nottó - Szeretgom.hu

Őket követi

Őt követik

Sajnos senki sem

nottó

Regisztrált:
2012. 03. 10. 13:15
Utolsó belépés:
2017. 02. 04. 19:20

2012. 09. 12. 20:07

Tisztelt Uraim !

" A piac ügyben azonnal lépni kell"-egyetértek Önökkel,és Sáska úr felháborodása is figyelemre méltó.Ő,mint esztergomi lakos és kereskedő a szivén viseli a piac helyzetét.Csak az

  a gond, hogy a PIACÜGY nem most keletkezett,- bátorkodom megjegyezni, hogy jelenleg is a több mint 40 éves állapotok uralkodnak.Az viszont dicséretes,hogy István király

  korabeli hangulatot sikerült megörizni a XXI.században.- EZT AZ ÁLLAPOTOT AKARJUK ÁLLANDOSITANI ???- De uraim ez már a XXI.század !!! Ez a piac már nem a városköz

  pontba való,vagy is nem illik a városképbe az összetákolt bodékból és a rozoga asztalokkal kialakitott elárusitó helyek nem éppen megnyerő látványt nyújtanak.Ez az állapot igy

  nem tartható,- Sáska ur is leírta "PISZKOS,SZEMETES,és a PATKÁNYOK táncolnak stb.Itt jegyezném meg,- az ÁNTSZ csak fennmaradási engedélyt adott ki,sőt az EU.elöirás-

  nak sem felel meg a jelenlegi állapot.A PIACÜGYET sem a tanácsi- sem az önkormányzati rendszer nem tudta ,vagy nem akarta meg oldani.A független újság hivatkozik a Btk

  320 paragrafusára (hütlen-hanyag kezelés stb)-ha ez igy van, akkor az eljárást el kell inditani és nem pedig a Btk-t idézgetni.Annyit azért meg kivánok jegyezni,hogy a piacon

  uralkodó középkori állapotokat mielöbb meg kell szüntetni.A testületnek mi elöbb (és a 2/3 -nak is )el kell gondolkoni azon,hogy egy kulturált és a kornak megfelelő állapotok

  legyenek biztositva,úgy akereskedök,mint a vásárló polgárok részére.Sajnos az elözö ciklus által összegyüjtött nagy összegü tartozás és eladósodás nem teszi lehetövé a város

  további fejlödését, - sőt napról napra látványossan lepusztul.Igy tehát ,sem a piac helyzete sem a város élhetöbbé tetele,min.X+évig nem megoldott.MI A TEENDŐ ? KI MOND

  JA MEG, HOGY MIT KELL TENNI ? KI SEGIT A VÁROSON,?- HOGY AZ ITT LAKÓ POLGÁROK NE EGY GAZOS,PISZKOS ÉS LEPUSZTULÓ VÁROSBAN ÉLJENEK ! ! !

 

 

2012. 04. 01. 19:18

 T.Géza !

  Egyetértek a felháborodással , én is felvagyok háborodva.Ha az elöző két ciklust is beszámitom "+ ezt a másfél évet" akkor már nagyon pipa vagyok ! Itt lehet " kardot " rántani

  demonstrálni,és népszavazni a városért,- amivel egyet is értek .Sajnos a város polgárainak túlzott közömbössége / tisztelet a résztvevöknek / nem segit a város helyzetén ,de tá

  mogatja a negativ hozzáállású Meggyes frakció cinizmusát és pökhendiségét.Amit a népszavazással kapcsolatban ir, sajnos nem értem,- " Gyöztünk...de nem nyertünk." Én sport

  nyelven, úgy fogalmaznám,- jól játszottunk, de 1:0-ra kikaptunk ! - és maradt minden úgy ahogy van, " SŐT" / lásd. törvjavaslat az  át vett intézmények müködési költségének

  önkormányzatra terhelése / Polgármester asszony már több mint másfél éve küzd ,hogy Esztergom helyzetén változtasson. A 2/3-os frakció annyira a város érdekeit képvisel,

  hogy a jelenlegi pozicióból kirobbantani sem lehet,- nem hogy eltávolitani, vagy lemondatni.Egyet értek a leváltásukkal, mert nem képviselik,sem a város sem pedig a választó

  polgárok érdekeit.Mivel nincs szándékukba lemondani a választó polgároktól hatalomról, - itt adódik az a kérdés ! - hogyan tovább? Ki tud olyan törvényes és jogszerü megold-

  ást javasolni amely a várost és a polgárokat meg szabaditaná a jelenlegi áldatlan állapottól.

2012. 03. 29. 23:04

   Én is szavaztam -IGENNEL-de mit számitott az igen szavazatok száma,illetve a százalékos arány,- ha  egy város polgárai ennyire közömbösek / tisztelet a kivételnek / a saját

   városuk jelenlegi állapotának meg változtatásában.Mivel a szavazás érvénytelen /" köszönet a távolmaradóknak " /igy lehet tovább folytani a harcot a 10+1 fös banda ellen.

   Ezek az ellenszenves és cinikus / kálmán sándor / pökhendi, nyegle, és modortalan  személyek meddig lehetnek olyan pozicióban,ahol egy város hivatalosan, törvényesen és

   a kormányhivatalok támogatásával amortizálodik és romokban hever ? Az elöző önkormányzativezetés hibáinak és visszaéléseinek feltárásával, ill bizonyitásával történt valami

   hivatalos állásfoglalás? - Temetkezés-Strigonium-Szent Miklós alap ,egyéb beruházások stb ? Választásra visszatérve , 98% -os IGEN szép eredmény - sport nyelven szólva,

   jól játszotunk de kikaptunk 1:0-ra. Ezek után már nem szabad a bizonyitványt magyarázni.....Van esélye a városnak a testület mielöbbi leváltására ?- vagy vár és szenved 2013-ig

2012. 03. 21. 17:24

     notto

     100 év alatt egy lufit sikerült "felfújni" a medence fölé ami ennyi idő elteltével,- egy óriási beruházás,gratulálok.

     "A GYARAPODÁS RROGRAMJA" cimü kiadványban irvavagyon,-strandfürdöt továbbfejlesztjük,amüemlék jellegü

     fedett uszodát felújitjuk és igy tovább stb,stb.Mi lett a fedett uszoda felújitására ki irt pályázat sorsa?

     Nincs pénz ? - akkor meg kéne szavaztatni a 10+1fös képviselő csoportal.Ünnepelni helyes,- sajnos ez az ünneplés

     nem a mi teljesitményünket dicséri.     ÁMEN