Holdfény - Szeretgom.hu

Őket követi

Őt követik

Holdfény

Regisztrált:
2009. 06. 22. 14:54
Utolsó belépés:
2023. 12. 05. 8:12

2010. 06. 04. 10:27

És végül a kottás változat utolsó része:

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=y3je50tZZPE&feature=related
Mikhail Pletnev plays Tchaikovsky 'Les Saisons' - 10. Octobre, Chant d'automne
Október, Őszi dal
 
http://www.youtube.com/watch?v=Eu01ofMs4UY&feature=related
Mikhail Pletnev plays Tchaikovsky 'Les Saisons' - 11. Novembre, Troika
November, Trojkán
 
http://www.youtube.com/watch?v=4dWIAO5Is6g&feature=related
Mikhail Pletnev plays Tchaikovsky 'Les Saisons' - 12. Decembre, Noel
December, Karácsony

 

 

Budapesten is van Csajkovszkij szobor:

 

 

A Csajkovszkij park

Óhegy területén találhatók a kerület legnagyobb parkjai. A parkos terület déli része a Martinovics térről nyíló Csajkovszkij park, régi nevén Kőbányai Ifjúsági Park. A Csajkovszkij park valaha a Dreher-villa parkja volt. Zeneszerzők szobrai díszítik, de egyiknek sincs orra. Rosszall
A park állapota jelenleg - khm - hagy némi kívánnivalót maga után.

 

"Enyhén szólva!" Üvöltés

Hja kérem, ahol nem az ÉRTÉK A MÉRTÉK!!! Nyelvöltés

 

 

2010. 06. 04. 10:10

A körülményekhez képest szép napot mindenkinek! Vigyor

 

Elérkeztünk Csajkovszkij: AZ ÉVSZAKOK c. zongorasorozatának utolsó részletéhez:

 

Október: Ősszel (Andante cantabile).
Mintha az Anyegin színpadáról szólna hozzánk ez az érzelmes románc.
 
(Nem véletlenül idézik sokszor ezt a tételt, ha idős emberekről van szó... Mikor játszottam, fiatalon is át tudtam érezni az idős kor testi, lelki bajait, a betegségeket, egyedülhagyottságot, és az elmúlás közelségének lehangoló érzését...)
 
http://www.youtube.com/watch?v=Uclsgy4A0cc&feature=related
Ashkenazy plays Tchaikovsky Les saisons - 10. Octobre. Chant d'automne
 
November: A trojkában (Con spirito).
Nem követi a többi darab háromszakaszos szerkesztését: variált visszatérést alkalmaz.
 
(Nekem ez a tétel tetszik a legjobban. Itt érezhető leginkább az orosz lélek mélysége, bánata, szinte könnyes lesz a szem, hallgatva ezt a csodálatos orosz dallamot!... Melyet hamarosan felvált a vidámság, gyorsan siklik a torjka, az orosz szán a patájukat fürgén szedő lovacskák poroszkálásától... Közben lelki szemeink előtt feltárul a havas orosz sztyeppe, a hó súlyától lehajló ágaival a fenyves... a vígan ugrándozó nyuszik játékos tánca a bokrok, fák között... Nagyon jó, képszerű karakterzene!...)
 
http://www.youtube.com/watch?v=x3V-DTqx3oA&feature=related
Ashkenazy plays Tchaikovsky Les saisons - 11. Novembre. Troïka
 
December: Karácsony (Tempo di Valse).
Látványos, színpadi tablót idéző keringő.
 
http://www.youtube.com/watch?v=3TW4Sz8cEow&feature=related
Ashkenazy plays Tchaikovsky Les saisons - 12. Décembre. Noël
 
(Na én ezzel a tétellel nem vagyok "kibékülve" valahogy... Én nem vagyok vevő a karácsonyi keringőre... Nekem inkább ez a farsang tételhez illene...
A karácsony, mint ünnep, bensőségesebb zenét kívánna, és semmi esetre sem tánczenét, főleg nem keringőt....
De persze ez csak az én szerény véleményem...)
 
