Gyarapodás programja

Gyarapodás programja

2007. 10. 18. 11:45

Tisztelt szeretgomos fórumozók!

A portál eredeti küldetése a "tettrekész városlakók" összegyűjtése. Tisztában vagyok vele, hogy a jelenlegi viszonyok nem kedveznek a normális hangvételű párbeszédnek, én mégis hiszek benne, hogy ez az egyetlen eszköz a normális közéleti viszonyok kialakítására. (Vajh, ha mindenki így gondolná!) 2006 őszére több éves munka eredményeként elkészült a Gyarapodás programja, amelyet Esztergom várospolitikai koncepciójának is tekinthetünk. Ebben számos olyan fejlesztési cél megfogalmazódott, amelyeket - megítélésem szerint - politikai és személyi elfogultságoktól mentesen is fontosnak (a város szempontjából fontosnak) nevezhetünk. Nyilván számos olyan tervezetet is tartalmaz, amelyek vitathatóak. A jelen fórum megnyitásával épp ez volna a cél: vitassuk meg, gyomláljuk ki ezt az anyagot. Moderált fórumra gondoltam. Ez azt jelenti, hogy a politikai vitákat, az aktuálpolitikai kérdéseket itt mellőznénk, csakúgy, mint a lényünkből eredő rokon- és ellenszenveinket. Egyetlen szempont mentén kezdeményeznék kvázi-szakmai párbeszédet: jó-e az adott fejlesztés a városnak, vagy sem. Ha nem jó, lehet-e módosításokkal hasznosítani? Vagy valami egészen más irányban kellene elmozdulni? Ha a fórum más irányt venne fel, akkor én kilépek. A moderációra vonatkozó másik javaslatom: fejezetenként haladnánk. Egy-egy fejezet kérdéskörét vitatnánk meg ütemezve, és a beérkező észrevételeket folyamatosan megjelentetnénk az eurorégiós portálon, ahonnan az egyes szövegrészletek is letölthetőek. Első körben a módszertanhoz kapcsolódóan várnék észrevételeket (ti. hogy fejezetenként haladjunk-e vagy más elv szerint).

Ez a fórum tehát egyfajta virtuális városfejlesztési kerekasztal volna, politikai oldaltól függetlenül. A város iránti patrióta lelkesedés mozgatná. Minden bizonnyal van még ilyen.

Ocskay Gyula ügyvezető Ister-Granum Kht.

Akkor Kata kérésének megfelelően: az első vitafórum témája az első fejezet, amely itt érhető el: eco.istergranum.hu

2007. 11. 05. 18:14

Ötvennyolcas írta:

Az első három link nem működik... :((

Az eco.-s link a végén található vessző miatt nem nyílt meg, elnézést, itt van újra: eco.istergranum.hu A másik kettő megnyílik, csak nagyon lassan, ezek réteges térképek, igan nagy kiterjesztésű pdf-térképek. Megközelíthetőek a www.esztergom.hu-n keresztül az aktualitások/közérdekű link alatt (szintén le kell gördíteni)

Ocskay

2007. 11. 05. 17:51

B.Pascal írta:

Esztergomnak a gyarapodáshoz le kell állnia a fürdőtémával, privatizálni, és kiszállni, elfelejteni végleg.

A kérdés az, hogy milyen veszteségek árán..........

2007. 11. 05. 17:40

Ocskay úr jó programokat ad ki munkacsoportja kezéből. Ez is színvonalas. A "Gyarapodás Programja" kicsit amortizált fogalom, miután a város egy irányba tolta és teszi ma is a pénzeit. ( A thermálfürdő mindenütt veszteséges, az élményfürdő még inkább. A kapcsolódó szolgáltatások hoznak nyereséget az oda befektetőnek. Esztergomnak a gyarapodáshoz le kell állnia a fürdőtémával, privatizálni, és kiszállni, elfelejteni végleg.)

Eredeti méret

2007. 11. 05. 16:07

Az első három link nem működik... :((

2007. 11. 05. 16:04

Hát nem is tudom.MOLNÁR LACI elmondott mindent ami lényeges.És lesz valami hozadéka,vagy csak beszélgetünk.?

