2014. augusztus 30., Rózsa
Facebook login

A 2010-es év tíz legfontosabb eseménye a Vatikánban

2010.12.29. 15:45
A RomeReports multimédiás hírügynökség felsorolja és videoösszefoglalóban ismerteti az elmúlt esztendő legjelentősebbnek ítélt vatikáni eseményeit.

A lista tizedik helyére az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának felállítása került. A Szentatya e testület felállításával kíván válaszolni a keresztények létszámának csökkenésére Európában és Észak-Amerikában. A pápa 2012-re zsinatot is hirdetett, amely e témával foglalkozik majd.

A kilencedik helyen a međugorjei Szűzanya-jelenések kivizsgálásával megbízott vatikáni bizottság létrehozása áll. A testület a legszigorúbb titoktartás mellett dolgozik; az eredményekről kizárólag a Hittani Kongregáció kap tájékoztatást.

A nyolcadik legjelentősebbnek ítélt esemény: a Szentatya az azóta bíborossá kreált Velasio De Paolist delegálta arra a feladatra, hogy rendet teremtsen a Legio Christi Kongregációban, miután fény derült az alapító életének botrányaira.
  
A lista hetedik helyén a torinói lepel kiállítása áll. A katolikus egyház legjelentősebb ereklyéjét a kiállítás 44 napja alatt kétmillióan látták.   

A hatodik a novemberi konzisztórium, amelyen a pápa 24 új bíborost kreált. Velük együtt a bíborosi testület létszáma 203-ra nőtt, akik közül 121 rendelkezik pápaválasztói joggal.     

Ötödik helyen áll a közel-keleti püspökök szinódusa, melynek során a szentföldi vallási vezetők és a pápa azt vizsgálták, hogyan lehetne megakadályozni a keresztények tömeges elvándorlását Jézus szülőföldjéről.

A lista negyedik helyére került a pápával készült interjúkötet, a Világ világossága, valamint a Bibliáról szóló, Verbum Domini című dokumentum megjelenése. Az interjúkötet személyes jelleggel mutatja be a Szentatyát és ismerteti véleményét korunk egyes kérdéseiről; a Verbum Dominiben XVI. Benedek pápa a számára egyik legizgalmasabb témáról, a Szentírásról értekezik.

A harmadik helyen a papság évének lezárása áll. A pápa mintegy tizenötezer pappal koncelebrálva a Szent Péter tér történetének legnagyobb szentmiséjét mutatta be. Bocsánatot kért Istentől és a papi szexuális bántalmazások áldozataitól, és ígéretet tett, hogy az egyház mindent megtesz azért, hogy ilyesmi „soha többé ne fordulhasson elő”.  

A lista második helyén a pápának a papi szexuális bántalmazásokkal kapcsolatos válaszlépései állnak. Miután Írországban napvilágra került két jelentés, amelyek több száz, számos egyházi személy által elkövetett gyermekbántalmazási esetről számolnak be, a pápa elrendelte ezek őszinte kivizsgálását és lezárását, hogy soha meg ne ismétlődhessenek. A Szentatya az ír katolikusokhoz írt levelében személyesen kért bocsánatot az áldozatoktól. Hangsúlyozta: helytelen az ilyen ügyeket elhallgatni azért, hogy védjék az egyház jó hírnevét.

A RomeReports listavezetője XVI. Benedek pápa nagy-britanniai látogatása, melynek során idei legfőbb gondolatai kerültek elő. Edinburghba tartva a repülőgépen elismerte, hogy az egyház éberség és határozottság híján nem tett megfelelő, gyors intézkedéseket a gyermekmolesztálásokkal szemben. Ezért, mint mondta, a legfontosabb, hogy segítsük az áldozatokat a trauma feldolgozásában és életük újjáépítésében. Az ökumené terén, miközben katolikus ordinariátusok alakulnak a kiábrándult anglikánok befogadására, a pápa meglátogatta Rowan Williams anglikán érseket. Személyében az első katolikus egyházfő tett látogatást a Westminster-apátságban, a legfontosabb anglikán istentiszteleti helyen. A Westminster Hallban 1800 politikus, üzletember és brit értelmiségi előtt beszélt a politika és a vallás kapcsolatáról. Ezen útja során avatta boldoggá az általa igen nagyra becsült John Henry Newman bíborost, a lelkiismereti szabadság szószólóját s egyben a II. Vatikáni Zsinat egyik előfutárát.

