fókusz - Szeretgom.hu

Őket követi

Őt követik

Sajnos senki sem

fókusz

Regisztrált:
2008. 11. 19. 8:14
Utolsó belépés:
2011. 06. 22. 11:59

2011. 01. 06. 14:15

 

Azért ez nem ilyen egyszerű, hogy veszített Csomor, mert abból még nem következik, hogy az eddig felvett bért vissza kellene fizetni. Egyrészt bizonyítani kellene a rosszhiszeműséget, akkor viszont felmerül, hogy az eddig ez ügyben eljáró összes bíróság is rosszhiszemű volt? És egyáltalán mikortól jár vissza a bér, a munkába állás napjától, vagy csak amikor nem engedték dolgozni onnantól?

 

De ha nem tett esküt, akkor nem is lehetett törvényes munkaviszonya, akkor viszont ezen idő alatt hozott összes önkormányzati rendeletet meg kell semmisíteni, mert ha a munkaviszonynak nem voltak meg a törvényes feltételei, akkor az általa ellenjegyzett rendeletek sem törvényesek.

 

De nem féltem én e tekintetben Csomor urat, inkább biztatnám, csak úgy, mint Tétényi Évát, minthogy az Önkormányzati testület nevében a Polgármester törvénytelen szerződést kötött, s mint ilyen az okozott kárért felelősséggel tartozik. Tőle viszont kérnénk vissza az okozott kár összegét. Csak úgy, mint a maratoni tanulmányaira felvett összeget, amit nem fejezett be önhibájából, és lassan vissza kellene fizetni a kamatmentes munkáltatói kölcsönt is, amit nem használt fel, hanem a bankban kamatoztatta saját hasznára. De beszélhetnénk a gyermekei részére kiutalt szociális segélyről is, amire egyéb iránt nem volt jogosult, minthogy a gyerekeknek van törvényes apja, akinek nem csak módjában állt volna, de kötelessége is gondoskodni a családról, no nem a mi pénzünkből, a magáéból.

 

Úgyhogy sok lesz itt még a kérdés, soká lesz még ennek vége.

 

2010. 12. 22. 8:46

 

Valóban nagyon jó a topik témája, korrekt a kifejtés, éppen ezért szükséges lenne szerintem, valamilyen írásos módon tájékoztatni a lakosságot. Hátha megértik mi a gond.

2010. 12. 10. 14:40

„Az a borzasztó, hogy 1 évvel ezelőtt ilyenkor már pompában állt a város.”

Nem Nemnon, nem az a borzasztó, hanem az a borzasztó, hogy az egy évvel ezelőtti világítást, a decemberi csillogást még mindig nem fizette ki a polgármester. Ki is volt a megrendelő?

Régen az a mondás járta, mindig az fizeti a cigányt, aki kérte a nótát. Nem ám csak húzatjuk a cigánnyal, osszuk a kaviárt, az adósságot meg otthagyjuk másoknak.

Pénz már akkor sem volt rá mikor megrendelték. Mert ha lett volna, nem kellett volna fölvenni immár 22 milliárd Ft hitelt, amiből 35 lesz, mire kifizetjük.

Na, ilyet csak a gátlástalan „hülyék” csinálnak.

De nem ez a legborzasztóbb, hanem a legborzasztóbb az, hogy te itt még ki mered nyitni a szádat, ahelyett hogy kushadnál a sarokban, ahol a helyed van.

 

 

2010. 12. 01. 10:15

 

…felhívják a polgármester figyelmét, hogy magyarul, értelmesen  mondja, mert a téren lévők nem értik vagy önmaguk kezdik beszédüket úgy, hogy las-san mon-dom, hogy a té-ren lé-vők is meg-ért-sék . Na most a fent látható bejegyzések alapján, a jó ex támogatói,  vajon ők mit értenek meg az ott elhangzottakból?

Igen! És az a tanárember, aki így vélekedik a téren lévőkről gyakorlatilag funkcionális analfabéta. Merthogy nem érti meg amit olvas, ami teljesen nyilvánvaló, hogy éppenséggel az ellenkezője annak, mint amit ő az olvasottak alapján állít.

Ez azért elég nagy ciki és bizony-bizony igen csak szégyen minden diplomás értelmiségi számára.

Na, most az, hogy valaki azt képzeli magáról, hogy a legnagyobb kisebbség beválasztotta valamilyen funkcióba (ami egyébként az egésznek csak elhanyagolható töredék része) mindjárt azt képzeli magáról, hogy ő lett az okos, a többi meg a csőcselék.  Szerintem ez már a szöveg nem értésen túl megy, ez már a butaság legbiztosabb jele.

