jadzia - Szeretgom.hu
jadzia

Őket követi

Őt követik

Sajnos senki sem

jadzia

Regisztrált:
2018. 09. 05. 8:33
Utolsó belépés:
2023. 10. 03. 17:23

2023. 09. 30. 17:27

Képbe zárt pillanat: Szent György napja

2023. 09. 30. 17:27

Pin on Landscape, journey...Czegdi zsolt

2023. 09. 30. 17:26

2023. 09. 29. 17:25

A világ

tele van csodákkal. Fogadd el őket, és örülj nekik! Ne hagyd, hogy bármi is megfosszon az élet szeretetétől!"
'Néha csend tölti be a szívet és a lelket, ha a zajos világ meghátrál és megengedi, hogy ráleljünk a békére. Olyan rövid ez a pihenő! Becsüld meg a pillanatot!"
Pam Brown
 
A csoda itt lakik közöttünk. Itt él velünk, itt jár közöttünk, veled van az utcán, a munkahelyeden, az otthonodban. Melletted ül az asztalnál, ott fekszik ágyadban, sorban áll veled a boltban. Mindenütt ott van. Nem látod, de ott van. És várja, hogy megszólítsd. Mert csak ennyit kell tenned. De te félsz tőle. Mert azt hiszed, megfoghatatlan, elérhetetlen, rejtélyes. Hogy nincs. Ezért lemondasz róla. Pedig csak meg kell szólítanod. Elmondanod neki, hogy mit szeretnél, mire vágysz. (...) És a Csoda teljesíti.
Csitáry-Hock Tamás
 
Az én imádságom: lelkem Istene, őrizd meg bennem mindhalálig a gyermeket, akinek születtem.
Juhász Gyula
Lehet, hogy egy műalkotás erről: óceán

2023. 09. 29. 17:24
A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály (Mihály arkangyal más néven Michael arkangyal) egyike a 7 arkangyalnak (főangyalnak), ő a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Ünnepnapja szeptember 29. (A 6. századtól tartják.) Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan.. A zsidó és az erre épülő keresztény hagyomány szerint Szent Mihály arkangyal az Istenhez hűséges angyalok vezére, akik Isten oldalán állnak a lázadó angyalok, azaz a gonosz lelkek elleni harcban. Az Istenhez hűséges angyalok jelszava, csatakiáltása: Ki olyan, mint az Isten?!, aminek voltaképpeni értelme ez: Senki sem olyan mint az Isten, vagyis: Isten a leghatalmasabb, ő a győztes, őt kell Úrnak elismerni, őt kell szolgálni.
A név jelentését olykor megpróbálják "Aki olyan, mint az Isten" értelemben magyarázni, ez azonban félreértés. Nyelvileg azért, mert a héber מי<mí> szócskának, mely a név első tagját alkotja, csak kérdő értelme lehet: ki?, kicsoda?; aki-t nem jelenthet (az utóbbit héberül az אשר<aser> szócska fejezi ki.) Tartalmilag pedig azért, mert a bibliai gondolkodástól teljességgel idegen is lenne a mennyei seregek vezérét "olyan, mint az Isten"-nek nevezni, hiszen az Istenhez való hűség lényege ebben a felfogásban épp a tőle való különbözés, neki való alávetettség elfogadása.Az Isten ellen fellázadt Sátánt (Lucifert) eltiporta, és lándzsájával átszúrta, majd letaszította a földre.
Felemelte a mennybe Énok prófétát.
A Jelenések Könyve szerint a végítéletkor feloldozza a Sátán láncait, és ideiglenesen hagyja, hogy kitombolja magát a földön.
Nem általános keresztény felfogás szerint Isten büntetését is végrehajtja az embereken: részt vett például az egyiptomi elsőszülöttek lemészárolásában is, vezette az egyiptomiakat büntető angyalokat.
Szeptember 29. Szent Mihály arkangyal ünnepe. Ekkor volt a kisfarsang időszakának kezdőnapja, a lakodalmak ideje, mely Katalin napig (november 25.) tartott. Mihály napjától várták az időjárás hidegre, téliesre fordulását: "Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet." Ettől a naptól nem volt szabad az ágyneműt az udvaron szellőztetni. Szeptember 29. Szent Mihály arkangyal napja a betakarítás befejezésének a jelképe.Szeptembert „Szent Mihály havának” is szokták hívni.
vNem érhető el leírás a fényképhez.Szent Mihály arkangyal szobra Bécsben a Szent Mihály templom bejárata előtt