jadzia - Szeretgom.hu
jadzia

Őket követi

Őt követik

Sajnos senki sem

jadzia

Regisztrált:
2018. 09. 05. 8:33
Utolsó belépés:
2023. 12. 09. 18:26

2019. 05. 25. 17:42

WILLIAM SHAKESPEARE: XLIII szonett

Lecsukva lát legjobban a szemem,
Mert nappal csak lim-lom tűnik elébe:
De ha álmodom, terajtad pihen,
És, sötét tűz, tűzként csap a sötétbe.
Kinek árnyadtól árny felvillan, ó,
Láng-nappal mily láng-képet tárna fel
Árny-képed, a még jobban ragyogó,
Ha másod csukott szemnek így tüzel!
Hogy üdvözülnék (mondom) eleven
Nappal látva tégedet, ha halott
Éjben, nehéz álmom s vak szemeken
Szép, vértelen képed így átlobog?

Minden nap éj, míg nem látlak, barátom,
S az éj fénylő nap, ha meghoz az álom.

Szabó Lőrinc

A képen a következők lehetnek: 1 személy, közeli Pinturicchio /1455-1513/" Madonna "

2019. 05. 25. 17:40

TÓTH ÁRPÁD:ESTI SZONETT

Mint nyugvó úrnőt piperéz remegve
A néger rabnő lágy s illatos ujja,
Úgy szépíti a lankadt tájat újra
A setét ujjú, alázatos este.

Bús rableány! ki kék színűre fested
A fák kontyát, s a holdnak hervadt arcát
Ezüstösre kendőzöd, csúnya hajszák
Miatt gyűrött orcám úgy simogasd meg,

Mint régen egy lány, ki mióta elment,
Oly fáradt illatú nekem az élet,
Mint most a mély és elsötétült kertek,

S kiért, míg csüggedt fővel várlak téged,
Oly forró s oly könnyes a szívem vágya,
Mint jöttödkor, est, az özvegyek ágya.

 

 Gottfrid Kallstenius /1861–1942/ estefelé

A képen a következők lehetnek: 1 személy

2019. 05. 25. 17:39

JÓZSEF ATTILA :EGYSZERŰ EZ

Lement a nap nyugaton,
Följött a nap keleten.
Egyszerű ez.
Él az, aki eleven.

Rongyos mindegyik zsebünk,
Rossz a magyar zsebe rég,
Egyszerű ez -
Elveszett az ezerév.

Ha elveszett, elveszett,
Nem keressük már elő,
Nem érünk rá,
Vonaton jár az idő.

Expresszen jár az idő
S gépből csinált madarán,
A gyalogos
Bizony hogy elmarad ám.
Szolgabíránk az agyunk,
Nem parancsol más nekünk,
Egyszerű ez,
Mi már mótorral megyünk.

Nem vagyunk mi bölcs urak
S nem is vagyunk szamarak.
Új ezerév
Új magyaroknak marad.

1924 nyara

 

Munkácsy Mihály:Honfoglalás részlet

A képen a következők lehetnek: 1 személy

2019. 04. 20. 18:20

Reviczky Gyula: Feltámadás

Fakadnak már a virágok, 
Kiderül az ég, 
És a föld most készül ülni 
drága ünnepét. 
Szíveinkben, mint a földön, 
ma öröm legyen, 
Feltámadt az Istenember 
Győzedelmesen!

Akik tanait gyűlölték,
meg nem ölheték.
Nem rejtette sír magába
égi szellemét.
Mert égből eredt, s nem is volt
születése sem...
Feltámadt az Istenember 
Győzedelmesen!

Kettős ünneplés azóta
minden kikelet!
A mennyországé és a földé...
Ünnepeljetek!
Adjatok hálát, hogy ismét
új világ terem.
S feltámadt az Istenember
Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel 
sírját a dicső:
Aki látja, hogy a földön minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
mely örök leszen...
Feltámadt az Istenember
Győzedelmesen!

Adjatok hálát, s virágot,
tömjént hozzatok.
Halleluja! Halleluja!
Zengje ajkatok!
Mert feltámadtok ti is még
valamennyien.
Mint az Istenember egykor:
Győzedelmesen!

 

A képen a következők lehetnek: 1 személy

El Greco feltámadás
 

2019. 04. 20. 18:20
A nagyszombat a húsvétot megelőző nap a keresztény naptárban.

Az anglikánok Easter Even-nek, Low Saturday-nek, a fülöp-szigetekiek Fekete Szombatnak vagy Sabado de Gloria-nak hívják, Csehországban az elnevezése Fehér Szombat. Magyar elnevezése a nagyhétre utal, nagyszombat maga is része a Szent Háromnapnak (triduum sacrum): nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat. Nagyszombaton a katolikus egyház papsága a hívekkel együtt Krisztus sírjánál elmélkedik az Úr szenvedéséről és haláláról. Az oltárt ezen a napon minden felszerelésétől megfosztják. Nem tartanak szentmisét sem.Nagyszombat a húsvéti örömünnep kezdete. Este kezdődik az ünnep a tűzszenteléssel (ez a VIII. századból eredő pogány szertartás), ezt követi a keresztvíz-szentelés. A nagyszombati szertartás keretében jönnek vissza a harangok Rómából. 7 olvasmány van, majd a prédikáció után 12 egyetemes könyörgés. Ebben a világ embereiért és vezetőiért, valamint a papságért könyörögnek. Az áldoztatás után a pap - az asszisztencia vezetésével - elindul egy körmenetre. A visszaérkezés után áldást mond, és elbocsátja a híveket. A következő mise általában éjfélkor kezdődik, de egyes egyházközségekben hajnalkor. Ez már Jézus feltámadását jelzi, ez a vigilia-mise.

 

A képen a következők lehetnek: 3 emberCaravaggio: Krisztus sírbatétele