lacikabácsika - Szeretgom.hu

Őket követi

Őt követik

lacikabácsika

Regisztrált:
2007. 09. 23. 21:06
Utolsó belépés:
2016. 02. 25. 8:07

2007. 10. 01. 16:13

Kedves tidar! Azt olvastam, hogy elutazik, kihasználom a billentyűpötyögtetési szünetét, mert vasárnap nem lehetett normális tempóval követni, miket ír !! --Retúrjeggyel utazik? -- Az alispáni padtól hazafelé azon gondolkodám, hogy lehet az, hogy némely itt beíró levelezőtársról rögtön lehet szép nyelvezetéből, finom stílusából tudni, hogy a neme: NŐ. Más partnerről határozottságában vagy technikai tartalom okán vélni lehet, hogy a sorok mögötti személy neme: férfi. Az Ön nemtelen írásából kitalálni sem lehet az Ön kromoszómájának betűjelét. Van? - Nem fokozom, mert az Ön ravasz csapdájába nem sétálok be! Ön úgy provokál, hogy mások hátán és becsületén törtet a pallós erkélyére! De forduljon meg egy szusszanásra: akiket néven volt kedves támadásával bántani, azokat már illő volna megkövetni! Sőt!! Remélem oly sok ostorozó fogalmazvány után -még nem fáradt meggondolni, miket vágott mások tiszteségét becsületsértést túlhaladó formában a nyilvánosság elé! Senki nem kért rá, nem ismerek mindenkit, de az érintettek megbántottságában érezve kiváncsian kérdezném Öntől: Vajon Sitkú Pálnak - akit méltatlanul és gyűlölettől felindúltan sodort vádlója és az önérdek-képviselők szemlesütött gőgje,- Ön bele tudna nézni a szemébe? Csak néhány csendes másodpercre? Azt érzem hogy ön belülről riadna! Kérjen bocsánatot! -- ""--Miavecz Jenő a régi és a jelen ciklusban is városért szóló képviselőként volt ismert, higgadt, tárgyilagos, túlságosan is civil, választópárti. A testületi zsúrbeszédeket szóismétlésekkel, -cséplésekkel és minősítő jelzőkkel spékelve az a bácsi szokta megtenni, akitől senki nem vonja meg a szót! Kérjen bocsánatot! --""--Kisdérinét Ön egyenes vonalon Ptk.-ba ütköző rágalommal jutalmazza. A jogi út Őt illeti. Addig is kérjen bocsánatot! --""-- Városunkban él, egyetemen katedrán nevel, szülő, gondolkodik az Ybl díjas építész. A felesége sározásával indítani a mocskolódó vádiratot, túl hogy nemtelen, de becsületsértő és városházi jelzővel :undorító! (Ez igazgatóhelyetteskikészítő régi recept). Ha Karácsony Tamás műveit ismerné, (l.: Öt Ház c. könyvben, stb.) hallgatott volna! Az élményfűrdőt nem Ő tervezte. Azt a politika! A várostól miért távozik folyton építési szakember? Mert a tidar-ok jobbak! --""-- Nagy Laci Tanár Úr: Ő valóban kedves, jópofa. De az arcán még mindig látható mosoly mögött észreveszik akik Őt szeretik, hogy a tidarok lihegve hadonásznak körülötte éles nyelvükkekel, meg tollukkal. Bizony Ő már felmutatott eredményt! Hát Ön tidar?? Kérjen bocsánatot! --""-- A városháziakról való elmélkedéstől elállok, egyrészt mert nem óhajtok a vélt vagy kevés információ miatt bántó lenni, másrészről meg Önnek nem új már semmi, hiszen ott símúl, és doromból, mégis esélyes arra, hogy a fentiektől áthatva magábaszáll, teljesíti a kéréseket! Őszinte üdvözlettel: RÉGI ISTVÁNos

2007. 09. 30. 22:26

Igazi sportbaráti elismerés és gratuláció a csapat játékosainak, segítőivel egyetemben! Hajrá!!!

2007. 09. 30. 14:21

Minden szereplőnek szívből gratulálunk, elismerjük a sok munkát az idáig vezető úton! Zriny Miklós remek ember, igazi spormann, az Ő verejtékeit és kitartó edzésenergiáját tiszteljük! Köszönet! De kedves Zrinyi Úr, Öntöl már megszoktuk, hiszen már volt kedves évek óta elkényeztetni, mondhatnánk Esztergomban ez jó szokás! Hajrá tovább is ! RÉKÁT köszöntjük!! ( Istvános volt?)

2007. 09. 30. 14:07

Kedves TIDAR! Brrr...amit a jegyzésével ír! A Tanárok, diákok nem voltak álruhában, nevük is van, tisztességes, megbecsült! Az egyik kedves hozzászóló városatyának nevezte a kekikommandós simléderes öltözetü paparazzót! Atya? Ejnye, ily tévedést! Ez a lesifotós hosszú ideig a szeme elé tette "objektív" készülékét, minél kevesebb időt hagyva az arca derüjét láttatni, meg a sapkáját húzta a szemüvegszárig, mint aki csak titokban akar maradni. Biztosan azt a kedves képsort rögzítette jelképeken átlóval nevezett óvóbácsijának, amire a tér"átadáskor" vágyott, jelesül a mexikói köveken Élet volt. Ez elég ritka, fotózni is kell! Nos tdar, a kritika mindig előrevisz, ha tisztességes, szívből az ügyek javára mondatik, kezet nyújtva történik. Az Ön írásában mikroszkoppal sem lehet találni ennek nyomát, így ez minden érintett részére megalázó ökölcsapás! Szeretettel: régi ISTVÁNos

2007. 09. 30. 13:30

Kedves tidar! A városházál a pallós melletti erkélyről nézve azt sugallja, hogy szegény maturandusz fiaink és lányaink azért fognak szenvedni érettségi próbájukon, mert a tisztesség és a józan kívánságuk hangoztatása gyengíteni igyekszik erejüket, és ezen aggódását a megalázott, de becsületét nem vesztett Igazgatóra, valamint az összekovácsolt tantestületre hárítja. Az istvános kurázsi nem ez Kedves TIDAR! A tanulók rátesznek egy lapáttal, Ők ezzel történelmi tanúságot bizonyítanak. Ugye, végzős barátaim? Azt javasolja, hogy csend legyen! Azt képviseli, amitől Nemzetünk is szenved, ne beszéljünk hangosan Trianonról! hallgasson minden száj! Ne beszéljünk aktuálpolitikáról, ne beszéljünka választók lekezelő csürhézéséről, ne beszéljün pökhendiségről undsoweiter....! A gyerek sorsáról intenzívebben esik szó, ha a menyasszony már megesett! Nemde? Harcos üdv!