társszerzőként taglalja az iskola elhelyezésének bizonytalanságát. A következő napon Esztergom város képviselő-testülete és a polgármester megvonta az iskolaigazgató-helyettesi poszt finanszírozását, tehát gyakorlatilag megszüntették az iskolaigazgató-helyettesi posztot. Erre nagy tiltakozás indult be Esztergom városában, aminek a vége az lett, hogy 2007. szeptember 20-án egy rendkívüli testületi ülésen Sitku Pál igazgató urat felmentették pozíciójából, botrányos körülmények között, elképesztő stílusban, Esztergom város polgármestere gyakorlatilag kirúgta az egyébként közmegelégedésnek örvendő intézményigazgatót, aki kiválóan végezte a munkáját az elmúlt évek során.

Azt gondoljuk, botrányos és elfogadhatatlan, hogyha egy városvezető kiskirálynak képzeli magát, és személyes sérelmeit torolja meg egy iskola diákjai és tantestülete által egységesen támogatott igazgató leváltásával. Elgondolkodtató, ha valaki pont a katolikus egyház magyarországi központjában képzeli azt, hogy ő a mindenható. Úgy gondolom, hogy ez a példa nem egyedülálló, mert egyébként más városokban, Abonyban is történt hasonló iskolaigazgató-kinevezés, és Tiszaföldváron is - emlékezhetünk, hogy a másik oldalt is mondjam -, Tiszaföldváron is emlékezhetünk arra, amikor az MSZP egyik majálisára kirendelték az iskolák diákjait. Illetve hallunk olyan pletykákat is, hogy a budapesti szakközépiskolák bezárása is pártpolitikai célok mentén vagy politikai hovatartozás mentén történt.

Úgy gondoljuk, hogy ez nem jó így, és úgy gondoljuk, hogy szükség van arra, hogy fölemeljük a szavunkat. Az esztergomi képviselő-testület jó érzésű tagjaihoz szólok, hogy állítsák meg azt a folyamatot, ami Esztergom városában történt, és a Magyar Demokrata Fórum példamutatónak tartja azt az összefogást, amit Esztergomban az iskola diákjai, tanárai a politikai és világnézeti különbségek ellenére összefogásként tanúsítottak. A Magyar Demokrata Fórum szerint olyan ország alakult ki a két nagy párt tevékenysége során, ahol mindent az dönt el, hogy ki hova tartozik, lassan már azt is, hogy ki a jó sportoló, művész, és eljutunk oda, hogy ki a jó igazgató, azt is a politikai hovatartozás alapján döntjük el.

Az MDF hisz egy olyan normális Magyarországban, ahol nincs helye a hatalommal való visszaélésnek, és föl fogunk lépni minden ilyen jellegű döntés ellen, és kitartásra buzdítjuk Esztergom iskolaigazgatóját.

Köszönöm szépen a meghallgatást.

2007. 12. 04. 19:30

Szerintem a bőlcsődés szinten rekedt,elmeszakértőkkel szoros kapcsolatot ápoló Gulya csak rohanjon pár kört a Hídlap hasábjain.Lehet,hogy kell neki az a kis fizetés-kiegészítés,amit az ákombákomjaiért kap.Nekem egy dolog ütötte meg a szemem,a hírből.Beleszólni ugyan nem fognak felülről,mert nem áll módjukban,ám a jogszabályok betartatását MEG FOGJÁK KÖVETELNI,a Közig és az Oktatási hivatalokon keresztül.Ezek szerint az említett hivatalok nem merítettek ki minden lehetőséget a helyi ámokfutók megfékezésére,bár módjukban állt,és kötelességük lett volna.

2007. 12. 04. 18:17

Ha esetleg nem. lehet hogy nem kapott szót, de lehet hogy hozzá se akart szólni

2007. 12. 04. 18:05

Vajon MT ott volt-e a parlamentben, és reagált-e a hozzászolásra? Ha igen, mit mondott, ha nem miért nem?