2007. 11. 05. 15:10

Nagyon köszönöm az újabb érdemi hozzászólásokat, igyekszem folyamatosan válaszolni a kérdésekre (amikre tudok), az érdemi javaslatokat pedig feltesszük a jegyzetoldalunkra. Újra felmerült a Gőzhajó utca ügye, szerencsére, mert emiatt utána kellett néznem: a szabályozási tervbe a sétálóutca és az új parkoló már nem került bele. A térképet le lehet tölteni innen: www.esztergom.hu A sziget déli része a Gyarapodás programjában is a sétálóké lenne, egy arborétummal (eco.istergranum.hu le kell gördíteni a szigetig!), és ez a szabályozási tervben is így maradt. (Ott szintén megtekinthető.) A térképről az is leolvasható, hogy a szigeten nem épülne árvízvédelmi töltés, hanem ún. magaspart jellegű védmű, ami kicsit a természetesség látszatát keltené. Ez egy kisebb dombvonulat volna. A tervezők elképzelése szerint nem lenne az egész sziget bevédve, így megmaradna a város és a Duna szorosabb kapcsolata (persze, az elkerülő út ezt már megbontotta, de szerintem ez még mindig jobb, mint ha 2,5 méter magas töltés mögött folyna a Duna - még akkor is, ha árvíz idején nem lehet használni az utat).

Felmerült a levezető út kérdése (Molnár László úr kérdezett rá). Igen, vannak forgalomszámlálási adatok, a legutóbbiak 2006-osak. Eszerint a Táncsics utca forgalma éves szinten napi átlagban 5100 egységjármű, a szigeti elkerülő úté az Árok utcai csomópontnál 4819 egységjármű, a híd lábánál 3828 egységjármű. Az adatok megtekinthetőek a Magyar Közút Kht. honlapján, a 8621-es (Táncsics utca), valamint a 32-es és a 6079-es mérőállás adatainál: web.kozut.hu Az is fontos adalék, hogy a 32-es és a 8621-es mérőállás eredményei mért adatokon alapulnak (tehát nem egyszerű felszorzásról van szó).

Molnár László úr arra is rákérdezett, hogy a sziget déli végéig építették volna-e az elkerülő utat. Igen, három rivális elképzelés versenyzett egymással ebben a kérdésben. A minisztérium kizárólag a Táncsics utcai levezetésben gondolkozott. Az esztergomi döntéshozók egy része az egykori Bottyán pályán, másik részük a sziget déli végén, közvetlenül a Táti útra vezette volna ki a forgalmat. A vitára emlékszem, a részletekre már nem annyira. Végül is az a változat nyert, amely a várható magas forgalomtól megóvta a sziget déli részét. Ezt a variációt végül a minisztérium is elfogadta, sőt sikerült kiküzdeni náluk a Bánomi áttörés feles finanszírozását, amit már semmiképpen nem akartak (szintén a Mária Valéria híd forgalmára hivatkozva).

Molnár úrnak a Lőrinc utcával kapcsolatos megjegyzéseivel a magam részéről egyetértek. Szerintem is először lenne meg az egész második tengely, utána mérnénk forgalomváltozásokat, és azok alapján kellene kialakítani az új forgalmi rendet. A Lőrinc utca lezárása egy másik kérdés, az a városszépítéshez kapcsolódik inkább - ezzel én egyet tudok érteni. A trafó kávézó kimondottan balesetveszélyes.

A bazilika környéki tervezett közlekedési rend ezen a térképen érhető el: www.esztergom.hu

Most ennyit tudnék, van néhány kérdés, aminek még utána kell néznem.

A meta szintű kérdésekkel (hogy ti. érdemes-e egyáltalán fórumozni) és a Szent Adalbert rekonstrukciójára vonatkozó polémáival nem foglalkoznék. Viszont az első fejezetről még vitázhatunk, igyekszem frissebb anyagokat is beszerezni.

Üdvözlettel:

Ocskay

2007. 11. 01. 23:48

Halgatva a felhívásra, végig olvastam a Gyarapodás program aktuális részét, és mellé írtam a gondolataimat. Lehet hogy rosszul látom a dolgokat, de egyet bizton állíthatok, hogy nem POLITIKAIAK a kifogásaim.

„ A megszépült vámszedőház A rendszerváltás előtti évtizedek építészeti és arculatpolitikai gyakorlatával szakítva, a híd újjáépítését megelőzően eredeti formájában renoválták a vámszedők egykori hivatalát és lakóházát is. A régi-új hídhoz harmonikusan igazodó kis épületnek turisztikai és kulturális tájékoztató szerepet szánunk.” AMI AZÓTA ÜZLETI VÁLLALKOZÁSSÁ VÁLT.

