Egy le nem közölt olvasói levél a Hídlapból

Egy le nem közölt olvasói levél a Hídlapból

2007. 10. 28. 11:19

A Hídlap október 6, és október 13-i számaiban leközölt, Kínál Katalin és Ivanov Mihály képviselők levelei kapcsán (okt. 16-án) küldtem meg olvasói levelemet, zaj és rezgésvédelmi szakértőként.

A laptól a leközlésre vonatkozó visszaigazolást a mai napig nem kaptam, és az azóta megjelent két számban a levél nem került leadásra.

Mivel úgy gondolom, hogy a nyilvánosság számára szakértői vélemények is szükségesek az objektív véleményalkotáshoz, ezúton tájékoztatom a szeretgom olvasóit a levél tartalmáról:

Lőrinczy György

okleveles szakmérnök

zaj és rezgésvédelmi szakértő

A zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok.

Érdeklődéssel olvastam a Híd Lapban, Kínál Katalin és Ivanov Mihály képviselők zajtérképpel kapcsolatos véleményét. Hozzám, szakmailag Kínál képviselő asszony véleménye áll közelebb.

Az 1995. évi LIII. Törvény (a környezet védelmének általános szabályairól) 31.§ (3) bekezdésben az alábbiak szerint rendelkezik A környezeti zajjal leginkább terhelt területek zajcsökkentését, a zajjal még nem terhelt területek kedvező állapotának megőrzését -a külön jogszabály alapján- stratégiai zajtérképekre épülő intézkedési tervek végrehajtásával kell megvalósítani.

Ugyanezen jogszabály46.§ (1) bekezdés e) pontja a helyi önkormányzatnak a környezet állapotával kapcsolatos elemzési és értékelési kötelezettséget ír elő, melynek eredményéről évente legalább egy alkalommal tájékoztatni kell a lakosságot.

Egy terület helyzetének objektív értékelésére csak megbízható adatokat nyújtó mérési eredmények szolgálhatnak alapul. (jómagam az előző ciklusban a Környezetvédelmi Bizottság külső tagjaként mintegy 60 mérést végeztem a város területén, melynek adatait a környezetvédelmi előadó és a Bizottság részére átadtam.) A környezetvédelmi megbízott munkakörének és munkaviszonyának megszüntetésekor, Ivanov képviselő úr segítségével bejutottam az akkor a munkáltatói jogkört gyakorló aljegyzőhöz és felajánlottam az adatbázisban tárolt adatállomány kimentését. Szolnoki doktor megköszönte ajánlatomat de tájékoztatott, hogy akinek kell, az e tekintetben is tudja és teszi a dolgát. Amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az újabb mérési adatokkal való összehasonlítás kellő alapot szolgáltat a trendek értékelésére, és az indokolt intézkedések megfogalmazására.

Indokoltnak látom, hogy a város vezetése figyeljen fel ennek a mulasztásos törvénysértéses állapotnak mielőbbi megszüntetésére.

Azt, hogy Ivanov képviselő úr (a k.véd. bizottság elnöke) a mérések elvégzésére környezetvédelmi szervezeteket is be akar vonni, racionális tervnek tartom. (sem a bizottságban sem a hivatalban nincs zajmérés és értékelés területén kellő jártassággal rendelkező személy) Meg kívánom jegyezni, hogy a Kertvárosért Baráti Egyesület Környezetvédelmi Munkacsoportja 2007 áprilisában, ez ügyben, írásban kereste meg a város polgármesterét, ajánlva együttműködési készségét.

Zárszóként talán érdemes mérlegelni, hogy a város környezetvédelmét, a város vezetése, lakói és látogatói együttműködése nélkül nem lehet megoldani.

Lőrinczy György

okleveles szakmérnök

zaj és rezgésvédelmi szakértő

2007. 10. 28. 15:06

Sajnálom, úgy látszik, most nívósabb, tartalmasabb leveleknek van csak helyük a Hídlapban...:-))