Adnád-e az arcod???

Adnád-e az arcod???

Törölt felhasználó
2007. 11. 04. 15:08

Csak erre az egyetlen kérdésre várom a válaszotokat! Adnátok-e az arcotokat a saját hozzászólásaitokhoz?
Ha igen akkor rajta, tegyétek meg! Ha nem akkor miért nem?

Törölt felhasználó

2008. 01. 14. 21:21

Kicsit megsokasodtunk, ezért ástam elő ezt a topicot!

A kérdés továbbra is: miért vállalod vagy nem vállalod a nevedet itt a szeretgomon?

2007. 11. 11. 0:55

becő írta:

Na, jó, akkor adom arcom a bölcseletekhez, tessék.

Igen bájos!

2007. 11. 11. 0:34

Na, jó, akkor adom arcom a bölcseletekhez, tessék.

2007. 11. 09. 22:36

A képem a képemről:

Kaposvár főterén, tavasszal, csoporttársakkal. Valóságban talán ennyire nem torz a fejem, ezt a 20mm-es objektív okozta...

2007. 11. 07. 19:04

Kedves BEAUNE.Én nem ismerlek,de az arcom olyan min t avéleményem.CSak nagyon lassan változik.Hatvan év felé már csak így megy.

2007. 11. 07. 18:57

akkor karácsonykor látjük egy mást,te széplelkű.

2007. 11. 07. 18:57

Remélem, akkorra már én is megtehetem.

???

2007. 11. 07. 18:43

duzsó írta:

Már megírtam hogy karácsonyra ott lessz. Remélem a Tiéd is.

Remélem, akkorra már én is megtehetem. Bár sokan ismerik az itt fórumozók közül. Egyébként az "arcok" sokszor a hozzászólásokból inkább megítélhetők, mint a fénykép alapján.:-((

2007. 11. 07. 18:39

Már megírtam hogy karácsonyra ott lessz. Remélem a Tiéd is.

2007. 11. 07. 18:37

Nem látom a hozzászólásomat, mivan cenzúráztok?

2007. 11. 07. 18:34

duzsó írta:

nem látom a válaszokat.?!MIvan barátaim arc nélkúl nem megy ??!!

A tiéd hol van?

2007. 11. 07. 18:32

nem látom a válaszokat.?!MIvan barátaim arc nélkúl nem megy ??!!

2007. 11. 07. 16:21

duzsó írta: Úgy látom,hogy a nem volt szalonkéoes a megjegy zésem, mert ezt is kitörülték.Ez az ARCOS HARCOS ÉRDEKELNE.

Egy véletlen kattintás miatt törlődött a fórum, ennyit sikerült belőle visszaállítani a hajnali backup-ból...

2007. 11. 07. 9:58

Vállalhatná mindenki az arcát. Én mindig így teszem ezt.

2007. 11. 04. 20:46

erchegyia írta:

Beaune írta: Vagy esetleg csinálsz rólam egy olyat, amit el tudok fogadni? (Nincs rá sok esélyed...:-))

Küldjek? :)

Nehezen tudom elképzelni, hogy olyat tudsz küldeni, amin tetszenék magamnak, de küldjed!:-) Tudod az e-mailemet.

2007. 11. 04. 20:16

Beaune írta: Vagy esetleg csinálsz rólam egy olyat, amit el tudok fogadni? (Nincs rá sok esélyed...:-))

Küldjek? :)

2007. 11. 04. 19:24

Pilar írta: Göre nemzetes uram, Becő nemzetes uram, látván kegyelmetek versengését, tulipánszín arcom liliomfehérre vál, nehogy en garde roncsanak egymásnak a falu szélibe, kedvemet keresvén. Magam nem vónék afféle sűrű vérű cselédjány kire annyi mocskot szór a falu népe, mer nem fír a bőribe. Nékem megmonta édesanyám, hogy óvakodjak az uraságoktól és a gazdalegényektűl. Csak egy szeretőm vagyon, egy betyár, de az is bőven ölég. Az Úr istentül kegyelmeteknek lelköm sok esztendeig való egészséget és hasolló testi-lölki jókat kíván, de végtére bevallom, hogy én mán a Cserép Jánosnak vónék szerelmetes mátkája, ezért az érettem való viszálykodás okafogyott és hijábavaló.

Tuttam én aztat, Kisasszonkám... erre mondottam vót, hogy búslakodási elfoglaltságba keveröttem... mer mindég mögtsúszom azon Nagy Dógokkal, oszt' ehuna a zeredmíny... Másfelöl mög Göre Bíró Urammal nemigön fognék duellezni a katsaúsztatónál hajnaltájt, mer egyrészről hónap dolog vagyon, másfelől mög nem ismörjük egymást szöméjjesen, oszt' a végin még a szógabírót, vagy valami makogó Takigót lünék keresztül, ö.m.a.f. Osztán mög, hijába es szurkálnám körösztbe a Göre Bíró Uramat, csak Lepind Kösséget ereszteném búnak, nem ártottak néköm azok a derík emberök... Möghát, Bíró Urammal mögbeszéllendett, hogy nem egymás pofázmányába löttünk beleámuldozva, így vasvellás párbalyozás helyibe inkább szalonnázásra mög egy jó pohár borra inkább elfogadódnánk egymás felől...