„A szigeti út mára igazolta reményeinket: a legzsúfoltabb városi átkelési szakasszal párhuzamosan alternatív tengelyként funkcionál 2002. május 17-i átadása óta.” TUDOM HOGY ÍGY VAN, DE EZT A KIJELENTÉST, MILYEN FORGALOMSZÁMLÁLÁSI ADATOK TÁMASZTJÁK ALÁ?

„Közlekedéspolitikai szempontból a Tabán híd jelentőségét egyrészt az adja, hogy átadásával a Prímás-szigetet újabb műtárgy köti össze a várossal. Másrészt a sziget természetileg értékes, tömegsportra és szabadidős célokra alkalmas (felső) részét sikerült megőrizni a nagy forgalomtól.” EZT A KIJELENTÉST HOGYAN KELL ÉRTELMEZNI? HA A TABÁNHÍD NEM LENNE, A SZIGET FELSŐ RÉSZÉN NAGY LENNE A FORGALOM?

„2007-ben készülnek el a gyalogos forgalmat bonyolító Béke híd hasonló esztétikai elvek szerinti felújításának tervei, és még ugyanebben az évben sor kerülhet az átépítésre is. Így a belváros három hídja egységes arculattal járul hozzá az idegenforgalmi fejlesztésekhez.” RÉSZEMRŐL ÖRÜLNI FOGOK, HA 2008-BAN MEGVALÓSUL

„A második tengely második és harmadik üteme Az út további fejlesztése nem állt le. Idén elkészülnek a Petőfi utca és a Vízügyi múzeum közötti szakasz tervei, és sor kerül két ingatlan (20 millió forint értékű) kisajátítására. 2007-ben a második ütem keretében megépítjük az említett útszakasz kétirányú forgalmat is lehetővé tévő újabb szakaszát a Szent István kápolna és a kórház között. Erre a szakaszra 98 millió forintot terveztünk be a 2007-es költségvetés-előirányzatba. 2010-re harmadik ütemben a teljes második tengely kiépülhet a TESCO áruházig, ami a város lakhatósága és a közlekedési viszonyok javulása szempontjából meghatározó lépés.” ERRŐL BESZÉLNEK AZ EMBEREK! AMÍG NEM KÉSZÜL EL, MIÉRT AKARJÁK FELTOLNI A FORGALMAT RÁ. UGYANIS A POLGÁRMESTER ERRE HIVATKOZIK LEGFŐKÉPPEN A LŐRINC UTCA EGYIRÁNYÍTÁSA OKÁN. HA ELKÉSZÜL, AKKOR IS ÉSSZERŰBB JAVASLATOK IS VANNAK. HA A HÍDRÓL TÁBLA MUTATNÁ A HELYISMERETTEL NEM RENDELKEZŐKNEK, HOGY DOROG, BUDAPEST BALRA, VISEGRÁD,SZENTENDRE EGYENESEN, EZZEL PÁRHUZAMOSAN A RÁKÓCZI TÉREN KÖRFORGALMAT ALAKÍTANAK KI, ÉS MONJUK A TRAFÓKÁVÁZÓ MELLETT BALRA FELVEZETIK AZ UTAT A BÁNOMI ÁTTÖRÉSRE, VAGY ESETLEG A GYARAPODÁSI PROGRAM KETETÉBEN LEBONTÁSRA ITÉLT ÉPÜLETEK: MÚZEUM CUKRÁSZDÁVAL SZEMBEN LEVŐ KIS ÉPÜLET, A BÁNOMI LAKÓTELEPEN LEVŐ VIRÁGBOLT, STB, KÖZÉ FELVENNÉK A TRAFÓKÁVÉZÓT, AMI TÉNYLEG FORGALOM AKADÁLYOZÓ.

