kis-angyal-ka - Szeretgom.hu

Őket követi

Sajnos senki sem

Őt követik

Sajnos senki sem

kis-angyal-ka

Regisztrált:
2009. 10. 24. 21:03
Utolsó belépés:
2012. 08. 09. 22:41

2010. 07. 10. 9:18

Katolikus összefogás: százmilliók az árvízkárosultakértAz elmúlt hónapok áradásai óriási pusztítást végeztek Észak-Magyarországon, a Sajó, a Hernád és a Bódva menti településeken. A következmények enyhítéséért a Magyar Katolikus Egyház országos összefogásra kérte híveit és templomi gyűjtést rendezett június 20-án. A nagylelkű adományok összesítése még tart, de az eddigi adatok alapján további több mint 200 millió forint segéllyel fogja tudni támogatni egyházunk az árvíz sújtotta települések újjáépítését.

A Katolikus Karitász az első perctől nagy erőkkel van jelen a katasztrófa sújtotta helyszíneken, ahol több mint 4700 családot kellett kitelepíteni és több száz család otthona vált lakhatatlanná.

A hívek példamutató összefogásának köszönhetően a szervezet az egyházmegyékből eddig több mint 80 millió forint értékben osztott szét segélyszállítmányokat. Az önkéntesek a mentési munkálatok után folyamatosan végzik a kárfelmérést.

A Püspöki Konferencia az országos gyűjtés összesítését és a pontos kárfelmérést követően dönt arról, hogy az érintett egyházmegyék között milyen arányban osztja szét az újjáépítésre szánt adományokat.

A Katolikus Karitász családok ezreit látta el eddig tartós élelmiszerrel, ivóvízzel, takarókkal, tisztítószerekkel és gyógyszerekkel. A kitelepített családok gyermekei számára már több helyszínen indultak nyári táborok. Az egyházmegyei karitászszervezetek továbbra is gyűjtenek adományokat, elsősorban bútorokat, háztartási cikkeket.

A Püspöki Konferencia kifejezi háláját a magyar híveknek áldozatos támogatásukért és buzdít minden jóakaratú embert, hogy lehetőségeik szerint továbbra is segítsék – tárgyi, anyagi támogatásukkal vagy önkéntes munkával – az árvíz sújtotta térségben élő családokat.

2010. 06. 19. 19:13

Három papot szenteltek föl Esztergomban

 

Június 19-én, szombaton délelőtt az esztergomi bazilikában ünnepi szentmise
keretében szentelte pappá dr. Csépányi Gábort és Simonyi-Molnár Balázst,
diakónussá Molnár Miklóst Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti
érsek.

A jelöltek budapesti születésűek, az elmúlt években mindhárman az esztergomi szeminárium növendékei voltak. Csépányi Gábor általános orvosi diplomával rendelkezve választotta a papi hivatást. Simonyi-Molnár Balázs egykoron szintén felsőfokú képzés után érkezett: szociálpedagógus-hitoktatóként kezdte meg tanulmányait. Molnár Miklós a szeminárium hallgatója marad, előtte áll még a hatodik tanév.

Erdő Péter bíboros szentbeszédében így szólt a jelenlévőkhöz: "Térjünk issza gondolatban papságunk gyökeréhez, Jézus Krisztus személyéhez. Ő a szegletkő, halála és feltámadása titkában jön el az Isten országa. Ebben teljesedik be az emberi nem megváltása. De magának Jézusnak sincs semmije, ami az csak az övé lenne, hiszen minden, amit tanít és ajándékoz nekünk, az
Atyától való. Ezért mondja, hogy tanítása nem az övé, hanem azé, aki őt küldte, a Fiú nem egyedül cselekszik. Ez hát a mi papságunk valódi természete. Ami tehát papságunk lényegét alkotja, az nem pusztán személyes képességeink eredménye. Érvényes ez a szentségek kiszolgáltatására, hiszen maga a liturgia is Krisztus és az Egyház cselekménye, a pap sem a saját nevében áll a hívő közösség elé, hanem Krisztus személyében és képviseletében."

2010. 05. 09. 18:26

2010. 05. 08. 14:16

Római megemlékezés Mindszenty bíborosrólHalálának 35. évfordulóján, május 6-án 18 órakor egykori címtemplomában, a Santo Stefano Rotondóban emlékezett meg Mindszenty Józsefről a Pápai Magyar Intézet, a Magyar Köztársaság Szentszék melletti nagykövetsége és a római magyar hívek közössége. Nevükben Németh László rektor köszöntötte a szentmise főcelebránsát, Franc Rodé bíborost, a Szerzetesi Kongregáció prefektusát.

Rodé bíboros szentbeszédében Mindszenty József életútját mutatta be. A több mint harminc pappal együtt – köztük a templom tulajdonosának, a Germanicum et Hungaricumnak rektorával, Franz Meures jezsuita atyával – koncelebrált Angelo Acerbi érsek, volt magyarországi nuncius, Kiss-Rigó László szeged–csanádi és Böcskei László nagyváradi megyéspüspök. Az oltárszolgálatot a Germanicum et Hungaricum magyar papnövendékei végezték. Az olasz és magyar hívekkel együtt a szentmisén részt vett Mádl Frenec volt köztársasági elnök és felesége, Dalma asszony, valamint Balassa János szentszéki és Merényi Miklós római nagykövet is, az ünnepélyes megemlékezés jelentőségét emelve a magyar egyház számára.