2014. szeptember 21., Máté, Mirella
Facebook login

A 2010-es év tíz legfontosabb eseménye a Vatikánban

2010.12.29. 15:45
A RomeReports multimédiás hírügynökség felsorolja és videoösszefoglalóban ismerteti az elmúlt esztendő legjelentősebbnek ítélt vatikáni eseményeit.

A lista tizedik helyére az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának felállítása került. A Szentatya e testület felállításával kíván válaszolni a keresztények létszámának csökkenésére Európában és Észak-Amerikában. A pápa 2012-re zsinatot is hirdetett, amely e témával foglalkozik majd.

A kilencedik helyen a međugorjei Szűzanya-jelenések kivizsgálásával megbízott vatikáni bizottság létrehozása áll. A testület a legszigorúbb titoktartás mellett dolgozik; az eredményekről kizárólag a Hittani Kongregáció kap tájékoztatást.

A nyolcadik legjelentősebbnek ítélt esemény: a Szentatya az azóta bíborossá kreált Velasio De Paolist delegálta arra a feladatra, hogy rendet teremtsen a Legio Christi Kongregációban, miután fény derült az alapító életének botrányaira.
  
A lista hetedik helyén a torinói lepel kiállítása áll. A katolikus egyház legjelentősebb ereklyéjét a kiállítás 44 napja alatt kétmillióan látták.   

A hatodik a novemberi konzisztórium, amelyen a pápa 24 új bíborost kreált. Velük együtt a bíborosi testület létszáma 203-ra nőtt, akik közül 121 rendelkezik pápaválasztói joggal.     

Ötödik helyen áll a közel-keleti püspökök szinódusa, melynek során a szentföldi vallási vezetők és a pápa azt vizsgálták, hogyan lehetne megakadályozni a keresztények tömeges elvándorlását Jézus szülőföldjéről.

A lista negyedik helyére került a pápával készült interjúkötet, a Világ világossága, valamint a Bibliáról szóló, Verbum Domini című dokumentum megjelenése. Az interjúkötet személyes jelleggel mutatja be a Szentatyát és ismerteti véleményét korunk egyes kérdéseiről; a Verbum Dominiben XVI. Benedek pápa a számára egyik legizgalmasabb témáról, a Szentírásról értekezik.

A harmadik helyen a papság évének lezárása áll. A pápa mintegy tizenötezer pappal koncelebrálva a Szent Péter tér történetének legnagyobb szentmiséjét mutatta be. Bocsánatot kért Istentől és a papi szexuális bántalmazások áldozataitól, és ígéretet tett, hogy az egyház mindent megtesz azért, hogy ilyesmi „soha többé ne fordulhasson elő”.  

A lista második helyén a pápának a papi szexuális bántalmazásokkal kapcsolatos válaszlépései állnak. Miután Írországban napvilágra került két jelentés, amelyek több száz, számos egyházi személy által elkövetett gyermekbántalmazási esetről számolnak be, a pápa elrendelte ezek őszinte kivizsgálását és lezárását, hogy soha meg ne ismétlődhessenek. A Szentatya az ír katolikusokhoz írt levelében személyesen kért bocsánatot az áldozatoktól. Hangsúlyozta: helytelen az ilyen ügyeket elhallgatni azért, hogy védjék az egyház jó hírnevét.

A RomeReports listavezetője XVI. Benedek pápa nagy-britanniai látogatása, melynek során idei legfőbb gondolatai kerültek elő. Edinburghba tartva a repülőgépen elismerte, hogy az egyház éberség és határozottság híján nem tett megfelelő, gyors intézkedéseket a gyermekmolesztálásokkal szemben. Ezért, mint mondta, a legfontosabb, hogy segítsük az áldozatokat a trauma feldolgozásában és életük újjáépítésében. Az ökumené terén, miközben katolikus ordinariátusok alakulnak a kiábrándult anglikánok befogadására, a pápa meglátogatta Rowan Williams anglikán érseket. Személyében az első katolikus egyházfő tett látogatást a Westminster-apátságban, a legfontosabb anglikán istentiszteleti helyen. A Westminster Hallban 1800 politikus, üzletember és brit értelmiségi előtt beszélt a politika és a vallás kapcsolatáról. Ezen útja során avatta boldoggá az általa igen nagyra becsült John Henry Newman bíborost, a lelkiismereti szabadság szószólóját s egyben a II. Vatikáni Zsinat egyik előfutárát.

