Lacika - Szeretgom.hu

Őket követi

Őt követik

Sajnos senki sem

Lacika

Regisztrált:
2008. 10. 14. 20:27
Utolsó belépés:
2021. 08. 11. 19:30

2009. 04. 07. 22:29

Szerinted hány szőke nős-vicc van??? Állítólag csak egy, a többi igaz!!!

2009. 03. 26. 22:25

A Táti úton is elkészült két tábla százméternyire egymástól, azt találgattuk munkából jövet hogy vajon mi lesz majd rajta? Álláshirdetés biztos hogy nem!

2009. 02. 08. 21:37

Az ügyészség a büntetőeljárásban a közvádló szerepét betöltő, nyomozást, büntetés-végrehajtást és a közigazgatási és más intézmények működésének törvényességét felügyelő, hatalmi ágaktól függetlenül működő önálló állami szerv.

Ügyész nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

A Magyar Köztársaság Ügyészsége: A Magyar Köztársaság Ügyészségéről a Magyar Köztársaság Alkotmánya XI. fejezete rendelkezik. Eszerint az ügyészség gondoskodik a személyek és szervezetek jogainak védelméről, valamint az alkotmányos rendet és az ország biztonságát sértő minden cselekmény következetes üldözéséről. Jogokat gyakorol a nyomozással kapcsolatban, képviseli a vádat a bírósági eljárásban, felügyeletet gyakorol a büntetés-végrehajtás törvényessége felett és fellép a törvényesség védelmében – mindezt kizárólag a törvényekben meghatározott esetekben és módon.

Az ügyészség nem önálló hatalmi ág (hatalmi ágak a törvényhozás, azaz az Országgyűlés, a végrehajtás, azaz a Kormány, és az igazságszolgáltatás, azaz a bíróság), de önálló alkotmányos szerv. Az ügyészség nincs alárendelve az Országgyűlésnek. Az ügyész a legfőbb ügyésznek alárendelten működik, utasítást csak a legfőbb ügyész vagy felettes ügyész adhat neki (ha ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést valósítana meg, természetesen köteles megtagadni a teljesítését). Tevékenységével kapcsolatban jogait és kötelességeit csakis törvény állapíthatja meg, és minden szerv köteles biztosítani, hogy munkavégzésükhöz jogaikat akadálytalanul gyakorolhassák. Ennyit az ügyészségről, ezek alapján ki és vajon miért vonja kétségbe a működésüket???

Mindenki egyenlő, de vannak egyenlőbbek???

2009. 02. 08. 21:04

Elnézést,valami oknál fogva megduplázódott a véleményezésem,de a lényeg olvasható.

2009. 02. 08. 21:02

Nagyon tetszik a kérdőív : igazán nekem /nekünk/ kell eldönteni hogy milyen legyen a Vár felújított látványa !?

AVAGY:

Esetleg nincsenek M.T.-nál szakavatottabb emberek -régészek,történészek és más ...észek akik ebben a témában döntenének vagy javasolnának. Ötödik Béla /bocs:H. Béla igazgató úr/ véleménye is számítana, nála jobban talán senki sem ismeri a témát.

MELLESLEG:

Mennyibe került a kérdőív a város polgárainak a kasszájából / boríték,nyomda,postaköltség oda-vissza, ha lesz párszáz ember aki visszaküldi majd./ Ha már műemléki-régészeti témát ragozgatunk nem kellene esetleg a Bazilikába beépített Bakócz-kápolnát is eredeti helyére visszaállítani, a vörös márvány kiütközik a környezetből ???

/ EZ CSAK VICC, NEM AKAROK TIPPET ADNI !!! /

[Aki tudja, csinálja aki nem tudja tanítja, aki tanítani sem tudja az irányítja]