Összegezve:
Véleményem szerint Csajkovszkij egy igazi remekművet alkotott ezzel a zongora sorozatával. Bár valóban erősen emlékeztet Schumann sok kis műből álló sorozataira (pl. A karneválra), de Csajkovszkijé azért különbözik mégis élesen Schumann darabjaitól, mert beleszőtte az orosz emberi lélek érzelmesen zengő guzla-húrjait, az orosz tájat, egyszóval az egész orosz létet... S ezzel hamisíttatlan, egyéni hangulatot adott a műnek.

 

A sorozatról szóló ismertetőt összeállította, és a zenei illusztrációkat kiválasztotta:

Holdfény

 

 

2010. 06. 03. 10:50

Gyóni Géza

 

ÁLMODÁS

 

Bíboros alkony fénye kihamvad,
Sötétlő árnyak lopva suhannak.
Bontja palástját szűz tiszta álom,
Széjjelteríti bokron, virágon.
Óva leszáll a madár fészkére,
Vágyódók vágyát hozza megérve;
Kis árva könnyét kacajra váltja,
Ahogy meglebben bűvös palástja, -
- Csak gyötört magam várom - hiába.

 

Sötétben ülök hosszan, hallgatag...
Keblemből egy-egy sóhaj fölfakad
S rezeg, rezeg magányos kis szobámba,
Minthogyha siró szél gallyat himbálna.
Szemem lehúnyom... Csöndbe várva várok
Jótékony, édes, üdvös, boldog álmot -
De hasztalan, - nem jő szememre álom -
És ablakom kitárom.

 

- Sűrű homály borult a néma tájra.
Az éj szerelmesét epedve várja.
Ahogy kiszáll a kerti fák alól,
Halk esti szellő lágyan eldalol
S viszi szárnyán az éj üzenetét:
»Jöhetsz, jöhetsz, minden néma, setét,
És várlak, várlak, jöjj szerelmesem...!«
...Köröttem minden alszik csöndesen.
Csak itt-ott gyul ki egy-egy halvány csillag
- Szemébe kiváncsiság tüze csillog -
De fellegek boritják az eget,
Amerre égi utján
A hű kedves közelget...
És visszaszáll a hírnök szomorúan,
Siró válaszában panaszos bú van;
Szép csöndben elül hárfájára,
A kis bokorra, kerti fára -
És kedvesét, a szőke holdat
Az éj csak várja, várja...

 

Oh várlak én is, várva várlak,
Téged, te fénye felhős éjszakámnak.
Remegve ejtem halkan a neved,
Hogy áruló szellő se értse meg.
Csak úgy reppenjen könnyű álomszárnyon
Tehozzád, édes, szép álomvilágom,
Titkon suhanva, áldva, kérve-kérve
Szerelmed szívem vérező sebére...
Hallgasd meg óh, a vallomásom.
Lelked a lelkem mélyire lásson:
Nézd, nézd, hogy ég, lobog a láng,
Parázsa hogy ragyog miránk,
Jer, összeforrva hadd lobogjon ott,
Jer, hadd perzselje márvány homlokod,
Jer, jer!
- - De hallga! Hangosan kiálték,
Hogy messze zúgja itt a tájék.
És íme - kél a szél a fák alól,
Zúg már kikelve, nem lágyan dalol,
És arra viszi el a hangot,
Ahol te vagy, hogy te is hallod!
S én kezemet szívemre szorítva -
Várom őt vissza...

 

Nem, nem! Téged várlak,
Kigyult reménye bus éjszakámnak.