Rigo Jancsi
2010.12.29. 15:53

Mi lesz az anglikán egyházzal? Visszalépnek a katolikus egyházba? Nagyon úgy néz ki! Vigyor

hasonló fórumok

Megkaptam az Eszköz kft számlát januárra! Értesitenek,hogy személyenként 1210 ft havonta,a képviselők döntése miatt! Megszünt minden kedvezmény,a gyerekek utáni kedvezmények,nyugdijaskedvezmény.Meddig kell tűrni,hogy a Fidesz azt művel a néppel amit akar?!A sok nagycsaládos Fideszre szavazó nem tüntet ez ellen? Lehet ,hogy itt is azt kellene tenni mint Egyiptomban,kivonulni,vagy lezárni a városháza kijáratait amig nem mond le önként ez a csőcselék?

Mi lesz a Csalamádé temetővel?

A legfrisebb Hídlapban olvastam az "Exhumált történelem" című cikket ebből idézek: " A temető a rendszerváltást követően most került ismét az események középpontjába, mivel egy önkormányzati döntés értelmében az értékes területen lévő emlékművet és a sírhelyeket új helyre költöztetik, a helyén pedig egy buszöblöt alakítanak ki."

Igazán nem tudom mi szükség van pont ott egy buszöbölre, mivel úgyis ott lesz a buszpályudvar, arról nem beszélve, hogy remélem nem vágnak ki megint gesztenye fákat a cél érdekében!!

Országos engesztelő zarándoklatot tartanak május 8-án Mindszenty József bíboros emlékére. Az ünnepi szentmise, amelyet Erdő Péter bíboros mutat be, a hercegprímás földi maradványait őrző esztergomi bazilikában kezdődik 10.30-kor. A főpásztor a szentmisét követően áldja meg a Prímás Pince Projekt keretében felújított pincerendszert.

A Magyar Királyság megalakulásához, Szent István uralkodásához kötődik az egyház birtokainak, járandóságainak meghatározása. Szinte minden alapítólevélben szerepelnek szőlőterületek, a 11-13. században alapított apátságok, kolostorok pedig a korai magyar szőlő- és bortermelés tudásközpontjaivá váltak. Ennek csak egyik - bár az egyház életében a legfontosabb - oka, hogy a bor a szentmise elengedhetetlen kelléke. Ám a korai időkben egy ennél jóval hétköznapibb ösztönző tényezőt is találunk: a megbízhatatlan vízminőséget. Víz helyett ugyanis egészségügyi szempontokat követve sokszor inkább bort fogyasztottak, amit esetleg vízzel kevertek. További ok az önfenntartás, a szőlő- és bortermelés ugyanis az egyházi jövedelmek jelentős, több esetben meghatározó részévé vált.

A szerzetesrendeknek, püspöki és érseki központoknak így mindennapi feladatai közé tartozott a megfelelő bormennyiség biztosítása. A saját szőlőterületek mellett az egyház természetbeni járandóságát képezte a tized. Az adóként befolyt szőlő, must, bor tárolását, kezelését meg kellett oldani, ezért még ma is szinte minden faluban találunk „papi pincét". A legnagyobb egyházi pincék természetesen a kolostorok, apátságok, püspöki-érseki központok alatt húzódtak meg. Ebbe a sorba illeszkedik, sőt, méretében és szépségében is egyedülállónak tekinthető az esztergomi főszékesegyház alatt rejtőzködő Prímás Pince, melynek felújítása nemrégiben fejeződött be.A bazilika előtti tér alatti 3700 négyzetméter alapterületű pincerendszer hatalmas tereivel, méltóságteljes boltíveivel szinte templomszerű hangulatot teremt. Az építkezések 1821-ben kezdődtek. Packh János keze nyomát őrzik a különleges építészeti megoldások, melyek közül talán a legérdekesebbek a „kispince" meghökkentő dupla boltívei és a Barkóczi Alagút a maga tizenegy méteres belmagasságával. A hatalmas földalatti tér kialakításában praktikus okok játszottak közre, a „pincebirodalom" megépítésével ugyanis csökkenteni lehetett a Várhegy mesterséges felvezető rámpájának feltöltési költségeit.