Rigo Jancsi
2010.12.29. 15:53

Mi lesz az anglikán egyházzal? Visszalépnek a katolikus egyházba? Nagyon úgy néz ki! Vigyor

hasonló fórumok

Kui Rózsa perek, tárgyalások sokasága előtt áll. Válópere komoly anyagi kiadásokkal fognak járni. Ö nem az Önkormányzat alkalmazottja, hogy az Önkormányzat átvállalja a perköltségeket.

 

Ezért a Szeretgom nyisson számlát Kui Rózsa számára és mi adakozzunk!


 

 

Egy kedves olvasónk megnyitotta a bankszámlát, amelyen lehet támogatni Rózsa perköltségeit.


CIB Bank

10700622-64179760-51100005


A közlemény rovatba kéretik beírni: Kui Rózsa támogatása

 

20 éve történt a rendszerváltás, két évtizede élünk többpárti rendszerben.

Hogyan lehet az, hogy a pártok, jelen esetben az esztergomi Fidesz ilyen alkalmatlan, selejt "politikusokat" termel ki magából? Ha Steindl Balázs a No. 1 a helyi Fideszben, akkor milyen lehet a többi fideszes városunkban? Egyáltalán hol vannak, kik a fideszes tagok Esztergomban?

 

És nézzük meg alaposabban a selejtet!

Mit csinált S. B. az elmúlt években? Hogyan készült a politikai pályára? Képezte magát, vagy csak vezette Meggyes T. szolgálati autóját szótlanul Esztergom és Budapest között?

Kik és milyen képességek alapján választották meg S.B.-t esztergomi Fidesz elnöknek?

Az elmúlt években figyelte a testületi üléseket, ragadt rá valami ott? Semmi. Ezt ülésről ülésre láthatja városunk lakossága.

 

Az önkormányzati választás óta S.B. az esztergomi Fidesz kirakat embere. Beszél, nyilatkozik, szünetet kér, állásfoglalást ad ki - azaz kóvályog a politikai mezőben, mint gólyafos a levegőben. Ha beütjük a nevét a Google-ban, neve - csakúgy mint mentoráé, Meggyes Tamásé - csak negatív hírekben jelenik meg.

 

MENTOR: "Munkahelyi környezetben olyan személyt jelent, aki egy munkatársa számára tanácsadóként áll rendelkezésre, például szakkérdésekben. A mentor elkíséri a munkatársat szakmai fejlődése során, és példát mutat neki."

 

S.B. a selejt. Fogalmazni, írni nem tud - ez kiderült eddig közleményeiből. Nyilatkozni nem tud - lásd tévé szerepléseit. Beszéni, megszólalni nem tud - elég, ha a testületi üléseket követjük. Gondolkodni, összegezni, folyamatokat átlátni, előterjesztéseket megérteni nem tud - lásd az állandó szünet kéréseit a testületi üléseken.

 

Mit tud ez a selejt figura?

Várom válaszukat!

 

Tisztelt Tolvaj Úr/Urak!

Nem szándékoztam megosztani személyes élményeimet a nyilvánossággal, de tegnap történt valami , ami erre késztet.

Előzmények: Ezen a nyáron két alkalommal - három héten belül - próbálták ellopni az autómat ( Rover 600-as , 1999-es, 230.000km(?), körbetörögetve). Első alkalommal bementem egy boltba, mire kijöttem (5-6perc) a bal első zárat tönkretették. A következő alkalommal a lakásom előtt parkoltam, reggelre tönkretették a zárat ismét (végérvényesen) és beletörtek egy álkulcsot a gyújtáskapcsolóba. Nem tudták elvinni az autót csak tönkretették 2-3 hónapra mert nem lehet hozzá kapni alkatrészt.

