plalyA - Szeretgom.hu

Őket követi

Sajnos senki sem

Őt követik

plalyA

Regisztrált:
2016. 09. 27. 18:16
Utolsó belépés:
2017. 01. 26. 6:17

2016. 09. 30. 9:06

 Ne ne kedves Zsadi!

Ezen az alapon bármely nép, bármire jogot formálhatna - nem gondolod.

pl. akkor a Mátrára jogot formálhatnak az Indiaiak - mivel az elnevezésben megtalálható a man szanszkrit gondolkodni ige szótövének rövíidített változata tra pedig mintegy fosztókéépző ( egyik etimológiai megközelítés szerint  - van több megközelítése is) azaz lehet úgy is fordítani- hogy gondolkodás nélküli, vagy a gondolkodástól való megszabadulás. l

lehet hogy a három legjellegzetesebb Kárpátok beli magaslatok közül pont ezért hagyták meg ezt nekünk   -  ( Mátra Tátra Fátra -mekly egyébként magaslatot is jeleöl)

Nagyon is jellemző a magyarra a gondolkodás nélküliség, vagy a gondolkodástól való megszabadulás. Nem gondolod?

2016. 09. 30. 8:52

Azt gondolom, hogy ez teljesen elfogadható nézet amit leírtál.

Én sem gondolom, hogy a Pukli attól ellenzékivé vált volna, hogy nem helyesli a kormány oktatás politikáját. 

Ha nem akar politikai  táncot járni és csak is " civil" és szakmai körökben akar forogni akkor semmi ajkadálya annak, hogy olyan legyen mint amilyen most.

 

Viszont azt akkor sem értem , hogy mit kellene jelenteni annak a mondantának, hogy  -egyszer ilyen, egyszer olyan attól függ, hogy hogyan ébred fel. -  Azt gondolom, hogy Newton törvényei attól nem fognak megváltozni, ha én rosszul vagy jól ébredek.

Ezzel csak arra akartam utalni, hogy bármilyen civil kezdemémnyezésről lehet szó - vagy kitartok az elképzelésem mellett, és az lehet, hogy éppen szembe megyek a kormányzati akarattal, de lehet hogy éppenséggel támogatja az elképzelésem a kormányzati akaratot  - de azt nem hiszem, hogy egy civil kezdeményezésnek a felébredésem hangulatától kell függenie. 

Vagy igen?

Lehet persze, hogy én vagyok túl igényes a civil mozgalmakkal szembe - de azt gondolom, hogy civil kezdeményezés és mozgalom sem lehet olyan mint a jó idők malma, de szélkakasként sem szolgálhat (ha csak nem a szélkakas telepítését célozza meg, vagy a szélkakasok természetbeni megközelítéséről van szó) 

 

2016. 09. 28. 13:16

Mellesleg és zárójelbe jegyzem meg, hogy úgy egyébként Corfu a sziget neve: A Fővárosa Kerkira, a Sziszi Kastély az az Achilles palota, az emlitett Paleokasztícia az meg Paleokastritsa  - de ugye a "magyar" az mindíg jogot formál magának arra hogy "magáénak" tudjon bármit és bármely helyet a világban - tehát nem gondolom,hogy szükség lenne a Marson egy magyar kolóniára.

2016. 09. 28. 12:39

Magyar biztosan lesz - mert magyar a világ minden részében van - miért pont a Marson ne lenne.

Hogy magyar kolónia - azt kérdezem minek. A magyartól békétlenkedőbb,utálatosabb és nagyravágyóbb náció ritkán fordul elő kis bolygókonkon. Mond csak, melyik szomszédunkkal vagyunk jóba?

Igaz ilyen "közeli országokkal, mint NewZealand, vagy Chile, esetleg Indonézia - egészen jó a viszonyunk- de olyan "távoli" országokkal, mint Ausztria, Szlovákia, vagy Ropmánia, Szerbia, hát mit is mondjak nem éppen felhőtlen a dolog. Nem nagyon kedvelnek bennünket. Hazafele tartva egy kis időre megálltam Korfu szigetén Paleokaszticia meletti kis faluban egy ház kapuján láttam egy táblát Kör alaku széle piros alapja fehér és benne egy fekete szamár amely át van húzva piros csikkal  - azaz egy jól értelmezhető tiltó tábla. Alatta kis kiegészítő tábla görögül ( és magyarul is) oda van írva: "Ne állj szóba magyar szamárral" - szóval ennyire szeretnek bennünket. 

Minek oda egy bomlasztó, békétlenkedő csak az ellenségeskedést kereső kolónia.?

Lesz azoknak elég kihívás a "magyar kolónia " nélkül is.

2016. 09. 27. 19:33

Kedves Fórumozók!

Mivel Én új vagyok ezen a portálon, ezért inkább csak kérdezek és a kérdéssel kapcsolatos észrevételelimet írom le - aztán pedig izgatottan várom, hétha megerősítenek, vagy megcáfolnak. 

Három hóap után tértem vissza Magyarországras az elmúlt héten vasárnap. Mikor elindultam már akkor is kérdés volt ez a Népszavazásosdi. Most viszont azt tapasztaltam, hogy a szenny és a mocsok elöntötte az országot

( Zárójelben nem vagyok Esztergomi- és csak turístaként jártam Esztergomba- egy kedves régi ismerősöm invitált ide, mondván itt nem kell tartani attól hogy a véleményemért kitiltanak, mint más portálokon)

Éppen ezért kérdezem, hogy valaki meg tudja mondani, hogy minek ez a Népszavazás? Mire adunk felhatalmazást vagy nem adunk felhatalmazást a Kormánynak?