Volt azonban egy másik, legalább ilyen súlyú érv is a pinceépítés mellett, mégpedig az érseki borok megfelelő kezelésére, tárolására szolgáló tér igénye. Az érseki pincékben egy 1876-os kimutatás szerint 583 hektó fehér és 80 hektó vörösbor érlelődött. Az egyházmegye területén termett ó- és újborral teli hordók melletti bortárolókban az ország legkiválóbb borai voltak megtalálhatók, de pezsgővel és a törkölypálinkával is találkozunk a nyilvántartásokban. Számos irat maradt fenn a szüret körüli munkálatokról, a pincéhez tartozó kádármesterekről, jövedelmekről. A saját birtokon termesztett, illetve a szőlőtizedből származó bor egy részét eladták, és az érsekségi alkalmazottak fizetésénél is jelentős szerepet játszott, amire még a 20. században is találunk példát.

A prímási levéltár bortári számadásai szerint a gazdasági alkalmazottak - a helyőrség, a révész, a távírdai dolgozók, cselédek - mellett az esztergomi főszékesegyház, azaz a bazilika ének- és zenekara is részesült ilyen természetbeni járadékban. 1873-ban például a bazilika karigazgatójának egy évre 11,48 hektó bort utaltak ki, egy zenész 1-4 hektót, egy énekes 1-2 hektoliter fehérbort kapott. A listák név szerint, részletesen felsorolják a művészeket, a karnagytól az orgonafújtatóig. Az iratokban a borhasználat egészen egyedi esete is előfordul, így 1876-ban a prímási számvevői hivatal részére két liter vörösbort adtak ki tinta készítésére.

Az ötvenes években a pincerendszert a megszálló szovjet csapatok használták, az Ószeminárium épületével együtt. Harckocsigarázs volt, majd raktárfunkciót töltött be. A hatvanas évek közműépítései miatt a szigetelésre szolgáló agyagréteget megbontották, így a falak elkezdtek beázni, az évszázad végére pedig tarthatatlan állapotok alakultak ki, ami már a bazilika stabilitását is veszélyeztette. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ezért szakértőkkel konzultálva felújítási tervet, pályázatot készíttetett, mely bekerült a 2007-ben induló második Nemzeti Fejlesztési Terv keretébe. Az egymilliárd forintos beruházás támogatási szerződését Erdő Péter bíboros jelenlétében 2008. augusztus 18-án írták alá a Szent Adalbert Központ fogadótermében. A munkálatok 2009 áprilisában kezdődtek meg, és nemrég értek véget.Az esztergomi érsekség ma már mezőgazdasági tevékenységet nem folytat, így saját bortermelése sincs, ezért az érseki pincéknek új funkciót kellett keresni. A sokat látott falak között júniusban nyitja meg kapuit a Prímás Pince Turisztikai és Borkulturális Központ. A földalatti komplexum Turisztikai Fogadóközpontja végre kulturált teret nyújt a Várhegyre érkező turistáknak és zarándokoknak, akik megismerkedhetnek Esztergom és a környék látnivalóival, a pincéből induló panorámalifttel pedig feljuthatnak a főszékesegyház előtti térre. Nem érdemes azonban nagyon sietniük ezzel, érdemes előbb bebarangolni a „kispincét", azaz az Interaktív Borászati Kiállítást, ahol a magyar bor évszázadaival, illetve a bor és egyház kapcsolatával, a bor misztériumával ismerkedhetnek meg.