„Műemlékvédelmi szempontból aggályos a Víziváros főutcájának jelenlegi gyűjtőút státusza, melyet már paraméterei (szűk keresztmetszet) sem láthat el. A területen egyébként is az idegenforgalmi funkciók erősítésével számol a rendezési terv, így ezeknek az utcáknak a forgalmát szintén csökkenteni kell, és erősíteni kell sétálóutca jellegüket. Ezen elveknek megfelelően 2006-ban 150 milliós beruházásból újul meg a Berényi Zsigmond utca, ahol a légkábelek a föld alá kerülnek, és új burkolattal látjuk el a műemléki negyed főutcáját. Az átadást követően a nem célforgalmú behajtást megtiltjuk. Ezáltal a Víziváros turisztikai központi szerepkörét igyekszünk erősíteni.” ÜDVÖZLENDŐ BERUHÁZÁS. EZZEL IS CSAK AZ A BAJ, MINT A VÁROS ÖSSZES TÖBBI BERUHÁZÁSAIVAL. AZ ÉPÍTKEZÉS KÖZBEN HIÁNYZOTT A SZOROS KAPCSOLAT TARTÁS AZ OTT ÉLŐ LAKOSSÁGGAL, ÉS AZ ÉPÍTKEZÉS FOLYAMATOS ELLENŐRZÉSE, MEGELŐZENDŐ A HIBÁS KIVITELEZÉS.


- Parkolás Az európai színvonalú vendégfogadás alapvető feltétele, hogy az ide érkező gépjárművek kulturált parkolása megoldott legyen. Városunkban gyakran (főként piacnapokon) kaotikus állapotok alakultak ki, magát a központon áthaladó forgalmat is akadályozva. A múltban nem egyszerűen a parkolóhelyek kiépítésére hiányzott az akarat, nem létezett ezeket a gondokat egységesen kezelő koncepció vagy rendelet sem. 2001-ben sikerült lefektetni a koncepcióhoz szükséges alapelveket, 2004-re pedig elkészült az egyes városrészekre vonatkozó koncepció is. A belváros legfrekventáltabb területein 2003-ban bevezetett díjfizető parkolási rendszer kedvező hatással van a parkolási fegyelemre. Alapvető célunk, hogy a zöldfelületeken, parkokban történő, a közlekedést nehezítő szabálytalan várakozást ritka kivétellé tegyük Esztergomban. A parkolási díj bevezetésével párhuzamosan megkezdtük a kulturált, esztétikus várakozóhelyek, -övezetek koncepcióba illeszkedő kialakítását is. „A buszpályaudvar kiköltöztetésével a város központjában a sétatérré átalakítandó Széchenyi tér, a piac és a kórház körüli területek kiváltására alkalmas parkoló építhető ki. A Hősök terétől az Arany János utcáig a két egyirányú útpálya zöld, fás, bokros sávval lesz elválasztva egymástól, parkolni mindkét sávban lehet majd. A Simor utcában a távolsági buszok forgalma megszűnik. Ez összesen mintegy 300 parkolóhelyet biztosít a városközpont közelében.” ITT MEGINT A SORRENDEKKEL VAN A BAJ! HA A BUSZPÁLYAUDVAR ELKÖLTÖZÖTT VOLNA, ÉS A SZÉCHENYI TÉR EZUTÁN SZÜNT VOLNA MEG PARKOLÓ LENNI, NEM VOLNA EZ AZ ÁLDATLAN PARKOLÓ HIÁNY. „Újabb területeket nyertünk a Mikszáth, Jókai és Deák utcák egyirányúsítása révén. Hasonló módon kívánjuk lehetővé tenni a várakozást a Szent Tamás-hegy jelentős részén.” SZENT TAMÁS JELENTŐS RÉSZÉN??????????? EZT VALAKI AZ ÍRÓASZTALÁNÁL TÉRKÉPRŐL, HELYISMERET NÉLKÜL DÖNTÖTTE EL, ÉS EBBÓL LETT A LAKOSSÁGI TILTAKOZÁS.

. A csillapított forgalmú utcák kijelölésével (pl. Pázmány Péter, Majer István, Berényi Zsigmond utca), a forgalom elől elzárt területek (pl. Széchenyi tér, Kis-Duna sétány, Pöttyös tér), valamint a gyalogosfelületek bővítése (pl. Lőrinc utca egyirányúsításával nyert széles járda, Szent István tér forgalomból történő kivonása) által a polgári városi hangulatot szeretnénk erősíteni. A PÖTTYÖS TÉRI PARKOLÁS A TÉR KIALAKÍTÁSA ÓTA TILOS VOLT, MINDADDIG, MÍG A POLGÁRMESTER NYILVÁNOSAN PARKOLÓNAK NEVEZTE KI. AZÓTA, IDŐNKÉNT MEGBÜNTETIK AZ OTT PARKOLÓKAT, MAJD HETEKIG NEM HÁBORGATJÁK ŐKET. MINDENESETRE A TÉR BURKOLATA, AMI NEM ALKALMAS GÉPJÁRMŰ FORGALOMRA, NAGYRÉSZT ÖSSZE VAN TÖRVE. MEGTEKINTHETŐ!