Merhogy Pilar Kisasszonka tsak mögállapotta magát abba a szerencsís lögénybe, no, remélem, rá is szógál, ö.m.a.f. oszt' mögböcsüli, ami ajándékot adott néki a Magosságos Isten... Nékem mög egyébiránt es megvagyon a magam Pilarja, kit es igön szeretgessek, mög asztán ottan vagyon KisPilar is, kit mégannyira es szeretgessek... De attul még Kiskelmed Kisasszonka potyográfijája igön szépséges dógokat mutogat a Világ képibe, melyhez is hasolló lyókat kévánok... :)

2007. 11. 04. 18:59

becő írta:

göregábor írta:

Hát tsak reméllöm, hogy Kend nem róllam késött le, hanem inkább a tsodállatos Pilar Kisasszony erányába mutatkozó érdeklődésinek engedne szívesebben szabad fojást a szerölöm hullámokkal ékösítött tengörében.... Így a búbánat felé kérötik a vitorlákat fordíttani, hogy a révbe érés tselekedete bisztos és möknyuktató végöt érhössön...

A gyesznyókat mök etesse mög !

Mögetettem üket a ménkűvel, a kajlafülű főborított zárásnál... Oszt' hogy Kendöt nem szívesködöm személyiben mögtisztőködni ö.m.a.f., marad Pilar nevű Szépségös Fejértseléd, kinek ábrázattya lekésési búslakodás eránt indította mög gondókodásom úttyát. Melyhez is hasolló jókat kévánok.

Göre nemzetes uram, Becő nemzetes uram, látván kegyelmetek versengését, tulipánszín arcom liliomfehérre vál, nehogy en garde roncsanak egymásnak a falu szélibe, kedvemet keresvén. Magam nem vónék afféle sűrű vérű cselédjány kire annyi mocskot szór a falu népe, mer nem fír a bőribe. Nékem megmonta édesanyám, hogy óvakodjak az uraságoktól és a gazdalegényektűl. Csak egy szeretőm vagyon, egy betyár, de az is bőven ölég. Az Úr istentül kegyelmeteknek lelköm sok esztendeig való egészséget és hasolló testi-lölki jókat kíván, de végtére bevallom, hogy én mán a Cserép Jánosnak vónék szerelmetes mátkája, ezért az érettem való viszálykodás okafogyott és hijábavaló.

2007. 11. 04. 18:30

göregábor írta:

Hát tsak reméllöm, hogy Kend nem róllam késött le, hanem inkább a tsodállatos Pilar Kisasszony erányába mutatkozó érdeklődésinek engedne szívesebben szabad fojást a szerölöm hullámokkal ékösítött tengörében.... Így a búbánat felé kérötik a vitorlákat fordíttani, hogy a révbe érés tselekedete bisztos és möknyuktató végöt érhössön...

A gyesznyókat mök etesse mög !

Mögetettem üket a ménkűvel, a kajlafülű főborított zárásnál... Oszt' hogy Kendöt nem szívesködöm személyiben mögtisztőködni ö.m.a.f., marad Pilar nevű Szépségös Fejértseléd, kinek ábrázattya lekésési búslakodás eránt indította mög gondókodásom úttyát. Melyhez is hasolló jókat kévánok.

2007. 11. 04. 18:25

becő írta:

Pilar írta:

göregábor írta: Pedig mán mökkesztem a szerelmeteslevél mökfogalmazását...most dobhatom ki...

Göre Gábor Uraság! Ha mégis meggyünne szerelmetes levele a póstagalambbal - ne éccaka kűggye, nehogy eltévedjen, mert közel a főszógabíró stációja és néki nem dukál szerelmetes iromány - fehér csipkés pruszlikom alá rejtem és a zesti ájtatosság után aléltan olvasom majd bíró uram szívhezszóló sorait, mint általában elmésségének és naccságának más hasolló nagymérvű megnyilvánulásait. Kűggyön pár pengőt is, ha egy mód van rá! A jó Isten áldja meg!

Desznyóság, röf-röf... Mert én mindíg, mindenről lekések......

Hát tsak reméllöm, hogy Kend nem róllam késött le, hanem inkább a tsodállatos Pilar Kisasszony erányába mutatkozó érdeklődésinek engedne szívesebben szabad fojást a szerölöm hullámokkal ékösítött tengörében.... Így a búbánat felé kérötik a vitorlákat fordíttani, hogy a révbe érés tselekedete bisztos és möknyuktató végöt érhössön...

A gyesznyókat mök etesse mög !