A kiállítás része többek között az 1819-ben épült, hatalmas esztergomi duplakosaras bálványprés, és egy kivételes tárgygyűjtemény, mely magában foglalja a szőlőművelés és borászat hagyományos, elsősorban 19. és 20. századi eszközeit. A Borvidékek Alagútjában aztán visszatérünk a mába, itt a történelmi borvidékek legszebb borait kóstolhatják végig az érdeklődők.

Az Erdő Péter bíboros kezdeményezésére megalakult Prímási Borrend küldetésével összhangban nemcsak a mai Magyarország, hanem az egész Kárpát-medence szőlőterületeivel, pincészeteivel is megismerkedhetünk, így a palackba zárt termésen keresztül lélekben bebarangolhatjuk a felvidéki, erdélyi, délvidéki vagy éppen burgenlandi dűlőket. A legkiválóbb tételek a Vinum Primatis megkülönböztető címkét és jelzést kapják, a liturgia borát pedig Vinum Liturgicum borcsalád miseborai adják. A zamatos borok mellé a Prímás Pince megújuló éttermében a magyar tájegységek jellegzetes ételei várják a vendégeket, teljessé téve a körutat.

Tippeket várok, hogy szerintetek ki fogja elvinni a balhét közülük. Sőt, nem csak a helyi balhét, hanem akár a többi "szent" városét is.

Nem kicsit. Nagyon.

 

Az országban a 18. legjobban eladósodott városunk kórháza. Elképesztő!

Üdvözlök mindenkit a Szeretgomon, mint új belépő. Engedjétek meg hogy egy hozott szöveget rakjak fel. se_se háborgása de egyetértek vele.

"Szóval megtörtént egyszer, kétszer, háromszor,.... meg ma is! Mikor fog kidőlni a bili! Nálam ma szakadt el a húr! A vasárnap délután hatkor kezdődő széchenyi téri muzsikáról van szó! Hatra van meghirdetve, és fél hétre odaállít a teherautó a székekkel. Igaz, így meg lehet spórolni a munkásokat, mert a várakozó nézők kiszolgálják magukat, és leszedik a teherautórol a székeket. Az áram. Valamiért következetesen nem kapnak a meghívott zenészek az erősítőjükhöz áramot. Eddig mindíg volt valaki, aki megkönyörült és adott áramot. Mert az új csodálatos kőrengetegben felnyitható csatlakozókban persze nincs áram! Vajon miért? Ha jól tudom, a Fesztivál Kht a szervezője ennek is, mert hogy a város hívja meg ezeket a zenekarokat. A mai koncert megtartása is csak a zenekaron múlt! Ha egy kicsit is sértődékenyek lettek volna, ki sem csomagolnak, hanem megfordulnak, és hazamennek. MIÉRT! MIÉRT! MIÉRT! Miért teszi ezt az illetékes? Ha egyszer véletlenül közbejön valami, hát Uram bocsájs! De ez már rendszeresen így van. Miért kell nekem szégyenkeznem, mint esztergomi nézőnek, a zenészek előtt? MIÉRT? MIÉRT? MIÉRT? Valaki nyugtasson meg, hogy ez tobbet nem fog előfordulni, mert én inkább nem is megyek oda, csak ne keljen szégyenkeznem. Már nem vagyok dühös, csak végtelenül szomorú, hogy minden kezdeményezés, ilyen silány szervezésbe torkollik." Üdv mindenkinek: percjelzo

A szeretgomos szerkesztőkben felmerült az ötlet, hogy Google Earth-höz szépen sorban modellezni kéne a várost, vagy legalább a fontos épületeket. Pár egyszerűbb épület már elkészült. Ezek itt tölthetőek le.

 Liberális offolása miatt jutott az eszembe ez a fórumtéma:)

Az első koncertélményem 1976 szeptember - Suzy Quattro a Kisstadionban.

Az első KFT-koncertek egyike a Műegyetemen a Szkéné Színpadon - talán 1981-ben? Döbbenet volt:)

Santanának majdnem minden koncertje 1981-96-ig.