Természetesen megtettem a „szükséges” bejelentést és csatoltam hozzá a kulcsdarabot is. Idáig a történet hétköznapi , bár sajátos az ízlésvilága annak, aki pont az én hulladék autómat kívánja meg ennyire. A tegnapi napon este 20.30 körül mentem hazafelé és észrevettem egy idő után , hogy egy autó követ 8-10 logikátlan kanyar óta. Amikor bekanyarodtam a házunk elé, akkor továbbment a főútvonalon. - Na, gondoltam, rosszak csak az idegeim….. Kinyitottam a társasház teremgarázsának ajtaját távirányítóval ,és akkor szorosan mögöttem megjelent az autó, mintha be akarna jönni a garázsba. Megálltam és vártam 2-3 percet ( rosszabb esélyeket láttam magamnak a garázsban , legalább ketten voltak az autóban). Ezután feloldva a szituációt a mögöttem lévő autó kikanyarodott a garázsbejárónkból, de még nem ment el. Miután még mindig nem mozdultam kb. 1.5 perccel később elhajtott az autó.

Nem akarok messzemenő következtetést levonni , de megemlíteném az autóm értéke jelen állapotában 600-700.000 Ft.

Arra szeretném kérni ezúton is a Tolvaj urat/urakat , hogy ne tegyék tönkre az autómat még egyszer. Nagyon szívesen eladom , ha ennyire megkívánták , komoly árkedvezményt is adok belőle. Ez még a „Honda-időkből” való és a motorja elnyűhetetlen. Ha egyéb szándéka volt a Tolvaj úr/uraknak , akkor ezúton közlöm, hogy nem tartok az autóban semmit. Bár szeretném hinni, hogy egyéb variáció senkiben nem merült fel.

Tisztelettel Dr. Csomor Sándor jegyző


------------------------------------------------------------------- Ha valaki úgy érezné, hogy a fórumtéma nem ide való, attól előre is elnézést kérek!

Október 9-én, szombaton este 6 órakor megtelt a Szent Anna Plébánia templom (Kerektemplom), a szentmisét Dr. Székely János püspök úr tartotta, aki itt volt plébános 2006-tól 2008-ig.

 

Püspök úr a szentmise bevezetőjében külön köszöntötte Esztergom új polgármesterét, Tétényi Évát és családját.

 

Szombaton este Lukács evangéliumát hallhattuk a 10 leprásról:

  Jézus  egyszer  útban  Jeruzsálem   felé  áthaladt  Szamaria  és   Galilea
  határvidékén. Amikor betért az  egyik faluba, tíz  leprás férfi jött  vele
  szembe.  Még  messze  voltak,  amikor  már  megálltak,  és  hangosan   így
  kiáltottak: Jézus, Mester!  Könyörülj rajtunk! Ő  rájuk tekintett, és  így
  szólt hozzájuk: Menjetek, és mutassátok meg magatokat a papoknak! Útközben
  megtisztultak.
  Az egyik, amikor észrevette,  hogy meggyógyult, visszament, hangos  szóval
  dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És
  ez az ember szamaritánus volt.  Jézus megkérdezte: Nemde tízen  tisztultak
  meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna,  hogy
  hálát adjon Istennek, csak ez az idegen? Aztán hozzá fordult: Kelj fel  és
  menj! Hited meggyógyított téged.

 

Székely püspök úr szentbeszédében említést tett a közjóért tevékenykedő politikusok magatartásáról, a közösségek, az emberek szolgálatáról. Esztergom polgárainak megbékélést, nyugalmat, a város újjászületését kívánta.

 

A szentmise végén a hívek sokasága a templom főbejárata előtt ünnepelte Tétényi Éva polgármester asszonyt, úgy tűnt a szombat esti szentmise hálaadás volt az új polgármester megválasztásáért.