 

...S te jössz...
Nyomodon nem dobban a föld meg,
Imbolygó árnyak védve befödnek,
Hajad kibontva leng utánad,
Lehelletedre illat támad...
S már itt vagy...
És én nem tudom, mit érezek.
Szemem lefogják selymes, lágy kezek.
Az érintés a szivemig hat,
Selyemhajszálak beboritnak,
S mig bus igézet fogva tartja lelkem,
Hozzád simulok lázas önfeledten.
Szemem felnyitni megkisértem újra,
Hogy lássalak, mert itt vagy, jól tudom,
De oh lefogva tartja selymes újjad
És nincs erőm, nincs, fel nem nyithatom,
Csak öntudatlan, némán küzdve állok -
De szent öröm hevíti lelkem.
Hisz itt vagy itt, te gyötrő igaz álmok
Legédesb álma, itt vagy mellettem,
És érzem édes hűs lehelleted...

 

- - Felébredék...
Hűs szél csapkodja homlokom.
Köröttem néma még a táj;
Az éj szerelmesét siratja,
Ragyog a füvön gyöngyharmatja...
S izzó fejem kezemre lehajtva
Tünődöm hosszan - csalfa álmokon...

 

 

2010. 06. 03. 9:09

És itt van a kottaképes video-változat is azoknak, akik szeretik nézni hallgatás közben a kottát.

Tegnap lemaradt, ezért most 6 hónap van itt:

 

http://www.youtube.com/watch?v=tAYIjt4kh2k&feature=related
Mikhail Pletnev plays Tchaikovsky 'Les Saisons' - 4. Avril, Perce-neige
Április, Hóvirág
 
http://www.youtube.com/watch?v=FNHH51bFNLQ&feature=related
Mikhail Pletnev plays Tchaikovsky 'Les Saisons' - 5. Mai, Les nuits blanches
Május, Fehér éjszakák
 
http://www.youtube.com/watch?v=6TrCDlvhrkg&feature=related
Mikhail Pletnev plays Tchaikovsky 'Les Saisons' - 6. Juin, Barcarolle
Június, Barkarola
 
http://www.youtube.com/watch?v=dAqZy36xV-Y&feature=related
Mikhail Pletnev plays Tchaikovsky 'Les Saisons' - 7. Juillet, Chant du faucheur
Július, Aratók dala
 
http://www.youtube.com/watch?v=s97GEiNFIIg&feature=related
Mikhail Pletnev plays Tchaikovsky 'Les Saisons' - 8. Aout, Les moissons
Augusztus, Az aratás
 
http://www.youtube.com/watch?v=ZMLQ6XLEErs&feature=related
Mikhail Pletnev plays Tchaikovsky 'Les Saisons' - 9. Septembre, La chasse
Szeptember, A vadászat

 

 

2010. 06. 03. 9:01

Következik Csajkovszkij: AZ ÉVSZAKOK c. zongorasorozatának harmadik része:

 

Július: Kaszások dala (Allegro moderato con moto). - Vagy más néven Aratók dala -
Az eddigi darabok között a legmarkánsabb, legegyénibb arcélű, a fiatal Csajkovszkij „klasszikus" korszakát reprezentálja.
 
http://www.youtube.com/watch?v=DWVjPXaDcQQ&feature=related
Ashkenazy plays Tchaikovsky Les saisons - 7. Juillet. Chant du faucheur
 
Augusztus: Az aratás (Allegro vivace).
Tetszetős muzsika, bár nem kelti a mezei munka asszociációit. Középrésze triószerű, kevés dallami elmozdulással, nyugvó basszus-akkordokkal.
 
http://www.youtube.com/watch?v=JDemsaudVmw&feature=related
Ashkenazy plays Tchaikovsky Les saisons - 8. Août. La moisson
 
Szeptember: Vadászat (Allegro non troppo).
A konvenciótól eltérő módon nem a 6/8-os „chasse" típusú tematikát alkalmazza, hanem 4/4-es ütemekben szólaltatja meg a vadászok kürtjeit. Ebből a jól sikerült természeti tablóból nem hiányzik a nagyvonalú zongoratechnika sem.
 
http://www.youtube.com/watch?v=gGgPrvcdy-A&feature=related
Ashkenazy plays Tchaikovsky Les saisons - 9. Septembre. La chasse