Tabán: Mini és LGT 1981-től - amíg tartott.

A legendás Beatrice, LGT, Omega koncert - azt hiszem az is 1980-81 körül.

Illés - A KONCERT

ÉS IGEN!!! OTT VOLTAM A NYUGATIBAN AZ LGT KONCERTEN IS!

(Majd még biztos eszembe jut néhány!)

 

Számunkra elfogadhatatlan, ha bárki törvényen felül, vagy kívül helyezi magát, ezért a kormány eddig is mindent megtett, és ezután is mindent megtesz annak érdekében, hogy akiket jogsérelem ér, bizalommal fordulhassanak a bűnüldöző szervekhez és az igazságszolgáltatáshoz - írta Németh Sándornak, Hetek című lap alapító-főszerkesztőjének Orbán Viktor miniszterelnök szóvivője. Szijjártó Péter az Orbán Viktornak küldött levélre reagált, amelyben a lap vezetése tájékoztatta a miniszterelnököt a munkatársait a Magyar Szigeten ért atrocitásokról.

 

 

Esztergomban is elfogadhatatlan ez???

E-mailen kaptuk, közzétesszük:

Van egy város Magyarországon, Esztergom. Az ország egyik legrégibb városa, hazánk első fővárosa - ezek tények. Az itt lakók számára talán az ország legszebb, legkedvesebb városa - ezek benyomások.
Ebben a városban élni öröm, ezt a várost szolgálni megtiszteltetés. Kiskirályként viselkedni a nagy magyar királyok városában dőreség. Mégis van egy ember, aki többek szerint így tesz: Meggyes Tamás, Esztergom polgármestere. Őt legutóbb 2006-ban 7747 szavazattal, 60.58 százalékos többséggel állították a város polgárai a képviselőtestület élére, hogy szolgálja a várost. Meggyes Tamás az utóbbi hónapokban-években elfeledni látszik, miért is került a helyre, ahol van - a szolgálattal együtt járó alázat helyett cselekedeteiben az uralmat a diktátorokra jellemző gátlástalanság látszik átvenni.
E fenti állítást lehet tagadni, lehet vele egyet nem érteni - egy dolgot nem lehet vele megtenni: figyelmen kívül hagyni. Mégpedig azért nem, mert a fenti állítás szerinti jelenség valós, s ezt egyre többen érzik. És minél többen érzik, annál nagyobb baj lehet belőle a 2010-ben esedékes önkormányzati választásokon. Még akár az a szerencsétlen esemény is előfordulhat, hogy a Fidesz elbukja a várost, amely a rendszerváltás óta a jobboldal egyik értékes bástyája.
Persze mindez csak a választókon múlik, de talán nem árt már most, bő egy évvel a szavazás előtt foglalkozni e kérdéssel, mely a következő: vajon a fenti 7747 választópolgár adja-e újra a voksát Meggyes Tamásra?
Játsszunk el most egy kicsit a dologgal elméletben! Tételezzük fel, hogy 2006 ősze óta ez a 7747 ember továbbra is jó egészségnek örvend, a városban él és foglalkoztatja szűkebb hazájának jövője!
Tisztelettel kérjük tehát azokat az embereket (és csak azokat az embereket!), akik három évvel ezelőtt Meggyes Tamásra szavaztak, hogy nyilvánítsanak most is véleményt, szavaznának-e újra akkori jelöltjükre?
Szavazni az alábbi linken lehet:
http://masok-velemenye.hu/szavazasok/752
A választási lehetőségeket azért korlátoztuk az Igen-Nem kategóriára, hogy szavazatát senkinek se kelljen indokolnia. (Ha valaki mégis meg szeretné tenni, kérjük, éljen a megjegyzés tételének lehetőségével, ami a szavazást tartalmazó oldalon regisztráció után lehetséges.)

Kinek jó ez?
Paradox módon a legjobban talán Meggyes Tamásnak. Ha ugyanis minden 2006-os szavazója előre jelzi 2010-es várható voksát, akkor még van ideje és lehetősége átgondolnia, helyes-e amit és ahogyan tesz, már amennyiben szükséges.