 

 

A családnevében köszönjük az eddigi segítséget: megköszönjük Kinál Katalin képviselő asszonynak,Miavecz Jenő képviselőurnak,a fiatalok szervezete Esztergomért eggyesületnek és a Fideritásznak,a Honvéduti ovodának és mindazoknak az embereknek akik önzrtlenül segítenek vagy segitettek a családnak.Ezekutánis szükségükvan segítségre kb 3-hétmulva megszületik a harmadik kisbabájuk és sajnos a kiságyonkívül semijen babaholmijuk nincs.Beleértve a ruhát és a babakocsitis.A kisgyerekeknekis elfogadnának játékokat.Persze szükségüklenne anyagi támogatásrais.Jelenleg az Esztergomi Családothonba hejeztékel öket és már az édesapais ithonvan a korházból.Tehát akitud és lehetőségevan KÉREM SEGÍTSEN!Az édesapa elérhetősége:06/70-2261360/vagy 06/33-311-658.

Köszönettel a család!!!!!

2010. október hó 21. napja úgy vonul be Esztergom történeti lapjaiba, hogy Meggyes Tamás és csapata ország-világ előtt lejáratta a demokráciát, az önkormányzatiság elvét, fittyet hánytak az esztergomi polgárok akaratára, és lejáratták a kormányzó pártot, a Fideszt.

 

Ki fogja megállítani Meggyest???

 

Orbán Viktor?

egy orvos?

a rendőrség?

 

az esztergomi polgárok?

Intenzíven megindult az alkotmányozási folyamat, a hírek szerint 2 hónap múlva beterjesztik szavazásra. Fontos lenne ha itt is megjelennének vélemények az eljövendő alkotmányról. Esztergomban tapasztalhatóak voltak komoly problémák amik jelenleg nehezen vagy egyáltalán nem kezelhetőnek tünnek. Ha komoly javaslatok előjönnek akkár a honlapon szavazásra is tehetők.

A járhatatlanság fórumban általában csak a közutak, úttest részei hibáit jelzem!

Itt ebben azt javaslom, aki teheti küldjön be képeket esztergomi járda szakaszokról.

Legyen köztük valóban példaértékű, de a hibákat is mutassuk be!

Vártam már, hogy mikor veti már fel valaki, de úgy látszik ti nem olvassátok a Hídlaphoz csatolt Értesítőt! Polgármesterünk a közpénzeket nem kímélve felmérést készíttetett a Szt. István és a Dobó K. gimnázium az elmúlt kb 10 éves oktatási teljesítményéről. Mit ad Isten, kiderült, hogy az István csak romlik és romlik! Ellentétben a Dobóval. Segítsetek már megfejteni, hogy vajon mi volt a célja ennek a felmérésnek (azt már meg sem kérdezem, hogy mibe is került ez nekünk...)?

MIÉRT NEM ESZTERGOMBAN???

 

Az egyházak, az oktatási intézmény, valamint a hallgatók igényére jön létre idén szeptembertől Győrben a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János karán a vallásturizmus szakirány. A kezdeményezést minden érintett fél részéről érdeklődés és jó együttműködés jellemzi. Varga Józsefné, a kar dékánhelyettese számolt be terveikről.

- Győrben évek óta sikerrel működik a turizmus szakirány. Mi indította el az úttörő kezdeményezést a vallásturizmus szakirány létrehozására?
- Az évek során a turizmus mint alapszak keretében több szakirányt létrehoztunk, hallgatói és ágazati igényekre válaszolva. Így került sor például a bor- és lovas turizmus felvételére oktatási kínálatunkba. Hallgatóink tanulmányaik során szembesülnek azzal a műemlékgazdagsággal, amit Győr tudhat magáénak. Ebben kiemelkedő fontosságúak az egyházi műemlékek. Győr szakrális város, tálcán kínálja a lehetőséget. A hallgatók évek óta rendszeresen választanak egyházi, vallási jellegű szakdolgozati témákat. A tanításban nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy megjelenítsünk a kapcsolódási pontokat: így például Veszprémmel foglalkozva ott van Boldog Gizella és Passau. A szakirányindítás meglévő érdeklődésre építhet.