De tegyük hozzá, hogy talán ez az ember M1es után a második legértelmesebb a tizek közül.

Ez minősíti az esztergomi Fideszt. Sajnos egy kicsit a várost is.

Ja, hogy el ne felejtsem, ők azok a fideszesek, akik igen jelentős létszámleépítést javasoltak az adósság kezelés helyett, amiből büszkén mondták már 800 millió Ft megtakarítás származhatna.

Szegény városvédők! Hát tüntessetek mellettük, menjetek csak a térre! De inkább gondolkodjatok, már akinek sikerül!

Nem tudom miért, de az MSZP egyik fő okosa jut eszembe, akitől a mondás származik: „Lassan mondom, hogy mindenki megértse, NEM-LESZ-GÁZ-E-ME-LÉS!”

Ehhez képest pár hónappal később bűnbánó képpel mentegette magát, de hát én tényleg elhittem hogy nem lesz gázemelés.

Na, ez volt a fő baj! Mert attól, hogy valaki valamit lassan mond, még nem biztos, hogy igaza van.

Lehet, hogy az igazság kint van a csőcseléknél, ami számomra majdnem biztos.

2010. 12. 01. 9:38

Én viszont nem értem meg a „városőröket” és nem is próbálom megérteni és nem is fogom megérteni, mert egyáltalán nincs igazuk.

„Eddig azért lehettek Meggyes városőrei, mert volt erre is pénz.

Most már erre nem lesz pénz, mert a város nem hajlandó még jobban és a kilábalás esélye nélkül eladósodni.”

A helyzet az, hogy tulajdonképpen erre eddig sem volt pénz, hanem azoknak a városlakóknak a terhére vettek fel hitelt, akik ésszel, erővel és becsülettel dogoznak, többségében hasznos munkát végeznek.

Az viszont mindenki számára tudott és elfogadható, de legalábbis tudomásul kell venni, hogy nem lehet tovább a babaprogram rovására mások pénzét fölösleges dolgokra költeni.

Na, hogy erre a M1es nem jött rá az egy dolog, de hogy a városőrségre nem volt szükség, nincs is és nem is lesz, mert ahogy a kommenteket olvasom, ezek az emberek, akik ilyeneket írnak valami egész másra lehetnének alkalmasak.

Hogy nem volt hatalmuk? Még az a szerencse.

Egyébiránt, feladatuk volt??? Vagy valami haszon abból, hogy itt lődörögtek, kocsikáztak mások pénzén a városban?

Nos, kedves városvédők, itt a nagy lehetőség el lehet kezdeni DOLGOZNI!!!

Mert eddig csak élősködtetek, az meg aztán abszurd, hogy mindezek után még van bátorságotok követelőzni és fenyegetni olyan személyt, személyeket, akik a város javát szolgálják.

Persze eltudom én képzelni, azt hittétek megoldódott az életetek.

M1es munkát ugyan nem adott, de munkahelyet és fizetést azt igen.

Kérjétek tőle továbbra is a fizetést, de a miénket nem fogjátok megkapni!

Ezenkívül aztán verhetitek földhöz a seggeteket.

Csak azt ne kérdezzétek, hol dolgozzatok. Mert aki felkészült az életre, mondjuk 18 éves korára valamihez ért, valamit tud, annak nem gond Esztergomban elhelyezkedni. Kb. 20 ezer munkahely van Esztergomban, M1estől tudható.

Tele van a város csupa vidéki és külföldi alkalmazottakkal. Tehát nekik megéri albérletet fizetni, órákat utazni azért, hogy dolgozhassanak.

Ja, hogy kevés a fizetés?! Mindenkinek kevés. De a legkevesebb annak, aki dolgozik.

És kitől vesznek el? Attól, aki dolgozik.

És miből tartottak eddig titeket? Na, az ő pénzükből. Úgyhogy hátrébb az agarakkal, húzzátok össze magatokat, de gyorsan.

Bár szerintem itt csak egy-két sz..házi lehet, aki titeket hergel. Faltörő kosnak használ benneteket, úgyhogy mielőtt kimentek a térre, gondolkodjatok, ha ez nem megy, akkor nyugtatózzátok be magatokat.

Mert én emlékszem arra, hogy nem is olyan régen még több ezer embert tettek az utcára, akik pedig nem mások nyakán élősködtek, hanem megdolgoztak a saját fizetésükért.

Sőt….!!!