Miért nem fog majd senki többször szavazni?
Mert becsületes ember nem csal. Még akkor sem, ha minden elemi érdeke ezt kívánná. Ha 7747-nél több szavazat lesz, akkor a fenti tétel nem igaz. Ebben az esetben viszont a szavazás eredménye sem lesz valós, s Meggyes Tamás nem láthatja majd, mire számítson 2010-ben.
Én már szavaztam. Most a többi 7746 polgáron a sor.


Üdvözlettel,

Egy polgár a 7747-ből

 

A 2010-es októberi önkormányzati választások eredménye ismert!

Az a sokáig fenntarthatatlan helyzet állt elő, hogy a város, a Fidesz frakció saját maga által megszavazott határozati javaslatai segítségével, gyakorlatilag a törvényi előírások

-fogalmazzak szépen-

szellemiségének megkerülésével, a frakció irányító hatáskörébe került.

Az az igazság, hogy a választások eredménye demokratikus módon született, de az a sokáig fenn nem tartható helyzet állt elő, nem igazán lehet tudni, ki is kapta meg a felhatalmazást a város vezetésére:

-Tétényi Éva polgármester asszony

-a névleg Steindl Balázs, de a valóságban Meggyes Tamás által vezetett Fidesz frakció!

Szerintem ezen a patt helyzeten túl kell lendülni.

Ezért javaslom, hogy a testület vesse alá magát a népakaratnak, és a megfelelő számú aláírás bemutatása után, önként ajánlja fel a testület önfeloszlatását, és a mihamarabbi időközi önkormányzati választások kiírását tegye lehetővé!

Ha valaki még gondolkodik hasonló megoldásban, javaslom, hogy a megfelelő tartalmú irat megfogalmazása után, szisztematikusan  gyűjtsük az aláírásokat!

Ez nem Kubatov lista lenne, a pártok, szervezetek nem kapnák kézhez, csupán a polgármesteri hivatal arra feljogosított alkalmazottjai!

A 2010. áprilisi forradalmi parlamenti választás óta hol, melyik településen és mikor tart fogadónapot Meggyes Tamás (Fidesz) országgyűlési képviselő?

A legfrissebb Hídlap tételesen cáfolja Meggyes Tamás nyári nyilatkozatát, amely szerint nem kellett engedély a Bástya rámpa lebontására.

A Hídlap szerint volt engedély (igaz, amit a lap bemutat az csupán egy első fokú engedély). De az esztergomi önkormányzat lapja erre hivatkozik, hogy volt engedély.

 

Akkor miért nyilatkozta fűnek-fának Meggyes Tamás, hogy

"vannak az életben bizonyos dolgok, amikhez nem kellenek engedélyek, lépcsőről, rámpáról van szó, ehhez senkitől az égvilágon nem kell építési engedélyt kérni".

Kérdés:

Miért jutott el oda a Hídlap, hogy most már ő is Meggyes ellen van?

Kit fog Meggyes bosszúból kirúgni a laptól?

A Hatóságok olvassák-e a Hídlapot a folyó büntető feljelentések nyomozása közben?

Megosztanál egy infót Szeretgomosokkal? Itt írd le!

Gyerünk!

 

A következő SMS-t indítottam útjára:

Jót akarsz Esztergomnak és magadnak?

Akkor szavazz Tétényire!

Ezt küldd tovább legalább két ismerősödnek!

Gyorsan!

Az MSZP annyiban egyetért a népszámlálási törvényt a parlamentnek visszaküldő államfő felvetésével, hogy gyűjtsenek adatokat a fogyatékosokról, azt azonban továbbra sem szeretnék, ha a népszámlálás során az egyházhoz, felekezethez tartozásról is kérdeznének - írta szerdai számában a Népszabadság.

A lapnak nyilatkozó Fogarasiné Deák Valéria, az Országgyűlés emberi jogi bizottságának szocialista elnöke azt mondta:

a kormányoldal kész megfontolni, hogy 2011-ben felmérjék a fogyatékkal élők körét is. A cikk szerint valószínűleg elfogadják az államfőnek a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra vonatkozó kérdés miatt megfogalmazott észrevételeit is.