- Talán a két éven át működő Szent Kinga Szabadegyetem is előzménynek tekinthető?
- A főiskolának szoros lengyel kapcsolatai vannak, ezt kívántuk kifejezésre juttatni, amikor Szent Kingáról neveztük el előadássorozatunkat. Ebben számos vallási téma is szerepelt. Előadónk között voltak többek között Pápai Lajos, Veres András megyéspüspökök.

- Az egyház örömmel fogadta a vallásturizmus szak kezdeményezését?
- Az egyház részéről is évek óta megvan a törekvés, hogy Győr szakrális műemlékei méltó ismertséget szerezzenek az országban. Ugyanakkor jogos elvárás a részükről, hogy felkészült idegenvezetők álljanak a látogatók elé. Bárkit nem engedhetnek be szent helyekre. Azonnal jelezték együttműködésüket, amikor jeleztük a képzési szándékot. Nyitottságukat tovább erősítette, hogy a képzési tartalmakat közösen dolgozzuk ki, és a vallástudományi tárgyak oktatására a Hittudományi Főiskola tanárait kértük fel.

- A hallgatók részéről milyen hozzáállást tapasztaltak?
- A szakdolgozatok száma vallási jelenségek, szakrális műemlékek témájában az évek során egyre emelkedett. Írtak hallgatóim például a zarándok turizmusról, búcsújárásról. Hozzáállásuk mutatja: tisztában vannak azzal, hogy az egyházi kultúra olyan jelentős „szelet" a turizmus palettáján, aminek külön figyelmet kell szentelni. Azt is megtapasztaltuk, milyen motiváltak azok a hallgatók tanulmányaikban, akik nyitottak vallási dolgok iránt. Műveltebbek, toleránsabbak.

- Az ismeretátadás mellett ez értékközvetítést is felvállalnak?
- Azt gondolom, a kettő egymást erősíti. A jelentkezéskor nem teszünk külön megkötést, de alapvető nyitottságot elvárunk. Örülünk annak, ha lélekben fogékony fiatalokban tovább erősíthetjük ezt az erkölcsiséget. Évek óta jó kapcsolatot ápolunk Böjte Csaba alapítványával, hallgatóink immár tíz éve vállalnak nyaranta Nagyszalontán a gyerekek között nyári gyakorlatot.

- Hogyan épül fel a képzés?
- Az alapozó tárgyak között szerepel többek között a szentírástudomány, teológiai, vallástudományi alapismeretek, egyháztörténet, szakrális művészettörténet, művelődéstörténet. Ezek a tárgyak nagyon lényegesek, hiszen alapismereteket pótolnak. Ezekre épülnek rá a szakmai tárgyak, benne például a vallási turizmus pszichológiája, a szakrális értékek bemutatásnak módszertana, az egyházi ünnepkörök, hagyományok ismerete. Mindehhez idegennyelv-tanítás kapcsolódik. A képzés része a szakmai gyakorlat. Ennek helyszíne a szakirányt választók számára lehet például Pannonhalma vagy a szombathelyi Szent Márton Felnőttképzési Központ.

- Támaszkodhattak-e meglévő mintákra a szakirány kialakításakor?
- Magyarországon nincs hasonló képzés a felsőoktatásban. Külföldön is kerestünk partnereket. Az egyetlen, amit találtunk: a krakkói Pápai Teológiai Akadémia. Felvettük velük a kapcsolatot, és megkezdődött a tapasztalatcsere. Ami azonban jelentős különbség köztünk, hogy ők a teológia oldaláról közelednek a turizmus felé, mi pedig éppen fordítva. A szakirány tervezésekor tapasztalt érdeklődés mindenképpen arra mutat, hogy van értelme a törekvéseinknek. Reméljük, hogy képzésünk hozzá tud járulni ahhoz, hogy egyházi műemlékeink méltó ismertséget szerezzenek.