„Sok bosszúságot okozott a lakosságnak a kábeltévé hálózatépítése, melynek során sok helyütt elégtelen járda-helyreállításoknak lehettünk tanúi. A céggel folytatott tárgyalások eredményeképpen sikerült elérni, hogy a korábbi hibák kompenzációjaként vállaljanak részt esztergomi járdák megújításából, építéséből. A MATÁVkábelTV Kft. összességében 20 millió forint értékben vett részt ezekben a munkálatokban, a Dobogókői, a Petőfi, a Nagy Sándor József, a Táti és a Sugár úton, valamint több további kisebb szakaszon.” A VÁROSNAK ÖSSZESSÉGÉBEN MENNYIBE KERÜLT ENNEK A BIZONYOS KÁBELTÉVÉ HÁLÓZAT ELÉGTELEN HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁJA? GYANÍTOM SOKKAL TÖBBE. BIZTOSAN UNALMAS LESZEK MÁR, HOGY MEGINT A MUNKÁLATOK ELLENŐRZÉSÉNEK A HIÁNYA VEZETETT IDE. A MUNKÁLATOKAT NEM VIZSGÁLJUK ÁRGUS SZEMEKKEL, HANEM KIJELENTJÜK, MAJD NEM VESSZÜK ÁT. AZTÁN VALAHOGY MINDIG ÁTVÉTELRE KERÜLNEK A SLENDRIÁN MUNKÁK.

„Fontos adalék, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően mozgáskorlátozottak számára is akadálymentessé kell tenni a városon belüli közlekedést. Ennek érdekében 2002 folyamán átfogó koncepció és operatív program készült Esztergomban, melyet szakemberek is jónak minősítettek” TESSÉK NEKEM EZT MEGMAGYARÁZNI. LEHET HOGY NEHÉZ A FELFOGÁSOM. HA EZT A KONCEPCIÓT SZAKEMBEREK DOLGOZTÁK KI, AKKOR MI A HÍRÉRTÉKE ENNEK A KIJELENTÉSNEK, HOGY JÓNAK MINŐSÍTIK A MUNKÁJUKAT?

Mindenki szíves elnézését kérem amiért ilyen hosszú voltam, de ha egyszer elolvasom, és arra bíztatnak hogy véleményt mondjak, megtettem. Aztán lehet hogy úgy járok vele, mint Clevinger a 22-es csapdájában: „-Kérem mondja meg nekem valaki, rimánkodott Scheisskopf hadnagy, összetett kézzel. – Ha bármi hibát követtem el, kérem mondják meg.
- Hiszen kéri, hogy mondja meg neki valaki, - mondta Clevinger.
- Azt akarja, hogy mindenki tartsa a pofáját, hülye – válaszolt Yossarian.”

Üdvözlettel: molnár lászló

2007. 11. 01. 20:54

egymernok írta:

percjelzo írta:

Kedves Lenke! Akkor sajnos egy szép tündérmesével megint szegényebb lettem, de ez sajna nem változtat a város dolgán. :-(

Megvárom Lenke, vagy bárki felvilágosítását a "PEJ" jelentéséről, hozzászólásomat akkor teszem meg, mivel nekem is vannak hiteles információim. Addig is :-)

ha nekem nem hiszel:))) tessék: www.nfu.hu

2007. 11. 01. 20:50

egymernok írta:

percjelzo írta:

Kedves Lenke! Akkor sajnos egy szép tündérmesével megint szegényebb lettem, de ez sajna nem változtat a város dolgán. :-(

Megvárom Lenke, vagy bárki felvilágosítását a "PEJ" jelentéséről, hozzászólásomat akkor teszem meg, mivel nekem is vannak hiteles információim. Addig is :-)

komoly amit írtam, tényleg azt jelenti

2007. 11. 01. 20:20

Mit jelent a "PEJ" rövidítés?