Már a kérdést sem értem. Arról is jó lenne ha valaki tájékoztatna mert én az egyszerü  nem is értem, hogy mit kérdeznek.

aszongya hogy. "Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?"

Már bocsánat de az Eu még egyetlen törvényt sem hozott, azaz csak ajénlásokat tett, amiket nem kell elfogadni. Aztán meg az Országgyülésnek mi köze a betelepítéshez. Annó az Országgyűlés hozott egy törvényt, amely a Magyarországra betelepülők jogi eljárását rendezi, menekültek ( migránsok) stb - ez a törvény összecseng az 1951-es menekültögyi törvénnyel ( Genfi Konvenció néven iseri a világ  ezzel csng össze- azt mondkják róla) tehát akkor mire kell az országgyúlésnek még felhatalmazást adni - már megadta, amikor ezt a törvényt megalkotta. Az Eu közleményben szó nincs betelepítésről, arról viszont igen, hogy a menekültek regisztrációjában minden Eu-s tagországnak ki kell venni a részét- a regisztráció az nem betelepítés ( Magyarországnak 1294 főt kell regisztrálni  - tudtommal ettől Magyarországon jóval több település van, tehát az sem igaz, hogy minden településre jut egy menekült( ami megint csak nem egyenlő a migránssal). Magyarországot az Európa Tanácsban ( amely ezt a betelepítési törvény, - ha lenne - végrehajtásában intézkedbne -már ha volna mire intézkedni, de nincs - éppenséggel a Kormány képviseli felhatalmazással mivel ő a végrehajtó hatalom. Akkor mit keres itt a Parlament- nem értem?  AZ Eu parlament meg a törvényalkotó -- ott meg a választott képviselőink ülnek) Hogy jön ide a magyar Parlament - nem értem? Van olyan aki el tudja magyarázni ezt? 

Akkor most mire is kell szavaznunk? Kinek és milyen felhatalmazást kell adnunk? Tudja ezt valaki?

Mondjuk nem csodálkozom. Magyarországon polgári demokráciát, vagy liberális demokráciát akarnak sokan. De azt nem veszik figyelembe, hogy egyik sem müködik Mivel egy Demokráciában a nép választott képviselői utján közvetve gyakorolná a hatalmat, de nem teheti, mert ugyebár a képviselője a választási törvény értelmében a megválasztás pillanatától sem erkölcsi, sem büntetőjogi, sem pedig politikai felelőséggel nem tartozik a választóknak, azaz nem lehet visszahívni, felelősségre vonni - azaz nem jut a nép a hatalomgyakorláshoz.

A másik ugyebár a fáma szerint a közvetlen hatalomgyakorlás a Népszavazás és népi kezdeményezés. Na de Magyarországon csak arról lehet Népszavazást tartani amit a kormány jóváhagy. Nem lehet népszavazást tartani a tulajdon kérdéséban( tiltja az Alkotmány , alaptörvény) Nem lehet az elosztásról Népszavazást vagy népi kezdeményezést tenni ( Tiltja az alkotmány - alaptörvény) Nem lehet a Költségvetésről és nem lehet az Alkotmányról. azaz mindarról nem lehet amivel a hatalmát gyakorolhatbá a nép, de például arról lehet hogy Kovács Pistike jobb vagy balkezével törölje meg az orrát ( mondjuk ez is egy jog, azt gondolom hogy ez még nem hatalomgyakorlás) azaz már ez sem valósul meg- vagyis az amúgy is félreértelmezett demokrácia( amely köztünk szólva a hatalombirtokosainak irányítási sémája és hegemon projectjének legitimállását jelenti csak és közel sem a hatalomgyakorlást) sem valósul meg ( azaz már a legitimáció is korlátozva van) 

Akkor ez milyen demokrácia is. ( Bocsánat ez nem annak a kérdése hogy mi van leírva - hanem a tartalmi kérdések sokasága)

A kommunizmus az nem attól kommunizmus, hogy mi van leírva, hanem attól hogy az elvei értékei megvalósulnak vagy sem. Magyarországon a Kádár rendszer Államkapitalizmus volt és nem kommunizmus- Ezt azért jó ha megjegyezzük - hogy miért,azért mert az államkapitalizmus értékei és elvei valósultakmeg és nem a kommunizmus elvei és értékeiu. Ennyi

Szóval lehetne választ kapni a kérdéseimre? Mert akkor most hogyan döntsem el, hogy menjek vagy ne menjek szavani . Ugyan is az a véleményem, hogy a Népszavazásra fordított mintegy 8 milliárd forintit jobban is el lehetett volna költeni mondjuk az egészségügyben vagy az oktatás területén

a menekült kérdés egy borzasztó bonyolult kérdés - de valakit előre ílyenformán megbélyegezni mint ahogy a népszavazás kérdése teszi, nemcsak hogy példanélküli, de azt gondolom ocsmányság  - van aki nem ért ezzel egyet?( már mint hogy ocsmányság előre megbélyegezni valakit)