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

E-mailen kaptuk, közzétesszük:

Van egy város Magyarországon, Esztergom. Az ország egyik legrégibb városa, hazánk első fővárosa - ezek tények. Az itt lakók számára talán az ország legszebb, legkedvesebb városa - ezek benyomások.
Ebben a városban élni öröm, ezt a várost szolgálni megtiszteltetés. Kiskirályként viselkedni a nagy magyar királyok városában dőreség. Mégis van egy ember, aki többek szerint így tesz: Meggyes Tamás, Esztergom polgármestere. Őt legutóbb 2006-ban 7747 szavazattal, 60.58 százalékos többséggel állították a város polgárai a képviselőtestület élére, hogy szolgálja a várost. Meggyes Tamás az utóbbi hónapokban-években elfeledni látszik, miért is került a helyre, ahol van - a szolgálattal együtt járó alázat helyett cselekedeteiben az uralmat a diktátorokra jellemző gátlástalanság látszik átvenni.
E fenti állítást lehet tagadni, lehet vele egyet nem érteni - egy dolgot nem lehet vele megtenni: figyelmen kívül hagyni. Mégpedig azért nem, mert a fenti állítás szerinti jelenség valós, s ezt egyre többen érzik. És minél többen érzik, annál nagyobb baj lehet belőle a 2010-ben esedékes önkormányzati választásokon. Még akár az a szerencsétlen esemény is előfordulhat, hogy a Fidesz elbukja a várost, amely a rendszerváltás óta a jobboldal egyik értékes bástyája.
Persze mindez csak a választókon múlik, de talán nem árt már most, bő egy évvel a szavazás előtt foglalkozni e kérdéssel, mely a következő: vajon a fenti 7747 választópolgár adja-e újra a voksát Meggyes Tamásra?
Játsszunk el most egy kicsit a dologgal elméletben! Tételezzük fel, hogy 2006 ősze óta ez a 7747 ember továbbra is jó egészségnek örvend, a városban él és foglalkoztatja szűkebb hazájának jövője!
Tisztelettel kérjük tehát azokat az embereket (és csak azokat az embereket!), akik három évvel ezelőtt Meggyes Tamásra szavaztak, hogy nyilvánítsanak most is véleményt, szavaznának-e újra akkori jelöltjükre?
Szavazni az alábbi linken lehet:
http://masok-velemenye.hu/szavazasok/752
A választási lehetőségeket azért korlátoztuk az Igen-Nem kategóriára, hogy szavazatát senkinek se kelljen indokolnia. (Ha valaki mégis meg szeretné tenni, kérjük, éljen a megjegyzés tételének lehetőségével, ami a szavazást tartalmazó oldalon regisztráció után lehetséges.)

Kinek jó ez?
Paradox módon a legjobban talán Meggyes Tamásnak. Ha ugyanis minden 2006-os szavazója előre jelzi 2010-es várható voksát, akkor még van ideje és lehetősége átgondolnia, helyes-e amit és ahogyan tesz, már amennyiben szükséges.

Miért nem fog majd senki többször szavazni?
Mert becsületes ember nem csal. Még akkor sem, ha minden elemi érdeke ezt kívánná. Ha 7747-nél több szavazat lesz, akkor a fenti tétel nem igaz. Ebben az esetben viszont a szavazás eredménye sem lesz valós, s Meggyes Tamás nem láthatja majd, mire számítson 2010-ben.
Én már szavaztam. Most a többi 7746 polgáron a sor.


Üdvözlettel,

Egy polgár a 7747-ből

 

A H1N1, azaz „új influenza A vírus” már Magyarországon is egyre több megbetegedést okoz. Emiatt fontos, hogy a szülők kellőképpen fel legyenek készülve, hogy mi a teendő, ha a családban fertőzött beteg van vagy akár az egészen pici, 1 éves kor alatti csecsemő fertőződik meg - tájékoztat a Magyar Gyermekorvosok Társasága.

tünetek:

  • láz, hidegrázás,
  • izomfájdalom,
  • fáradtság,
  • fejfájás

továbbá:

  • orrdugulás, orrfolyás,
  • torokfájás,
  • köhögés,
  • esetenként gyomor-bélrendszeri tünetek is előfordulhatnak, pl. hasmenés, hányinger, hányás

 

Gyorsan terjed az új influenza vírusa, a legfertőzöttebb régióban, Közép-Magyarországon egy hét alatt megháromszorozódott a háziorvoshoz fordulók száma, így itt már járványról beszélnek a szakemberek. Az országos tiszti főorvos azt tanácsolja: az is oltassa be magát az új influenza ellen, aki bizonytalan abban, hogy megfertőződött-e, és az is, aki már átesett a betegségen.

 

Mindenkinek két lehetőség közül kell választani:

1 Beoltatja magát   (A védőoltás kb 3 évig ad védettséget)

a) védettséget kap az oltástól

b) nem kap védettséget, de nem betegedik meg a vakcinától, (itt jön be a 2 pont: megússza- nem ússza meg, stb...)

c) megbetegedik a vakcinától (enyhe vagy heves allergiás reakció valamelyik alkotóelemmel szemben)

2 Nem oltatja be magát

a) elkerüli a betegség

b) megbetegedik de meggyógyul

c) megbetegedik, meggyógyul, de tovább fertőz a környezetében

d) megbetegedik, és nem gyógyul meg (meghal) viszont nem ferőz meg senkit

e) megbetegedik, nem gyógyul meg (meghal) plusz tovább fertőz a környezetében

1000 megbetegedésből átlagosan 4 esetben fordul elő súlyos, akár hallálal végződő szövődmény.

Az alábbiakban idézett hírrel találkoztunk az objektivszcn.blog-on. A Németországban egyházként nem igazán kedvelt szcientológia most utat tör Esztergomban. Bízunk benne, hogy a Magyar Sion nem lesz ennek az új "vallási" mozgalomnak a fellegvára, az Eszterom Tv pedig a propaganda eszköze. Kérem, cáfoljon meg valaki a hír valóságtartalmáról, remélem csak álhírről van szó.

(objektivszcn.blog.hu)

"Egy jó CCHR-os sikert osztunk meg Veled.

Talán emlékszel, hogy 2007-ben nemzetközileg került kipostázásra a Nemzetközi CCHR által készített "Pszichiátria - a halálipar" című DVD, így ennek példányai Magyarországon is több ezer véleményformálóhoz és a média számos képviselőjéhez jutottak el.

Néhány héttel ezelőtt csörgött a CCHR irodájában a telefon, és az Esztergomi TV munkatársa jelentkezett be. A hölgy beszámolt róla, hogy ők is megkapták a DVD-t, a főszerkesztő úr pedig épp a közelmúltban nézte végig. Annyira megtetszett neki a DVD-n bemutatott dokumentumfilm-sorozat, hogy úgy döntött: az Esztergom TV a műsorára fogja tűzni!

Így esett, hogy nemrégiben az esztergomi nézők megtekinthették a teljes CCHR filmsorozatot a tévében - és arra az esetre, ha valaki elmulasztotta volna: a teljes sorozatot összesen négyszer adták le a tévében, hogy minél többen láthassák!"

Eddig az idézet.

A városháziak szerint hangos volt a városháza. Miért járt itt Kövér a napokban? Mit mondott Meggyesnek pontosan és hangosan? Itt a vége, fuss el véle?

Gyerünk!

 

A következő SMS-t indítottam útjára:

Jót akarsz Esztergomnak és magadnak?

Akkor szavazz Tétényire!

Ezt küldd tovább legalább két ismerősödnek!

Gyorsan!

Mivel mindannyian tudjuk, hogy a város milyen súlyos anyagi gondokkal küzd, szeretném ha mi "civil városlakók" összefognánk és megrópóbálnánk a karácsonyt megelőző adventi időszakra a várost ünnepi "fénybe" varázsolni.

Várom minden, a városért tenni akaró jószándékú városlakó kivitelezhető ötletét.