projekt előrehaladási jelentés

Törölt felhasználó

2007. 11. 01. 14:45

Máshol így csinálják: www.tata.hu

Vitaanyag írta:Milyen egy jó terv, milyen egy jó program? Ami világos célokat tűz ki; amely tőlünk függ, akik eltervezzük a társadalom- és településfejlesztési programot, és akik együttműködve végrehajtjuk azt; amely konkrét; amely megvalósítható; amely időben lehatárolt; amely ellenőrizhető; és végezetül: amely kapcsolatot teremt. Milyen a jó terv? Olyan, amelynek számon kérhető részletei vannak, amelyek Tata számára, minden itt élő számára reményt, távlatot, gyarapodó városi létet jelent. Olyan tervre van szükség, amely megbízható irányt mutat; amelyhez kapcsolódni tudnak a helyi közösségek, intézmények, vállalkozók, a civil szervezetek, kistérség önkormányzatai; amelyben látják a felelősségi viszonyokat. Olyan tervre van szükség, amely a „tataiságot” erősíti, fejleszti, amelyből az itt élők erőt meríthetnek.

- kiemelés tőlem.

És nem ez a legfontosabb benne, hanem az, hogy a tervről társadalmi vitát rendeznek (Pl.: www.tata.hu ) !

2007. 10. 31. 22:06

Kedves Lenke! Akkor sajnos egy szép tündérmesével megint szegényebb lettem, de ez sajna nem változtat a város dolgán. :-(

2007. 10. 31. 22:00

percjelzo írta:

A közelmúltban volt szerencsém megnézni a Szent Adalbert Központot. Felemelő érzéssel jöttem ki, végignéztem, és örültem, örült a lelkem, hogy láthattam szépen felújítva. Nem kellett mérgelődnöm, hogy lám ráköltöttek ennyi meg ennyi pénzt, és ilyen hitványul csinálták meg. Aztán elmagyarázták, amit eddig is gondoltam: FOLYAMATOSAN OTT VOLT A MŰSZAKI ELLENŐRÜK! Nem azt mondták, hogy majd nem fizetjük ki! Nem, hanem azonnal megbeszélték, hogyan kell megcsinálni, hogy hibátlan jó legyen.

Tisztelt Molnár Úr!

Egyetértek Önnel abban, hogy valóban gyönyörű a Központ, de két - általam szavahihetőnek tartott - embertől is hallottam, hogy ott is elkövették az EU-s pénzek felhasználásakor szokásos és klasszikus hibát: a munkák tényleges és 100%-os befejezése előtt teljes egészében kifizették a kivitelezőket, hogy a "PEJ"-t beadhassák és a pénzükhöz juthassanak, aztán nézhették ugyanezen kivitelezők hűlt helyét....és végeztethették el másokkal a hibák, hiányosságok javítását. A két ember egyike ennek a cégnek dolgozott ott. Ha minden ok. lett volna, nem dolgozott volna ott....., szóval egy hangyányit meg van ez fényezve...... és természetesen nem hibáztatom én önt, hogy ezt elhitte, mert én is szeretem a tündérmeséket, és direkt remélni szoktam, hogy mondanak nekem ilyeneket, meg tapasztalok tökéletes, sima ügyeket....

Üdv:

Lenke

2007. 10. 31. 21:43

istergranum írta:

Kértétek a teherhidas tanulmányt. Itt megtaláljátok:

www.istergranum.hu

Készítője a Közép-Pannon Zrt.

Ocskay

Köszönöm, megnéztem délután, de nekem van egy olyan gyanúm, hogy ezt már láttam korábban, csak elfelejtettem. :)