Vagyis nem valamely kisebbséghez, hanem általában a nemzetiséghez tartozásra kérdeznének, ami többségi nemzet is lehet. Az adatszolgáltatás mindkét esetben csak önkéntes lehet.

 

 

A vallási vagy felekezeti hovatartozást viszont továbbra sem szeretnénk firtatni, mert az egyházakkal kapcsolatban nincs olyan állami feladat, amelyhez szükség lenne ilyen adatok ismeretére - jelentette ki a szocialista politikus.

 

Az Országgyűlés október 5-én fogadta el a népszámlálást elrendelő törvényjavaslatot a kormánypárti és szabad demokrata képviselők 192 igen, 1 nem, valamint 155 ellenzéki képviselő tartózkodása mellett. Sólyom László egy héttel ezelőtt küldte vissza a törvényt megfontolásra az Országgyűlésnek, mert nem értett egyet azzal, hogy a 2011. évi népszámlálás során nem gyűjtenének a termékenységre, az egészségi állapotra és fogyatékosságra, valamint a vallásra vonatkozó adatot, holott a korábbi, 2001-ben tartott népszavazáson valamennyi kérdéskör szerepelt.

Ha találsz olyan műsort a rádióban, vagy a televízióban, amely a többiekkel való megosztásra érdemes, azt írd be ide. (Azért ide, mert félek, az "Érdekességek" fórumban elsikkad.)

 

Duna TV 2009.12.13. 15 óra 20 perc "Vannak vidékek"

Tegnap kaptam az info-t, hogy Esztergomról lesz szó benne.

Kedveseim!

Divatos lett manapság az a kifejezés, hogy "ÉLETMINŐSÉG".

Úgy gondolom, ez így önmagában az ember számára, mint "lelkes lény"-nek, a az élete teljességéhez nem elég.

Sokkal jobban fontosabb talán számára a BOLDOGSÁG, mint életérzés megélése.

De rögtön fel is vetődik a kérdés: MI A BOLDOGSÁG?

A címadó Petőfi versrészlet ugyan nem egészen erről szól, de a lényege mégiscsak az, MI A BOLDOGSÁG A MA EMBERE SZÁMÁRA MOSTANÁBAN?

De felidézhetjük azt is, mi volt a régmúlt idők emberének, s miért nem jó az a MA emberének?

Ti hogy vélekedtek erről?

 

 

Tudna valaki segíteni nekem abban (hátha valaki tájékozotabb?), hogy Búbánatvölgyben sikeresen elindított iskolabusz miért lett megszüntetve? Elég sok családod érint a kérdés, tudom, hogy gazdasági válság van, de azért több gyerekkel és családdal nem kéne így kiszúrni. Legalább helyijárat lenne. De több gyermek, naponta 3,5 km-t gyalogol a 11-es főútra a távolsági buszhoz és vissza. Ezekután még a mindennapi testnevelési óra. Nem sok ez egy kicsit?

köszönettel

Kb. 20 éve a könyvespolcomon van, de most "vettem észre", mert akkor nem tudtam elolvasni. Tempefői: A befalazott Madonna I-II.

Egyébként ha tehetitek, olvassátok el Gulácsy Irén: Nagy Lajos király, Jezabel, Fekete vőlegények könyveit. Nem biztos, hogy 100 %-osan fedi a valóságot, de nagyon magával ragadó.

Aki szereti a középkori Magyarországról szóló könyveket, annak biztosan tetszeni fog:)))

Felhasználási feltételek és adatvédelmi nyilatkozat | Moderálási alapelvek | Médiaajánlat | Impresszum
Az oldalon megjelenő írások és vélemények nem feltétlenül azonosak az oldal üzemeltetőjének véleményével.
A Szeretgom.hu-n megjelenő felhasználói tartalmakért szerkesztői felelősséget senki nem vállal.