Mutassuk meg, hogy annak ellenére, hogy nincs pénzünk díszkivilágításra, meg drága karácsonyi fényekre (hála az előző városvezetésnek), attól mi még szeretünk ebben a városban élni, és megpróbáljuk széppé, ünnepélyessé tenni ezt a Karácsonyt megelőző csodálatos adventi időszakot.

 

Bevezetésképpen néhány részlet Hamvas Béla: Anthologia humana című könyvének bevezetőjéből :

"Sem az egyes ember, sem az egész emberiség az idők folyamán nem lett sem okosabb, sem jobb, sem boldogabb, sem értelmesebb. Érettebb lett."

"Az ember életében sok ezer könyvet olvas, legnagyobb részüket egy hét alatt elfelejti. Az ember életében sok ezer festményt, zeneművet, szobrot és tájat lát és hall, és van tíz-húsz-harminc, amely hosszabb ideig kíséri, mint a barát vagy a kedves. Az ember életében csak egészen kevés olyan gondolatot talál, amelytől sohasem válik meg. ...... Az az egészen kevés gondolat, amelytől sohasem válik meg, amely minden időben gondolkodás tárgya, örök és kimeríthetetlen forrás, vezető irányelv: az meditációs objektum."

"Az első lépés felismerni a felszín átkozott történetének örök értelmetlen zűrzavara mögött és alatt az áldott történet végső célját: emberré lenni."

Mindenkinek van ilyen gondolata ...

Összeállítás készült az új parlament rekordereiről.

 

Meggyes Tamás (Fidesz) - Esztergom ismét negatív rekorder...

 

Egy másodperces felszólalás

Több politikus is csak pár másodpercre szólalt fel.

 

Itt a csúcstartó Meggyes Tamás fideszes politikus, aki egy "igen" szóval nyert, az ideje 1 másodperc volt.

 

Második, két másodpercces felszólalással, a szintén fideszes Bohács Zsolt volt (ő lassabban monta ki az "igent"), harmadik, Kapus Krisztián (Fidesz) lett három másodperccel.

Hozzátartozik a történethez, hogy november elején szavaztak az Alkotmánybíróság jogkörének szűkítéséről. A javaslat az első adatok szerint nem kapta meg a szükséges kétharmados többséget. A házbizottság szerint azonban négy fideszes képviselő (köztük: Meggyes Tamás, Bohács Zsolt, Kapus Krisztián) időben jelezte, hogy probléma volt szavazógépével...

 

Mint látjuk Meggyes Tamás az országgyűlésben lapít, az esztergomi önkormányzati testületi üléseken be nem áll a szája...

Kapcsolgatom a televíziót, Esztergom TV-t, „vita” a Lőrinc utca kétirányúsításáról. Vörös Attila úr fejtegeti éppen: ha ismét bejöhetnének az autók, akkor bejönnek esetleg a Bástya parkolójába, bemennek a Bástyába, aztán folytatják az útjukat a Kossuth Lajos utcán át Dorog felé”.

Itt tartunk, ilyen gyermekmesékkel riogatják az oda nem figyelő esztergomiakat. Gondolom ezek azok a „szakértők” akiknek a város már egy rakat pénzt kifizetett a „szakértői” tevékenységükért. Ezekből a „szakértői” véleményekből idézve: „Nem tényleges forgalomszámlálási adatok alapján készült”!

Ahogy nézem, folyamatosan megy a TV-ben az agymosás. A polgármester elmondja, oda kell figyelnünk a lakosok igényeire, és ötszázharminchatodszor mondja el a süketelést. Nem is cukkolom magamat tovább!

Persze a városban senki nincs akinek ellenvéleménye lenne, és meghívták volna. Kiegyensúlyozott műsor! :-((((

Felhasználási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat | Moderálási alapelvek | Médiaajánlat | Impresszum
Az oldalon megjelenő írások és vélemények nem feltétlenül azonosak az oldal üzemeltetőjének véleményével.
A Szeretgom.hu-n megjelenő felhasználói tartalmakért szerkesztői felelősséget senki nem vállal.