2007. 10. 31. 21:27

Tisztelt Ocskay Gyula! Nagyon örülnék a normális párbeszédeknek, amik előre vinnék a város a fejlődését. Még azt is elfogadnám, felejtsük el ami eddig volt, lapozzunk. Csupán apró gondjaim vannak ezekkel a dolgokkal. A koromnál fogva szkeptikussá váltam. Nézzünk körül, azon dolgok körül, amik elkészültek. Nem is tudom hol kezdjük. Legyen mondjuk az élményfürdő. Nem szeretnék a tervezésről és a kivitelezésről vitát nyitni. Tények. Még a mai napig sincs minden kész. Ami „kész van, meg milyen minőségben? Mária Valéria híd, és a forgalomszervezés. A város finanszírozásában elkészíttetett szakértői vélemények, melyeket úgy kellene kezdeni, mint ahogy az egyik kezdődik, NEM TÉNYLEGES FORGALOMSZÁMLÁLÁSI ADATOKON ALAPSZIK. Könyörgöm, akkor hogyan? „Úgy véljük”? Megint elkezdhetnénk a parttalan vitát, de minek. Ha valaki vette volna a fáradságot, és elvégeztette volna a forgalomszámlálást, ha valakik vették volna a fáradságot, hogy a demokrácia szabályai szerint fáradságot nem kímélve érvekkel meggyőzzék a lakosságot, vagy nem csinálnának presztízskérdést amikor nem fogadják el az elképzelésüket. A forgalmi rend változás nagy részéről bebizonyosodott az átgondoltság hiánya. Tudom, Ön állíthatja ennek az ellenkezőjét, és kezdhetünk megint elbeszélni egymás mellett. Én elhiszem, mindenki a legjobbat akarja a városnak, de a végeredmény nem ezt igazolja. Megmondaná nekem, Miért történhet meg ebben a városban, hogy az adófizetők pénzének elköltését ilyen slendrián módon ellenőrzik? Széchenyi tér. Megint nem akarok esztétikai vitát nyitni, elkészült, olyan amilyen. Olyan amilyennek lennie kellene? Hogyan történhet meg ebben a városban, hogy rosszul készítenek el dolgokat. Hol van a város vezetése által megbízott ellenőrzés? Ön szerint van, volt? Tudom, azt válaszolja, volt! Akkor hogyan rakhatták le így a köveket? Akkor hogyan rakhattak le oszlopokat, amiket aztán kiszedtek? Akkor miért kellett szétbontani a szobor talapzatát a posta előtt? Akkor miért kellett felbontani a szökőkút talaját? Akkor miért kellett utólag megépíteni behajtást megakadályozó, a talajból kiemelkedő oszlopot? Miért fordulhatott elő, hogy a térre elültetett fákat, a város kertésze, valamint Koditek Pál, és Ivanov Mihály szeme láttára szakszerűtlenül ültették el, a tiltakozásuk ellenére? Nem folytatom, mert nem fogják végig olvasni. Ismerem az „illetékes” idevonatkozó véleményét: NEM FIZETJÜK KI! És tényleg nem fizették ki? És ettől jó lett? Most már nem csattognak a kőlapok? Most már energiatakarékos világítás működik a téren? Könyörgöm, higgye el, én nem politizálok, én nem szeretnék senkit legyőzni! Én meg szeretném győzni Önt, hogy a városomért siránkozok. A közelmúltban volt szerencsém megnézni a Szent Adalbert Központot. Felemelő érzéssel jöttem ki, végignéztem, és örültem, örült a lelkem, hogy láthattam szépen felújítva. Nem kellett mérgelődnöm, hogy lám ráköltöttek ennyi meg ennyi pénzt, és ilyen hitványul csinálták meg. Aztán elmagyarázták, amit eddig is gondoltam: FOLYAMATOSAN OTT VOLT A MŰSZAKI ELLENŐRÜK! Nem azt mondták, hogy majd nem fizetjük ki! Nem, hanem azonnal megbeszélték, hogyan kell megcsinálni, hogy hibátlan jó legyen. Itt érkeztem el a mondandóm végéhez, és lényegéhez! Ötletelhetünk mi, ha a megvalósítást nem felügyeli a város, és ötletelhetünk mi, ha a vezetés az erőből „oldja” meg a dolgokat. Ezzel együtt kívánom Önnek, sikerüljön a konszenzusteremtési elképzelése. Maradok tisztelettel! Molnár László

2007. 10. 31. 15:44

Kértétek a teherhidas tanulmányt. Itt megtaláljátok:

www.istergranum.hu

Készítője a Közép-Pannon Zrt.

Ocskay

2007. 10. 27. 15:03

istergranum írta: Attól még nem biztos, hogy hülyeség. Hadd mondjak egy példát. ...

Attól félek, hogy ez is egy élményfürdőként működő cég lenne. szonyatos összegeket költenénk el az adókból, miközben még ezernyi más olyan terület van, ahol tényleg szóba sem jöhet a magántőke.

istergranum írta: A tervek szerint egy újabb út kerülne kialakításra a Gőzhajó utcával párhuzamosan, kb. 200 méterrel délebbre (a két út között nagy kapacitású parkolóval), amelyen keresztül a gépjárműforgalom bonyolódna, meghagyva a sportcsarnok környékét a gyalogosoknak és kerékpárosoknak. Tény, hogy most elég ramatyul néz ki az a környék, de valamikor 2004-ben elkészültek a fejlesztési tervek, szerintem nagyon jól nézne ki ez a szigetrész, rengeteg funkcióval bővülne a mostani kínálat, és akkor már volna értelme a forgalomkorlátozásnak is.

És a Gyakorló? Vagy annak marad az élményfürdő felöli kapu? És a Sportcsarnok?

üdv

laca

Eredeti méret

2007. 10. 27. 14:15

istergranum írta: A Nagy Duna sétány menti sétálóút: hogyan képzelted el: a Duna mellőli oldalon egy újabb töltésen, a töltés bővítésével, vagy pedig az út belső felén menne? Épülne-e burkolt autóút a sziget végéig, vagy csak sétaút lenne? A szigetcsúcs egyébként egy necces terület a vízmű miatt, oda tilos belépni.

Ezt a szakaszt sajnos már akkor elszúrták, amikor a járdát nem a Duna felőli oldalra tervezték, ráadásul a fémkorláttal jó hosszú darabon lehetetlenné tették a Duna megközelítését :( A sétálóút kiépítését amennyire csak lehet a sziget déli csücske felé én is pártolnám! És ahol már nem mehet tovább a Vízmű területe miatt, ott visszakanyarodhatna a Kis-Duna mellé.

2007. 10. 27. 14:00

Ja, és köszönöm a linkeket, ebéd után elolvasom őket.

2007. 10. 27. 13:59

Nem, ez konkrétan a Medicor felújítása során újonnan létrehozandó parkolóhelyeket jelenti.

Csak hogy jól értem-e: Úgy emlékszem, hogy még régebben cikkeztek a Medicor belső udvarán álló ipari épület elbontásáról. Annak a helyén lennének az új parkolók?

A tervek szerint egy újabb út kerülne kialakításra a Gőzhajó utcával párhuzamosan, kb. 200 méterrel délebbre (a két út között nagy kapacitású parkolóval), amelyen keresztül a gépjárműforgalom bonyolódna, meghagyva a sportcsarnok környékét a gyalogosoknak és kerékpárosoknak. Tény, hogy most elég ramatyul néz ki az a környék, de valamikor 2004-ben elkészültek a fejlesztési tervek, szerintem nagyon jól nézne ki ez a szigetrész, rengeteg funkcióval bővülne a mostani kínálat, és akkor már volna értelme a forgalomkorlátozásnak is.

Ezt nem értem. A Gőzhajó utcától délre sportpályák vannak. Ha attól délre lenne az új út, akkor a két utca között hol fél el a parkoló?

A Nagy Duna sétány menti sétálóút: hogyan képzelted el: a Duna mellőli oldalon egy újabb töltésen, a töltés bővítésével, vagy pedig az út belső felén menne? Épülne-e burkolt autóút a sziget végéig, vagy csak sétaút lenne? A szigetcsúcs egyébként egy necces terület a vízmű miatt, oda tilos belépni.

A emlékeim szerint sziget 2/3-át védené egy új, tervezett árvizi töltés, szerintem azzal együtt ki lehetene alakítani a sétáló részt is. Burkolt autóútnak nem lenne sok értelme, hiszen elhanyagolható a sziget csúcsa felé a gépjárműforgalom. Még vagy 10-15 éve voltam a vízmű területén, természetesen nem úgy gondoltam, hogy teljesen annak a területére vezetni a gyalogosokat. Ezt az ötletet azért vetettem fel, mert a Tabán híd megépülésével a város "elvesztette" a Palkovics pad nyugalmát. Most már ott is szabályos tömeg van, nem is beszélve az autók miatti háttérzajról. Ezért gondoltam, hogy valami hasonló környezetbe lehetene csalogatni a lakosságot, de ehhez kell legalább egy jelképes medvecsapás, mert most nem merészkednek a sziget vége felé az emberek. Esetleg az út végén valami "nagy finálét" kialakítani (játszótér, kilátó (a szénrakodó amúgyis várólistás ipartörténei műemlék, legalább akik nem látták közelről innen vethetnének rá egy pillantást), halastó, park, arborétum, vagy amit a természeti környezed még megenged arrafelé). Onnantól pedig vissza lehetne vezetni a gyalogosforgalmat a Kis-Duna mellett. De akár egy egész Central Parkot is ki lehetne alakítani az új töltésen belül.

Persze ez csak ötletelés, a szakik majd eldöntik mit érdemes, vagy mit lehet megvalósítani.